Skip to main content

Budapesti tárgyalások a Duna védelmében

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


() Barátaim, a család s az amerikai környezetvédők mind lebeszéltek a részvételről. Szerintük a hatalom célja nem a tárgyalás, hanem az én lejáratásom lesz. Én mégis úgy döntöttem, hogy mielőtt meghirdetnénk a pénzintézeteknél való eljárást s a világtüntetést, kell adni egy utolsó alkalmat a megegyezésre. Ezért elfogadtam Bencsik Béla, a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke meghívását azzal a kikötéssel, hogy rajtam kívül meghívják az otthoni környezetvédőket is, s így én a vízügyisek és környezetvédők vitáját hallgathatom majd.

A vízügyisek nem tartják be ígéretüket

Július 6-án, szerdán este érkeztem Pestre. (…) Még aznap este felhívtam Bencsiket. Itt ért az első meglepetés: a vízügyisek nem fogadják el a környezetvédők jelenlétét a tárgyalásokon. Erre én bejelentettem, hogy a tervezett négy nap helyett csak egy napot fogok velük tölteni.

Másnap a délelőttöt Perczel Károly akadémikussal, a vízgát által érintett terület leváltott koordinátorával töltöm. Délután Vargha Jánost (a Duna Kör alapítóját, az alternatív Nobel-díj kitüntetettjét, a Magyar Tudományos Akadémia elbocsátott munkatársát) látogatom meg. Szomorú kép rajzolódik ki: a hatalom nem hallgat a környezetvédőkre.

A nemzeti vagyon elkótyavetyélését, a Duna s a maradék kis haza tönkretételét leginkább a fölfelé nyaló, lefelé taposó, az ausztriai kiszállásokon a markukat tartó vízügyis „szakemberek” végzik. Náluk az érdek beszél, nem az érvek.

Este a Szép Ilonkában együtt vacsorázunk a Duna Mozgalmak 15–20 vezetőjével. Bátor, okos arcok, halk, tömör mondatok; egy önrendelkezésre érett nép vezetői ülnek az asztalnál. A szomszéd asztalnál a Belügyminisztérium civil ruhás megfigyelői söröznek, kiket régi ismerősként üdvözölnek a környezetvédők. Másnap reggel nem működik a telefonom, s amikor a Batthyány utcai lakásomból lemegyek a Széna térre telefonálni, a kapuban viszontlátok az esti BM-esek közül hármat.

Reggel Hirschler Richárddal, a Heti Világgazdaság munkatársával, ebéd után Bihari Tamással, az Ötlet munkatársával beszélgetünk a nyugati magyarság akcióiról a Duna védelmében. A HVG-interjú meg is jelenik cenzúrázatlanul, s kiváltja Beck Tamás, a Magyar Gazdasági Kamara elnökének dührohamát. Délután a televízió Hét című programja részére készítenek interjút Vargha Jánossal, Szekeres Lászlóval (a Bajcsy-Zsilinszky Társaság Toldi-alkatú elnökével) és velem. Később a televízió vezetősége kivágatja a felvételből Varghát és Szekerest, s belevágja a vízügyi maffiának egy Szántó nevű tagját, aki jelen sem volt. A hamisítás célja annak a látszatnak a megteremtése, hogy a Dunáért csak nyugati „felforgatók” harcolnak, de magyarországi környezetvédők nem. Nincs más választásom, letiltatom az adást.

Este a World Wildlife Fund[SZJ] delegációjával egy világkonferencia terveit formáljuk a Jurta Színházban. Ezt a konferenciát a Parlament következő ülése előttre, szeptember elejére tervezzük, cseh, osztrák, magyar, szovjet és nyugati résztvevőkkel.

A Tudományos Akadémia mellénk áll

Hétfőn reggel 8-kor Berend T. Ivánnal, az Akadémia elnökével találkozunk. Korrekt, intelligens, halk szavú, szakállas férfi. Megígéri, hogy újra engedélyt kér az akadémia 1981-es, 1983-as és 1985-ös vízgát elleni jelentéseinek a nyilvánosságra hozására. (Az 1983-as Interdiszciplináris Bizottság elnökének, Szalai Sándornak voltak halála előtti utolsó szavai, hogy „Katasztrófa! Ne engedjétek!”) Megbeszélésünkről a következő hírt közlik az újságok:

„A Magyar Tudományos Akadémia közleménye: A Duna Mozgalmak vezetői: Mécs Imre, Szekeres László, Vargha János és az Egyesült Államokban működő Magyar Környezetvédelmi Alap elnöke, Lipták Béla professzor hétfőn felkeresték Berend T. Ivánt, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, és megbeszélést folytattak a bős–nagymarosi vízlépcsőről. Mindkét fél egyetértett a kérdés nyilvános vitájának és az e témában született korábbi állásfoglalások – beleértve az MTA 1983. és 1985. évi állásfoglalásait is – nyilvánosságának szükségességében. MTI.”

Az Akadémián végezve elindulunk Paska Csabával, hogy végigfényképezzük a Nagymaros–Esztergom Duna-szakaszt. Délután 5-re visszaértünk a Nemzeti Múzeumhoz, ahol Csillag Ádám, a Balázs Béla Stúdió rendezője készít velem interjút a Dunáról szóló filmjéhez. Folyik már a felvétel, amikor Fényi Tibor hozza a hírt, hogy a Kossuth rádió nem hajlandó az este fél hétre tervezett beszélgetésünkbe bevonni az otthoni környezetvédőket. A filmesekkel együtt átsétálunk a Bródy Sándor utcai rádió előtti telefonfülkéhez, s felveszik Havas Henrikkel, a rádió rendezőjével folytatott párbeszédemet, melyben megerősítem, hogy csak Vargha Jánossal együtt vagyok hajlandó szerepelni. Feszült percek telnek, míg végül a rádió bemondja, hogy „A Lipták Bélával tervezett beszélgetés elmarad, mivel ő másokat is be kívánt vonni ebbe a programba, s ezt a rádió rendezői nem fogadták el”. A rádió hallgatói persze nem tudhatták meg, hogy kik is voltak ezek a „mások”.

A sír, hol nemzet süllyed el[SZJ]

Kedden az egész napot a vízügyisekkel töltöm. Megnézzük a Hirosimára emlékeztető Dunakilitit, a vizet még biológiailag sem tisztító, félkész győri szennyvízgyárat és Esztergomot. A kis buszban a sofőrön kívül három vízügyis, egy fiatal újságíró leány és én vagyunk. A légkör feszült, a vízügyisek hazudoznak, burkoltan fenyegetőznek, a törékeny riporternő arcán félelem, idegesség. Esztergomban megkérdezem a vízügyiseket:

„Hány római kori őrtorony pusztul el a vízgát miatt?”

„Egy sem” – válaszolják.

„Van-e elég időnk feltárni a honalapítás kori emlékeinket, mielőtt megépül a gát?”

„Természetesen.”

„Akkor most ugyanezt az illetékes régésztől is hallani szeretném!” – mondom.

Először a régész Pesten van, aztán már hazament, de nem tudják, hol lakik, végül előkerül, s elmondja, hogy a 24 római kori őrtoronyból 23 pusztul el. Azt is kifejti, hogy az ország jelenlegi régészkapacitásával 50 év kellene a királyi város emlékeinek feltárására, s ha megépül a vízgát, akkor talán soha nem tudjuk meg, hogy mi volt honalapítás-kori nyelvünk, vallásunk, kultúránk. Megrendülten hallgatom a bátor tudós szavait, s „A sír, hol nemzet süllyed el” jár az eszemben. A vízügyisek még csak nem is szégyellik magukat, inkább mint Orwell Animal Farmjának (Állati gazdaság) disznói, dühösek, hogy nem sikerült a „húzás”.

Szerdán Tóth Jánost, a Duna legnevesebb biológusát látogatom meg. Ő kifejti, hogy az árhullám miatt teljesen kipusztul majd a halállomány, az „üzemcsatornával” megölik a folyót, mert kivágják a Duna sok oldalágból és érből összeálló „tüdejét”. Csoóri Sándorral ebédelek, s kérem az Írószövetség segítségét abban, hogy Szergej Zaligin író, a szovjet környezetvédők vezetője részt vegyen szeptemberi világkonferenciánkon. Ebéd után a szegedi képviselővel, Király Zoltánnal találkozom. Szerinte a Parlament tagjai tájékozatlanok, és sokukat köti a „pártfegyelem”. Ezért a népakarat megnyilvánulására az egyetlen reális út: a nyílt vitát követő népszavazás.

Az első nyílt vita a vízgátról

Csütörtök reggel az Újságíró Szövetségben tartok előadást. A 90 perces előadást kétórás, színvonalas vita követi. Örömmel látom, hogy az újságírók őszintén kívánnák a szabad sajtót, s ellenszenvvel hallgatják a jelenlévő pártkorifeusokat, akik azt lehetetlenné teszik. Este 6-kor megismétlem az előadást a Jurta Színházban, hol még a folyosókon meg az előcsarnokban is állnak az emberek. Tüzes a légkör, feldördül a taps, mikor elhangzik a javaslat, hogy a Duna vizével együtt vigyék északra a határt is! Az előadás után sor kerül az első nyilvános vitára a vízlépcső kérdésében Magyarországon.

Péntek reggel a Hiltonban a Duna Mozgalmak vezetőivel sajtókonferenciát tartunk a külföldi újságíróknak. Előadásom előtt bemutatom a jelenlévőknek Rácz Sándort, a Nagybudapesti Központi Munkástanács elnökét. A 20–25 újságírót főleg az érdekli, hogy milyen követelésekkel fogadja majd Grósz Károlyt az amerikai magyarság. Erre a következő pontokban válaszolok:

1. Grósz Károlytól azt várjuk, hogy engedélyezze a nyílt vitát a vízgátról, s amíg ez tart, addig függessze fel az építkezést. Grósz Károlynak azt is meg kell értenie, hogy ha megépül a vízgát, akkor az ő, s nem Kádár emlékműve lesz.

2. Grósznak mint a magyar állam vezetőjének kérnie kell az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának összehívását, s ott kérnie kell a párizsi békeszerződést garantáló nagyhatalmaktól, hogy küldjenek megfigyelőket Erdélybe.

3. Vonja vissza a Newsweeknek adott nyilatkozatát, melyben a Nagy Imrére emlékezőket fasisztáknak, irredentáknak és sovinisztáknak nevezte, s adjon garanciát arra, hogy a június 16-i rendőri atrocitások nem ismétlődnek meg a jövőben.

4. Adja át a Nemzeti Színház leállított építkezéseire befolyt nyugati adományokat a Jurta Színháznak.

A sajtókonferencián nem vettem észre, hogy meghívás és engedély nélkül felvételt készít a teremben a Magyar Televízió. Az esti hírekben aztán úgy tájékoztatják a nézőt a sajtókonferenciáról, hogy azok egyetlen szavamat sem hallják, mert a kép mögé bevágták a vízügyisek propagandaszövegét. Szomorúan látom, hogy 32 év után még mindig „hazudnak minden hullámhosszon”. Délután a Várban, a Széchenyi Könyvtárban tartok előadást, este pedig Ember Judit és Pesty László[SZJ] interjúfilmjének vagyok szereplője.

Érdekes megjegyezni, hogy négy előadást tartottam, mind a négyet azzal kezdtem, hogy „Remélem, lesz valaki a vitapartnereim közül, aki megmondja végre, hogy miért jó a vízgát?” Voltak bőven, akik belekötöttek adataimba, hibát kerestek számításaimban, de egyetlen nem akadt egész ott-tartózkodásom alatt, aki meg tudta volna mondani, hogy miért kell nekünk ez a vízgát.

Találkozás Nyers Rezsővel

Szombat reggel Nyers Rezső fogad a Parlamentben. Mivel egyedül van az üres épületben, megjegyzem: „Mint Bibó István”, de nem reagál. Úgy tűnik, hogy hálás a hatalomba való visszajutásáért, s nem akarja kockáztatni azt. Az is lehet, hogy már nincs ereje, ambíciója, hogy irányt szabjon az eseményeknek. Persze velünk ért egyet, de aztán a kétórás tárgyalásról csak egy ilyen nyilatkozatot juttat el a sajtónak, amit a Népszabadság is közöl:

„A Duna-mozgalom egyes vezetői: Mécs Imre, Szekeres László, Vargha János, valamint Lipták Béla, a nyugati Magyar Környezetvédelmi Alap képviselője szombaton felkeresték Nyers Rezsőt, az MSZMP Politikai Bizottságának tagját, akivel megvitatták a Pozsony–Budapest Duna-szakasz nemzetközi jelentőségű ökológiai és gazdasági problémáit, köztük a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer létesítésével kapcsolatos veszélyeket is. A beszélgetés során szükségesnek tartották a társadalom tárgyilagos informálását, beleértve a környezetvédők álláspontjának ismertetését is.”

A Parlamentből az amerikai követségre mentem, ahol segítséget kértem a szorongatott Jurta Színház és a velünk szövetséges csehszlovák környezetvédők számára. Másnap meglátogattam a Kelenföldön épülő új bazilikát, melyet az altemplomban elhelyezett temetkezési urnák díjából építenek. Örömmel hallom, hogy itt épül majd az ország első világháborús emlékfala, olyan fekete márványból, mint a Vietnamban elesetteké. Ezután felhívom dr. Paskai László bíboros érsek irodáját, kérve a püspöki kar fellépését a vízgát ellen. Mészöly Miklósnak is telefonálok, ugyanilyen kéréssel fordulva az Írószövetséghez és az Újságíró Szövetséghez.

A Duna Koalíció ülése

Ezzel végéhez is ért magyarországi látogatásom, ami nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nem eredményezte sem a nyílt vita megkezdését, sem az építkezések leállítását, inkább csak egy, a Grósz Károly amerikai látogatását előkészítő propagandafogás volt. Ezért indulásom előtt megbeszélést tartottunk a Duna Mozgalmak vezetőivel, akik azt kérték, hogy a Duna Koalíció augusztus 10-i ülésén a következő javaslatot tegyem:

1. A Duna Koalíció azonnal hirdesse meg az október 30-án délután 2 órára tervezett világtüntetést az összes magyar követség és konzulátus előtt.

2. A Duna Koalíció járjon el a pénzintézeteknél a kölcsönök befagyasztása érdekében.

3. A Duna Koalíció (egyelőre csak Ausztria ellen) hirdesse meg a turistabojkottot.

4. Amennyiben a szeptemberben összeülő Parlament felfüggeszti az építkezést, s nyílt vitát, majd népszavazást rendel el, úgy a Duna Koalíció visszavonja szankcióit, s nemzetközi akciót indít azzal a céllal, hogy csökkentse az építkezések leállításából adódó anyagi terheket.

A fenti javaslatot 1988. augusztus 10-én fogom a Duna Koalíció elé terjeszteni, s amennyiben elfogadást nyer, úgy angol és magyar nyelvű felhívásokban kérjük majd a világ magyarságát s a világ környezetvédőit a szankciók érvényesítésére. A munkában részt vállalók vagy támogatást küldők forduljanak a Magyar Környezetvédelmi Alaphoz: 84 Old N. Stamford Rd., Stamford, CT. 06905, USA. Telefon: (203) 357-7614.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon