Skip to main content

Egy csapásra nem lehet

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Alapvető problémám a jelenlegi bérlakások eladásának Kozák Gyula által kifejtett koncepciójával van. Látszólag valóban óriási tehertől szabadulnának meg a helyhatóságok, ha a többnyire lerobbant bérlakások terhét letehetnék a vállukról. Ez azonban csak rövid távon igaz! Néhány olyan szempontot sorolok fel, amelyet, úgy érzem, nem vett figyelembe a szerző, pedig ha a távolabbi jövőt is figyelembe vesszük, nagyon is fontosak.

1. A jelenlegi lakásárak mellett a bérlakások piaci lakbére olyan magas lenne, hogy azt nagyon kevesen tudnák kifizetni. A piaci lakbér ugyanis nagyobb, mint a lakásár mindenkori bankkamata, ez egy átlagos méretű kétszobás lakásnál havi 20 000 Ft lenne! A vállalkozó ugyanis egyébként inkább a bankba teszi a pénzét. Ennek megfelelően nem várható magánerőből nagyszámú bérlakás építése. Az új lakásigénylők nem fognak ilyen lakásokba költözni, tehát szociális bérlakást fognak igényelni továbbra is a helyhatóságtól. Ha tehát a lakásokat eladják, újakat kell építeni, azok fenntartásához pénz kell! Számoljunk egy kicsit! Tegyük fel, hogy 10 000 lakást ad el a helyhatóság, átlagosan 50 000 Ft befizetési kötelezettséggel (500 millió), s a mai lakbéreknek megfelelően havi kb. 1500 Ft-os havi részletfizetési kötelezettséggel. Az egyszeri befizetésből kb. 2500 szociális bérlakás építhető 10 000 lakás elvesztése árán. Az új szociális bérlakások fenntartására, a helyhatóságok tulajdonában maradó régi lakások felújítására, fenntartására, újak építésére a havi törlesztésekből befolyó évi kb. 175 millió nem lesz elegendő.

2. A szerző szerint alacsony törlesztéssel kell a bérlők tulajdonába adni a lakásokat, hiszen legtöbbjük számára már a jelenlegi lakbér is igen magas. Ám akinek nincs elég pénze a lakás megvásárlásához, annak nem lesz pénze a lakás fenntartásához sem. Egyáltalán, hogyan fogják pl. az elöregedett belvárosi körzetekben a karbantartási, felújítási problémákat megoldani azok a lakók, akik hozzászoktak az IKV ügyintézéséhez, s akikre szinte rászakad a ház? Sok olyan házról tudok, ahol a lakók teljesen összeomlanának az önállóság terhe alatt, megfelelő szakembert pedig nem tudnának megfizetni. A lakhatatlanná váló lakásokban élő emberek sorsának megoldása ismét a helyhatóságra várna! Szinte megoldhatatlan probléma lenne azoknak a házaknak a tatarozása is, amelyekben néhány pénztelen család él. Senki sem akar ugyanis mások helyett fizetni, akinek pedig nincs, az nem kötelezhető fizetésre. A lakóközösségnek nincs arra joga, hogy valakit lakásának eladására kényszerítsen, mivel az illető nem tud részt vállalni a tatarozásból.

3. A szerző azt írja, hogy sok idős bérlő él valódi igényeit meghaladó bérlakásban. Ez ismét tökéletesen igaz. Az ok azonban nem a csere nehézkessége, hanem inkább a megszokás. Minél idősebb valaki, annál jobban ragaszkodik megszokott környezetéhez. Nagyon fontos számára a megszokott rendelő, a megszokott üzlet és a szomszédság. Nagyon sok idős ember magányos, még akkor is, ha szoros a kapcsolata a családjával, ezért a mikrokörnyezet nagyon sokat jelent a számukra. Ezeknek a közösségeknek a felrobbantása óriási költségeket jelentene a szociális gondozói hálózat szükséges bővítése miatt, az idősek számára pedig óriási lelki megrázkódtatást.

4. Talán az első helyre kellett volna írnom a következőket ahhoz, hogy valaki a szó nemes értelmében tulajdonossá váljék, meg kell küzdenie. Márpedig ahhoz, hogy ez a város feléledjen, megszépüljön, tulajdonosokra van szükség, nem az államtól levetett holmit megöröklő, sértődött lakókra. Tatarozás helyett a hatóságokat fogják szidni a házak minősége miatt. Ennek megfelelően a lakásokat csak értéken, lakott öröklakásként szabad eladni, a törlesztés összegét az adott méretű lakás építéséhez kapható maximális építési kölcsön törlesztésével megegyezően kellene megállapítani. Ez kb. a jelenlegi lakbér három-négyszeresét jelentené. Ez egyrészt növelné a lakásépítési kedvet, másrészt csökkentené a különféle módokon lakáshoz jutók közti egyenlőtlenséget. Az egyenlőtlenség megszüntetése érdekében az elmúlt év lakáseladásait is felül kellene vizsgálni, bár ez várhatóan igen sok akadályba ütközne. A XII. kerületben pl. igen sokan vették meg jó állapotú, kiemelt piaci értékű lakásaikat szinte fillérekért, és az eladással pillanatok alatt milliókat kerestek. Ez jogosan bántja a szomszéd házakban kis öröklakásban lakó, magas havi törlesztést fizető emberek igazságérzetét.

Javaslatom a következő:

A privatizálást két fázisban kellene végrehajtani.

1. Aki akarja és tudja, vegye meg értékén a lakását.

2. A helyhatóság tulajdonában maradó lakásokat a következőképpen lehetne gazdához juttatni:

Csak meghatározott időre (1-4 évre) szabad a bérlőkkel bérleti szerződést kötni. Akár évente tisztázható a jogszabályoknak megfelelően, hogy valaki továbbra is jogosult-e a szociális lakásra. A lakást nem rendeltetésszerűen használókkal nem kell újabb szerződést kötni. A jelenleg érvényes lakásbérleti szerződések a bérlő haláláig szóljanak, ha a bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja (ennek a fogalomnak a meghatározásáról még szólok), a lakást továbbra is szociális lakásként bérelheti. A bérlő családtagjaival azonban már a lakás tényleges értékének megfelelő, meghatározott időre szóló szerződést kell kötni. Másodszor: a tanácsi bérlakásokat (is) tartalmazó háztömbök kezelői jogát hirdessék meg. A kezelői jogot nyilvános pályázaton elnyerő házkezelők (magánszemélyek, kisvállalkozások) szabadon rendelkezzenek háztömbjükkel. Kizárólag a jelenleg érvényes bérleti szerződésekre vonatkozzon a szociális lakbér előírása, természetesen csak a rendeltetésszerű lakáshasználók esetében. Nem minősíthető rendeltetésszerű használatnak, ha valaki kiadja a szobáit, akár az idegenforgalmi irodákon keresztül, akár albérlőknek, vagy ha a lakás állagát nem őrzi meg. A lakás bérlőjének kizárólag szoros értelemben vett bérlői joga legyen. Jelenleg ugyanis tulajdonosi jogokkal is rendelkezik, pl. átalakítás, kiadás, csere. A rendeltetésszerű használat pontos definícióját természetesen előre meg kell határozni. A háztömbök tehát maradjanak a helyhatóság tulajdonában, a házkezelő fizessen a kezelési jogért a háztömb értéke 1-2%-ának megfelelő bérleti díjat. Meg kell határozni a szociális lakbér nagyságát is, hiszen az jelenleg nem kapcsolódik a lakás értékéhez. A lakás értékének 2-3%-ában megállapított lakbér csak a kiemelt területeken lévő nagy lakások bérlőinek okozna gondot.

Ha a kezelő értéknövelő, és nem állagmegőrző beruházást végez, az értéknövelés értékének megfelelő %-ában kapjon tulajdonjogot. A kezelő kizárólagos joga legyen az új bérleti szerződések megkötése, a lakbér megállapítása, a közös helyiségek kihasználása. Vegyes tulajdonú házak esetében a tulajdonosok közössége és a tömb kezelője kössön részletes szerződést a közös üzemeltetésről. Természetesen a tulajdonosnak (helyhatóságnak) olyan szerződést kell kötnie a háztömbök kezelőivel, hogy amennyiben nem megfelelően végzik a tevékenységüket, a kezelői jogot megvonhassa tőlük, és kártérítésre kötelezhesse őket. Valószínűleg a jobb adottságú házak kezelői néhány éven belül tulajdonossá fognak válni, de talán még fontosabb, hogy egy elég széles vállalkozói réteg alakul ki a háztömbkezelőkből.

A modern közgazdaságtan is kiemelkedően fontosnak tartja az emberi tényezők figyelembevételét, ennek megfelelően szociológusok, pszichológusok véleményét feltétlenül figyelembe kell venni. Ámde hosszabb távon gazdaságtalan döntést nem szabad hozni!
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon