Skip to main content

A jogsértéshez való jog

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A rendi ellenállástól a lakásfoglalásig

A polgári engedetlenséget a középkor már ismerte, de akkor még nem polgári, hanem úri engedetlenség volt, nemesi előjog. A rendek „ellenállási joga” joggá emelte azt, ami most képtelenségnek tűnik. A rendi alkotmányok, törvények egy csoportja törvényben adott jogot a rendeknek, hogy az uralkodó intézkedésének végrehajtását megtagadják – vele szemben a polgári engedetlenséghez hasonló ellenállást tanúsítsanak, ha úgy ítélik meg, hogy az intézkedés ellentétes az ország írott alkotmányával vagy szokásjogával. Ez a furcsa jogintézmény már tartalmazta azt, ami a mai polgári engedetlenség problémakörének egyik elvi kérdése, az önbíráskodás mozzanatát: a tiltakozó maga dönti el, hogy őt eltűrhetetlen sérelem érte, a hatalom olyan intézkedést hozott a rovására, ami ellentétben áll az adott társadalom közösségi normáival.

Az ellenállásjog a múlt században hivatalnoki ellenállásjoggá szelídült olyan nem demokratikus országban, mint Poroszország: a hivatalnok joga, hogy utasítás, rendelkezés végrehajtását megtagadja, ha úgy találja, hogy magasabb jogszabályba ütközik. Itt mar nincs önbíráskodás, a hivatalnak természetesen jogértelmező magasabb fórum előtt kell igazolnia eljárását. A klasszikus demokrácia a rendi előjogok világába utalta és tagadta az ellenállási jogot. Az volt az elv: a törvény bírálható sajtóban, folyhat politikai harc megváltoztatásáért, de végrehajtása nem tagadható meg, nem követhető el engedetlenség a törvényt végrehajtó hatóság intézkedései ellen. Ez az alkotmányos rend súlyos sérelme.

A valahai rendi ellenállás plebejus népjogként való feléledése a húszas évek végén jelentkezett először a Weimari Köztársaságban. A viszonylag jómódú önálló gazdatársadalom a polgári engedetlenség első előharcosa. 1928-ban Schleswig-Holsteinben kezdődik egy adómegtagadási mozgalom. Ez a paraszti tiltakozóakció nem marad meg a passzív ellenállás körében, hanem kitűzi a valahai német parasztháború fekete zászlaját, és átmegy terrorizmusba. Adóhivatalok sorát robbantják fel. Nem kell ide alkotmánybíróság, már a kezdet kezdetén világos a határ: adót be nem fizetni passzív ellenállás, robbantani terror. 1954-ben Franciaországban lép színre Pierre Poujade vezetésével a következő adómegtagadó parasztmozgalom. Ez alkalmazza azt a harci formát először, amelyről vitás, hogy terrorista-e, vagy még a passzív tiltakozás körébe tartozik: a forgalmat szándékosan blokkoló traktorfelvonulást, a közlekedési utak lezárását traktorokkal, teherautókkal. Kétségtelen, ebben az esetben a lakosság egy részét gátolják mozgásában, napi teendői elvégzésében kifejezetten azzal a szándékkal, hogy ezzel is ráébresszék a tiltakozás méretére és erejére. Ez a módszer „iskolát csinál”. A hetvenes években Franciaországban több nagy traktorblokád zajlik le, Dániában ma is működő „adósztrájkpárt” alakul: a Glijstrup vezette Haladópárt; néhány éve közvetlen határunkon az osztrák parasztok hajtottak végre hasonló blokádot.

A polgári engedetlenségi mozgalmak másik jellegzetes irányzata a radikális munkásmozgalmi aktivitáshoz sorolható. A gyárfoglalás, mint a sztrájk sajátos új formája megjelenik Olaszországban 1920-ban, a következő évben Németországban a „Märzaktion” néven ismert közép-németországi kommunista felkelés során foglalják el Merseburgban a Leuna Műveket. Itt felkelési kísérletekről van szó, de a hetvenes évek francia újbaloldali-alternatív mozgalom körében megszületik ennek a harci formának békés, polgári engedetlenségi tiltakozó formája, amikor egy tulajdonos által bezárásra ítélt óragyárat elfoglalnak és önkényesen tovább üzemeltetnek alkalmazottai.

Nyugat-Berlinben válik mindennapossá a polgári engedetlenség másik jól ismert formája: az üresen álló lakások vagy más tulajdonában levő, lakásra használható felhasználatlan helyiségek megszállása. Az önkényes lakásfoglalás, a beköltözés más tulajdonába. Itt érvényesíti a tiltakozás azt az érzelmileg megélt elvet, hogy az sérti a közösség jogát, ha bárkinek jogában áll a tulajdonjog alapján tulajdonát kihasználatlanul hagyni, amikor mások lakásra szorulnak.

Erőszak és szabadság

Ha a tiltakozási formák erőszak határán mozgó jellege a probléma, akkor a polgári engedetlenség elítélésének az az alapja, hogy valóban nem felel meg a szabadság klasszikus definíciójának: a szabadság addig terjedhet, amíg mások szabadságát nem sérti. Az úttorlaszt emelő kétségkívül korlátozza az úton közlekedni akarók szabadságát. Érdemes ennek a kérdésnek szempontjából egy pillantást vetni a sztrájkjog alakulására. Kezdetben a sztrájkolót szerződésszegőnek tekintik, a sztrájkszervező bűnszövetségben elkövetett bűncselekményre buzdít. A tulajdonosok eljárása az volt, hogy sztrájk esetén sztrájktörőket alkalmaztak. Ez nyilvánvalóan beletartozott tulajdonosi jogaik sorába. Ekkor megszületik a sztrájkőrség intézménye: a sztrájkolók erőszakkal meggátolják azt, hogy a sztrájktörők munkába álljanak. Ellenerőszak a válasz, a sztrájktörőket felfogadott terroristák kísérik, akik a sztrájkőrséget távolítják el erőszakkal. Bizony: a század elejei USA-ban Hooligan nyugalmazott tengerészkapitány azon gazdagodott meg, hogy sztrájktörőket szervezett, különös tekintettel a verekedőlegényekre. Neve folklorizálódott. Ki ne beszélne ma huligánokról? Az a szemlélet, amely ma bíró után kiabál a polgári engedetlenségi mozgalom első magyarországi fellépése ellen, az ellen a jogfejlődés ellen szól, amely a magántulajdon szabad gyakorlásának korlátozását foglalta a sztrájkjogba. A mai, mindenütt érvényes sztrájkjog a sztrájktörést tiltja, és törvényesíti a sztrájkőrség intézményét.

A kifejlett demokráciák gyakorlatában a polgári engedetlenség afféle népi ellenállásjoggá vált. Ezek a társadalmak régóta együtt élnek vele. Az Alkotmánybíróság döntését megelőlegezhetjük. A polgári engedetlenséghez való jog sajátos modern szokásjog. Formális, tételes joggá nem válhat, hiszen értelme éppen jogszabály megsértése. A jog nem engedheti meg a jogszabály megsértését. Az eltűrhetőség határa az, hogy a tiltakozás nem fenyegeti-e mások életét és személyi biztonságát, és a jövedelemkiesés okozta esetleges káron túl (az autóst fontos üzleti útján akadályozta) okoz-e tárgyiakban anyagi kárt. Ahol ilyesmi nem történik, ott a nyugati demokráciákban „szokás” a polgári engedetlenség. Kétségkívül a politikai harc végső eszközének tekinthető, de még a politikai eszközökkel vívott tiltakozás és érdekérvényesítés körébe tartozik, nem a politikai erőszak körébe, mint a repülőgép-eltérítés, ahol megjelenik a fegyver.

A kiépülőben levő magyar demokrácia ne átmeneti válságjelenségnek tekintse a polgári engedetlenség megjelenését, hanem a demokrácia felé vezető út egyik állomásának. A demokrácia határeset-jelenségének, amellyel a demokratikus társadalomnak meg kell tanulnia együtt élni.

Az MDF-es tüntetők egyik transzparense azt hirdette: „Taxival a Balkánra.” Téved. A Balkán a polgári engedetlenség eddig létezett „sumák” formája volt, amiben mindeddig benne éltünk. A jogszabály titkos kijátszása: adócsalás, vámcsalás stb. A polgári engedetlenség nyílttá válása út a Balkánról.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon