Skip to main content

Magántulajdon kötőféken

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Máshol is/se laknak


Sokért nem adnák Bécsben a háztulajdonosok, ha megszabadulhatnának régi s ezért keveset fizető bérlőiktől. A bérleti szerződés egyoldalú módosítása nem lehetséges, így a lakbér mértéke jórészt attól függ, hogy az illető bérlő milyen régen lakik ott, ahol lakik. Ha a tulajdonos leleményes, akkor műszaki okokra hivatkozva megszünteti a fűtést, eldugaszolja a szennyvízelvezető csatornát, vagy más hasonló meglepetéssel igyekszik pokollá tenni nemkívánatos bérlői életét.

A Szent Bértehén

A 720 000 lakott lakás több mint fele a századforduló táján épült. Zömükben bérlakások, 218 000 lakás a város tulajdonában, a többi magánkézben. A magán- és városi tulajdonú lakásokat nem annyira a bérük különbözteti meg, hanem az, hogy a városi lakások esetében az új bérlőnek nem kell kauciót fizetnie. Ez korántsem mellékes, mivel a magánpiacon a kaució mértékét a lakbérrel ellentétben semmi sem korlátozza. A háziúr megítélésétől függően a bérleti szerződés akár tízévi lakbérnek megfelelő kauciót, azaz több százezer schillinget is előírhat. Körülbelül húszezren várakoznak a városi bérlakásra, s a jogosultak átlagosan egy éven belül jutnak lakáshoz.

Általános vélekedés szerint a lakbérek alacsonyak, ám a szigorú, kötött lakbérpolitika a tradicionálisan szocialista vezetésű városban olyan „szent tehén”, amelyhez egyetlen számottevő politikai párt sem mer hozzányúlni. Az 1920-as évek kezdetétől datálható az a máig érvényes várospolitika, amelyet a bérlők védelmén, illetve a „lakásspekulációk” kivédésén túl mindenekelőtt az a szempont vezérelt, hogy megakadályozzák az etnikai és szociális „gettók” kialakulását.

A lakásokat komfortfokozatuk szerint öt kategóriába sorolják, a lakbérek kötöttek, egyoldalú módosításuk akkor sem lehetséges, ha a város vezetése időközben módosította a lakbértáblázatot! A tulajdonos csak új szerződés esetén érvényesítheti az aktuális tarifát. Csupán az összkomfortos lakások egy részének lakbérét liberalizálták 1986-ban. A lakbérszerződés részletes költségvetést tartalmaz, a bérlő pontosan tudhatja, hogy pénzét mire költik. Az adminisztrációs és rezsiköltségeken túl felújítási alapot képeznek, ami – elvben – a tízévenként esedékes tatarozás költségeinek fedezésére szolgál. A gyakorlatban azonban a tulajdonosok képtelenek önerőből felújítani házaikat – a bérlakásépítés a századforduló óta nem számít jövedelmező üzletnek –, és ha igénybe akarják venni a kedvezményes hiteleket és támogatásokat, akkor kénytelenek elfogadni a városi tanács kemény feltételeit.

Őslakos – jó lakos

A városfelújítási munkálatok kezdetén 12 egymásra vetített szociális térkép rajzolja ki a Gürtel mentén kialakított felújítási területek határait. A hetvenes évek elején Bécs – nem utolsósorban a szigorú lakbérpolitika következtében – Nyugat-Európában szokatlan mértékben elhanyagolt, lerobbant város volt. A Gürtel külső oldalán húzódó hagyományos „problémaövezetben” a lakások 40%-ában nem volt fürdőszoba és WC.

Jelenleg 11 felújítási területen működik a városi iroda, illetve szolgálat, s ezek munkáját egy ún. mozgó munkacsoport egészíti ki. A városfelújítást szintén szigorúan kötött előírások szabályozzák: a mára kialakult gyakorlat szerint Bécsben nem kezdődhet el egyetlen lakótömb felújítása sem addig, amíg a részletes feltételekről minden egyes bérlővel meg nem állapodtak. A rekonstrukció alapelve a „körültekintő, lakosságbarát városfejlesztés”.

Az irodák tájékoztatják a bérlőket és a tulajdonosokat a különféle támogatási, segélyes hitelformákról, jogtanácsokat adnak, lakógyűléseket szerveznek, igyekeznek közvetíteni, oldani az eltérő érdekű csoportok konfliktusait. A széles körű érdekegyeztetést követően elkészítik az egyes házak, tömbök, belső udvarok részletes felújítási tervét, tisztázzák a kivitelezés feltételeit. Javaslatokat tesznek a közterület rendezésére, „forgalomcsillapító”, illetve az átmenő közlekedést korlátozó terveket dolgoznak ki stb. Közreműködnek a kerület kulturális és közéletének szervezésében is. Használaton kívüli raktárépületekből, villamosremízekből, víztornyokból szabadidőközpontokat alakítanak ki.

Az irodák munkatársai (mérnökök, várostervezők, közgazdászok, szociológusok, jogászok és szociális munkások) mindenekelőtt a területen élők érdekeit tartják szem előtt. Az adott körzetben a lakások száma változhat ugyan, ám az ott élők számára lehetővé kell tenni, hogy változatlanul ott élhessenek. A felújítási munkák egységének nem a háztömböt, hanem a tágabb lakóterületet tekintik. Ha például egy üres telekre a tulajdonosa építeni akar bármit, akkor a terveket a szomszédos épületek lakóival is jóvá kell hagyatnia.

A szanálásokkal megszüntetett lakások bérlőinek a területen biztosítanak új lakást, ezért a tulajdonosoknak a dotáció és a kedvezményes hitelek fejében vállalniuk kell, hogy a felújított házban az összkomfortos lakások 25%-a is limitált lakbérű lesz, illetve az új vagy üres lakások 20%-ának bérlőkijelölési jogát átadják a városnak. Az antiszegregációs elv változatlanul alapvető, így a tömbfelújítások és az új építések esetén a tulajdonosnak, illetve az építtetőnek garantálnia kell, hogy az épületben lesz szociális és szabadpiaci bérű lakás, illetve iroda és üzlet is.

A kívülről jött kívül marad

A lakásbérlettel kapcsolatos jogok azonban csak az osztrák állampolgárokra, illetve politikai menekült státussal rendelkezőkre terjednek ki. A honos lakásbérlők jogainak kiterjesztésével a külföldiek kiszolgáltatottsága fokozódik, hiszen egyedül ők maradnak védtelenek a spekulációval szemben. Az elmúlt években a tulajdonosok külföldiekkel csak meghatározott időtartamra (többnyire fél évre) kötnek szerződést, s egy-egy szobában általában több család is él. Fizetésképtelenség vagy a határidő lejárta esetén senki nem védi őket. így mégiscsak erősödik az etnikai szegregáció, amitől a város vezetése évtizedeken át a leginkább tartott.

A város közvéleménye és vezetése ez idáig csak fokozódó idegenellenességgel reagált erre a jelenségre. A városi tanács hivatalnokai elrettentő példaként emlegetik a berlini Kreuzberg kerületet, és hangsúlyozzák, hogy mindenképpen meg kívánják akadályozni hasonló helyzet kialakulását Bécsben. Csak nem lehet tudni, hogy hogyan, ha a lakásbérlettel kapcsolatos jogokat nem hajlandóak kiterjeszteni a tartósan Ausztriában élő és ott munkát vállaló külföldiekre.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon