Skip to main content

A lázadás megkövült szelleme

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Már megint egy ideológia kövülete. Bevallom, elsőként ez merült fel bennem, amikor a kezembe vettem a Századvég Kiadó Anarchizmus kötetét, mely a hiánypótló Modern ideológiák sorozat első darabjaiként látott napvilágot. A szöveggyűjtemény első pillantásra meglehetősen zavarba ejtő. Az anarchizmus ugyanis – minden előzetes ismeretem és rokonszenvem dacára – úgy gyanítottam, legfeljebb egy időszaki kiállítást érdemel. S aztán kerüljön vissza oda, ahonnan kitolták az eszmemúzeum hátsó traktusába. A kötet azonban meggyőzött arról, hogy noha politikai mozgalomként (már amennyiben egyáltalán az anarchizmus bármikor is meghatározható volt ekképpen) aligha éled újjá, a tágabb értelemben vett anarchista szellemiség olyan tartalékokkal bír, oly formagazdag, ami miatt felettébb igazságtalan lenne e hagyaték félretolása. Nem is volna könnyű megszabadulni tőle már csak azért sem, mert szellemisége váratlan helyeken kel életre. Nemcsak az elvont ismeretfilozófia kérdései között, de a hétköznapi élet világához sokkal közelebb álló feminizmusban vagy föderalizmusban is. Nem kell hát az anarchizmust feltámasztani, legfeljebb csak érdemes tudni, felismerni: jelen van.

Lázadás öt fejezetben

A szöveggyűjtemény öt fejezetre osztva mutatja be a klasszikus individualista és a kollektivista anarchizmus álláspontját, különös tekintettel a szervezethez és a forradalomhoz való viszonyra.

A válogatás – Bozóki András és Sükösd Miklós kiváló munkája – a par excellence (főként XIX. századi és XX. század eleji) anarchista irodalomból merít, míg az utószó részletesen tárgyalja az anarchista örökség utóéletét, modern metamorfózisait. Mégsem panoptikumi a szövegekből elénk táruló világ. Egyik-másik részlet tűnhet ugyan dohosnak, elnagyoltnak, sőt kifejezetten robosztusnak, ezen az anarchista doktrínát akár csak felületesen is ismerők sem csodálkozhatnak. Az anarchizmus nem kifinomult társadalomképével, analitikus teljesítményével vonult be a társadalombölcselet történetébe. Nem az anarchisták az európai szellem nagy metafizikusai. Aki valamiféle zárt rendszert, avagy szubtilis társadalmi elemzést vár tőlük – csalatkozni kénytelen. Az anarchisták az emancipatorikus szenvedély rabjai, a nem ittlét világának szószólói. Miként Rudolf Rockerre hivatkozva az utószóban olvashatjuk: „az anarchizmus: lehetőség. Út a gazdagabb, érdekesebb és szabadabb jövőbe, lehetőség a szellemi és politikai kibontakozásra: lezáratlan ideál, nyitott választás, kipróbálatlan, vonzó eshetőség. Az anarchista a jövőbe lép, új, uralom nélküli valóságot alkot hivatásának engedelmeskedve.”

Éppen ez a lehetőségre koncentráló alapállás kölcsönöz egyben valami sajátos utópikusságot a tannak. Ez a fajta utópikusság egyszerre tűnik elvágyódásnak és harcos jelenkritikának. Az anarchizmus ugyanakkor – ellentétben más utópiákkal – nem kényszerutópia, hanem olyan ösvény, amely lehet ugyan, hogy csak elméletileg, de mégiscsak fenntartja a társadalmi emancipációhoz elvezető út reményét. Amikor tehát az anarchista tant utópiának nevezem, akkor ezzel nem elérhetetlenségét, illuzórikusságát hangsúlyozom, hanem éppenséggel jövőre irányultságát, tehát azt a tulajdonságát, amellyel kitart egy olyan társadalmi emancipáció eszménye mellett, amely egyszerre tartja számon a személyiség szabadságát és szociális egyenlőségét. „A társadalmi forradalom az ember emancipációját a szabadság által kívánja elérni, de ha nincs elégséges hitünk a szabadságban, akkor a forradalom önmaga tagadása és árulója lesz. Merjük tehát a szabadságot: foglalja el az elnyomás és a terror helyét. Legyen a szabadság a hitünk és a tettünk, és általa válunk erőssé” – írja Alexander Berkman.

Erőszak és anarchia

A szabadság és egyenlőség iránti egyidejű hierarchizálatlan elkötelezettség különösen kedvező kritikai pozíciókat biztosít az anarchizmus számára, elvi és morális szempontból egyaránt. Az persze már más kérdés, hogy ezt mennyiben tudta kihasználni, illetve mennyiben korlátozta ebben bizonyos történelmi tapasztalatok nyomán kialakult felfogása: az, hogy ragaszkodott a célokat nem kompromittáló eszközökhöz. A kérdés megválaszolása arra mindenképpen jó, hogy visszatartson az anarchizmus idealizálásától. Az anarchista tanok maximalizmusa ugyanis többnyire együtt járt politikai bénultságukkal. Mégsem tanulság nélküli, miként bírálja az anarchizmus a szocializmust vagy liberalizmust – tekinthetjük akár mindkettő élő lelkiismeretének.

Noha társadalmi befolyásuk korlátozottságával maguk az anarchisták is tisztában voltak, álláspontjukat mégsem kívánták senkire sem ráerőszakolni. Eltekintve a terrorista anarchizmus XIX. század végi átmeneti „tündöklésétől”, az anarchizmus – amely ugyan ebben a kérdésben sem egységes – meglehetősen mértéktartóan viszonyul az erőszakhoz. Noha megtalálhatóak körükben az elvi erőszak-ellenesség hívei is, többnyire indokoltnak találták az erőszak elleni erőszakot. De még a spontenaista-aktivista áramlat által alkalmazott terror, a forradalmi „tett propagandája” is bizonyos erkölcsi megfontolások ellenőrzése alatt állt, azaz célpontja csak az állami represszív politika bűnösei-felelősei lehettek. Az anarchisták szemében csak a despotikus viszonyok indokolhatták az erőszak alkalmazását. Jellemző eset, hogy az oroszországi „Népakarat” csoport Garfield amerikai elnök meggyilkolásakor nyilatkozatban ítéli el az akciót, mondván: „a demokratikus államokban a politikai gyilkosság ugyanannak a despotikus szellemnek a megnyilvánulása, mint aminek megsemmisítését Oroszországban mi feladatunknak tartjuk”.

A kötetben éppúgy olvashatunk szenvedélyes kritikát tekintélyelvű konzervatív rendszerekről, mint anarchista beszámolót a korai 20-as évek bolsevik hatalomgyakorlásáról, avagy a kronstadti lázadás leveréséről. A szöveggyűjtemény szerzői között találjuk Godwint, Proudhont, Stirnert, Bakunyint, Kropotkint, Benjamin Tuckert, Errico Malatestot, Gustav Landauert és Martin Bubert. Csupa olyan szerzőt, akiknek munkáit ugyan történelmi forrásként, de pillanatig sem szellemi kövületként érdemes forgatni.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon