Skip to main content

Elszakadás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Válóper a XX. kerületben


Az elszakadásért hirdetett népszavazást 1991-ben kezdeményezte a Polgári Szövetség Soroksárért nevű szervezet (és a soroksári képviselők nem hivatalos csoportja), kérve, hogy a település közigazgatásilag egységes önkormányzatként működjön Budapest közigazgatási határain belül. A referendumot eredetileg 1992. február 23-ra tűzték ki, ám a Pesti Központi Kerületi Bíróság néhány nappal korábban felfüggesztette az önkormányzat határozatának végrehajtását, és leállíttatta a szavazást. Az önkormányzat határozata szerint ugyanis az eredetileg feltett kérdés mellett a Soroksár-Újtelepen élők arra is válaszolhattak, hogy amennyiben Soroksár elszakad, ők Pesterzsébethez kívánnak-e mégis tartozni.

A népszavazás lefújása után a „szeparatista” politikusok egyértelműen a polgármestert vádolták. A Soroksár főterén rendezett indulatos nagygyűlésen a szónokok úgy érveltek, hogy a többségi képviselők által kezdeményezett „ellenszeparatista” szavazás valójában magát a leválást kívánta megtorpedózni, hiszen az erzsébeti politikusok pontosan tudták, hogy a két, egymásnak ellentmondó kérdést nem lehet egyidejűleg feltenni, és azt a köztársasági megbízott meg fogja támadni. A Köztársasági Megbízott Hivatala ugyanis a soroksáriakhoz hasonlóan értékelte a helyzetet: Újtelep hovatartozásának kérdése csak azután vethető fel, ha Soroksár már a főváros XXIII. kerületévé vált. Így azonban a bíróság kénytelen volt az egész referendumot leállítani, amivel a polgármester elérte tulajdonképpeni célját. Hosszabb távon azonban a halasztás visszaütött az önkormányzatra, mivel meghatványozta a felbőszült soroksári polgárok aktivitását.

A polgármester szerint a határvita valójában nem területrész átcsatolása, hanem határmegállapítás. Soroksár-Újtelep az egyesítést követően épült, az ott élők ezerszer inkább kötődnek a közeli Erzsébethez, mint a távoli, nehezen megközelíthető Soroksárhoz. Ha Soroksár válni akar, akkor az Újtelepen élőknek is joguk van eldönteni, hogy hova akarnak tartozni. (Az ellennépszavazás legitimálására – Soroksárhoz hasonlóan – Erzsébeten is létrehoztak egy Polgári Szövetség Pestszenterzsébetért nevű szervezetet.) A bíróság 1992. március 27-én meghozott ítéletében az önkormányzatnak adott igazat, és bár a köztársasági megbízott fellebbezett, a kettős népszavazást szeptemberben az eredeti kiírással tartották meg. Soroksár lakossága elment szavazni, az újtelepiek többsége nem. Összességében Soroksár nagy többséggel a leválás mellett döntött, a területi/határvita azonban függőben maradt.

Sérelmi politika

A kezdeményező képviselők szerint az egykor virágzó sváb település elszakadása 1951 óta foglalkoztatta a helyieket, a rendszerváltozást követően pedig nem lehetett kétséges, hogy az első adandó alkalommal sor kerül a referendumra. A „szeparatisták” nem titkolják, hogy a ma is erős azonosságtudattal bíró település leválása mindenekelőtt sérelmi reakció. Elmondásuk szerint a háborút követően mintegy hétezer embert telepítettek ki, majd pedig az egyesített XX. kerületen belül jórészt a „proletár” Erzsébetet fejlesztették a „bűnös” Soroksár rovására. A háború után a tömegközlekedési hálózatot úgy alakították ki, hogy Soroksár csak Erzsébet központján keresztül érintkezhet a város többi részével. Bár mindkét településrész rendkívül alulfejlett, Erzsébeten mégiscsak épültek lakótelepek, és kialakítottak egy városközpontot. Soroksáron nincs csatornahálózat, alig van szilárd útburkolat, az utcák télen járhatatlanok, a településen mindössze 300 telefonfővonal található.

Az elmúlt két és fél évben azonban sem a helyi politikai küzdelmek, sem a költségvetési viták nem utaltak arra, hogy a két településrész között ma tényleges fejlesztési érdekellentét feszülne. A választási kampányban a pártok nem foglalkoztak a szunnyadó soroksári függetlenségi szándékokkal, és a pártszínekben indult egyéni jelöltek sem ígértek ilyen kezdeményezést választóiknak.

A 35 fős képviselő-testületben 13 SZDSZ-es, 9 MDF-es, 9 fideszes, 2 kereszténydemokrata, 1 MSZP-s és egy független jelölt foglalt helyet. Az önkormányzat megalakulását követően a Fidesz megvonta támogatását a liberálisok által korábban közösen támogatott SZDSZ-es polgármesterjelölttől, és az MDF támogatásával saját jelöltjét emelte a polgármesteri székbe. Cserébe az MDF alpolgármesteri pozíciót kapott, és soraiból került ki a kerület fővárosi delegáltja. (Ezen múlt az, hogy a Fővárosi Önkormányzatban a két liberális pártnak nincs kétharmados többsége.) Mindez alapvetően meghatározta a pártok közötti viszonyt, és végzetesen megosztotta az SZDSZ-frakciót, mivel az eredeti polgármester-jelöltet a szabad demokraták egy része sem tartotta alkalmasnak. A 9 – egyéni és listás – soroksári képviselőnek nem volt egységes álláspontja a polgármester-jelölés kérdésében.

A három költségvetési vita során nemcsak a területi megoszlás nem érvényesült, de a pártfrakciók sem voltak egységesek. A vitákat alapvetően – helyi szóhasználat szerint – az oktatási és területfejlesztési lobby között folyó vita jellemezte; a lobbyérdekek erősebbnek bizonyultak, mint a területi hovatartozás vagy a pártkötelékek.

A soroksári „szeparatista” képviselők is elismerik, hogy az önkormányzat megalakulása óta a beruházási döntések korrektek. A főváros finanszírozásával épül a soroksári főgyűjtőcsatorna, ami lehetővé teszi majd a csatornahálózat önerős fejlesztését. A kerület egyik legnagyobb beruházásaként újítottak fel egy soroksári iskolát, jövőre a telefonhelyzet mindkét településrészen gyökeresen megjavul.

Az új polgármesteri hivatal működtetése a soroksáriak szerint évi 40-50 millió Ft-ba kerül majd, a polgármester becslése szerint azonban ez legkevesebb 100 millió forint többletköltséget jelent. A soroksári képviselők olcsóbb adminisztrációt, alacsonyabb képviselői tiszteletdíjakat ígérnek. Megszüntetik a Gameszt, és visszaállítják az iskolák gazdasági önállóságát. Mindez kétségtelenül jelenthet bizonyos megtakarítást, de a lényegen nem változtat. A legradikálisabb elszakadáspárti soroksáriak sem állítják, hogy a jelenlegi pénzügyi feltételeket figyelembe véve a függetlenség számottevő beruházási többletforráshoz juttatná Soroksárt.

Árnyékönkormányzat

A Polgári Szövetség Soroksárért 1990-ben alakult. Bár a szervezet az elszakadási kezdeményezés motorja volt, jelentősége jóval túlnő a népszavazás megszervezésén. Gyakorlatilag párhuzamos hatalmi központként, árnyékönkormányzatként funkcionál. Tömöríti a helyi értelmiséget, a soroksári képviselőket, a gazdasági elit tagjait. Önálló ügyosztályokat működtet, amelyek foglalkoznak gazdasági, környezetvédelmi kérdésekkel, előzetes kalkulációkat végeznek, előkészítik a leendő polgármesteri hivatal felállítását. A szövetség több száz fős polgárőrséget működtet, és rendkívül kiterjedt szociális, jóléti segélyezést folytat. A lakosság és a Máltai Szeretetszolgálat adományaiból ruha-, pénz- és élelmiszersegélyt osztanak, sőt, példátlan módon kifizetik a lakbér- és közüzemidíj-hátralékok egy részét is.

A szétválás tehát voltaképpen a kétféle – formális és informális – hatalmi-igazgatási központ területi osztozkodása.

A zárt, jól szervezhető és részben sérelmei miatt könnyen mozgósítható Soroksár politikusai úgy vélik, hogy a kényszerházasság fenntartása még korrekt beruházási forrásmegosztás esetén sem ígér sok jót a település számára. A XX. kerület önkormányzata évről évre költségvetési deficittel küzd, a hiányt csak hitelfelvétellel, illetve a lakások és – ami még fontosabb – a telkek eladásával képes fedezni. Ez pedig hosszú távon tönkreteszi Soroksár fejlődésének esélyét. A helyi politikusok szerint a település kedvező fekvése, beépítetlen, illetve művelés alatt álló területei, a Duna-part és a Molnár-sziget üdülőövezete jó feltételeket teremtenek a leendő önkormányzat vállalkozásaihoz, különösen akkor, ha sikerül kamatoztatni a település nemzetközi kapcsolatait. A vállalkozások révén munkahelyeket teremthetnek, felszámolhatják a munkanélküliséget, és megállíthatják a lakosság elszegényedését. Ezért ragaszkodik Soroksár foggal-körömmel az 1951-es határokhoz.

Az erzsébeti képviselők és a polgármester szerint a soroksári fejlesztési elvárások teljesen alaptalanok. Az önállósuló Soroksár éppolyan nehézségekkel találja magát szemben, mint az egységes kerületi önkormányzat. A németországi Nürtingenhez fűződő testvérvárosi kapcsolat is csak szimbolikus jelentőséggel bír, amely komoly anyagi támogatást vagy üzleti kapcsolatokat nem ígér. Nézetük szerint az elszakadást voltaképpen a soroksári politikusok személyes ambíciói magyarázzák. Az 1951-es határok szerinti szétválás viszont nemcsak Soroksár-Újtelep lakóit hozza nehéz helyzetbe, hanem Erzsébetet is megfosztja az M5-ös autópálya környéke jelentette tényleges fejlesztési lehetőségektől. A jelenlegi vezetés nagy reményeket fűz a térséghez: felmerült technológiai park, vasút-kamion átrakodó, illetve logisztikai központ létesítése is…

Láncreakció

Az elválás önmagában csak adminisztrációs problémát jelent, ám feltehetőleg a két utódkerület élethalálharcot vív majd a vitatott terület hovatartozásáért. A határvita jelentősége paradox módon azért nagy, mert a vitatott területtel kapcsolatban mindkét fél hasznosítási elvárásai rendkívül eltúlzottak. A folyamat éppen ezért válhat veszélyessé, illetve öngerjesztővé: az elszakadni vágyó településrész csak azáltal igazolhatja függetlenségi törekvéseit, ha „felértékeli” a szóban forgó területet – függetlenül a befektetői piac tényleges értékítéletétől. A vesztes fél viszont minden bajáért „fejleszthető” területeinek elvesztésére hivatkozhat, és ha vissza akarja szerezni azokat, úgy az új népszavazás sikere érdekében kénytelen lesz „ráígérni” a terület értékére. Ha viszont az egyenlőtlen fejlesztés ösztökélte sérelmi reakciók más kerületekben is szeparációs folyamatokat indítanak el, akkor a tét már a főváros területi egysége és kormányozhatósága lesz.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon