Skip to main content

Felette nagy kő

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


1958-ban, a váci fegyházban majd minden éjjel ilyen álmot láttam: a börtöncella fala magától kinyílt, és én kiláttam a fényben fürdő Dunára. Mert börtönablakunk persze a börtönudvarra és nem a Dunára szolgált. Álmomban, valóságban ugyanaz a fal. A valóságban azonban, ha ugyan valóság volt az az időszak, az eltiport forradalom és szabadságharc utáni évek komor korszaka, s mi más lett volna persze, mint valóság, valóságban az a fal nem nyílott meg soha.

Mégis, egyetlen egyszer, két napra levittek bennünket a partra szenelni, uszályt kirakni. Csak akkor is mondta a foglár: aki megpróbálja a vízbe vetni magát, azt legépfegyverezik. Így mondta, ennyire zordul, és félig-meddig hihető volt, hogy ahogy mondja, úgy is értik, ha dramatizálva volt is szerintem ezúttal a dolog. De nem ez a lényeg. És még csak nem is az, hogy az állam azóta is tartozik nekem azzal a két pakli Kossuthtal, amit a szenelésért ígértek. – Hanem valami más.

Valami más a lényeg. Az, hogy a Duna akkor is (és még inkább talán, mint az álombéli falnyílogatásokkor), ahogy mentünk a talicskákkal föl-le, föl-le, a maga ragyogásában valami csudálatos volt – maga a transzcendencia, a börtön csupán még jobban kihozta ezt a dolgot, akármit gondol is egyébként az ilyesmiről az ember.

Gondolhat akármit, mindegy, így tűnt sokáig. – Idővel szabadult, mehetett haza, mondjuk, és ebben a kinti, szabadnak ha nem is szabad, de mondjuk azért civil vagy milyen életben, vigasztalódni próbálva egyszer csak elkezdett kijárni a Dunára.

Volt már saját csónakja, minden, képzelhette magát majdnem olyannak, mint aminő volna egy normális ember; csak (szinte félve, csak az ördög meg ne hallja) azt mondogatta néha magában:

– E szűk cellát, a rendszert talán ki sem lehetne bírni, ha nem hömpölyögne keresztül rajta a Duna. Idekint, a nyílt vízen – ha tudnánk! –, ahogy siklik a csónak, az maga a szabadság. S szerencsére nagyobb minden politikánál.

De persze tudták. De meghallotta persze. És lesújtott, vagy lesújtottak, akkor.

Bajos az ilyesmiről beszélni; hogy higgyen-e az ember ilyen démonokban, akik pontosan értik, hol az étet-ér, hová kell döfniük. Értettek hozzá, akárhogy is: 1956. november 4-én a nép szívébe, és Bős–Nagymarossal aztán: a természetbe.

Nem szoktuk meggondolni, hogy Bős–Nagymaros több ember életét veszélyezteti, mint ahányat kivégeztek a bosszúállás éveiben, és számtalan élőlényét még ezen kívül, állatokét, növényekét; Kádár János országlásának a megtorlás volt a kezdete és Bős–Nagymaros a vége. ’57-ben, a Fő utcán sem éreztem annyira e halálszagú intencionalitást, mint most Bős–Nagymaros éveiben: a hatalom rekrofiliáját. Ily rémütetesen irracionális törekvés láttán – lobbyk ide, hatalmi érdekcsoportok oda – talán föl kell adnunk konok törekvésünket, hogy mindent pusztán észelvűen magyarázunk, segítségül kell hívnunk tán a pszichológiát.

Harcoltunk, sokféleképpen. Aláírtunk, tüntettünk, ordítottunk, szerveztünk konferenciát, égő fáklyákkal vonultunk a rakparton, rendőrkordon alatt, cikkeket írtunk satöbbi. Győztünk-e most, vagy, mint a Duna-körben mondogatják, „ha nem nyertük is meg a háborút, megnyertünk egy csatát”? Mi győztünk-e részben? Vagy a gazdasági helyzet nyomása kezd lassan érvényesülni? Vagy ő volt az mégis, az angyal, mint M. Heidegger szerint rajtunk már csak egy isten segíthet? Miféle angyal? C. G. Junggal szólván a kollektív tudattalanban van változóban valami? Mert az változik meg itt (minden forog), a metafizikai szemhatár: a korlátlan fölhasználhatóság filozófiája lepleződik mint démonéria, és fölváltja talán! A mellérendelés filozófiája, ember és természet kapcsolatában is – mindenben, egyáltalán.

Miféle angyal? Akárcsak ’56-ban is, Magyarország ma is az egyetemes emberi problematikának egy sajátos mondjuk aspektusába belegabalyodva küzd fennmaradásáért, halálos szorításban. Ha azt írtam tavaly tavasszal a Duna-antológiában, szinte teljesen kilátástalannak érezve helyzetünket, „a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszerben a halál emlékművét kellene látnunk. Síremléket is, talán egy nemzetét; a szó mélyebb értelmében azonban a halálnak állított monumentumot”, hát akkor is már a Márk evangéliuma végének híres lucusára gondoltam, 16., 3–5.: „És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról? És odatekintvén, láták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy vala. És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének.” Kicsoda hát a szent sír angyala? Ki vagy, ki mondott most nemet a nagymarosi gátra? Talán valamiféle történelmi pszichoanalízis kezdhetné keresni e kérdésekre a választ az ökológiai tudat pszichoanalízise, föltárni a haláltudat s a természethez való viszonyunk közötti összefüggéseket. A hatalom szerelmes a halálba, szerelmes volt belé november 4-én és szerelmes belé a Duna ellenében is: mert a Duna maga az élet. Csakhogy az a kő még nincs elhengerítve: el is van hengerítve, meg nem is. Most, hogy megjelent a remény sugára, egyszercsak jobban észrevesszük a követ Dunakilitinél, mágikus erejét sugározva a Csallóközre, Szigetközre, fenyegetve százezrek életét. Talán még nincs eldöntve semmi, az sem, most kezd csak elfordulni a szemhatár. Ó, Csehszlovákia! Én, ami engem illet csehszlovákbarát vagyok, szeretném, hogy az étet folyóvize kössön össze minket, ha már így belementünk ebbe a folyami pszichológiába, ne az válasszon el, a dantei szörnyű árok. Óhajtanám, hogy lássák halandó szemeim egyszer majd újra az igazi folyót teljes hosszában, világos, épen; felette nagy az a kő.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon