Skip to main content

Duna-konferencia Szerdahelyen

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Marián Calfa csehszlovák kormányfő válasza Antall József magyar miniszterelnök levelére


Köszönöm 1992. február 26-án írott levelét. (…) A Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság kormánya, valamint a többi illetékes cseh és szlovák szervek… a Bős–Nagymarosi vízlépcsőrendszer tárgyában mindig is az 1977-ben aláírt szerződés szellemében jártak el, miközben mindig figyelembe vették az egész Duna menti térség ökológiai érdekeit is.

(…) Meglepett engem az Ön levelének az a része, amelyben csodálkozik, hogy a csehszlovák szakemberek a magyar félnek nem nyújtottak be olyan dokumentumot, amelyben bizonyítanák, hogy a magyar fél aggodalmai nem megalapozottak.A mintegy százfőnyi hallgatóság között három tucatnyian ültek az egykori pártbizottsági nagyteremben a Duna két oldalának polgármesterei és alpolgármesterei. Önmagában is figyelemre méltó fejlemény, hogy az általuk képviselt települések régiókba, területi érdekvédelmi tömörülésbe kezdenek szerveződni: a túlparton működik a csallóközi régió (lásd alábbi interjúnkat), a magyarországiak pedig az Esztergom–Dorog, a Komárom–Ács térség, valamint a szigetközi régió képviselőiként csatlakoztak a Duna-menti önkormányzati szövetség előkészítőihez. Az ötlet a konferenciát rendező Eurolánc mozgalomé, amely az építkezés sújtotta szlovákiai településekben szerveződött, és a tavalyi rendszeres tüntetéseivel hívta föl a figyelmet magára és arra, hogy a helybéliek a teremtés, azaz a Nagy Mű legfőbb vesztesei. Próbáljanak meg az önkormányzatok – fejtegette egy csallóközi körjegyző – helyi népszavazásokat kezdeményezni: hiszen alkotmány adta joguk a települési földek fölötti önrendelkezés. A szigetköziek is mindinkább ellenző álláspontra helyezkednek: a Dunakörös Vargha János előadásában idézett Sonda-Ipsos-féle közvélemény-kutatás szerint ez év elején a szigetközi lakosság 64 százaléka tartotta hátrányosnak a vízlépcsőt (szemben az 1988. novemberi 24 százalékkal), s az ellenérzelműek nagy része tisztában van az ivóvízellátást, a partmenti erdőket és réteket fenyegető veszélyekkel.

Ha szerveződnek is a helybéliek, még inkább gyülekezik a másik tábor: a Mű „megvalósításán” fáradozó hatalmasságok. Calfa miniszterelnök válaszolt végre Antall József februári levelére (lásd keretben), amihez bátorítást adhatott Androsch volt alkancellár ígérete, hogy majd ő összegyűjti Szlovákia számára a Mű befejezéséhez szükséges hitelt. A magyar oldalról a szerződés felmondása a levegőben lóg, bár az itteni vezetésben komoly erőt képviselnek „a kisebbik rossz” hívei, akik inkább belemennének a dunakiliti duzzasztásba, mint hogy passzívan kelljen eltűrni a szlovákiai elterelést. Sokak gyanúja szerint ez az okoskodás a vizes lobby malmára hajtja a vizet, és a végén még a félbehagyott nagymarosi mű is meglesz.

Nehéz okosnak lenni. A Duna-kongresszus mindenesetre az okosság nyomvonalán igyekezett előrehaladni, tudományosan, amerikai módra folytonos működésben tartva az írásvetítőt. A józan, tárgyalási készséget árasztó hangulatban egy kicsit idegenül csengett az olyan harcos hang, mint Lipták Béla amerikai professzoré és aktív Duna-védőé aki, miután tudományos becslést adott kivetített térképén arról, milyen úton érkeznek majd a Dunához százával a teherautók, hogy egyszerre szabadulva terhüktől valósítsák meg az eltorlaszolást, azt javasolta, hogy ott és akkor feküdjünk ki az útra, bevárva az ENSZ-béli kéksisakosokat! E pillanattól eltekintve a konferencia nem nagyon csapott ki a tudományos népszerűsítés medréből. Mintha az előadók Calfa levelének ama állításával szemben élesítgették volna az érvek fegyverét, amely szerint nincs bizonyíték a magyar kormány környezetvédelmi aggodalmaira. Vannak nemzetközi példák arra, hogy az eltorlaszolt folyók fenekén káros üledékek képződnek, amelyek tönkreteszik a felszín alatti ivóvízkészletet; márpedig e készlet a Felső-Duna két oldalán 5–5 millió ember ellátására elég (Tóth György, Magyar Állami Földtani Intézet). Hallhattuk azt is, hogy a vízlépcső szocialista tervezőmunkája során elhanyagolták a tektonikai (földkéreg-szerkezettani) szempontok mérlegelését, így adódhatott a véletlen, hogy Bős is, Nagymaros is tektonikus törésvonalak metszésvonalán fekszik, ami növeli a földrengés okozta gátszakadás valószínűségét. Erre éppenséggel föl lehet készülni, ám ez gondosabb alapozást és több pénzt igényel, mint amit valójában elvégeztek, illetve befektettek (Hajósy Adrienne, ELTE Geofizikai Tanszék).

A variánsok dolgában a Szlovák Tudományos Akadémia ökológusa, Dr. Mikulas Lisicky képviselte a mezőny mérsékelt szárnyát: írásvetítője a Vavrousek-féle D variáns különféle változatait (Da, Db, Dc) nagyította ki, miközben arról hallhattunk, hogy mennél több vízi energia fordítódik áramtermelésre, annál kevesebb jut a folyó eddigi hasznos munkájára, a környezet regenerálódására. Később, ügyelve a tudományos etikettre, sokan idézték szavait, bár a vízlépcső teljes „elhagyását” kívánó H vagy 0, vagy N°1 megoldások valamelyikének pártján voltak. Ahogy kivettük, részint csupán elnevezésbéli különbségekről van szó, részint arról, ki milyen mértékben szorgalmazza az eredeti természeti állapotok helyreállítását. A legradikálisabb álláspont talán Vargha Jánosé, aki nemcsak a mostani, hanem a múlt századi folyamszabályozás elhibázottságát bizonygatta. A folyam sodra túlságosan gyorsra sikeredett, a Duna medre folyvást mélyül, minduntalan fel kell újítani, vagy odébb rakni a gátakat, miközben romlik az oldalágak és az árterek természetes állapota. A Rajnán is végigjátszottak már ezt: előbb folyamegyenesítés és oldalág-elzárás, később oldalcsatornák építése, hogy aztán, megtapasztalva káros ökológiai hatásukat, lezárják őket, és lehetőség szerint a folyó természetes állapotát állítsák helyre. Tehát a Vargha-féle variáns: kanyargósabbá tenni a felső Duna-szakaszt!

A konferencián gyakran hallottuk a máskor épp a vízlépcsőpártiak szájából elhangzó intelmet: az erőmű kérdése szakmai és nem politikai ügy. Az intelem az önkormányzatok megnyerését szolgálhatja, buzdítás a szívós tárgyalásra és érvelésre, hiszen nem könnyű a helyi érdekeket védeni a vízügyi lobbyzás és a terjedő nacionalizmus viszonyai között. Duray Miklós, az Együttélés Mozgalom elnöke azt fejtegette, hogy épp a vízlépcső építését szorgalmazzák politikai indítékok: a szlovák pártok a mostani választási kampányban nem engedhetik meg maguknak, hogy a vizes árral szemben ússzanak. Az apolitikus érv eszerint azt is üzeni, hogy a helybéliek ki vannak semmizve, mert magyar nemzetiségűek (és fordítva). Az érv nyilvánvaló erőssége, hogy erősíti a nemzetiségi és a fősodorvonalon túlmutató szolidaritást. De ha minden bizonnyal van is alapja e kisemmizettségi tudatnak: nem jelent-e önigazolást is a kényszerű elzárkózásra?


Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon