Skip to main content

Engedetlen keresztapák

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Szakszervezeti vagyon

MSZOSZ – leányrészvénytársaság?


Frohburg Union Pénzügyi Rt.

A cég székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 10.

Alaptőke: Tízmillió forint

A cégbejegyzésre jogosultak neve.

Hans Magnus Fajerson, Anglia

Dr. Andreas M. Rickenbach, Svájc

Dr. Farkas Béláné, dr. Ormasi Gabriella, Budapest

A cégnyilvántartóba bejegyezve: 1991. június 22.

A Frohburg Union június 24-én megvásárolta a MSZOSZ Veszprém, Budapesti út 8. sz. alatti 4538,9 négyzetméteres területű irodaházát (eladási ár. 105 941 535 Ft) továbbá Székesfehérvár, Engels Frigyes u. 3. sz.

Paszternák László országgyűlési képviselő, a vasasszakszervezet elnöke titkos bankszámlára helyezi át 300 ezer tagot számláló szervezete vagyonát, és kijelenti: nem fog engedelmeskedni a parlament törvényének. A múlt évi spontán népi engedetlenségi mozgalom után most a szakszervezeti bürokraták, a követők nélküli, ám széfkulccsal rendelkező bosszok engedetlenségi mozgalma bontakozik ki.

Finnyás liberálisok

Mind a két szakszervezeti törvényjavaslat (a szakszervezeti vagyon védelméről és a tagdíjfizetés önkéntességéről) rendhagyó módon került a parlament elé – ellenzéki, illetve hárompárti – képviselői indítványként. A sajtó – beleértve a liberális sajtót – nem rokonszenvezett a javaslatokkal: a pártokkal szemben érzett viszolygás és főképp az ellenzéki–kormánypárti összefogás paktumszaga erősebbnek bizonyult, mint az MSZOSZ-től való idegenkedés.

Hegyi Gyula a Magyar Hírlapban már a parlamenti vita megkezdése előtt – július 8-án – rosszallását fejezte ki, hogyan támogathatják a liberális pártok a szakszervezetek vagyonának állami ellenőrzését – megfeledkezve mind arról, hogy az Állami Számvevőszék mint a parkment szerve a pártok gazdálkodását is ellenőrzi, mind pedig arról, hogy a SZOT utódszervezeteinek vagyona mégsem úgy keletkezett, mint bármely önkéntes egyesületé.

Furcsa ez a feledékenység, hiszen ugyanő hívja fel a figyelmet arra, hogy mennyi tényleges szakszervezeti vagyon került a fordulat éve idején a gleichschaltolt SZOT közös fazekába. Vajon hogyan lehet ezt a vagyont megmenteni az elkótyavetyéléstől, és megőrizni esetleg éppen a jogos tulajdonosa számára átmeneti befagyasztás és átfogó vagyonfelmérés nélkül?

Már a törvény elfogadása után – július 18-án – Ősz Edit ugyancsak a Magyar Hírlapban kétségbe vonja, hogy a törvény célja a vagyon elherdálásának a megakadályozása volna. Sőt a VIKSZ-et, a Vagyont Ideiglenesen Kezelő Szervezetet gyanúsítja, hogy épp az készül herdálni. Holott cikke más helyén azt kifogásolja, hogy a VIKSZ, amely konszenzussal köteles dönteni, képtelen lesz bármiről is határozatot hozni. S mindezt úgy, mintha nem tudná, hogy zárolás híján az MSZOSZ akár sokmilliárdos vagyonát is elprivatizálhatja. Mintha őszintén hinné, hogy az MSZOSZ milliós tagsága ekkora támogatottságot jelent, s nem annak köszönhető csupán, hogy a munkavállalók többsége az automatikus tagdíjlevonás következtében nem is érzékeli, hogy szakszervezeti tag.

Mért oly későn?

A két javaslatot eredeti formájában az SZDSZ több mint egy éve, 1990. május 28-án nyújtotta be. (Ugyanekkor javasolta Palkovics Imre, hogy az állami üdülővagyon kezelői jogát vonják meg az MSZOSZ-től, és állítson fel a parlament bizottságot a szociális üdültetés állami rendszerének kidolgozására.) A rendszerváltás hangulatában úgy tetszett, egyik javaslat sem fog komolyabb ellenállásba ütközni. Önmagában az a tény, hogy a javaslatok sürgős tárgyalását az Országgyűlés nem fogadta el, nem volt szokatlan, soronkívüliséget már ekkor is jobbára csak a kormányindítványok élveztek. Az első meghökkenést az okozta, hogy a tagdíjfizetés önkéntességéről szóló javaslatot az emberi jogi bizottság nem támogatta. Baka András (MDF) így érvelt a javaslat ellen: „A független Szakszervezetek Demokratikus Ligája azon az elven van, hogy itt Magyarországon mindent újra kell kezdeni. Erre én azt mondom, nem hiszem, hogy Magyarországon a szakszervezeti szervezkedést a lyoni takácsoknál kell újrakezdeni. Én azt mondom, hogy a szakszervezetek a XX. század végén a politikai rendszer struktúrájában vannak, ugyanúgy meg kell változniuk, mint a politikai rendszer más intézményeinek. Egyik így fog megváltozni, teljesen újjáalakul, alulról építkezik, mások élnek a régi szakszervezet struktúrájával, de elkergetik a régi vezetőket, újraválasztják, megválasztják azokat a vezetőket, akikben már bíznak, és demokratikus alapon új szervezetet, új szabályokat hoznak létre.” Baka András az MSZOSZ által akkoriban fennen hirdetett belső átalakulás elvét vallotta. Korábban a TDDSZ ellenszervezeteként alakult SZOT-hű TUDOSZ (Tudományos Dolgozók Szakszervezete) elnöke volt, jelenleg a hágai Emberi Jogi Bíróság tagja. Az emberi jogi bizottság véleménye persze nem volt döntő, de a javaslatok – különféle formai okokból – elakadtak a súlyosabb szavú alkotmányügyi és a költségvetési bizottságban is. A mélyebb okra Schamschula György államtitkár derített fényt, egy évvel később. Az államtitkár az MSZOSZ szövetségi tanácsának ülésén így beszélt (Népszabadság, július 20.): „…tavaly nyáron rendkívül erős MSZOSZ-ellenes hangulat volt a parlamentben. Aki figyelemmel kísérte az ügyeket, az tudja, hogy elfekszenek olyan törvényjavaslatok, mint például a tagdíjaknak a levonását megtiltó törvényjavaslat, amelyik tulajdonképpen a szakszervezeteknek a jelenlegi struktúrájába kíván beavatkozni. Amennyire én tudom, a miniszterelnök úr volt a leghangosabb ellenzője annak, hogy ezek a törvényjavaslatok és szakszervezet-ellenes bármi jele megnyilvánulások teret nyerjenek.” Antall József nagyon jól tudta, hogy a MSZOSZ-t pártállami múltja ellenére nem lehet úgy megsemmisíteni, mint a KISZ-t vagy a Hazafias Népfrontot. Mint a német minták követője úgy ítélte meg, az a kívánatos, ha a kormánynak egy nagy szakszervezeti szövetség a partnere. A liberális szagú Ligát és a proletárszagú Munkástanácsot megvetette. Minden tekintetben Nagy Sándor tetszett ideális partnernek. Főképp Antall hibája, hogy mégsem sikerült édesebb viszonyba kerülniük. A június végi sztrájkkísérlet után így mégis felröppenhettek a kormány szakszervezet-ellenes héjái – ekkor más, Schamschula vezette őket. Hirtelen előkerültek, illetve hárompártivá alakultak át az SZDSZ elfekvő javaslatai, és létrejött az idill, az MDF az SZDSZ (meg a Fidesz) kurta összeborulása a pártállam maradványai elleni közös fellépés szellemében. A szcéna hatását erősítette, hogy az MSZP olyan agresszívan lépett fel, mint még soha az új parlament megalakulása óta. Még szerencse, hogy Solt Ottilia felszólalása jelezte a különbséget az SZDSZ MSZOSZ-ellenessége és Schamschula MSZOSZ-ellenessége között. A két törvényjavaslatot megszavazták, de a játszmának még koránt sincs vége.

A nagyvonalú MSZOSZ

MSZOSZ-szé alakulása előtt, 1990 februárjában a SZOT leltárt készítette a tulajdonában, illetőleg a kezelésében lévő ingatlanokról. A SZOT saját ingatlanainak könyv szerinti értéke (kerekítve) 1 milliárd 204 millió, forgalmi értéke 4 milliárd 791 millió forint, a SZOT kezelésében lévő állami ingatlanok könyv szerinti értéke 363 millió forint – a számot az előbbiek értelmében bízvást szorozhatjuk néggyel, hogy megkapjuk az igen szerényen számított forgalmi értéket.

Legutolsó javaslata szerint MSZOSZ vagyonát a jelenlegi deklarált taglétszám arányában kívánta volna megosztani. Eszerint az MSZOSZ-é lett volna a vagyon 67 százaléka 3 milliárd 173 millió Ft értékben, a Ligáé a 3,3 százaléka (154 millió forint) a munkástanácsoké a 2,7 százalék (128 millió). A Liga ahhoz ragaszkodott, hogy a vagyonmegosztásra a szakszervezeti választás után kerüljön sor – ehhez az állásponthoz csatlakozott a Munkástanácsok Országos Szövetsége is.

Nyitott kérdés egyelőre, hogy a törvény hatályba lépése megakasztja-e a szakszervezeti vagyon privatizálását. Köztudott, hogy a MSZOSZ 1,9 milliárd forint értékű vagyont vitt be június 24-én a Frohburg Union Finance nevű 10 millió forintos alaptőkével alakult részvénytársaságba. (Lásd keretes írásunkat.) Jogászi álláspont szerint a június 21-én megkötött szindikátusi szerződés még nem elegendő a társasági szerződés megkötéséhez. De ha megkötötték is a társasági szerződést, a társaságba vitt üzletrész a VIKSZ felügyelete alá kerül.

De ez csak az elmélet. A Paszternák-féle manőver, a készpénzvagyon elrejtése a törvény hatályba lépése előtt – nem ütközik jogszabályba. Kérdés, van-e bármilyen szankciója a vagyonfelmérés meghiúsításának. Kérdés, mennyire lesz képes a kormány határozottan fellépni a szakszervezeti keresztapák a „polgári engedetlensége” ellen.

A szakszervezetek – erre számítani lehet – a pártok és a parlament ellenében fognak a szabadság mellett kardoskodni. Szükségük is van a szabadsághős szerepre: a jól jön az a kevéssé népszerűnek ígérkező kampányban, hogy minél többen újítsák meg a tagdíj automatikus levonását engedményező nyilatkozatukat.

A sajtó tehetne most a legtöbbet. Ha világossá tenné, hogy a munkavállalók ezúttal valóban választhatnak, hogy nem kell mechanikusan aláírniuk a tagdíjlevonást engedélyező nyilatkozatot. Hogy eldönthetik, akarnak-e szakszervezeti tagok lenni, és eldönthetik, melyik szakszervezet tagjai akarnak lenni.

Egy ilyen döntés voltaképpen nem kisebb szenzáció, mint Paszternák László elhatározása, hogy elrejti a köz pillantása elől a közösség pénzét.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon