Skip to main content

A Szolgálati Pragmatika

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Napirenden


Nyugdíjba megy a jó öreg Munka Törvénykönyve. A kormány még a múlt ősszel előterjesztette „A köztisztviselők jogállásáról” szóló törvénytervezetet, s vitájára előreláthatólag 2-3 héten belül sor kerül. Az új szabályozás, amennyiben törvényerőre emelkedik (nyugodt erővel jelentem ki, hogy törvényerőre fog emelkedni), véget vet annak a hosszú korszaknak, amely a különböző foglalkozású emberek munkaviszonyát egy jogszabályi rendszerbe igyekezett foglalni. Mint annyi más téren, ezúttal is a múlt az irányadó, a közszolgálati tisztviselők 1945 előtti gyakorlata.

Rangosztály és fizetési osztály

Újra lesz „fizetési osztály” (foglalkozási kategória szerinti besorolás persze eddig is volt – ellátva a megfelelő „státuskulcsszámmal”), az osztályrendszer azonban a korábbi besoroláshoz képest jelentősen meg fogja emelni a köztisztviselők hivatásbeli öntudatát. Pedig az elnevezés demokratizálási szándékkal keletkezett: a köztisztviselők egy részének fizetéséről rendelkező 1893. évi törvény, mint a Révai Lexikon – mindnyájunk közéleti bölcsességének eme jelentős forrása – írja, változtatta az addigi hivalkodó „rangoszály” elnevezést „fizetési osztály”-ra. De a meghatározott fizetési osztályba sorolt főtisztviselőknek még fél évszázadon át kijárt a „méltóságos” cím és a díszmagyar viselésének joga is. Vágtázó demokráciánk jele, hogy a jelen előterjesztés törvényerőre emelkedése után sem fogja semmiféle jogszabály korlátozni bármely fizetési osztály tagjainak díszmagyar-viselési szabadságát.

De nem csupán fizetési osztály lesz újra. Az új törvény jogszabályba rögzítve biztosítja a tisztviselő előmeneteli pályáját (tudományos nevén: szamárlétra). Szabályozza a törvénytervezet a tisztviselők minősítésének rendjét (ebben a népi demokratikus hivatali gyakorlat nem tért el lényegesen az 1945 előttitől), és meghatározza a fegyelmi gyakorlatot.

Korábban mindezeket különböző, más-más alkalmakkor hozott törvények szabályozták. E jogszabályokat pusztán praktikus megfontolásból gyűjtötték össze egy kiadványba – ezt hívták annak idején Szolgálati Pragmatikának.

Hivatalnoki érdekvédelem

Az előmenetel és a fegyelmi ügyek rendje, és a fizetési kategóriák törvényi szabályozása a hivatalnokot is védte a főnöki önkénytől. Védte a szakképzettséget és szakértelmet a protekció útján való állásba kerüléstől, védte az intézkedő hivatalnokot felettese esetleges praktikáinak kényszerű kiszolgálásától. Az új szolgálati pragmatika nem kevésbé tisztviselőbarát. Megjelenik benne a nevezetes „ellenállási jog”: a 40. § 2. pontja. „A köztisztviselő köteles felettese utasításának végrehajtását megtagadni, ha annak teljesítésével bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg.”

Nem érvényesül a védelem ilyen mértékben a tisztviselő számára legfontosabb kérdésben, a minősítés tekintetében. A minősítést az új tervezet szerint is kizárólag a hivatali felettes végzi, mint a korábbi korszakokban. A minősített legfeljebb bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A törvényjavaslat az egész kérdést a régi és az új keleti paternalista bürokratizmus szellemében kezeli, amikor a 35–37. §-okhoz fűzött indoklásban azt írja: „A Javaslat a köztisztviselő alanyi jogaként biztosítja a minősítéshez, az értékeléshez való jogot.” Mintha a minősítés nem a felettesek hatalmi eszköze volna, hanem a hivatalnok lehetőségét biztosítaná érdekei érvényesítésére. Tévetegen megjelenik ugyan egy mondat arról, hogy „a köztisztviselő – jogai védelme érdekében – kérheti az érdek-képviseleti szerv bevonását minősítésébe”. De éppen itt szakad el az érdekvédelmi helyzet a Munka Törvénykönyve korszakának rendszerétől. Akkor az érdekvédelem elvileg egyértelmű, a hivatalos szakszervezet közjogi rangú intézmény volt. Ilyenként volt jelen a munkahelyeken, és kapcsolódott bele – elvben! – a munkaadó–munkavállaló közötti konfliktusokba.

Ma azonban miféle érdekvédelemhez fordulhat a hivatalnok? Az érdekvédelmi pluralizmus azt jelenti, hogy a politikai ízlése szerinti érdekképviselethez. Ez azonban a minősítés ügyébe nem kapcsolódhat be, hiszen a minősítésnek közjogi hatálya van, a részt vevő érdek-képviseleti intézmény viszont nem rendelkezik közjogi felhatalmazással. A pluralista felépítésű érdekképviselet nem politikasemleges, ahogy ezt a közigazgatástól megkívánják – a demokratikus érdek-képviseleti gyakorlat általában politikai irányzatokhoz kapcsolódó érdek-képviseleti intézményeket ismer –, részvétele a hivatalosan politikasemleges köztisztviselő minősítésében tehát megoldhatatlan. Valamiféle tisztviselői kamara láthatna el efféle érdekvédelmet, ez azonban – minthogy közjogi felhatalmazással bírna – nem illeszkedne bele a demokratikus érdek-képviseleti rendszerbe.

Politikamentes szolgálat

Mindeddig csupán a tisztviselőnek a főnöki önkénytől való védelméről esett szó, holott távolról sem ez a legfontosabb. Fontosabb ennél az, hogy az egységes munkaügyi joggyakorlat megszűnése, a köztisztviselői jogállás sajátos elvek szerinti szabályozása nem fenyegeti-e a társadalmat egy új bürokrataosztály létrejöttével. Nem fog-e vajon a Szolgálati Pragmatika új köztisztviselői kasztot nevelni, amely a maga „ideológia- és politikamentességében” nagyon is meghatározott politikai értékek szerint viselkedik, és látja el „politikamentesen” a végrehajtó hatalom (köz)szolgálatát. A törvény szelleme ebből a szempontból kevéssé megnyugtató. Félreérthetetlen benne a törekvés, hogy nem a társadalom egyéb, hasonló helyzetű rétegeibe beágyazott államhivatalnokságot kíván kinevelni, hanem egy sajátos köztisztviselői kart, amely a maga közhivatalnoki ethoszával elkülönül a „laikus” társadalomtól. A valahai liberalizmus az angolszász országokban több választott és kevesebb szakhivatalnokot akart, a rendőrség élére választott seriffel állított, a bírói döntést pedig alárendelte az esküdtek ítéletének – azaz inkább lemondott a szakértelem egy részéről, csak hogy elkerülje a szakbürokrácia létében fenyegetően benne rejlő „abszolutisztikus” lehetőséget. A szakértelem időközben még inkább nélkülözhetetlenné vált – a szakértelemmel álcázott hatalmi helyzet kialakulása mindenütt fenyegető veszély.

A mindnyájunk szellemi épüléséhez annyit hozzásegítő Révai Lexikon ezt írja: „Hivatalnokminisztérium az, amelyet nem politikusokból, hanem hivatalnokokból állítanak össze. Parlamentáris kormányforma mellett a hivatalnokminisztérium csak ritkán, inkább a politikai pártok kialakulásának vagy erőviszonyaik megállapításának idejére, átmenetileg van helyén.” A lexikon ugyan a hivatalnokkormányról írta ezt, de jól illik a „politikamentes” (de annál inkább kormányhű) hivatalnokkaszt koncepciójára is.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon