Skip to main content

Egy család világképei

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Fiedler János, idősb Zaránd Gyula és ifjabb Zaránd Gyula fényképei


Nem tudom eldönteni, jó vagy rossz konstellációban rendeződött-e meg a Fiedler–Zaránd család kiállítása most a Legújabbkori Történeti Múzeumban; most, amikor a fényképezés iránti érdeklődés valamikori fölhabzásának utolsó buborékjai is elpattantak, akkor, amikor a fotó, mármint a képzőművészek kezén-kezében működő fotó reputációja gyökeresen megváltozott a hetvenes–nyolcvanas évek fordulóján megteremtődött helyzethez képest. Mert bár az említett család három generációja tagjainak képei klasszikus értelemben vett fényképek, s mint ilyeneknek nincs sok közük a konceptuális vagy akciót dokumentáló, vagy egyszerűen csak képzőművészeti indíttatású munkákhoz, a kiállítás-mint-művészeti esemény-mint-kiállítás hisztérikus várakozásában és várakoztatásában, mely a tíz-tizenöt évvel ezelőtti helyzetre oly jellemző volt, ez a színtiszta fényképkiállítás egészen bizonyosan más hangsúlyokat kapott és adott volna. Akkor, a felfedezésnek, a fotó- és képzőművészet-történeti analógiák megtalálásának idején, a fotószerűségnek és festményszerűségnek, a dokumentumlét objektivitása mögött felfedezhető gesztusok metafizikájának és az akcionizmus, az individuál mitológia, a művészeti szerep (el)játszásába beledermedt mozdulatoknak egybevágásairól, párhuzamairól, azonosságairól beszélve szinte mindenki eufóriába esett, mondván: fotó és művészet egyenlő és ugyanaz, vagy patetikusabban és avétosabb fogalmazva, ars una, species mille. A new wave azonban felszárította az eufória utolsó páracseppjét is, s a nyolcvanas évek közepére a fotózás, (a fényképművészet a színes, klipelt video árnyékában még hívei szemében is elérdektelenedett. Vagy legalábbis alapvetően módosult a szerepe: a pornó, a színpadiasság és a személyiségváltás művészetté emelésének eszköze lett, fölvéve a high-tech divatfotózás látásmódjának és szellemének jegyeit.

Ebben a tekintetben a szóban forgó kiállításnak nincsen, nem nagyon lehet tehát túlságosan nagy huzata; a felhajtóerő kifújt alóla. (Ami viszont alákúszhatott volna, a történelem, a történet átértelmezésének szándéka, egyszerűen és pontosan: a hatalom számára tegnap és ma is oly vonzónak meg fontosnak látszó csalás, nos, az nem fér a képekhez, mert azok – szerencsére – meghitt és józan kisszerűséggel személyesek, egyszersmind támadhatatlanul ideológiamentesek.)

Önérdekét, önértékét és önérvényét nézve azonban egészen más a helyzet. Fiedler János – a nagyapa, a valamikori hasbeszélő, világjáró porondművész –, idősebb Zaránd Gyula – az apa, a művész-iparos – és ifjabb Zaránd Gyula – a fiú, egyben unoka – az aktuálpatológiai konstellációtól, a művészet éppen feledhető állapotától, a művészeti ágak és műfajok időszerű vagy időszerűtlen identitászavaraitól függetlenül olyan (ismét csak régies kifejezéssel élve) műegészet tár elénk, amire – s most végképp mindegy a megjelenés formája, a műfaji skatulya – régen láttunk példát. A három nemzedék kiállítása ugyanis egyfelől lenyűgöző keresztmetszete, önfeledt és önkéntelen interpretációs gyakorlata a magyarországi történelem polgári, kispolgári és proletár vetületeinek a századfordulótól a hatvanas évekig; nagyvonalú bizonyítéka másfelől a stiláris újítások, felfedezések, gesztusok és mozdulatok személyességének, iskolán- és mesterenkívüliségének, annak, hogy mennyire függetlenek ezek az adott kortól, és mégis milyen erősen jelen vannak mintegy a korszellem autonóm jegyeiként, melyek rávetülnek minden érzékeny szellem tudatára, akarva-akaratlanul is. (Így lesz szinte teljesen természetessé a piktorialista fényképezés, az expresszív fotó vagy a bauhauslerszemlélet Pesten, anélkül hogy manifesztumokban kellene a képekhez ideológiákat hozzá virgácsolni.) Egy harmadik irányból nézve pedig a tárlatot, nem menekülhet a néző az otthonosság, a természetesség és valami egészen különös, vidám szeretet hatása alól, ami – elsősorban Fiedler János képei révén – meglepően és meghatóan erős feltárulkozási vágyban, ironikus és egyszerre szemérmes és szemérmetlen természetességben nyilatkozik meg.

Ami végeredményben – amúgy – e három művészt összeköti, az valóban az iróniára és a természetességre való hajlam, mely önmagában – a világot látva – már korántsem olyan természetes és magától értetődő.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon