Skip to main content

A közgazdaságtan a válságjelek szaporodásával dicsekszik

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A Fordulat és reform találkozójának egyetlen tanulsága az volt, hogy az egykori szerzőtársak nem kívántak a gazdaságról egymással vitázni? Egyetlen hozzászólás, pontosabban kérdés hangzott el, az öné. Ma nincs miről beszélgetni?

– 1987 óta a szerzők többsége elkötelezte magát valamilyen adminisztratív vagy pártpozícióban, vagy éppen egyénibb állásfoglalása alakult ki.

A Fordulat és reform is a Nyers–Tardos-féle reformmunkában gyökerezett, amely időnként reformcsomagokat produkált. Már korábban is világos volt, hogy a változtatás elkerülhetetlen, s a közgazdászok egyetértettek a régivel való szakításban, abban, hogy mit nem szabad csinálni. De abban, hogy mit tegyünk, már nagyon különböztek a vélemények. Öt éve azon az általános egyetértésen belül, hogy szükség van a rendszer gyökeres megváltoztatására, háttérbe szorultak a részletek, amelyek most egyre jobban előtérbe kerültek.

A találkozón az ön kérdése az volt, hogy a tanulmány szerzőinek mennyire változott meg a hatalomhoz való viszonya. Sokak szerint  inkább romlott, mint javult, amit az is mutat, hogy nehezebb hozzájutni az információkhoz.

– A kormány kétségtelenül megpróbál ráülni az információkra, tapasztalatlanabbul, faragatlanabbul, butábban takargatja a hibáit, mint az előző kormány. Azt hiszi, ha elzár valamit, akkor az emberek nem tudják meg. Pedig csak esetleg rosszul tudják, de tudni fogják, mert velük történik meg.

A tudománynak kialakult az a szabadsága, hogy mindent meg lehet írni, de ugyanakkor vákuum jött létre, mert nem veszik komolyan. Korábban, ha korlátozták is, figyelték, komolyan vették. A Fordulat és reform közgazdászai ütőképes csapatot alkottak, s ma az út szélére vannak szorítva. Ha ennyire nem vagyunk próféták saját hazánkban, akkor itt strukturális baj van.

Borzasztóan nehezíti a közgazdaságtudomány helyzetét, hogy tovább csökkentek a társadalomtudomány rendelkezésére álló összegek, s főleg az alapjavadalmazás kicsi. Sajnos a kormány tovább centralizálta a kutatást szolgáló eszközöket, és éppen Pungor Ernő rendelkezik velük, aki véletlenül nem túlságosan szereti a társadalomtudományokat.

Munkáiban folyamatosan a hosszú távú gazdasági trendekre hívja föl a figyelmet, ami alapján tíz éve a gazdasági nehézségek növekedését jósolta. Ezek a hosszú távú ciklusok éppenséggel nem magyarázhatják a kormány bizonyítványát?

– A szokványos közgazdaságtan Nyugaton is, Keleten is becsapta a vezetőket. Ezért volt olyan nagy meglepetés a szocialista országok fölbomlása. Nyugaton folyamatosan bajlódnak a recesszióval, átmenetinek kezelik, s nem olyan mély válságnak, mint amiről szó van. Úgy vannak vele, mint Micimackó: a baj előtt egy perccel még semmi baj sem volt.

Az elmúlt egy-két évben mintha romlott volna a helyzet, már ami a közgazdasági elemzések színvonalát illeti.

– Most nagyon nagy a tájékozatlanság, ami részben az alapinformációk hiányára vezethető vissza. Én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) esetében épp olyan fontosnak érzem a közszolgálatiságot, mint a televíziónál. Ha a kormány határozza meg a költségvetését, s ők szabják meg, hogy a statisztika mit mérhet, mit jelenthet, mit publikálhat, akkor az nagyon nagy baj, s eltorzulnak az információk.

De a sokkal fejlettebb nyugati statisztikák is teljesen lehetetlen gazdasági növekedést mutatnak ki. Abszurd, hogy az USA az elmúlt hatvan évben nemzeti jövedelmének megtízszereződését jelentette. Gondoljuk meg, ha a jelenlegi életszínvonalat tizedére csökkentenénk, a milliomosokon kívül mindenki nyomorogna.

Az utóbbi időben jobban figyeltek már nálunk az életszínvonal és a létfenntartási költségek mérésére, mégis olyan növekedést jelentettek a második világháború óta, ami a politikai vezetésben azt a képzetet keltette, hogy az életszínvonalat nehéz gazdasági helyzetben tíz-húsz százalékkal is vissza lehet szorítani. Vissza is szorították, s kiderült, hogy a társadalom közel fele a létfenntartási küszöbhöz került közel. Tehát a jelzett növekedés nem lehet igaz.

Ez a kvázi növekedés nem abból adódhat, hogy bizonyos életfeltételek megteremtése, egyes életszervezési formák váltak költségesebbé? Például sokkal többet és drágábban kell közlekedni…

– No de akkor rosszul mértünk! A nemzeti jövedelem mérésében nem az eredményt, hanem a ráfordításokat mérik. Tegyük föl, hogy két ország pontosan ugyanazon a színvonalon van, csak az egyik országban kétszer annyi villamos energiát termelnek. Ettől nagyobb a nemzeti jövedelme, s azt hiszi, magasabb színvonalon van, mint a másik. Holott csak fölöslegesen pusztítja az erőforrásait, a ráfordítása a nagyobb.

Az USA-ban eljutottak oda, hogy akinek nincs autója, nem tud munkát vállalni, s a kocsi elengedhetetlen feltétele a megélhetésnek, de ők büszkék arra, hogy sok az autó. A közgazdaságtan odáig jutott, hogy a válságjelek szaporodásával dicsekszik. Azt hisszük, hogy óriási a többlettermék, holott csak fölhasználtunk valamit, a természetet, anyagait, energiáját, ami anélkül került bele a gazdasági körforgásba, hogy a nyakán árcédula lett volna. A természeti törvények szerint semmilyen folyamat hatásfoka nem lehet százszázalékos. A közgazdaságtanban úgy teszünk, mintha a minimális hatásfok a száz százalék lenne.

A nyolcvanas évek második felében a hazai közönség mintha fogékonyabb lett volna erre a problémára, mint manapság. Fogékonyabb, mint például a közgazdaságtan.

– A mostani ideológiai hullámban a piac és a demokrácia vált vallássá. Állítólag a demokráciában is hinni kell, pedig az sem más, mint egy technika a társadalmi ellentétek kezelésére.

A magyar közgazdaságtan útkeresése nyilvánvaló, s ebbe sok minden belefér majd. A Fordulat és reform közgazdászai még sokáig nehezen tudnak majd egymással beszélni, mert hiányoznak az új gondolatok és az új irányzat.

A Lassuló időben kifejtett elméletemmel kapcsolatban Soós Károly Attila figyelmeztetett, hogy akár hosszabb, két–háromszáz éves szellemi ciklusokban is gondolkodnunk kell. A reneszánsz, fölvilágosodás, a kapitalizmus szellemi ciklusa után éppen egy lejáró szellemi világkép időszakában vagyunk. Az ellentmondások szaporodnak, egyre több a közgazdasági dilemma. Azt nem várhatjuk, hogy az új gondolkodás nagyon gyorsan kibontakozzék.

Az ellentmondások a természettudományokban is szaporodnak. Olyan szent tételek dőlnek meg, mint például a gravitációs állandó. Engem például még úgy oktattak a matematikában, hogy egy folyamat vagy determinisztikus, azaz törvényszerű, vagy véletlenszerű. A modern káoszelmélet most elmossa például a határvonalat a törvényszerű és véletlenszerű folyamatok között. A két folyamat kezd átjátszani egymásba. Teljesen determinisztikusnak lehet véletlenszerű a következménye, s a véletleneknek lehet egy teljes élességgel látható, biztosan megjósolható következménye. Einsteinnek a kvantumelmélettel szembeni egyik kifogása az volt, hogy Isten nem kockázik, vagyis abból indult ki, hogy a természettudománynak determinisztikus magyarázatokkal kell szolgálnia. Ha a mai eredményeket ismerné, lehet, hogy azt mondaná, néha mégiscsak kockázik.

A káoszelmélet is azt mutatja, hogy mindig átmeneti állapotban vagyunk. Az egyensúly s azok a determinisztikus mozgások, amik a közgazdasági gondolkodás középpontjában álltak, csak gondolati kategóriák, amelyeknek nincs valóságos léte.

A modern közgazdaságtan nem egyensúlyi közgazdaságtan. De hogyan lehet definiálni ezt, ha előzőleg az egyensúlyt nem definiáltuk? Kornai kutatásai világosan jelzik ezt a problémát és szemléletbeli változást. Az Anti-eqilibrium erről az igencsak átmenetinek bizonyult, de magát új és új formában reprodukáló rendszernek, az államilag irányított, kézben tartott gazdaságnak a képe. Nemcsak a volt szocialista országokra kell gondolni. Az Európai Közösségben nagyobb a bürokrácia, még ha modernebb is, mint a KGST-ben volt. Ez a masszív bürokrácia, annak önérvényesítő mechanizmusa törvényszerűen hozza majd létre azokat a merevségeket és végül válságokat, amiket Kornai fölvázolt.

Aki 40-50 éves gazdasági ciklusokban gondolkodik, annak bizonyos szempontból könnyebb prognózist adnia, mert tíz-húsz év csúszást nem nehéz megmagyarázni. Mindenesetre tíz évvel ezelőtti jóslata nem bizonyult rossznak.

– Sajnos bekövetkezett, amit írtam, beleértve azt is, hogy az új válságnak erős antiszociális elemei lesznek. Vészjóslónak tartom, hogy fűtjük a válságjelenségeket. Tudomásul veszem, hogy a kormány olyan helyzetet örökölt, amelyben a pillanatnyi érdekek, a politikaiak és gazdaságiak egyaránt elnyomják a távlatiakat. Kifogásolom azonban, hogy máig sem mérte föl a tényleges helyzetet, s nem igyekszik a távlati perspektívákat pontosabban fölvázolni, s vigyázni, hogy ne ássa el teljesen a jövőnket. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a hajszolt államapparátus munkájának kilencven százaléka a kiújult hatásköri torzsalkodás. A központ képtelen egyezségre jutni a helyi kormányzatokkal, másrészt a minisztériumok között is dúl a harc. Az égető gazdasági kérdésekkel alig tudnak így foglalkozni, s egymás munkáját szapulják.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon