Skip to main content

A töredékek szabadsága

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Bűnös önkormányzat


Dögöljön meg az ő tehenük is, gondolhatták a kormánypárti képviselők, amikor jelentős mértékben csökkentették az önkormányzatok jövő évi költségvetését. Lehet, hogy csupán a „népi gondolat” továbbfejlesztett változatáról van szó: a bűnös város fogalmát kiterjesztették az összes önkormányzatra: úgy kell nekik, ha az ellenzékkel komáznak.

A „vidékért” hullatott könnyek nem váltak csengő aranyakká, guruló gyöngyökké. A belügyér ugyan kedvesen emlékszik meg a „vidéki gyerekekről”, de csak addig, amíg „felhozhatja őket Pestre”, hithű janicsároknak a televízióba. Ott messze Somogyban biztosan csak elkanászodnának. Hangoztatja is rendszeresen a centralizáció, a rendteremtés szükségességét. Ha most etatizmusáról beszélnénk, bizonyosan csapdába esnénk. Nem az elvek számítanak itt: elég, ha a lehetetlen helyzetbe hozott önkormányzatok csökkentik az ellenzék politikai hitelét. Miközben pedig Boross centralizál, Lezsák állítólag a falvakat járja, s kenetes képpel osztogat a Lakitelek-alapítvány zsákjából. Már annak, aki tudja, hogy hol lakik a Mikulás. Úgy tűnik, Csurka mégis írhatott valamilyen forgatókönyvet: lám, milyen szépen egymásra talál a „mozgalmi” és „kormányzati” szárny.

Az SZDSZ és a Fidesz – hacsak nem lesznek újabb székházak – főként tanácsokat oszthat a volt tanácsoknak. A hétvége önkormányzati konferenciája és határozatai mégsem lényegtelenek, hiszen nagyon nagy a bizonytalanság. A Fidesz újabb és újabb álláspontot dolgoz ki: most mintha közelebb éreznék magukhoz a központosítás elveit. Nem baj ez, hiszen fogós kérdésről van szó. A reformkor elvhű liberálisai is „centristák” voltak a megyék maradiságával szemben. Ha a koalíciós klientúra gőzerővel folyó kiépítése sikerrel jár, akkor a fiatal demokratáknak lesz igazuk.

Az SZDSZ most közzétett önkormányzati programja a klasszikus liberális hagyományokat követi. Rejtvényszövegünk francia szerzőjének (1767–1830) szabadságeszménye – Ludassy Máriát idézve – „nem korlátozódik az individuális szabadságjogok védelmére: a girondisták örököseként a föderalizmus, a helyi önkormányzat ideálját hirdeti az egyaránt túlcentralizált jakobinus, császári, illetve királyi államhatalom ellenében”. E nézetei az itt közölt passzusból is kiderülnek, bár nem valószínű, hogy az 1861-ben megjelent magyarítás alapján az olvasó elhiszi, hogy szerzőnk a romantikus regény mestere. (Az Adolphe-ot talán a „centrista” Eötvös olvasta.) Mégsem változtattunk sokat a szövegen: maradjon meg ennek a „töredéknek” a szabadsága is.

A töredékek szabadsága

„A helybeliségek érdekében az ellenszegülés csírája foglaltatik, mit a felsőbbség nem örömest tűr, és aminek kiirtására törekszik. Az egyénekkel könnyebben megalkuszik, reájok, minden erőlködés nélkül hengeríti szertelen súlyát, mint a homokra. (…)

Eddig a helyhatóság a végrehajtó hatalom függő ágának tartatott; ellenkezőleg áll, nem kell ugyan soha ezt akadályoznia, de tőle függenie sem kell. Ha ugyanazon kezekre bízatnak a részek s az egész ország érdekei, vagy ha a helybeli érdekek megbízottjaiból az országos érdekek depositariusainak [letéteményeseinek] ügyviselői csináltatnak, ebből többféle bajok származnak, s még azon bajok is, melyek egymást kizárni látszanak, benne együtt létezendnek. Sokszor nehezítve lesz a törvények végrehajtása, mert e törvények végrehajtói egyszersmind kormányozottaik érdekei depositariusai lévén, kímélettel lesznek azon érdekek iránt, melyeknek védelme reájok bízatott… Sokszor pedig a kormányzottak érdekei fognak sértetni, mert a kormányzók tetszeni kívánnak a felsőbb hatalomnak, és rendszerint ezen két rossz együtt létezend. Az általános törvények rosszul fognak végrehajtatni, és a helybeli érdekek rosszul védetni. (…)

Minden részleges társulatnak, minden töredéknek kisebb vagy nagyobb függésben kell lennie, belszerkezetére is, az egyetemes társulattól. De ugyanakkor szükséges, hogy belső intézményei a részleges töredékeknek, mihelyt az általános társulatra semmi befolyással nincsenek, teljes függetlenségben maradjanak, és valamint az egyéni életben, azon résznek, mely a társadalmi érdeket semmiben nem veszélyezteti, szabadnak kell maradni, úgy mindannak, mi az egészet nem sérti, a töredékek életében hasonló szabadságot kell élveznie. (…)

A helybeliség patriotismusa föléled mintegy hamvaiból, mihelyt a hatalom keze könnyít terhein. Sajnálandó politica az, mely ebből pártütést csinál. És mi történik? Az, hogy az országokban, hol minden helybeli életet lerombolnak, egy kis ország támad a középponton; a fővárosban gyűlnek össze minden érdekek; oda vonul működni minden nagyravágyás. A többi tesped. Az egyének… elidegenednek oly hazától, melyet sehol észre nem vesznek, s mely a maga általánosságában nékiek közönyössé válik, mert vonzalmuk nem nyughatik ki annak egyik részében sem.

Szüntelen az ország egységéről és az egész nemzetről szólnak, de az ország semmi, ha az a megyék nélkül vétetik; az egész nemzet semmi, ha elkülönöztetik azon töredékektől, amelyekből áll. Midőn a töredékek jogait védjük, azáltal védjük egyszersmind az egész nemzet jogait is, mert az föl van osztva töredékei mindegyikébe.”

???Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon