Skip to main content

Falvak és szövetkezetek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Az ország a kádárista hatalomtól nemcsak a kifizetendő” adóssághegyeket örökölte, hanem a gazdasági csőd fenyegető rémét is. Rengeteg a kijavítandó baj és hiba. Ezek egyik legnehezebben megoldható gondja az agrártermelés reformjával kapcsolatos. Azért oly bonyolult ez a kérdés, mert elválaszthatatlan a sorvasztásra ítélt falvak életkörülményeinek jobbá tevésétől, a falvak újjáélesztésétől.

A két kérdés nem választható szét, mégis tanúi vagyunk az ilyen kísérleteknek. A szövetkezetek vezetői a különböző agráregyesületek, klubok, kamarák létrehozásával a falvaktól függetlenül próbálják megoldani azt. Igyekeznek a széteséstől megóvni még rosszul gazdálkodó tagjaikat is. A szövetkezeteket ma már igazán csak a változásoktól való félelem tartja össze, s a rettegés attól, hogy vezetőik elveszthetik hatalmukat, monopolisztikus helyzetüket. Ők a leghangosabbak ma, a magyar vidéken. A történelem valódi áldozatai, az egykori parasztok és utódaik még nem szabadultak meg kiszolgáltatottságaiktól és félelmeiktől. Történelmi tapasztalatai is arra intik a népet, hogy ne bízzék igazán semmilyen változásban.

Ne misztifikáljuk azért őket sem! Az egykori gazdák közül is sokan besározódtak az elmúlt évtizedekben. Tudatosan tették ezt velük a hatalom képviselői. Csakúgy, mint a városokban élők többségével, akik már szintén nem akartak mást, csak „túlélni” a nehéz időket. Falusi környezetben ez a „megégettetés” nyilvánosabban zajlott le – lévén a munkahely s a lakóhely közel egymáshoz. A rendszer és a hatalom természetrajzához tartozik – s az emberi természethez –, hogy kevesen maradtak hitelesen tiszták. Az is, hogy ezt ma már szégyellik s eltagadnák. Ez is egy érv – a falvakban is – ahhoz, hogy ne következzék be gyökeres változtatás, még abban sem, ami egyébként érdekük – a tulajdon visszaadásában.

Az agrároligarchák ma is melldöngetve bizonygatják, hogy a nagyüzemi gazdálkodásra való áttérés sikeres volt, s hogy ez az ágazat nem szorul átalakításra. Ugyanakkor ők maguk cáfolják ezt az állítást. A napokban tartott kongresszusuk megállapítása szerint az 1500 termelőszövetkezetből 700 feloszlás előtti állapotban van, annyira veszteséges. S az állami támogatások megvonása után hány válik majd azzá, válhat koldusszövetkezetté, ha szervezettségén, szerkezetén nem változtatnak? A földek jelentős hányadát parlaggá tették, rablógazdálkodást folytattak, az esztelen kemizálás révén megmérgezték a magyar föld jelentős részét. Szennyezetté váltak a vizek, elsavanyodtak a legelők, pusztulnak az erdők, és – ami ugyancsak az ő rovásukra írandó – elnéptelenedtek a falvak.

Különösen súlyos állapotba kerültek kisfalvaink százai. Nem egyedül a szövetkezeteket terheli ezért a felelősség, hanem azt a politikát is, amely a szövetkezeteket, létrehozta, majd elválasztotta a falvaktól, s amely egy sereg támogatás megvonása révén a falvak elsorvasztását tűzte ki célul, alig titkolt kormányzati programként.

A mezőgazdaság – csakúgy, mint az ipar nagy része – válságágazattá vált. A magyar falvak helyzete ennél is súlyosabb: települések százait fenyegeti a pusztulás. Sokan szeretnék mindezt egyszerűen az agrárolló rovására írni. Holott a súlyos helyzetnek ez csak az egyik – nem is legjelentősebb – összetevője.

Térképezzük fel az országot a szövetkezeti központok rendszere alapján! Sem földrajzi, sem történelmi hagyományt nem követő hálózat alakult ki, amely gazdasági vagy közlekedési szempontokra sem figyelt. Milyen logika képződött mégis rendszerré? A kivételezettség logikája alapján. Az agrárközpontok egy-egy kitűnően működő – mert vezetője kiváló felső kapcsolattal rendelkező személy – szövetkezet köré szerveződtek. Egy-egy agrároligarcha udvarához. Nem a termelési eredmények döntöttek a szövetkezet prosperitásáról, hanem a támogatások nagysága, ocsmány közéleti szóhasználatunk szerint azok „nagyságrendje”, öt, hat vagy hét számjegyű éves forintösszege.

Minden állami támogatást, a felvett külföldi hitelmilliárdok egy részét is az agrároligarchák kapták, a falvak támogatására, fejlesztésére csak morzsák jutottak. Képletesen szólva: a falvak a szövetkezetek hálójában fuldokolva próbálták létüket, évezredes múltjukra visszatekintő létüket fenntartani.

A kacsalábon forgó villalakásokban, vadászházikókban dőzsölő agrároligarchák törvényesnek tekintik ezt az állapotot, és erkölcstelennek bélyegzik azokat a törekvéseket, amelyek régi jogaikba próbálják visszahelyezni a kárvallott falvakat, az egykori parasztokat. Azzal kérkednek, hogy „ők termesztik meg az ország kenyerét”. Ki más tehetné meg ezt, ha csak ők rendelkeznek a földek megművelésével szolgáló gépekkel.

A mezőgazdaság összeomlását az késleltette csupán, hogy a háztáji földeken és az ezekhez csatlakozó kistulajdonokon korszerű mezőgazdaság épült ki, minden állami támogatás nélkül, sőt annak ellenére.

Egyre-másra érkeznek hírek szövetkezetekről, amelyekben földeket – tulajdonlást is – ajánlanak fel a tagok számára. Ugyancsak érkeznek hírek arról is, hogy hajlandók a szövetkezeten belüli „demokratizálásra”, azaz a tagok helyzetének kedvezőbbé tételére, kivált a vagyonmegosztásban. A vezetők szándéka nyilvánvaló: megpróbálják hatalmukat fenntartani, mozgalmuk jelentőségét, súlyát fokozni, a falu lakosságának egy részét maguk mellé állítani. A szövetkezetek demokratizálásának nem ez az igazán helyénvaló útja. Végig kell haladni – visszafelé – az elhibázott út minden szakaszán, hogy a kezdetéig eljussunk, ahol valóban döntésképes tulajdonosok határozzák el: szövetkezetet, akarnak-e – s ha igen, milyet – vagy egyéni gazdálkodást.

Ideális állapot s az önrendelkezési jognak legmegfelelőbb az volna, ha a falvakban élő emberek maguk dönthetnének sorsukról. Csakhogy ma a falvakban igen sokféle, a gazdálkodáshoz különböző módon kötődő ember él. Ezek egymás között sem képesek egyetértésre jutni. Egyszerű lenne a kérdés akkor, ha a falvakban élők többsége képes volna vagy kedvet érezne a magángazdálkodás újrakezdésére. Ilyen ember azonban kevés van.

A falvakban élő emberek zöme meglehetősen közömbös, politikailag nehezen kezelhető, bizalmatlan. Ezért is hárul nagy felelősség a köztük élő értelmiségiekre. A falvak oldalára kell állítani az agrárértelmiségiek többségét. Nem a szövetkezetek elárulására kell biztatni őket, hanem arra, hogy járjanak élen azok demokratizálásában. Ez a meglévő hatalmi struktúrák lebontásával jár ugyan, de közelebb hozza a szövetkezeteket a falvakhoz, a termelési és az ökológiai érdekekhez. Nekik sem szabad idegenkedniük a tulajdonviszonyok végleges rendezésétől.

Fel kell készíteni a falut arra is, hogy a tulajdonviszonyok visszaállítása érdekében bizottságokat kell felállítani. A múltban kompromittált, korrupt embereknek ezekben nem lehet helyük, mint ahogy az önjelölt bajkeverőknek sem. Hiteles emberekre van szükség.

Az ezeréves magyar falurendszer – megtörve és megfogyva bár, de – fennmaradt, és élni akar. Ezt kell minden eszközzel támogatni és segítem, hiszen nem üres szóbeszéd csupán, hogy „akié a föld, azé az ország”.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon