Skip to main content

Lengyel hibák

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Egy dühös francia szemével


Illuzórikus demokratizálás

Kelet-Európa egyetlen országa sem hagyta maga mögött igazán a kommunizmust, s ennek legjobb példája éppen Lengyelország. A régi maradt a lengyel diplomáciai küldöttségek összetétele, az egyetlen újdonság, hogy e küldöttségek élén feltűnik egy-egy, az ellenzékhez kötődő, nem kommunista egyéniség is. De az ilyen delegáció-vezetők a kommunisták dolgát könnyítik meg, mert hitelt érdemlőbbé teszik a delegációt. Ugyanez a helyzet a hírszerzésben és a különféle titkosszolgálatokban is. A régi módon működnek, változatlan összetételben, s aktivitásuk ahelyett, hogy csökkenne, növekszik.

A nyugati politika fél a szovjet birodalom szétesésétől, mert háborúhoz és káoszhoz vezethet. Gorbacsov persze mindent megtesz, hogy ezt a félelmet ébren tartsa, s saját csatlósait liberalizálva, belépőjegyet váltson Nyugat-Európába. Egyúttal világos, hogy a liberalizálási folyamatot saját ellenőrzése alatt akarja tartani, amitől az illuzórikussá válik. Nem tudni, hogy tervei beválnak-e, de politikáját éppen Lengyelországban sikerül a leginkább megvalósítania. Lengyelország illuzórikusan demokratizált ország.

Káros egyezség

Igaz, hogy a kommunistaellenes mozgalom autentikus, az ellenzék taktikája viszont már más. Nehéz megítélni, hogy a realitások figyelembevételén alapszik-e ez a taktika, vagy sem, de mindenképpen hibás és veszélyes. A Szolidaritás és az Egyház kezdettől fogva azt reméli, hogy elkerülhető a politikai harc. Ezen nem felkelést értek, hanem olyan politikai harcot, amely világos célok, nevezetesen a szabadság és a függetlenség felé tör. Időközben ugyanis egyezség született a félig már felmorzsolódott kommunista párt, az Egyház és a Szolidaritás között – amely egyébként a lakosságnak csak egy részét képviseli –, hogy a változás folyamatát meg kell fékezni. E megegyezés partnerei diszkrét kabinetpolitikát folytatnak, amely utópikus és veszélyes Lengyelországra nézve, mert megfosztja a lengyel társadalmat a világos és körülhatárolt céloktól, s így az nem jön mozgásba. Félő, hogy a politikai vezetők mindinkább elszigetelődnek, elvesztik kapcsolatukat azzal, amit a lengyelek leginkább szeretnének, s így az országot újabb kétségbeesésbe kergetik.

Az az elképzelés pedig, hogy azért kell óvatosan cselekedni, mert az állami szakapparátusnak meg kell maradnia, annak a nevetséges értelmezésnek a konzekvenciája, amely a gazdaság és a politika közötti kapcsolatot elferdítette. Tipikusan marxizáló értelmezés ez, amiből a legtöbb haszna a kommunistáknak van. Pontosan ez az, amire Gorbacsov és Jaruzelski játszik. Régebben a vezetés fő érve a terrortól való félelem volt, most pedig a változásoktól való félelem. A kommunista párt – bárhogy nevezik is – jelszava az, hogy „utánunk a káosz következik”. Szomorú látni, ahogy Walesa, Geremek vagy Glemp aláveti magát ennek a félelemnek. Tíz éve hallom Michniktől vagy Modzelewskitől, hogy a kommunista párt lassan, de biztosan megszűnik, s íme, nem így van. Ráadásul a Szolidaritás mindent megtesz, hogy megmentse, hogy hatalomban tartsa, akár úgy is, hogy rá szavaz, ha ez szükséges. Szerintem téves az a felfogás, hogy a közigazgatás a parancsadótól függetlenül rendelkezésképes, s a kommunista párt az államügyek ilyen felfogása miatt marad a tényleges hatalomban.

Ennek bizonyítékai: a szubvenciókért, a kölcsönökért és a segélyekért most nem a kommunista párt, hanem a Szolidaritás folyamodik. Lengyelország soha nem fog bejutni a nyugati közösségbe, ha ezt a módszert követi. A fejlődés kulcsát nem a gazdasági, hanem a politikai változások jelentik. Először meg kell teremteni a tényleges demokrácia feltételeit, mert a pénz csak ilyen feltételek között lesz igazán pénz.

Nyugati nézőpontból a Lengyelországnak adott mai kölcsönök ugyanolyanok, mint a régiek, s ezen nem változtat az, hogy a kölcsönöket a Szolidaritás kéri, s hogy a kormány radikális gazdaságjavító programot hirdet. A tárgyalások ugyanis továbbra is szokásos, kormányok közötti, s nem az érdekképviselők közötti tárgyalások. A nyugati kormányok szívesen adnak kölcsönt, mert ezzel saját közvéleményük szemében támogatják a szabadságmozgalmakat. A valóságban azonban a „régi, jól bevált rendszert” támogatják, mert az a csendet és a békét garantálja.

Ezek a pénzek nem viszik közelebb Lengyelországot a Nyugathoz. Ezért úgy gondolom, hogy a jelenlegi lengyelországi események a Nyugatnak és a Szovjetuniónak kedveznek, de nem kedveznek magának az országnak.

Félelem a németektől

A német probléma, a német egyesítés is több szempontból hasznos a Szovjetunió számára. Lengyelországot például azzal ijesztgetheti, hogy a németek elveszik tőle a második világháború végén általa elfoglalt területeket. Lengyelországot a Németország iránti bizalmatlanság politikája jellemzi. Minden nemzetközi kérdésben a Szovjetunióval együtt szavaz. Magyarország és Csehszlovákia világosan kifejezte akaratát a szovjet csapatok kivonását illetően. Lengyelország ezt nem tette meg. A KGST megtartása mellett szavazott, az oroszok akaratával összhangban. Ebből az következik, hogy Lengyelország jelenleg saját kormányának jóváhagyásával van megszállva.

Lengyelország túlértékeli azt a veszélyt, ami a német egyesítésből származhat. Ma ez az ország az egyik legkevésbé militarizált hely Európában. Másrészt Lengyelországnak nem szabad félnie a német veszélytől, mert ez a félelem állandó visszamaradottságban, periférikus szerepben, az alárendelt ország tudatában tartja, amely nem tud másként létezni, csak koalícióban valamilyen nagy szomszéddal. Az ilyen berendezkedések ideje lejárt, a mostani lengyel politika viszont, úgy látszik, ezt nem veszi észre.

A lengyel szegénység megoldása is összefügg a függetlenség és a szabadság érzetével, mert a lengyel emberek mindaddig nem fognak lelkesen és racionálisan dolgozni, amíg nem érzik függetlennek és szabadoknak magukat.

A lengyelek manapság élhetnek személyi szabadságukkal, mert vége a terrornak. Tény, hogy szinte teljes a szólásszabadság, szinte teljes az utazási szabadság, a személyiségjogokat jobban figyelembe veszik, de még mindig nem érzik az állampolgári szabadságot. Enélkül nem létezik az ország sorsáért érzett felelősség.

Tény, hogy nagy a kormány iránti bizalom, de a kommunistákkal való megegyezésnek az volt az ára, hogy egyre kevesebb a társadalom számára világosan átlátható javaslat. Előbb vagy utóbb drágán meg kell fizetni azért, hogy húzódoznak a normális politikai élet megteremtésétől. Mind világosabbá válik a Szolidaritás és a kommunisták közötti tartós szövetség. Mind nélkülözhetetlenebbé válnak egymás számára. Kettős nómenklatúra jött létre, s ez a megmaradás kölcsönös garanciáját jelenti. Lengyelország szabadságát mindkettő a Szovjetunió esetleges ajándékának tekinti. A saját történelmüket ismerő lengyelek számára ez elfogadhatatlan. Nagyon veszélyes lehet az a helyzet, ha a lengyelek lemaradnak a kelet-európai kis nemzetektől a szabadság kivívásában.

Az egyház fékezi a demokratizálást

A lengyel Egyház befolyása szintén veszélyes ebben a helyzetben. Ráadásul nem világos, hogy mi az Egyház célja. Hallatlanul sikeres a maga klerikalizmusával. Ennek lényege, hogy a klérus java azonos az Egyház javával, az Egyház java pedig azonos a társadalom javával. Ez a klerikalizmus nagyon félti a lengyel társadalmat a nyugati értékek átvételétől, ahol a társadalom teljes mértékben laicizált, az Egyház szerényen viselkedik, és a hit minden ember magánügye. A lengyel klerikalizmus tehát a kapitalizmus és a szocializmus közötti harmadik utat keresi. Ez egyelőre eredménytelen, s remélem, az is marad. De ez nem változtat azon a tényen, hogy az Egyház a jelenlegi helyzetben fékezőleg hat a demokratikus folyamatokra. Csupán fellengzős és üres kinyilatkoztatásokat hangoztat a világ és a társadalom rendjéről. A politikai harcot azonban nem lehet egyházi körmenetekkel helyettesíteni. Rendkívül dühös vagyok a sok politikai hiba miatt, amelyeket Lengyelországban megfigyelek.

Fordította és összefoglalta:
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon