Skip to main content

Szigorúan ellenőrzött határok

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cseh–szlovák kapcsolatok

Lubos Palata: Klaus miniszterelnök téved


Nincs szükség semmilyen kisebbségi törvényre, elég a polgári társadalom és a demokratikus jogok betartása – jelentette ki újságírók előtt Václav Klaus, miután visszatért a Közép-európai Kezdeményezés budapesti találkozójáról, megismételve azt, amit egy nappal azelőtt a magyar fővárosban a sajtókonferencián mondott.

Václav Klaus kifejtette: nem érti, miért kell nyomást gyakorolni, hogy további jogokat szerezzünk a nemzeti kisebbségeknek, ha az egyéni jogok teljes egészében biztosítottak.Az 1945–1946-ban kitelepített szudétanémetek ügye miatt amúgy is „túlterhelt” cseh–német viszonyt néhány hónapja még tovább bonyolítja a német szövetségi parlament által elfogadott menekültügyi törvény. A csehek ugyanis attól tartanak, hogy az 1993. július 1-jével érvénybe lépő német törvény nyomán a cseh–német határon át Németországba özönlő illegális bevándorlókat egyszerűen visszaküldik Csehországba. A szövetségi német politikusok több hónapja követelik a cseh féltől, írja alá a német–cseh kitoloncolási egyezményt, a csehek azonban feltételeket szabtak.

Ezek egyike: meg kell erősíteni, illetve hagyományos, állandó határrá kell átépíteni a keleten húzódó cseh–szlovák határt. Ez azonban számos újabb problémát idézett elő. A cseh–szlovák határ lezárása ugyanis nem valósítható meg egykönnyen, mivel a cseh–szlovák szövetségi állam felbomlását kimondó törvény meghozatalának épp a határ nyitottsága volt az egyik alapfeltétele. S bár a cseh–szlovák kitoloncolási egyezmény rögtön a szövetség felbomlása után megszületett, nem sok értelme van mindaddig, amíg a cseh keleti határ Szlovákia felé teljesen nyitott, hisz ezen keresztül a Németország felé tartó emigránsok is szabadon közlekedhetnek. A cseh politikusok egy idő után – nyilván német nyomásra – arra kényszerültek, hogy ők is nyomást gyakoroljanak a szlovák politikusokra a hagyományos államhatár kiépítése érdekében.

A nagy összeborulás

A „vagyonvita” miatt eleve elmérgesedett cseh–szlovák viszonyt így még tovább rontotta a – német közvetítéssel folyó – „határvita”, mely egészen 1993. július 15-ig megdöbbentő eredménytelenséget mutatott. A cseh fél kezdetben azt követelte, hogy közösen építsék meg a határt, a szlovák fél azonban ezt kereken elutasította. A két fő szószóló, Vladimír Meciar és Jozef Tuchyna szlovák belügyminiszter a határok nélküli Európára, a demokráciára, a cseh és szlovák lakosság szabad közlekedésére, a szövetség felbontásakor tett közös ígéretekre, a szigorúan ellenőrzött szlovák–magyar, szlovák–ukrán határra hivatkozott, és azt hangoztatta, hogy a szlovákoknak most egyébként sincs ilyesmire pénzük. Az idő előrehaladtával engedtek valamicskét, mondván: a szlovák fél ugyan nem akar újabb vasfüggönyt, de a csehek, ha akarják, csak nyugodtan tegyenek egyoldalú lépéseket. A cseh politikusok hiába magyarázták, hogy ők csupán a harmadik országok lakosait kívánják ellenőrizni a határon; hiába kérték, hogy alakítsanak ki közös vízumpolitikát azon országok lakosaival szemben, ahonnan a legnagyobb tömegek áramlanak Németországba, a szlovák belügyminisztert sem ők, sem a németek nem tudták megpuhítani.

Vladimír Meciar azonban július 14-én váratlanul – látszólag minden ok nélkül – hirtelen engedékenységet mutatott. A fentiek ismeretében ugyan meglepő volt a teátrális cseh–szlovák egyetértés és a nagy összeborulás, de nem előzmény nélküli: Josef Zieleniec cseh külügyminiszter későbbi nyilatkozatából kiderült, hogy a közeledésnek voltak már cseh–szlovák diplomáciai előjelei. Eredménye mindenesetre nemcsak az lett, hogy a két miniszterelnök megkötötte az állandó határ kiépítéséről szóló egyezményt, hanem az is egyenesen következett belőle, hogy Budapesten nem fogadtak el kötelező jogi érvényű dokumentumot a kisebbségek jogainak betartásáról. A cseh és szlovák miniszterelnök közösen állt ellent annak, hogy a találkozón a magyar diplomácia erőfeszítései eredménnyel járjanak.

„Mondd, te kit választanál?”

A cseh–magyar kapcsolatok romlását – mint ismeretes –, az önálló cseh és szlovák köztársaság Európa tanácsi tagsága körül kipattant diplomáciai vita indította el. Magyarország nem fogadta el azt a német–cseh indítványt sem, hogy a közép-európai országok folytassanak közös politikát az illegális menekültek kérdésének megoldásában, arra hivatkozva, hogy az ügy rendezésére más módot tart elfogadhatónak. Magyarország nem volt hajlandó arra sem, hogy felbontsa a Romániával szemben fennálló vízummentességet.

Csehország ilyen előzmények után a szlovák–magyar vitában a szlovákokat „választotta”. Klaus miniszterelnök állítólag még arra is hajlandó lett volna, hogy Csehország – merő szolidaritásból – ne lépjen be az Európa Tanácsba, ha nem együtt veszik fel Szlovákiával.

E hirtelen támadt együttérzés egyik oka az Európa Tanács Szlovákiával szemben támasztott felvételi „követelményei” között keresendő. Az egyik feltétel ugyanis az volt, hogy hatálytalanítsák azokat a háború utáni törvényeket, melyek alapján a kisebbségeket a kollektív bűnösség elve alapján diszkriminálták. Ez – kimondatlanul ugyan, de – vonatkozik az ún. benesi dekrétumokra is. (Azokról az 1945–46 között elfogadott dekrétumokról van szó, melyek a kollektív bűnösség elve alapján a magyar és a német kisebbséget megfosztották vagyonuktól, állampolgárságuktól, állampolgári jogaiktól. A benesi dekrétumok eltörlése a cseh felet is érzékenyen érintené, s nem is csupán azért, mivel ez esetben újból felvetődne a 3 millió kitelepített szudétanémet kérdése, hanem mert véleményük szerint ezáltal a cseh és szlovák állam történeti alapja kérdőjeleződne meg.)

A cseh–magyar viszonyt tehát egyelőre a szlovák–magyar viszony fogja meghatározni. Klaus miniszterelnök és tanácsadói kitűnően felismerték, hogy a cseh–szlovák viszony számos problémáját a Meciar miniszterelnökre jellemző magyarfóbián keresztül lehet megoldani; felismerték, hogy ez Meciar gyenge pontja, amelyen keresztül „meglágyíthatják”, és célt érhetnek nála. Támogatják tehát magyarellenes politikájában – ha ezzel a szorosan vett cseh érdekeket szolgálják. A cseh érdekek közé tartozik persze a cseh–szlovák jó viszony is, mert Szlovákia rendkívül fontos keleti szomszéd, és egyelőre ezer szállal kötődnek egymáshoz. De ez sok esetben – úgy tűnik – másodlagos.

Ki irányítja a külpolitikát?

Klaus budapesti kijelentései mögött mindezeken kívül persze ott vannak a kormányfő politikai nézetei is. A cseh miniszterelnök ugyanis olyan konzervatív liberális demokrata, aki érzéketlen a nemzeti problémák, különösen mások nemzeti problémái iránt, ezen belül is azon nemzetek bajai iránt, melyek Csehországtól keletebbre vannak; ezekről legszívesebben tudomást sem venne. Elsődleges külpolitikai célja ugyanis az, hogy Csehország minél hamarabb, ha lehet, elsőként beérjen az Európai Közösségbe. A Magyarországgal való versengés és netán az ország lehagyása immár több éve „szent cél” számára. Lekicsinylőén nyilatkozik Magyarország politikai kezdeményezéseiről is, a „visegrádi” együttműködésről különösképp. Egyébként sem nagy barátja a regionális formációknak, különösen nem az országhatáron átnyúlóknak. A magyar külpolitikát lépten-nyomon sikertelennek, sőt rosszindulatúnak titulálja, amivel akarva-akaratlan jó szolgálatot tesz a szlovák politika irányítóinak is, akik ugyanezt azért nem merik és nem tudják megtenni, mivel Szlovákiának nincs olyan súlya (és jó híre) a nemzetközi politikában, mint Csehországnak.

A cseh külpolitikát jelenleg három központból irányítják egyszerre: a miniszterelnök, a külügyminiszter és a köztársasági elnök egymásnak ellentmondó álláspontokat képviselnek. Ráadásul maga Klaus miniszterelnök sem következetes kijelentésekben, még az Európai Közösséghez való csatlakozási szándékot illetően sem. A visegrádi integráció elutasítása külföldön csalódást okozott: Csehországot újabban a közép-európai együttműködés sírásójának tartják. A múlt hét vége óta egyre több magyarellenes cikk jelenik meg a cseh sajtóban: Klaus a szomszédai bírálatával akarja Csehország kivételességét hangsúlyozni. Václav Havel, aki a cseh külpolitika nagy tekintélye és a külföld érdeklődésének középpontja volt, most mellékvágányra állítva hallgat. (Hétvégi ausztriai szereplését nyilván nem Klausnak köszönheti.)

A külpolitika kisajátítását azonban nem nézik jó szemmel a cseh kormány koalíciós pártjai sem: minden jel arra vall, hogy a külpolitika „birtoklása” immár a cseh belpolitikai harc fő tétje lett.
Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon