Skip to main content

Az európai liberálisok útja az egységes pártig

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


1947. április Megalakul a Liberális Internacionálé. Az oxfordi manifesztum összefoglalja a liberálisok alapelveit.

1967 Az Oxfordi Kongresszuson a Liberális Internacionálé elsőként veti fel a közvetlen európai választások lehetőségét.

1976 Az Európa Tanács döntést hoz az Európai Parlament közvetlen választásáról.

1976. március 26–27. A Stuttgarti Alapító Kongresszuson az Európai Parlament liberális frakciójának kilenc pártja négyéves előkészítő munka után megalapítja az Európai Közösség Liberális Pártjainak szövetségét. A pártalakításban (többek között) aktívan részt vett Gaston Thorn luxemburgi miniszterelnök, Hans-Dietrich Genscher, az NSZK külügyminisztere és Giovanno Malagodi, az Olasz Partito Liberale Italiano elnöke. Elhatározzák, hogy a liberális pártok egységes programot dolgoznak ki az első közvetlen európai parlamenti választásokra.

Az ún. stuttgarti nyilatkozat meghatározta, melyek a párt felfogása szerint az EU legfontosabb céljai: (a program az Európai Közösség helyett már az Európai Unió elnevezést használja): 1. Az emberek polgári és politikai jogainak európai szintű biztosítása. 2. Többségi pártlistás szavazáson alapuló, a kisebbségek és a különböző régiók jogait tiszteletben tartó működés. 3. A tartós és kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, a szociális háló kiépítése a szegényebb rétegek további leszakadásának megakadályozására. 4. Az EU közös külpolitikájának kialakítása az európai biztonságért és a világbékéért. 5. A személyi szabadság, esélyegyenlőség biztosítása, az eszmék és pártok szabad versenye alapeleme legyen minden társadalomnak.

1976. november 5–7. Hágai Kongresszus: az európai liberálisok első választmányi kongresszusa.

1977. november 18–20. Brüsszeli Kongresszus: elfogadják az Európai Liberális Demokraták (ELD) választási programját.

1978. december 2–3. Londoni Kongresszus: elnökké választják a luxemburgi Gaston Thornt.

1979. június 7 és 10. Az első közvetlen európai parlamenti választások: az ELD a szavazatok 14 százalékát szerzi meg, ez 39 képviselői helyet jelent a 410 tagú Európai Parlamentben. Képviselőket küldenek német (FDP), olasz (PLI, PRI), belga (PRL), holland (VVD), dán (VENSTRE) és luxemburgi liberális pártok. Az ír Thomas J. Maher függetlenként delegálja magát a liberális pártfrakcióba.

1980. február 15–16. Párizsi Kongresszus: döntenek a szociális jogok EK-n belüli kiterjesztésének szükségességéről.

1981. január 6. Gaston Thornt, az Európai Liberális Demokraták elnökét választják az Európai Bizottság elnökének. Az Európai Közösség legmagasabb rangú tisztségét 1985-ig tölti be.

1981. június 12–14. Koppenhágai Kongresszus: elfogadják Genscher kezdeményezését az Európai Unió létrehozásáról. A kongresszus főbb kérdései: a lengyelországi helyzet, az EK regionális alapja, munkanélküliség a fiatalok és a nők között, nemzetközi környezetvédelem és az EK külpolitikája. A korábbi alelnököt, a holland Willy De Clercqet választják elnöknek az Európai Bizottság elnökének kinevezett Gaston Thorn helyére.

1982. május 7–8. Velencei Kongresszus: állást foglalnak az Egységes Európai Okmányról (amit végül 1986-ban írnak alá) és a falklandi háborúról.

1983. december 9–11. Müncheni Kongresszus: az ELD elfogadja választási manifesztumát Egy demokratikus és liberális Európáért címen: a liberális és demokratikus szabadságelveken nyugvó program fontos elemei az egyéni felelősségérzet és tolerancia, az európai társadalom sokféleségének tiszteletben tartása, a szükséges változásokhoz szükséges társadalmi rugalmasság ösztönzése.

1984. június 14–17. Második közvetlen választások: a szavazatok 9,7 százaléka, 31 képviselői hely jut a liberálisoknak. A német Freie Demokratische Partei 4,8 százalékkal nem éri el a német választási törvény által előírt 5 százalékot, így az FDP az ELD frakcióban sem képviselheti magát.

1985. június 5–7. Groningeni Kongresszus: a luxemburgi Colette Flesch az ELD új elnöke. A kongresszus központi témái: az energiatermelés káros környezeti hatásai, a demokratikus és liberális értékek védelme Európában és az Európai Közösség intézményeinek megreformálása.

1986. április 10–11. Cataniai Kongresszus: a pártszövetség új nevet választ – Európai Közösség Liberális, Demokrata és Reformpártjainak Szövetsége (ELDR – Federation of Liberal, Democratic, and Reform Parties of the European Community). A kongresszus foglalkozik az Egységes Európai Okmánnyal, az egyének és az állam kapcsolatával.

1987. április 1–3. Lisszaboni Kongresszus. Fő témája A Tizenkettek Közössége, Szolidaritás és Összetartás.

1988. december 8–9. Luxemburgi Kongresszus. Elfogadják a választási kiáltványt A szabad és gondoskodó emberek Európája címmel, amely a szövetségi és decentralizált Európa eszméjét hangsúlyozza, illetve a szabadság és a gazdasági növekedés ütemének egyszerre történő növelését, valamint a társadalmi igazságosság fönntartását emeli ki.

1989. június 15–18. A harmadik közvetlen európai parlamenti választások: az ELDR a szavazatok 10 százalékával 49 helyet szerez meg az Európai Parlamentben. A német FDP visszatér a német és így az Európai Parlamentbe is. A tizenkét tagállam közül csak Portugália és Görögország nem delegál liberális képviselőt az Európai Parlamentbe.

1990. június 7–9. Shannoni Kongresszus: fő témája Európa új horizontja. A közép-kelet-európai országok újonnan megalakult liberális és demokrata pártjai meghívottként először vesznek részt a kongresszuson, dokumentumot fogadnak el arról, milyen hatást gyakorol ezen országok demokratikus átalakulása az Európai Közösségre. Willy De Clercqet választják elnöknek, miután lejárt Colette Flesch elnökségi ideje.

1991. június 6–7. Poitiers-i Kongresszus: az ELDR egyik legmeghatározóbb kongresszusa. Központi téma az Európai Politikai Unió, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Unió irányába mutató fejlődés. Az ELDR szomorúan konstatálja, hogy kevés haladás történt e téren, az Európai Közösség minden polgára számára kialakított egységes választási rendszer különösen kevéssé fejlődött. Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikát kell kialakítson, hogy választ tudjon adni a kontinens középső és keleti részén végbement, a biztonság kérdését is érintő változásokra. A kongresszus támogatja a Gazdasági és Pénzügyi Unió létrehozását és a közös pénz bevezetését, a természetes ökológiai állapotokat védő piacgazdaság mellett foglal állást. Új alapszabály születik: a jövőben az EK-tagságra pályázó európai országok pártjai társult tagjai lehetnek az ELDR-nek, majd két év után teljes jogú tagokká válhatnak.

1992. február A Fidesz első közép-európai pártként társult tagja lesz az ELDR-nek.

1992. július 2–3. Koppenhágai Kongresszus: javaslatok az északír válság megoldására, a pártstruktúrák átalakítására és a közvélemény nagyobb politikai erővé formálására.

1992. július Az SZDSZ és a szlovén Liberális Demokrata Párt (a jelenlegi szlovén vezető kormánypárt elődje) társult tag lesz.

1992. október A szlovákiai Magyar Polgári Párt az ELDR társult tagjává válik.

1993. december 9–10. Turquayi Kongresszus: a liberálisok szövetsége európai szintű politikai párttá alakul, melynek neve Európai Liberális Demokrata és Reformpárt (European Liberal Democrat and Reform Party). A kongresszuson elfogadják választási programját az 1994-es választásokra.

1994. június 9–12. A negyedik közvetlen európai parlamenti választások. Az 567-re emelkedett képviselő helyből 43-at szerez meg az ELDR. Ez a negyedik helyet jelenti az Európai Szocialisták, az Európai Néppárt és az Unió Európáért mögött. Érzékenyen érinti az ELDR-t, hogy az FDP újra az 5 százalékos küszöb alatt marad. A legjobb eredményt Belgiumban (6 képviselő a 25-ből 3 liberális pártból), Dániában (5/16), Finnországban (5/16), Hollandiában (10/31) érik el. Hollandiában, Dániában és Finnországban a liberálisok küldik a legtöbb képviselőt az Európai Parlamentbe.

1995. július 5–7. Stockholmi Kongresszus: tárgyalnak az EU intézményeinek széles körű demokratikus reformjáról, a foglalkoztatás és a versenyképesség növeléséről és a pénzügyi csalások elleni küzdelem eredményesebbé tételéről. Hatékonyabb együttműködést sürgetnek a közös kül- és biztonságpolitikai kérdésekben, valamint a bel- és igazságügy-politikában. A kongresszuson elnökké választják Uffe Ellemann Jensent.

1996. július 10–12. Bécsi Kongresszus: kidolgozzák a liberális álláspontot az információs társadalom előkészítésére, eszerint liberalizálni kell a telekommunikációs piacot, valamint új, magas termelékenységu foglalkozásokat kell létrehozni. A bécsi nyilatkozat fő témái: az Európai Unió kül-, igazságügy- és belpolitikai reformja, az intolerancia elleni küzdelem, környezetvédelem, Európa nagyobb szerepvállalása az egész világon megvalósítandó béke, biztonság és demokrácia kérdéseiben.

1997. április 4. Az SZDSZ és a Szlovákiai Magyar Polgári Párt a közép-kelet-európai országok társult pártjai közül elsőként teljes jogú tagjává válik a liberális pártszövetségnek. (A szlovákiai MPP ma a Magyar Koalíció Pártjának tagjaként a szlovák kormánykoalíció tagja.)

1997. szeptember 10–12. Brüsszeli Kongresszus: fő témája az ötvenéves oxfordi liberális nyilatkozat, fő kérdése az, hogy miként alkalmazkodhat a liberalizmus a következő évszázad kihívásaihoz.

1998. december 11. Az ELDR Tanács értekezlete elfogadja az Egységben a szabadságért, szabadelvű kihívás Európáért című választási programtervezetet, melynek főbb pontjai a következők:
1. Legyünk különbözők az Európai Parlamentben: a liberális frakció „egyéniségét” továbbra is az adja, hogy kiemelkedő szerepet tölt be az emberi és polgári jogokért folytatott harcban és a rasszizmus, tömeggyilkosságok, bűnözés elleni küzdelemben, a Nemzetközi Büntetőjogi Bíróság működtetésében.
2. Dinamikus gazdaságépítés: munkahelyteremtés, az euró stabilizálása, fenntartható növekedés, vidékfejlesztés, esélyegyenlőség révén a liberálisok szeretnék biztosítani a társadalmi igazságosságot, a piac liberalizációját, a környezetvédelmi előírások betartását és a piaci elégtelenségek kezelését. Ennek alapja a társadalombiztosítási és adórendszerek egységesítése és versenye, ami viszont az EU jogrendszerének további harmonizációja révén érhető el. A euró iránti bizalom az árstabilitás és a stabil jövedelmek, a nyugdíjak értékállósága révén teremthető meg. A vidékfejlesztés és a mezőgazdaság fejlesztése érdekében a közös mezőgazdaság-politika megreformálására van szükség, ahol az állami beavatkozások csökkentésére és decentralizációra van szükség.
3. A demokrácia modernizálása: növelni kell a polgárok politikai és állampolgári jogait, javítani a bevándorlók helyzetét, a bűnözés elleni harcot, az intézményrendszer megújításával elő kell készülni az Európai Unió kibővítésére. A liberális demokraták szerint az európaiság érzésének növekedése nem helyettesíti, hanem kiegészíti a nemzeti identitást. Az EU-nak meg kell védenie Európa kisebbségeinek érdekeit. A nem európai uniós állampolgároknak is élvezniük kell az EU jogvédelmét, és az Európai Unió állampolgárainak nem szabad a nem európai uniós állampolgárságú kisebbségek kárára gazdasági vagy politikai előnyöket szerezni. Meg kell alapítani az EU Menekültügyi Alapját, ahová minden tagállamnak pénzt kell folyósítania. A liberálisok olyan alkotmányos alapot szeretnének teremteni az Európai Unió számára, amelyben ésszerűen oszlanak meg a döntési jogkörök az unió, a tagállamok, a régiók között.
4. A biztonság növelése: a béketeremtés, Európa védelmi rendszere, a globális biztonság az egész világra kiterjedő feladatok, de ezek megoldásában az EU-nak kezdeményező szerepet kell játszania. Az EU-nak részt kell vennie a béketeremtésben a Balkán és a Kaukázus háborús gócpontjain. A NATO mellett meg kell erősíteni a Nyugat-Európai Unió (WEU) szerepét, fejleszteni kell az unió kapcsolatait Oroszországgal és Ukrajnával, de meg kell akadályozni, hogy vétójoguk legyen Európa biztonsági és védelmi kérdéseiben.

1999. március 15. Az unió történetében először lemond a korrupció ellen fellépni képtelen Európai Bizottság, az unió „kormánya”.

1999. április Az ELDR frakció tagjainak száma országonként és az országok európai parlamenti képviselőinek száma: Ausztria 1/21, Belgium 6/25, Dánia 5/16, Finnország 5/16, Franciaország 1/87, Németország 0/99, Görögország 0/27, Írország 1/15, Olaszország 6/87, Luxemburg 1/6, Hollandia 10/31, Portugália 0/25, Spanyolország 2/64, Svédország 3/22, Nagy-Britannia 2/87, összesen 43/626.

1999. április 28–30. Berlini Kongresszus: elfogadják a júniusi választásokra kidolgozott választási programtervezetet.

1999. június 10–13. Az ötödik közvetlen európai parlamenti választások az Európai Unió 15 tagállamában.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon