Skip to main content

Az állami ember és a szocializáció

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
(Szabó Ildikó: Az ember államosítása. Politikai szocializáció Magyarországon. Tekintet Könyvek, Budapest, é. n.)


Ahogy Szabó Ildikó könyvét olvasgatom, meglehetősen melankolikus érzések kerítenek hatalmukba az idő tűnékenységét illetően. Az irodalomjegyzékbe felvett utolsó anyagok 1986-os keltezésűek, a Bevezetés 1987 augusztusában íródott, de a kiadókeresés és -találás hányattatásai után csak mostanában láthatott napvilágot. Ha nem volna túlzás, azt mondhatnánk, a dolgozat tragikus volta ez utóbbi tényben keresendő. Igen, mert ’86–87-ben szolid szakmai elismeréssel kecsegtető fogadtatásra számíthatott volna, ma viszont alighanem visszhangtalan marad. Ma jövőnek álcázott tegnapelőtt foglalkoztatja az embereket, és nem az olyan félmúltbéli kérdések, mint a politikai szocializációnak a nyolcvanas évek derekán társadalomtudományos körökben népszerű témája. De ez a látható precizitással megírt dolgozat, így, az eseményekkel 3-4 év aszinkronban, a politikai szociológia korlátaira is felhívja a figyelmet, amennyiben a társadalomtudomány sem csodaszer a jövő előrejelzésére. Ugyanis amit e könyv leír, annak alapján az 1988 óta zajló változások értelmezhetetlenek.

1945-től vizsgálja a szerző a társadalomba beilleszkedés politikai aspektusait, a koalíciós korszakban a demokratikus lehetőség elszalasztását, 1948 után a totális rend újbóli kialakulását, a politika beszivárgását, mit beszivárgását!, berontását a magánéletbe. A forradalom korát csak érinti („1956 tragédiája egy korszak politikai szocializációjának a csődje is volt” – hál’ istennek, tegyük hozzá!), és a restaurációtól számítva egységes korszaknak veszi a következő három évtizedet, ami a jelenlegi politika és publicisztika szempontjából éppen elfogadható lehet, de tudományos feldolgozásban árnyaltabb közelítést és korszakolást várnánk. Az olvasó engedelmével most csak ez utóbbi harminc évvel foglalkoznék e recenzióban, mert a korábbi csengőfrászos, MHK-s, Szabad Nép-félórás társadalmi megfélemlítésről már olvashatott eleget, de az azt követő kor hiteles és igényes elemzése még várat magára. És itt van a legtöbb vitám is Szabó Ildikóval. „Nem foglalkozom azokkal a marginális csoportokkal (csövesek, vallási közösségek, környezetvédők, ellenzékiek stb.), amelyekben a legerőteljesebben fogalmazódnak meg a nem intézményesült értékek” – írja, és nagy kár, hogy ezt teszi is, hiszen azért a „nem intézményesített értékek” hordozói voltak azok, akik az évtized végének politikai színpadán a főszerepet játszottak. „Míg a politikai rendszerek történelmi egymásra épülésében erőteljes diszkontinuitás érvényesült, a társadalmi tudat mélyrétegei megőrizték a kontinuitás különböző elemeit” – írja. A baj az, hogy nem nagyon lehet kivenni belőle, hogyan teremtődhettek újra ezek a „nem intézményesített” politikai értékek négy évtized államosított szocializáció alatt és után. Sőt, ha szabad e helyütt egy eretnek nézetemnek hangot adnom, akkor hogyan modernizálódott úgy a politikai kultúra, hogy a modern liberalizmus eddigi legnagyobb képviseletét biztosította a szabad választások utáni parlamentben.

A hatvanas évektől feszültségeket és konfliktusokat kerülőnek jellemzi – helyesen – a rendszert, a szocializáció intézményeiként a családot, az iskolát, az ifjúsági szervezeteket és a tömegkommunikációt említi. Hozzáteszi, bár nem elég hangsúlyosan, hogy a Kádár-korszakban a korábbi átpolitizált magánélet helyett lehetett politikamentes magánéletet is élni, sőt, halkan szidni az oroszokat, emlegetni ’56-ot stb. A korábbi évek elszigeteltsége után valamelyes utazási szabadság is beállott, lehetőség nyílt a külföldi, sőt nyugati utazásra. Ez azért a magyar történelemben példátlan személyes tapasztalatszerzési lehetőséget jelentett. Talán nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, bár nem szeretem ezt a szót, hogy búvópatakként itt élt tovább az a bizonyos kontinuus társadalmi tudat. A család után az iskola a politikai szocializáció következő stációja, ahol a hatalmi viszonyok struktúráját ismeri meg a gyermek, ezt azonban nem volna helyes rendszerspecifikusnak látni, inkább kor- és országspecifikusnak, hiszen Lindsey Andersen „If” című filmjét is érezhette Magyarországon a magáénak bárki, éppúgy mint az „Iskola a határon”-t, hiszen lázadó szellemű diákok voltak mindenhol, csakúgy mint stréberek, nyalibubik, „csúcsfejű Inkeyk” és levente-segédoktató lelkületű tornatanárok. De engedtessék meg itt a saját emlékeimre hagyatkoznom (mint aki az érett, kiteljesedett kádárizmusban járta iskoláit), hogy a „Timur és csapata” típusú komszomolecromantikára senki sem volt vevő. Az ifjúsági szervezetek következnek a sorban mint a politikai szocializáció fő terepe. Szintén saját tapasztalatok alapján állíthatom, hogy a hatvanas-hetvenes években komoly befolyással ezek már nem bírtak.

Sőt meglepődéssel olvastam, a nyolcvanas évekbeli jeles ellenzékiek némelyike politikai cseperedése idején a KISZ eretnek radikálisai között volt. Az én teenagerkoromban a KISZ csak mint a konformizmus színtere jelentkezett, amiben sikk volt nem részt venni, lesajnálni, kiröhögni. A nyolcvanas évekre aztán a KISZ szerepe minimalizálódott, az évtized elejére még a kvázi-kötelező és formális tagság is megszűnt, és így a taglétszám is rohamosan csökkent. Az oktatás és az ifjúsági önszerveződés határán mozogtak az egyetemi szakkollégiumok, amelyeknek viszont kulcsszerepük volt a „nem intézményesített értékek” közvetítésében és később a Fidesz megalakulásában. Hiányolom, hogy a katonai szolgálat nem szerepel a szocializáció intézményei között. Ugyanis az érett kádárizmus idején ez volt az az intézmény, ahol a fiatalemberek először és brutálisan találkozhattak az álorcáját levett rendszerrel. Itt derült ki ugyanis, hogy az a rendszer az „erkölcsi értékmérővé vált félelmek és sérelmek” rendszere volt – ahogy az előszót író Papp Zsolt is idézi Bibót –, hogy még mindig szabály a „besúgni arany”, és aki ezt túlélte, az vidáman vigyoroghatott a Kontroll Csoporttal (ha ennyi áldozat megengedhető a nemzedéki mitológia oltárán), hogy „csak forogjatok / lebuktatok / besúgók és provokátorok”. A tömegtájékoztatást tartja Szabó Ildikó a politikai szocializáció negyedik és egyben utolsó intézményének, amivel egyetértek, csak azt kérdezném meg, hogy mivel magyarázza azt, hogy akkor az emberek mindig hátul, a sportoldalnál kezdték olvasni az újságot, míg ma az elsőn, és az akkor sem magasabb színvonalú Szabad Európa Rádió hallgatottsága miért volt nagyságrendekkel nagyobb.

Kifelejti még Szabó Ildikó a politikai szocializáció intézményei közül a kultúrát, pedig az úgynevezett magaskultúrában sok minden szabad is volt annó dacumál, és kedvenc repülőegyetemi tanárom, Szabó Miklós mondta volt, hogy „ahol nincs parlament, ott a kultúra a parlament”. Így aztán lehet olyanokat írni, hogy „a politikai szocializáció évtizedek óta változatlan kereteit mindinkább szétfeszítette a velük nem adekvát társadalmi gyakorlat”, volt itt állami ember, volt cenzúra, volt szocializáció is, azért a víz az úr. Akarom mondani a Cote d’Azur.


Megjelent: Beszélő hetilap, 13. szám, Évfolyam 3, Szám 13


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon