Skip to main content

Família, kíséret, udvar

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Politikai erővonalak Lengyelországban


Akik a „mindenben teljesen egységes Szolidaritás” ábrándképét kergették, azoknak számára sokkoló lehetett az a felismerés, hogy a Szolidaritás vezetőségében már korán kialakult három politikai központ. Az első ilyen központ a Parlamenti Polgári Klub Elnöksége (lengyel rövidítése: OKP); a második Tadeusz Mazowiecki és kormánya; a harmadik pedig Lech Walesa és a Szolidaritás szakszervezet Országos Végrehajtó Bizottsága Gdanskban. Régi időkre asszociáló lengyelek e központokat Famíliának, Kíséretnek és Udvarnak nevezik.

A Família olyan politikusok csoportja, mint Bronislaw Geremek, Jacek Kuron, Adam Michnik és mások. Törzsállományába tartoznak az ún. laikus baloldal képviselői, a keresztényszocialisták egy csoportja és a szociáldemokrata beállítottságú személyiségek is. Ez az Elnökség évek óta nyílt harcot folytat Glemp bíboros érsekkel, ők a legszervezettebbek, legösszetartóbbak.

A Kíséretnek elnevezett csoport Mazowiecki kormányával egy időben született. Nem homogén csoport, inkább barátok, politikusok és a kormány tagjainak ideiglenes koalíciója, melynek tagjai különböző iskolákból kerültek ki. Együttműködnek az Egyházzal. Bár vannak közöttük olyanok is, akik a katolikus baloldal hívei, főként liberális beállítottságúak. Nem rendelkezik olyan átütő erővel és szervezettséggel, mint az előző csoport. A mértéktartás, a megfontoltság és a miniszterelnök bizalomgerjesztő szolidsága jellemzi őket.

Az Udvarnak elnevezett csoportot a legnehezebb jellemezni, mert tagjai inkább szakszervezeti irányultságúak, mintsem politikaiak. Vezetőjük maga Walesa, aki a doktrinerség ellentéte, nemzeti vezető, pragmatikus személyiség, akit nem lehet sehová sem besorolni. Sem nem jobboldali, sem nem baloldali. Szoros a kapcsolatuk az Egyházzal.

A fenti három csoport kialakulása korántsem jelenti a széthúzást. Sőt, egymással szorosan együttműködnek. Például Jacek Kuron az egyik leglojálisabb miniszter, Walesa pedig nem ígért vak támogatást a kormánynak, viszont amiben csak tudja, támogatja (például külföldi gazdasági támogatás szerzésével).

Parlamenti Polgári Klub

A Szolidaritás egységes zászlaja alatt a szejmbe bejutott képviselők megalakították a Parlamenti Polgári Klubot (a továbbiakban PPK), amelynek feladata volt, hogy egységben tartsa a képviselőket. E Klubnak 255 tagja van. Időközben, a mindennapi politika gyakorlatában azonban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a képviselők különféle politikai csoportokat, érdekeket képviselnek, s egyre gyakoribb az igény, hogy a PPK különböző frakciókat alakítson, hogy különböző pártos formálódások jöjjenek létre. Maga Lech Walesa kéri az embereket arra, hogy alkossanak politikai pártokat, hogy a politikai pluralizmus megvalósulhasson Lengyelországban is.

Hogy milyen pártok megalakulásáról lehet szó, azt a PPK-n belül fellelhető irányzatok sejtetik.

Egy részük az integritás híve. Ők károsnak tartják a politikai frakciók kialakulását a Klubon belül, különösen addig, amíg a kommunisták le nem teszik a fegyvert. A legfontosabbnak az egységet tartják. Szerintük egy közös politikai pártot kell alakítani a PPK és a Szolidaritás bázisán. (Ennek hívei pl. B. Geremek és A. Michnik is.) E csoport képezi az erős kisebbséget. A gyenge többség a pluralizmus pártján van. Szerintük a politika természete az érdekek különválása, ennek akadályozása természetellenes, komoly konfliktusokat okozhat. Az az igény is felmerült, hogy a PPK elnöksége dolgozzon ki egy eszmei-erkölcsi programot, amelyhez mindannyian tudják magukat tartani, de a különféle gazdasági érdekeket különféle csoportok képviselhessék. A két ellentábor között feszült egyensúly áll fenn.

Színskála

Az alapvető politikai megoszlás, a baloldal – centrum – jobboldal megoszlása is élesen kirajzolódik már a PPK-n belül. Rajtuk kívül vannak „el nem kötelezett” képviselők is, akik nem kívánnak részt venni semmilyen politikai csoportban sem.

A baloldalhoz a hagyományos szocialisták (PPS) és a szociáldemokraták tartoznak. A szocdemek (így például) A. Michnik, J. Kuron és B. Geremek szerint nem megfelelő a jobb és bal felosztás. Szerintük kifejezőbb a nyitott és a zárt orientáció szerinti felosztás, melyben az Európára és a világra való nyitottság és a bezárkózási politika különbségét kell hangsúlyozni. E nézetet mintegy 30-an vallják. A mérsékelt baloldalon állnak a munkásönkormányzat hívei, akik a tulajdonformák átalakítását kívánják. Hangsúlyozzák, hogy nem szociáldemokraták, mert ennek más, rosszabb a jelentése itt, mint Nyugaton. A közép- és nagyvállalatok esetében a legjobb megoldásnak a dolgozói részvények formáját tartják. Nem osztják a liberálisok véleményét: nem kívánnak mindent privatizálni.

A szakszervezeti centrumnak kb. 60 képviselője van, közöttük a Katolikus Értelmiségi Klub képviselői is megtalálhatók. Ők másodrangúnak tartják az ideológiát, de annál fontosabbnak a szakszervezetek szerepét a gazdasági átalakulásban. Szerintük szükség van az erős, de programjában mérsékelt szakszervezetre, így fontos Walesa és a Szolidaritás tekintélye Lengyelország helyzetének stabilizálásában. A liberálisokkal és a parasztokkal ellentétben nem kívánnak a PPK keretein belül szekciókat alakítani.

Nem szervezett, de a Katolikus Értelmiségi Klubbal áll kapcsolatban kb. 60 képviselő. Laza föderáció ez, főként a vallási szerveződésekre, a nagypolitikában pedig egész Lengyelország, nem pedig egyes csoportok, irányzatok ügyeire figyel.

A centrum jobbszárnya, a parasztság a legkevésbé stabil eleme a PPK-nak. Nekik mások az érdekeik és a problémáik, mint a Szolidaritásnak. Ők azok, akik a leggyorsabban akarnak saját pártot alapítani, amely külön parasztpártként indulna a helyhatósági választásokon, de a kommunisták kapitulálásáig az egységet is fontosnak tartják. Mivel az egyéni parasztság – a termelők – érdekeit képviselik, a liberális gazdaság hívei.

A liberálisok és konzervatívok táborának kb. 50 képviselője ül a szejmben. Még nem igazán egységes csoport, de az idetartozók határozott gazdasági nézeteket vallanak. Nem akarnak egyebet, mint hogy az új gazdasági rend semmiben se emlékeztessen a szocializmusra. Az állami tulajdont háttérbe szorítanák, és nem fogadják el a vállalati önkormányzati rendszert. Csak a magántulajdon és a dolgozói részvények rendszere segítheti elő Lengyelország nemzetközi felzárkózását. A liberálisok, keresztények és nemzetiek jobbközép irányzatát olyan liberálisok képviselik, akik a nemzeti demokrácia hagyományaihoz kapcsolódnak. A társadalmat csak pénzzel lehet tevékenységre ösztönözni, ki kell kényszeríteni a munka termelékenységének és minőségének javulását. A társadalom szociális biztosítása az állam és nem a gazdaság feladata. Liberális gazdaságot akarnak egészen minimális állami beavatkozással.

A fenti csoportosulásokon kívül a PPK-ban megtalálhatók az előbbiektől is jobbra álló személyiségek. A Független Lengyelország Konföderációhoz vagy a Glemp által támogatott Keresztény-Nemzeti Egyesüléshez tartoznak, és a régi erkölcsi hagyományokhoz, a keresztény értékekhez vonzódnak.

Kérdés, hogyan fog együttműködni ez a sokféle csoport. Mind a bal-, mind a jobboldalnak el kell ismernie a másik jogát a létezéshez, s úgy kell politizálnia, hogy ne taszítsa az országot szakadékba. Ez egyikük számára sem lesz könnyű feladat.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon