Skip to main content

A némák szava

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Magyar rekviem


Utólag, a vetítés után bizonyos idővel válik csak bizonytalanná a néző: igazán jó filmet látott? Makk Károly alkotása a vetítés alatt hatalmában tart: feszültsége van, jó ritmusa, és a fekete, kegyetlen jeleneteket izgalmasan ellenpontozza humorral, könnyes érzelemmel, lélegzetvételnyi viharszünetekkel. 1958 őszén vagyunk, a halálraítéltek cellájában. A film hat hőse közül befejezéskor csak egyetlenegy van életben, az idős professzor. A filmet keretbe zárja a közönyös hullaszállítók hajnali koporsórakodása. „Gyöhet a mehet” – és a lovas kocsi elindul, hogy jeltelen sírjukhoz vigye a kivégzetteket. Az utolsó kockákon azonban a holtukból feltámadó áldozatok eufórikus vízióját látjuk.

Miért, hogy már nem sokkal a vetítés után halványodni, erőtlenedni kezd az első, nagyon erős élmény, s mára szinte semmivé foszlott? Találgatni tudjuk csupán, s egyébként is minden néző más-más okra is bukkanhat; a befogadói élmény különbözhet. A film mérsékelt közönségsikere (holott viszonylag konzervatív, könnyen érthető képi világa, erős, kiélezett, hatásos effektusai bizonyára nagy közönségrétegeknek készültek), fanyar kritikai fogadtatása mindenesetre általános csalódásról tanúskodik. Én csak a magam kérdőjeleit keresgélhetem.

Már a vetítés alatt is zavart néhány vízióbetét. A cella egyik lakója fiatal cigány, s bár a figurát játszó Bezerédi Zoltán igyekszik színesen, de ízlésesen, nem az álfolklór és kabaréhumor követelményei szerint játszani, jelenetei itt-ott mégis ebbe az irányba csúsznak. A halálraítéltek komor világát az ő humoros – legtöbbször tragikomikus – magánszámai derítik. Míg azonban e börtönhumorral Makk gazdaságosan és jó arányérzékkel próbál és tud bánni, hosszúnak, színesen és harsogóan „túlhabzónak”, bántóan felcicomázottnak bizonyul e cigány hős nagyszabású álma (vagy víziója), valószínűleg (mert ebben sem vagyok biztos) a mennyországbeli fogadtatásáról, hatalmas lakomáról, cigány népünnepélyről, csábos, meztelen lányok odaadó öleléséről. Nyilvánvalóan szándékolt ez az édeskés túlrajzolás, hiszen a rendező más szereplők vízióját is enyhén vagy erősebben panoptikummód eleveníti meg, s főleg mert a film forradalmi napokra visszapillantó fontos jelenetei is enyhén meseszerűen, népballadásan, legendaszerűen vannak ábrázolva. Ennyi szándékolt naivság és mesebeliség azonban már soknak látszik, olykor zavaróan rátelepszik a film szikárabb, feketébb, igazabb rétegeire is.

Nem a szándékkal van baj. Egy nagy históriai eseményt, főként egy forradalmat, a történetírásban talán kevésbé, de a művészetben lehet „felfelé” stilizálni, mesésen egyszerűsíteni. Az eufória jelen volt a ködös őszi napokon, a csúf és szürkén málladozó bérházak között, még inkább a győztes barikádokon. Ott van, ott harsog a Magyar rekviem képsorain is. Egy matróz (Cserhalmi György) szurtos gyerekeket ment ki a tűzharcból; kiderül, hogy a szurtos gyerekek mentik inkább őt, mert leleményesen harcolnak, sőt az egyik szurtos kisfiú gyönyörű, hosszú hajú kamasz lány, a forradalom (legalábbis a filmben) már-már jelképivé legendásodó alakja, a mitikus „Kismacska”, aki nélkül értelme sincs az egész forradalomnak. Amint visszaidézem, már tetszik is ennyi lüktető mesebeliség. Kevésbé tetszik, hogy a naiv mesére, legenda-kifestőkönyvre valami hollywoodizmus is ráfreccsen, naivság helyett (vagy mellett) kiszámítottság érződik, balladás népdal mellett produceri zengzet hallik. Szép és igaz mese a felkelőcsoportnak kenyeret, tiszta ruhát, reményt, örömet hozó Kismacska, kevésbé hat igaznak a november 4. hajnali stilizált nász és gyerekfogantatás. Szép a vízióbeli kamaszlány, amint tankok között, lobogó hajjal és mosolyogva hozza triciklijén a kenyeret, szép a látvány, de kevésbé hitelesek a szerelmi párbeszédek és jelenetek. Wajda Csatornájában szerepelt annak idején egy romantikusan elpusztuló szerelmespár; ott a romantikus stilizáció nem akadályozta, hogy a szerelem egyszerre legyen forró és ingadozó, szép és rút, mesés és földhözragadt.

A Magyar rekviem második fele komorabb és hitelesebb. Ez a rész kevésbé is halványodik az emlékezetben. Itt a jelen, a börtön, a halál közelsége uralkodik, a diadalmas októberi napok víziója elfoszlóban van. Az egész filmen végigvonul, de itt erősödik nyugtalanítóvá a börtönparancsnok (Andorai Péter) és egykori tiszttársa, a most halálra ítélt Csehi (Eperjes Károly) szembenállása. A film talán legerősebb, legkeményebb, legmaradandóbb figurája ez a végig néma, önmagát a némaság eszelősségébe záró alak. A parancsnoknak „tervei” vannak vele: még talán meg is mentené, ha együttműködik. A hiteles és súlyos „börtönkonfliktus” már Eörsi István kaposvári Kihallgatásában is maradandónak bizonyult. A Magyar rekviem írója, Kornis Mihály hasonló, de áttetszőbb, egyszerűbb hálót feszít fel: a börtönparancsnok a Cserhalmi játszotta matrózt is besúgásra kényszerítené, az idős tanárt is, egykori tiszttársát is. Mint Eörsinél, mindegyik visszautasítja. Kornis forgatókönyvében azonban a rabok egységesen, összeforrva, egy emberként, bajtársiasan (szavakkal ki sem fejezhető összetartásban) élnek a halál előtt (Eörsi darabjának értékét épp a rabok közt feszülő gyógyíthatatlan ellentétek játéka, hullámzása gazdagította). Igaz, az egykori felkelőcsoport két vezetője, a matróz és parancsnoka között holmi lobogó, de felszíni gyűlölet, sértettség is vibrál, épp a kamasz lány miatt: kicsit elsietett, csak becsületszóra, írói felszólításra „hitelesedő” szembenállás ez, mélyebb, igazabb feszültsége alig támad tőle a drámának. „Drámának” – csúszott ki tollunk alól a szó, holott filmet láttunk. A Magyar rekviem egyik rétege éppen ez a nyersen, feketén, érdesen elénk vetített drámai szituáció, a rabok és rabtartójuk konfliktusa. Árnyaltabb, nehezen bogozható, s ezért gazdag tartalmú belső dráma ilyen szembenállásból aligha születhet, ez a gyilkos és áldozat primer szembeállítása. Csak a börtönparancsnok, Rusznyák belső drámája szolgálna mélyebb drámaisággal: „Másképp képzeltem. S most akasztófák nőnek az ablakom előtt” – mondja. A figura azonban túl van már azon, hogy drámát hordozhasson: jellemtelen himpellér, elnehezült agyú és idegű emberi roncs.

A film írói anyaga tehát mélyebb, árnyaltabb, a vetítésen is túl bennünk munkáló, izgalmasan tovább élő konfliktusokat, szövevényes drámai helyzeteket nem tartalmaz. Ugyanakkor a viszonylag egyszerű konfliktusrendszert Makk rendkívül hatásosan, a jeleneteken belül nagy feszültségeket teremtve tudja megeleveníteni. Ez az oka, hogy a film nézésekor nehéz hatása alól szabadulni. Említettem már a Magyar rekviem legérdekesebb hősét, a „Némát”. Amikor hóhérai érte jönnek, félrerúgva őket, pillanatokra megszabadul, s a folyosóra fut, hogy halála előtt még minden rabtársának, minden cella lakójának ordítva elsorolhassa a besúgók, parancsnokok, hóhérok nevét. A film legszebb, legfeszültebb képsora ez. Írói-rendezői siker, nagy kár, hogy alig lesz néző, aki ennek is a csúcsát értékelje, „meghallja”: a Néma ugyanis, az egykori kommunista tiszt saját nevét is a gyilkosok, „az orosz titkosrendőrség börtönbeli ügynökei” között sorolja fel artikulálatlan hangon üvöltve, mégis alig hallhatóan, alig tudatosíthatóan. Észrevétlen, „holt” ötlet marad.

Három játékfilm választotta témául a magyar forradalmat az utóbbi 1-2 évben. Bántóan felszínesnek és melodramatikusan hamisnak csak a (jellemző mód filmszemlei fődíjjal kitüntetett) Halálraítélt bizonyult. De Mészáros Márta Napló-trilógiájának befejező darabja, s most a Magyar rekviem is ellentmondásos érzéseket kelt a nagy várakozásokkal teli nézőben. Míg az ugyanerről az eseményről szóló dokumentumfilmek (Ember Judit vagy Schiffer Pál munkái) a valóság utánozhatatlanul kusza és ellentmondásos képét rajzolják, a hősiesség–gyávaság, s míg a kitartás–árulás, a tisztánlátás–tudatlanság, a fény és a sötétség, a tiszta vér és a bűzlő mocsok e dokumentumokban nemcsak kibékíthetetlen ellentétek, hanem a hősök életében és jellemében is összefonódó, kibogozhatatlan kiegészítő színek, s a hősök esendő, még bűnökkel is gazdag, sőt hősi életet élnek, a játékfilmek „dramatizálnak”, egyszerűsítenek, legendásítanak. Legendáriumra szükség van. A fikció feladatai, módszerei is mások, mint a dokumentuméi. S valamiképp megint csak Wajda Csatornája ötlik fel bennem: a varsói felkelés éppoly tabu volt a kommunista diktatúrában, mint nálunk ’56. Wajdánál a vereségbe, halálba igazi hősök hullottak, de mind esendő volt, elfojtott bűnökkel, gyávasággal terhes. Talán épp mert gyávaságukat, bűneiket leküzdeni akarták, azért lehettek hősök. Nem csökkentette az 1944-es varsói ősz legendáját azzal, hogy szembenézett e kívül-belül sáros harcosokkal. Sőt, így vált gyémántkeménnyé és átélhetővé. A három magyar film közül talán Mészáros Márta Naplója lehetett volna ilyen őszinte (mint amilyen őszinte volt annak első két része). Ám a figyelemre méltó rendezői ügyetlenségek és elkapkodott, következetlén megoldások megakadályozták ezt, főhőseit már nem tudta biztos kézzel megrajzolni: jellemző mód végül csupán az ellenszenves mostohaanya, a korlátolt kommunista maradt többé-kevésbé hiteles figura. A Magyar rekviem alkotói a magabiztos profizmust, a jól megcsinált, szakmailag hibátlan filmtípust választották. Lehet, hogy ez a legnagyobb teher. Lehet, hogy rejtélyesebb, titkukat nehezen feladó hősöket és figurákat kell választani, olyanokat, mint amilyen a filmbeli Néma. S ezeket a titkokat tétovább kíváncsisággal, kevésbé a szakmai tudás mesterfogásaira hagyatkozva kellene megközelíteni?


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon