Skip to main content

A nemzeti liberalizmus válsága

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Molnár Gusztáv gondolatmozdító írást közölt: áttekintve az utóbbi hónapok politikai eseményeit, a liberális és a konzervatív politikai pártok koalícióját javasolja, szemben egy őszerinte a „levegőben lógó” liberális-baloldali összefogással. Jó alkalom ez arra, hogy számot vessünk az úgynevezett „nemzeti liberalizmus” mint eszmei áramlat és politikai csoportosulás helyzetével és esélyeivel. Arra a szellemi és politikai irányzatra gondolok, amelynek értékrendje a nemzeti kultúra, illetve az általa és benne megfogalmazott történelmi azonosságtudatra és hagyományra, valamint az európai szabadelvűség eszméire és tradíciójára épül. Ennek a nemzeti liberalizmusnak voltak klasszikus képviselői a távolabbi múltban, például Kossuth Lajos, Eötvös József és Deák Ferenc, a közelebbiben pedig Bibó István mellett néhány kisgazda-politikus, mint Kovács Béla és Nagy Ferenc.

Nos, miként alakult a nemzeti liberálisok útja és helyzete az elmúlt esztendőkben, a hazai politikai térkép többszörös átrendeződése során? A nemzeti liberálisok eredetileg a Magyar Demokrata Fórumban gyülekeztek: olyan történészekre, politológusokra gondolok, mint Kiss Gy. Csaba, Elek István vagy éppen Molnár Gusztáv, sőt a magam részéről közéjük sorolnám Antall Józsefet, Jeszenszky Gézát, Katona Tamást, Kulin Ferencet és Szabó Ivánt is. Maga a Fórum is részben a nemzeti liberális eszmékkel határozta meg saját politikai arculatát, és az önmagáról rajzolt politikai portréban erős vonásokkal emelte ki a nemzeti liberális hagyományokat.

A nemzeti liberális tradícióknak ez a felvállalása és képviselete egy hiteles konzervatív jobbközép párt megalapozását szolgálta volna, már ha a Fórum következetesen elemzi ezeket a hagyományokat, és érvényesíti a belőlük adódó követelményeket. A nemzeti liberalizmus mint ideológiai kiindulás alkalmas lett volna arra is, hogy a legnagyobb kormányzó párt nyitottabb legyen a közép- és balközép politikai mozgalmak felé, és zártabb a jobboldalon vagy kivált a szélsőjobbon elhelyezkedő csoportosulásokkal szemben. Voltak törekvések arra, hogy a nemzeti liberalizmus értékei és követelményei egyértelműbb módon kapjanak teret, így akkor, midőn a Fórum vezetése szembefordult a Kisgazdapártban jelentkező jobboldali radikalizmussal, vagy később, midőn elhatárolódott saját jobboldali radikálisaitól. (Sajnos, ez az elhatárolódás túlságosan későn következett be, és akkor sem egyértelmű módon.) Ugyancsak ilyen törekvésnek tekinthető a Fórum úgynevezett „nemzeti liberális műhelyének” jelentkezése, ebben azonban már sajnos nem volt kellő erő, nagy részben amiatt, hogy a Fórum a magyar társadalom, a magyar értelmiség valóban nemzeti liberális csoportjait és képviselőit nem tudta vagy nem akarta megszólítani.

Időközben a Fórum nemzeti liberális szárnya érezhető módon meggyengült, az úgynevezett „centrum” – Bibó István, Nagy Ferenc és Kovács Béla helyett inkább Bethlen Istvánt, sőt esetenként Keresztes-Fischer Ferencet választva követendő példaképéül – konzervatív irányba hátrált. Kiss Gy. Csaba és mások otthagyták a pártot, Elek István viaskodásaihoz nem kapott támogatást, Debreczeni József pedig a köztársasági elnök ellen irányuló rossz emlékű támadásai következtében elveszítette azt a lehetőségét, hogy a nemzeti liberálisok képviseletében tárgyalóképes legyen. Sokan egyszerűen lemondtak a szabadelvű hagyományokról, talán azért, mert a kialakult politikai retorikák értelmében a liberalizmus fogalma az ellenzékiséggel azonosult. A Magyar Demokrata Fórum nemzeti liberális irányzata mindezek következtében igen nagy mértékben meggyengült, és a párt arculatáról nagyrészt letörlődtek a korábban, 1989–1990 körül még kétségtelenül meglévő nemzeti liberális jegyek.

A nemzeti liberalizmus gondolatköre és hagyománya mindezzel súlyos válságba került, és ma, elszigetelt értelmiségi csoportokon és szellemi műhelyeken kívül, igazából nincs olyan politikai erő, amely ezt a gondolatot és örökséget őszintén felvállalná. Értem Molnár Gusztáv aggodalmát emiatt. Az általa szorgalmazott – a nemzeti és az európai, a konzervatív és a liberális értékeket egyaránt képviselő és érvényesítő – koalíciót mégsem lehet egyszerűen egy létrehozandó „konzervatív-liberális blokkra” építeni, annál kevésbé, mert egy ilyen koalíciónak az adott helyzetet és az elmúlt három esztendőben kialakult frontvonalakat, valamint a politikában bevezetett küzdőmorált tekintve amúgy is kicsinyek az esélyei.

Sok mindennek meg kellene változnia ahhoz, hogy egy ilyen koalícióban hinni lehessen. Magam két lehetőséget látok: egyrészt azt, hogy a Magyar Demokrata Fórumban újra megjelenik és megerősödik a nemzeti liberális hagyomány, másrészt azt, hogy ennek a hagyománynak a folytonosságát más politikai erők vállalják fel, így a liberális pártok, például a Fidesz a maga változóban lévő stratégiájának megfelelően, vagy a szabad demokraták, éppen Kuncze Gábor előtérbe kerülése következtében. Az első lehetőséggel, vagyis az MDF „liberalizálódásával” szemben, sajnos, erős kételyeket lehet állítani: a Fórum ugyanis akkor, midőn megszabadult saját jobboldali radikálisaitól, nem a nemzeti liberális elvek és stílus, inkább egy konzervatív és autoritárius pragmatikus politikai tradíció irányába mozdult el. Ezért is volna végzetes, hogyha a liberális hagyományokat is vállaló Antall József kezéből kikerülne a vezetés. Mindazonáltal lehetséges, hogy a nemzeti liberalizmus gondolatkörét a jövőben a liberális pártoknak vagy a velük szimpatizáló értelmiségi köröknek kell magukra vállalniuk.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon