Skip to main content

Az ismétlés családja

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Lévay Jenő kiállítása a Budapest Galériában és Kicsiny Balázs tárlata a Fiatal Művészek Klubjában


Az ismétlés a hatvanas–hetvenes évek fordulóján az analitikus és szeriális képzőművészet egyik alapvető eljárása volt. Nemcsak a geometrikus absztrakció „szisztematikusai”, de a strukturalizmus eredményeit szívesen gyűjtögető minimalisták s a tudományos vértjüket büszkén csillogtató konceptualisták is gyakorta alkalmazták, nem ritkán oly mérvű doktrinérséggel, mintha az irodalom- és művészetelmélet által megfogalmazott szabályok egyben szigorú és áthághatatlan használati utasítások is lettek volna. Az ismétlés-mint-eljárás, az ismétlés-mint-alkotás-szervező erő, mely persze áthatotta az irodalmat és a vizuális művészetek mindegyikét, legtovább a zenében, a zenei minimalisták munkáiban maradt fenn, bár a nyolcvanas évek második felére jelentősége ott is módosult, ha nem is olyan mértékben, mint a képzőművészetben, de mindenesetre jóval kisebb szerepet őrizhetett meg, mint amilyennel annak előtte bírt. A vizuális művészetek tekintetében az ismétlés visszasorolódott a kiváltság nélküli eszközök közé, s inkább mutációi és variációi működnek tovább. A nyolcvanas években így a kópia és az idézet, a parafrázis és a pastiche, és persze a mutáció és a variáció, a posztmodern technikáknak megfelelően.

A posztkonceptualizmus kilencvenes évekbeli virágzásával a puritán ismétlés, a valódi ismétlés újra érvényt kapott, de már valamiféle „manierista” gesztussal gazdagítva; pontosabban posztmodern jegyekkel és hermetikus filozófiai elemekkel telepettyezve.

Az ismétlés most már nemcsak a tudás anyja, de apja, sőt és egyben gyermeke is.

Lévay Jenő kiállítása a Budapest Galériában a repetíció aktuális értelmezéséhez kínál látványos adatokat. Lévay az ismétlés gerjesztette mozgást aknázza ki, a mozgás keltette módosulást. Az általa kiválasztott elemek – számok, betűk – szabályossá szervezett ismétlése, az intellektuális információ mellett, érzéki élményt nyújtva másfajta tudásoknak is utat ad, s a repetíció így mintegy folytonosan újjászüli és a végtelenbe csengeti önmagát. A semleges formák ritmikus (virtuális) mozgása, a személytelenség látszata és a permutáció esetlegessége egyszerre teszi metafizikusán és dialektikusán értelmezhetővé a xeroxozott, minimális, de alapvető formamódosító elmozdulásokat rögzítő papírtekercseket. Az önmagukra kopírozódva forgó jelek egy titkos meandervonalat követve „folynak” előre: az önazonos állandóság állandó azonosság föladásban halad valamerre, feltehetőleg vagy inkább bizonyosan a föloldódás, a határtalanság felé.

Líraibbak, érzékenyebbek, de lényegüket illetően azonos szelleműek a 69. zsoltár néhány sorának ismétlésével megtöltött színes lapok, melyek nemcsak jól sejtetett szimbólumértelmezéssel hatnak, hanem valóságos festőiséggel is. A foltokká, violaszín patakokká egybeálló szavak fájdalmat árasztva csorognak alá, megtagadva mechanikus eredetüket.

A megtervezett és gépi ismétlésen alapuló munkák persze nem menekedhetnek meg teljesen valamifajta kényszerszülte doktrinérségtől. A valódi személyesség csak a nem szabályos motorikus mozgás keltette „nyomhalmokon” nyilatkozik meg: azokon az apró, szinte ideges és kusza vonalrajzokon, melyek ugyan ismétlődő, azonos mozdulatok révén keletkeztek, de irányítatlanságukkal széttörik a kopogós és egyenes mozdulatritmust. A vonalak érzelmes gesztusokká szövődnek, s bár fölismerhető a „technika”, pontosabban a mechanika, a szövedék a repetíció lényegétől messze kerül.

Lévay számára az érzelem láthatólag nagyon is fontos: a megnyitón a Xertoxszal rendezett performance-án három térdelő és összekapaszkodó alak közé vízüveggel kevert homokot (öntvényhomokot, az ismételhetőség egyik eszközét) töltöttek, mely megszilárdulva rögzítette az élő minták lenyomatát, együttlétük hűlt helyét.

Lévay posztkonceptualizmusa a hetvenes évek művészetfelfogásában gyökerezik, az ismétlés mintegy programként működik számára. Áttételesebb, egyszersmind ironikusabb módon, a nyolcvanas évek szinkretizmusával „használja” a repetíciót Kicsiny Balázs. A Fiatal Művészek Klubjában kiállított három munkája közül kettő talányos kópia, a harmadik pedig nem kevésbé rejtélyes konstrukció. A tárgyak az elmúlt öt-hat évből válogatódtak, így valamelyest keresztmetszetként viselkedik a tárlat, mely más szempontból viszont önálló mű is, hiszen a munkák egymáshoz rendelődve új minőséget képeznek. A két „másolat”, a tükörfordított szövegű és negatívba hajtott óriási totószelvény, meg a Gainsborough-parafrázis Kicsiny Balázs iróniára való érzékenységét s némiképp a didakszisra való hajlandóságát is illusztrálja: a fölnagyított szelvény filléromamentikájával számomra kissé túlságosan direkt megfogalmazása a profánnak és az áhítatosnak, bár tagadhatatlan, hogy a sarokra szerkesztett nagy fekete munka, melynek fals adatbázisra emlékeztető soraiban és oszlopaiban opálosan csillognak a pénzdarabok, fanyar ünnepélyességével nem hatástalan. Érdekesebbnek tűnik a klasszikus festmény interpretációja: a Gainsborough-repetíció szénre és new wawe-re hangszerelve meghökkentő gólemizációt tár elénk. A kiállítás legjobb darabja a legfrissebb, melyet a két kópia mintegy közrevesz. A megbonyolított, Mőbius-szalagra emlékeztető szerkezet a külső és a belső szellemes és alig kibogozható megfeleltetésével operál, s a néző számára csak látszólag ad segítséget a fekete síkokra vont szaggatott fehér krétavonal, mely a dimenziók közötti közlekedés esélyeit hivatott jelezni. A szigorú konstrukciót sajátos fénybe burkolja a hatvanas évekből való szuperdizájn. A merev, geometrikus szerkezet fölött a szó szoros értelmében áramvonalas, sokkarú csillár lóg, melynek aranyra eloxált alumíniumteste, a cseppformájú burákkal és az abnormálisán hosszú felfüggesztéssel csöndes és mégis éles paradoxont fogalmaz a más és más természetű struktúra között, s ráadásként nosztalgikus interpretációt is kínál az organikus világot vágyók számára.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon