Skip to main content

A Mercedesnek keresztelt Dongó

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Adatvédelmi törvény


Egyszer volt Budán szabad információáramlás

A véletlen egybeesések titkos üzeneteinek boncolgatói akár jelképesnek is tekinthetik a véletlent, hogy az adatvédelmi törvény vitájának megkezdésével egy időben tárgyalta a Pesti Központi Kerületi Bíróság Lovas Istvánnak a Belügyminisztérium ellen benyújtott keresetét. Lovas, aki tiltott határátlépés kísérlete miatt, utóbb összeesküvés vádja alapján négy évet töltött börtönben; mind itthon, mind később külföldön, a Szabad Európa munkatársaként – bizonyíthatóan – folyamatos megfigyelés alatt állt (lásd Beszélő, 1992. február 29.). Hazatérése után a személyével kapcsolatos adatokat kérte a Belügyminisztériumtól, majd amikor a vélhető iratmennyiségnek csak jelentéktelen töredékét kapta meg, pert indított a Belügyminisztérium ellen. A minisztérium jogi képviselője a BM által felkért titokszakértő véleménye alapján zárt tárgyalást kért, a szakvéleményt azonban a zárt tárgyaláson sem ismertette, lévén az maga is államtitok. A bíró elnapolta a tárgyalást, és a belügyminiszterhez fordult, hogy oldja fel a titokszakértői jelentés titkosságát. A kedden tartott tárgyalásra megérkezett a miniszter elutasító válasza. A bíróság ezt tudomásul vette, hiszen az állam- és szolgálati titokról szóló 1987. évi 5. törvényerejű rendelet értelmében a miniszternek jogában áll, hogy a tárcája alá tartozó ügyeket belátása szerint államtitokká minősítse. A felperesi érvelést, ti. hogy időközben megváltozott a rendszer, a bíró mint a bíróságra nem tartozó politizálást, visszautasította.

Még a per megindulása előtt a minisztérium illetékese azt mondta Lovas Istvánnak: kérését egyelőre nem tudják teljesíteni, mert folyamatban van a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról készülő törvény tárcaközi egyeztetése. A törvény időközben elkészült, a kérelmező azonban ezzel nem közelebb, hanem távolabb került kívánsága teljesüléséhez.

Pedig a kérelmező és törvénytervezet előterjesztője, azaz a kormány azonos elvi alapon állnak: az információs önrendelkezési jog alapján. Az alkotmány 59. §-a értelmében „mindenkit megillet …a személyes adatok védelméhez való jog”. E jogot az Alkotmánybíróság – összhangban a nemzetközi felfogással – olyan személyiségi jognak értelmezi, amelynek alapján személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról mindenki maga rendelkezik. Erre az alkotmánybírósági határozatra hivatkozott a miniszterelnök, amikor egyes kisgazdavezetők kérésére adatokat szolgáltatott részükre a Belügyminisztérium zárt archívumából, erre hivatkozik az igazságügy-miniszter, amikor az adatvédelmi törvény elfogadását kéri az Országgyűléstől, és erre hivatkozik – hiába – Lovas István is.

Egy régi mánia: a keretszabályozás

Expozéjában Balsai István a javaslatot keretjogszabálynak nevezte. A kifejezés ismerős: kerettörvényeket a régi országgyűlés fogadott el ünnepélyes külsőségek között, s az jellemezte őket, hogy a végrehajtási rendelet akár az ellenkezőjét is előírhatta, mint amit a kerettörvény ígért.

A javaslat a legfontosabb tartalmi kérdésekben más törvények rendelkezésére utal, mindenekelőtt a személyi adatok nyilvántartásáról szóló törvényre, a statisztikai törvényre, az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvényre, a rendőrségi és a nemzetbiztonsági törvényre. E törvények közös jellemzője, hogy nincsenek – bár némelyikük tervezete idestova két éve vár megvitatásra. (Az előterjesztő csak a személyi adatok nyilvántartásáról szóló törvény tárgyalását kívánja összekapcsolni az adatvédelmi törvényével.) A javaslat tehát jövőben megalkotandó törvényeknek ad – előre – felhatalmazásokat, illetve előre korlátozza őket. Az állampolgárnak általában joga van tudni arról, milyen adatok szerepelnek a nyilvántartásban, és mi történik ezekkel az adatokkal. E jogot azonban a törvény „az állam külső és belső biztonsága (…) érdekében, továbbá az állam pénzügyi érdekéből, valamint az érintett vagy mások jogainak érdekében korlátozhatja.

Ismerős ugye a dallam: jelentős közérdekből vagy a közrend érdekében. Ahogy az útlevélkérelmek visszautasítására írták. De vajon miért kell egy alapjogot az érintett érdekében korlátozni?

A személyes adatok védelmére vonatkozó törvényhelyek még el nem fogadott, de tervezetként legalább létező törvényekre hivatkoznak. A közérdekű adatok nyilvánosságával foglalkozó fejezet azonban puszta buzdítás: „Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv és személy (…) a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását”. A szöveg kísértetiesen emlékeztet az 1986-os sajtótörvényre… de még a sztálini alkotmányra is. Hiába teszi a jogalkotó lehetővé a bírói jogorvoslatot: melyik bíró lesz képes elmarasztalni egy állami tisztviselőt, mert nem segítette elő a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását. Nem is beszélve arról, hogy a tájékoztatáshoz nélkülözhetetlen adatok bármikor és önkényesen titkosíthatók.

A hiányzó láncszem

Mind az adatvédelem, mind az információk nyilvánossága csak akkor biztosítható, ha van egy csak a törvénynek alárendelt személy és hivatal, aki és amely a törvény végrehajtását a makacskodó kormányzati és önkormányzati intézményekkel szemben is kikényszeríti. Hiszen az állampolgárnak nincs rá módja, hogy a hivatalokban ellenőrizze, milyen adatokat gyűjtenek róla, és mit titkolnak el előle.

E feladatot az Országgyűlés által választott adatvédelmi biztosnak kellene ellátnia. Itt van a törvénytervezet legnagyobb csapdája. A javaslat szerint az adatvédelmi biztosra az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Magyarán: az adatvédelmi biztos akkor választható meg, ha az Országgyűlés elfogadta az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvényt. E törvényt azonban – holott már 1990-ben elkészült – még nem tárgyalta az Országgyűlés, mert elfogadását a kormány össze akarja kapcsolni a kisebbségi jogok biztosairól szóló – sokkal bonyolultabb – törvénnyel. E törvények aligha születnek meg a közeljövőben. Márpedig adatvédelmi törvény adatvédelmi biztos nélkül olyan, mint az esernyő nyél nélkül. Jeszenszky Géza dicsekedhet vele az Európa Tanácsban, hogy nekünk már adatvédelmi törvényünk is van.

Adatvédelmi biztosunkat – aki tehát nem létezik – a létező törvénytervezet speciális előírásokkal is korlátozza. „Eljárása során a nemzetbiztonsági szerveknél csak külön törvényben meghatározott adatkezelésekkel összefüggő iratokba tekinthet be.” Ez a külön törvény – a nemzetbiztonsági – persze ugyancsak nem létezik. A tavalyi tervezet még mit sem tud adatvédelmi biztosról, még kevésbé az ő betekintési jogáról. Az elfogadásra váró törvény értelmében tehát a nem létező adatvédelmi biztosnak egy nem létező törvény szerint kell eljárnia, figyelembe véve azonban e nem létező törvény nem létező különleges korlátozásait.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon