Skip to main content

A szabadság Napja és a populizmus árnyéka

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Költői kérdés


„A Bak-térítő homloka világol,
faragva hitből és politikából:
észak felé közeledik a nyár.
Emeld fejed, emeld a fénybe érett,
búvó erőd, s világos gyöngeséged,
betűzd ki létem, a nap merre jár?”


Nemes Nagy Ágnes: Tavasz felé

Ezen a tavaszon, 2002 tavaszán kiderült Magyarországon a politikai égbolt. A felragyogó Nap fényében ugyanakkor egy hatalmas árnyék – a vezérkultuszos nacionalista populizmus riasztó árnyéka – rajzolódik ki. Sokunkat megdöbbent – de meg csak azokat lepi, akik nem tudatosították, mi is volt a „kormányváltásnál több, rendszerváltásnál kevesebb” Fidesz-uralom valódi tartalma és történelmi hinterlandja. Tartalma a baloldali eredetű diktatúrát felváltó demokratikus rendszer jobboldali eszmevilágú – ráadásul hazafiaskodó és álvallásos – tekintélyuralmi fél-diktatúrává való átformálása. A történelmi háttér felvázolása már valamivel bővebb kifejtést igényel.

Amikor a szabadság és a demokrácia Napja delelőn van, a diktatórikus populizmus árnyéka eltűnik. Ám amint ez a Nap hanyatlani kezd, az árnyék előbukkan, és a szabadság és demokrácia eszmei kisugárzásának gyengülésével párhuzamosan nő. A tekintélyuralmi populizmus hosszú árnyéka fedi be a politikai tájat akkor is, amikor még csak feljövőben van ez a Nap.

Nézőpont kérdése volna csupán, miért olyan hosszú ma ez az árnyék? A baloldali ideológiájú kádári államszocializmus lágy évtizedeit pozitívan értékelők szemében a külpolitikai erőviszonyok átrendeződése révén lehetővé vált rendszerváltás csupán kiteljesítette az addigra már megindult pozitív folyamatokat. Mivel ők a szabad, demokratikus viszonyokat és a kádárista, illetve reformkommunista baloldaliságot elválaszthatatlannak látják egymástól, a jobboldali populizmus térnyerését a mintegy negyedszázadon át bővülő szabadság és demokrácia dekadenciájának jeleként fogják fel. Akik azonban az államszocializmust annak látják, ami valóban volt: diktatúrának, a rendszerváltást pedig egy lényegében egyfolytában 70 éve tartó – jobb-, majd baloldali – tekintélyuralmi magyar történelmi periódust lezáró korszakváltásnak, tudják, hogy a magyar szabadság és demokrácia még nagyon fiatal, a legalább hét évtizedes tekintélyuralom árnyéka pedig szükségszerűen és mindenekelőtt ezért hosszú.

A jobb- és baloldali diktatórikus rendszerek közötti nagyon is relatív „demokratikus intervallumban”, 1945–47-ben – a jobboldal totális és morális veresége miatt – a tekintélyuralmi populizmusnak csak a baloldali változata lehetett életképes. A fényes szellők szocialista, kommunista és parasztpárti fiatal tömegeinek őszinte, naiv hitét és lelkesedését Rákosiék hideg cinizmussal használták ki. A szovjet megszállás pedig garantálta a baloldali populizmus segítségével kivívott győzelmüket. A bolsevik diktatúra 1989-es bukása után viszont – részleges politikai veresége mellett – a baloldaliság kompromittálódott eszmeileg és erkölcsileg. A populizmus – felejtéssel, elfojtással konzerválódott és hazafias patinával bevont – jobboldali variánsa viszont épp ezért újból virulenssé válhatott. Hasonló folyamat – részben rokon, részben más okokból – egész Európában nyomon követhető, de a társadalmi élet centrumát csak a volt szovjet birodalom országaiban foglalhatta el.

Mit jelent a politika szintjén az, hogy egy eszme vagy irányzat kompromittálódik? Azt, hogy a legaktívabb társadalmi rétegek már nem képesek hinni benne. Ennek következtében rövidebb távon – a passzívabb rétegek támogatásával – arathat ugyan sikereket, középtávon azonban mindenképpen defenzívába szorul. Ez a sors vár a magyar posztszocialista baloldaliságra is. Az utóbbi tíz évben Magyarországon – a szoclib médiaértelmiség szellemi dominanciája dacára – a harminc-negyven évesek, az egyetemista korosztály – sőt, legújabban már a középiskolások – többségét a jobboldali vagy konzervatív politikai eszmék vonzzák. A bolsevizmus idején valóban elnyomott, jogtalanságokat elszenvedett és most állami támogatással helyesen újraélesztett – bár lassan már túlpreferált – egyházi intézményekben, iskolákban, egyetemeken termékeny szívekre hullik még a legprimitívebb és a legszélsőségesebb jobboldali propaganda is. Így egy tudatos PR-taktikával dolgozó, ugyancsak viszonylag fiatal, immár jobboldali politikai csoport, a Fidesz „kövér magja” – egy jóképű és jó képességű, fiatal, futballista politikus-popsztár által megszemélyesítve ezt a kaotikus, de egyértelműen jobboldali eszmevilágot – sok tízezernyi fanatikus fiatal hívőt mozgósíthat privát hatalmi céljai érdekében.

A populizmusok váltógazdaságát csak a demokrácia – benne a politikai váltógazdaság – meggyökerezése számolhatja fel. Ez pedig hosszú távú, keserves folyamat. Segítheti a tartós gazdasági növekedés, a békés külpolitikai viszonylatrendszer, az EU-környezet ösztönző hatása – de a demokrácia iránt elkötelezett aktív társadalmi támogatás hiányában nem lehet sikeres. Amíg az új generációk demokráciába vetett hite nem lesz erősebb a valamelyik szembenálló eszmei-politikai tábor győzelmének egyedül üdvözítő voltába vetett hitnél, a magyar demokrácia törékeny és sebezhető marad. A szabadságba és demokráciába vetett hit megerősítése a magyar szabadelvűek feladata.

Hit és politika tehát – ellentétben az egyházzal és az állammal – nem választható el egymástól. És nem csak a hitnek az a formája, amelyről eddig beszéltünk, és amely csupán a meggyőződés emócióteltebb és vitaképtelenebb változata.

Ahhoz, hogy a szabadság és demokrácia elvei a legfogékonyabb rétegek, a fiatal értelmiségiek, diákok eddiginél sokkal szélesebb köreiben leljenek visszhangra, a szabadelvűségnek le kell számolnia a XIX. századi materializmusra épülő világképhez való ragaszkodással. Ez tudniillik eleve kudarcra kárhoztatja, mert ezen a világképen belül nem lehet a lét alapkérdéseivel analóg komplex kérdéseket megfogalmazni. Márpedig a mai magyar fiatal értelmiségiek spirituális szomjúsága nem magyarázható pusztán a fél évszázados marxista, álmarxista és pozitivista világnézeti böjtös koszt egyoldalúságának ellenhatásával. Hiszen – rendkívüli politikai állapotokat leszámítva – a fiatalság természetes magatartása a létezés legmélyebb titkai felé irányuló nyitottság. Vagyis a valódi hívő magatartás – annak eredeti, nem kasztrált értelmében.

Ezen a teljesség felé irányuló kérdező attitűdön, a magasabb értelemben vett hiten élősködnek a klerikalizmustól a szélsőjobbig terjedő irányzatok. Ezzel él vissza a vezér, amikor „még nem érthető, magasabb értelemre” vezet vissza egy választási vereséget – hogy legközelebb már eme „magasabb ok” mögött választási csalást sejtessen. Az erre a hitre szomjas fiatalok pedig nem szólíthatók meg a régi, programszerűen ateista, pozitivista világképpel. Csak egy olyan, a teljes – a társadalmi, politikai – valóságot és szabadságot is magában foglaló szabadságelvű világképpel, amelyik a marxizmusból is vállalja az abban rejlő szabadságigenlést és szolidaritáseszményt, de nem mond le az élet-halál legnagyobb kérdéseinek feltevéséről és megválaszolási kísérletéről.

Csak ilyen világnézeti tágassággal és igénnyel lehet versenyképes egy, a szabadságot és a demokráciát igenlő és a szegényekkel, elesettekkel aktív szolidaritást vállaló mozgalom ma Magyarországon. Márpedig csak egy ilyen mozgalom megerősödésével és megújulásával lehet a demokratikus tavaszból tartós demokratikus magyar nyár. Csak így érhető el lassan, évek szívós munkájával, hogy visszahúzódjon a populizmus hosszú árnyéka.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon