Skip to main content

A nemzeti állam jövője

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Egyben-másban túlhaladott a nemzeti állam, de van jövője – véli az alábbiakban ismertetett esszé. Az írást a Frankfurter Allgemeine Zeitung közölte, a legtekintélyesebb német újság, az egyike az úgynevezett világlapoknak, amikből meg lehet tudni – mindig és szinte mindig hitelesen –, hogy mi történik a Föld nevű planétán. A FAZ véleményére egyaránt adnak a diplomácia műhelyeiben és a „séfetázsokon”: a bankok, trösztök, nagyvállalatok piros szőnyeges főnöki folyosóin. Különösen az utóbbi színtereken, s ez fordítva is érvényes, mert a lap végső soron a pénz, a nagy pénz szószólója. Mint ilyen (de csak mint ilyen) támogatója a kormánynak és a kancellárnak. E támogatás kiélezett – de nem vesztésre álló – helyzetekben rámenős, sőt alpári is tud lenni, a szerkesztők ilyenkor elfeledkeznek az újság liberális eredetéről és a finomságról, amivel a jobbára tehetős, de diplomájára, jópolgári műveltségére is büszke előfizetőnek tartoznak. De nyomban kárpótolják is: ha elolvasta, vagy csupán átlapozta a belpolitikával foglalkozó oldalakat, a tárcarovatban, az irodalmi és színes mellékletekben a szellemi és kulturális irányzatok szabad és színvonalas versenyére lel. A nemzeti állam történetét és jövőjét tárgyaló írás – amelyet hozzászólásnak szánunk a nálunk is folyó vitákhoz – április 27-én jelent meg a szombati mellékletben.

Hagen Schulze, a szerző abból indul ki, hogy a népességrobbanással, az írás és olvasás elterjedésével, a közlekedés átalakulásával, röviden, a modern „nyilvánosság” létrejöttével, ami a XVIII. század végét, a XIX. század elejét jellemezte, mély válságba került a társadalom. A régi hitek, hűségek, kötelékek elszakadtak, fölbomlott a régi, gyökereit a vallásba eresztő rendi-agrárius társadalom; az egyes ember – ha ráért – keresni kezdte léte új értelmét. A sokféle és sokszor szembenálló erő integrálására – ez kiderült a XIX. század folyamán – a nemzeti állam eszméje képes.

A történészek hajlanak rá, hogy megkülönböztessék a modern állam kialakulásának két típusát, s ehhez Franciaország és Németország a két ellentétes példa. A francia forradalom nemzete közössége volt minden politikailag öntudatos polgárnak, az egyenlőség és a népszuverenitás alapján. „Aki nem állt a forradalmi harmadik rend oldalára, kizárta magát a nemzetből.” A nemzethez tartozás, francia értelmezés szerint, ki-ki szabad döntésétől függött.

A németeké más eset: a több mint háromszáz közép-európai területen, ahol túlnyomórészt németül beszéltek, nem volt semmiféle intézményes vagy ideológiai keret, amelyben a nemzet jelenét definiálhatja. A német nemzet inkább a jövő látomása volt; magára ismerni nem tudott, csak a közös nyelv és a közös történelem révén. Vagyis: utópia, amelyet a múltból vetítettek ki, s az sem világos, hogy menynyire szól az érzelemhez és mennyire az értelemhez. „Hol a német haza?” – kérdi 1813-ban Ernst Moritz Arndt, a költő, és ezt a választ adja: „a német haza mindenütt ott van, ahol németül beszélnek.” A német nemzetet tehát objektív ismérv alapján konstruálták, független volt az érintettek akaratától. Aki németül beszélt, annak németnek kellett lennie.

Megjegyzendő: a közös nyelv, a nemzet legegyértelműbb ismérve, sok esetben „tudatos nyelvtervezés” eredménye, a köznapi nyelvbe és a dialektusokba beavatkozó szabványosítás következménye; s ez, ahogy Nyugatról Keletre haladunk, egyre szembetűnőbb lesz. A közös történelmi múlt ismérvével sincs másképp.

A kormányokat is magával ragadó és a szándékolton túlmenő, a háború küszöbéig vivő nacionalizmus német–francia viszonylatban először az 1840-es rajnai válság alkalmával tört elő. Ekkor vált láthatóvá, hogy a nemzeti eszme segítségével létrehozott állami integrációért kétszeresen kell fizetni. Egyrészt bele kell törődni, hogy vége a hűvösen mérlegelő kabinetpolitikának: egy kormány sem maradhat tartósan hatalmon, még a nem demokratikus berendezkedésű államokban sem, ha nem számol a tömeges nacionalizmus hangulataival és kívánságaival. Másrészt a nemzetnek, hogy definiálni tudja magát, szüksége van egy ellenségre. Annál totálisabb ellenségre, minél totálisabb a nemzeti integráció. Már az 1813-as szabadságharc során kifejlődött Németországban a sátáni, a metafizikusán szembeállított francia „ősellenség” képe. Evvel beköszöntött az európai nacionalizmus új fejlődési foka, amelyet Charles Maurras kifejezésével élve, „integrális nacionalizmusnak” lehet nevezni.

E totális nacionalizmusnak szüksége van a megvalósult nemzetállamra, ahhoz hogy kifejlődhessen. Az „elkésett nemzet” tipikus példája Németország, amely úgy érzi, mellőzték a gyarmati világ felosztásakor, és hajlamos rá, hogy kollektív kisebbrendűségi érzését agresszív nacionalizmussal kompenzálja. Jellemző erre a szakaszra a nemzeti eszme eltolódása a belpolitikai színkép „baloldaláról” a színkép „jobboldalára”, és a nacionalista tömegszervezetek megjelenése. Ide tartozik továbbá, hogy az osztályszolidaritás eszméje – mint baloldali rendezőelv – a nemzeti eszme konkurenciája lesz. Így lesz a nemzeti eszméből, ami idáig pártok fölött átívelő ideológiai fölépítmény volt, belpolitikai párt: a „nemzetközi” szocializmus megállításának frontja. Vagy: az ultramontán katolicizmusé, vagy – különlegesen kiélezett formákat öltve, az állítólag „nemzetközi” zsidóságé. „A külpolitikai »ősellenséghez« társul tehát a belpolitikai ellenfél, amelyet röviden és velősen veszélynek minősítenek a nemzet fennmaradása szempontjából. És hogy eredményesen vívhassák meg a harcot az országon belül, hajlanak a külpolitikai súrlódások tudatos kiélezésére, mert ez az útja a nemzet iránti lojalitás hazai kikényszerítésének: a bel- és a külpolitikai konfliktusok ilyenformán libikókázzák egyre magasabbra egymást.

A háború utáni idők egyik legnagyobb meglepetése, hogy a nemzeti állam elve nem ingott meg, figyelembe véve a jelentős eredményeket a gazdasági, sőt a politikai integráció terén. Semmi kétség: a méreg, amibe Európa egyszer már majdnem belehalt, továbbra is hat, új ragállyal fenyegeti a kontinenst. Annál fontosabb a különbségtétel: Európát nem a nemzetekre tagolódás fenyegeti, hanem a törekvés a nemzeti államra, amelyben megvalósítandó volna a nemzet, nyelv- és államterület megvalósíthatatlan és kimérai eszméje. A szűk Európában nem lehet e vágyat teljesíteni, tehát a kívánság mindig a tömegnacionalizmus neurózisához vezet, ahhoz a hithez, hogy a közösség számára a nemzet a legnagyobb érték.

A nemzeti állam némely tekintetben elavult, ezt jól mutatja Nyugat-Európa valósága. A múlt században megfelelő kerete volt a születőben lévő ipari társadalmaknak, de ma nem tudja kielégíteni az emberek szükségleteit. Más, tágasabb keretek kellenek.

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy a nemzeti államok „túlhaladottak”, ahogy sok német gondolta a második világháború után. E hit szilánkokra törik Európa jelenlegi politikai, még inkább szellemi struktúráin: az európai nemzetek a XIX. század elején még utópikus képződmények voltak, de most igen eleven kulturális és szellemi valóságok: sőt kifejezői annak a pluralitásnak, ami nélkül Európa épp a lényegétől fosztódna meg. Ha van tanulság, ami a sokfajta európai egységtörekvés kudarcából levonható, hát az az, hogy az európai egyesülés nem fordulhat szembe a nemzetekkel és legitim sajátosságaikkal, csak ezekkel együtt valósulhat meg, másrészt a nemzetek is kezdik megtanulni, hogy etnikai, nyelvi és regionális egységek sokaságából álltak össze.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon