Skip to main content

Felsőbbrendűség és politika

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Tollas Bölény modernizál

Schamschula urat akkor zártam a szívembe, amikor egy televíziós riportban széles mosollyal rámutatott az épülő körgyűrűre, és közölte: ez az ő személyes ajándéka Budapest népének. Nagy meglepetés tehát nem érhetett, amikor nemrégiben töredelmesen bevallotta, hogy ők erkölcsileg felsőbbrendűek ellenfeleiknél. E nyilatkozat fölött viszonylag könnyű napirendre térni. Fel van kötve az orra előtt a háj, mondaná Pázmány Péter. Még bajosabb a dolog, ha tudjuk, hogy a nyilatkozó nyomban demonstrálta is felsőbbrendűségét, bizonyítván, hogy hozzá még a postai illetékszabályok sem érnek föl.

Azon nem érdemes csodálkozni, ha a felfuvalkodott hólyag magasra száll: megesik ez kevésbé szeles vidékeken is. Az azonban már figyelmet érdemel, ha sűrű hólyagfelhők borítják árnyékba a tájat. Az öntelt kormányférfiú ugyanis csak egyenesebben mondta ki azt, amit küldetésgázzal pumpált kollégái évek óta sejtetnek: egyedül ők képesek kormányozni az országot. Ha bizonyos tapasztalatok birtokában mondanák ezt, talán még gondolkodni is lehetne rajta. Ám úgy, hogy az ellenfélnek még módja sem nyílott ereje kipróbálására, e meggyőződés csak a tetteiktől függetlenül megítélt személyek értékén alapulhat. Azon, hogy ők eredendően jobbak, mint a többiek: felsőbbrendűek.

Nem kell persze Nietzschére vagy a nácikra gondolni. Az előbbit úgysem olvassák, az utóbbiak intézményesített gőgjéhez pedig nincs köze a schamschulai felsőbbrendűségnek. Igaz, nem egyszerűen jellemhibáról van szó. Mert ennek a gőgnek is van politikai jelentése, amint ez rejtvényszövegünkből is kiolvasható. Szerzője (1863–1931) az amerikai társadalom-lélektan atyamestere. Mind, Self and Society című műve ma is a kötelező tananyaghoz tartozik. Itt közölt szemelvényünk az én megerősítésnek két módját írja le. A másik alávetettségéhez kapcsolódó én-érzés a társadalmi együttélés kiküszöbölhetetlen formája, amely azonban politikai értelemben csak a premodern társadalmakban intézményesül. Ennek szimbolikus kifejezése pl. az ellenfél fölötti diadalt jelölő tolldísz. A vezető itt bizonyos értelemben magasabb rendű embernek tűnhet az alávetettek előtt. A modern, demokratikus és racionális társadalmakban az én megerősítése nem a felsőbbrendűségen, hanem pl. a szakértelmen alapul. Nos, a gőgnek így lesz nálunk is politikai jelentősége. Olyan csoportnak van ugyanis komoly befolyása a demokratikus intézmények kialakítására, amely saját helyzetét a felsőbbrendűség premodern fogalmával értelmezi. Magyarul: Tollas Bölény modernizál.

Mindez nem túl biztató, de remélhető, hogy ugyanez az ellentmondás pukkantja ki majd a hólyagfelhőt is. Gyanítható ugyanis, hogy az emberek jórészt nem éppen az illetékszabályok kijátszására szakosodott félistenek uralmára vágynak; ellenkezőleg, olyan viszonyokat szeretnének, amelyek nem a felsőbb- és az alsóbbrendűség alapján szerveződnek. Uff, én beszéltem.

Felsőbbrendűség és politika


„…egyik oldalon az a szervezet áll, amely attól függ, mit kíván a közösség kormányzata révén megvalósítani, másik oldalon pedig a személyes kapcsolatok szemszögéből tekintett kormányzati irányzat található. A személyes kapcsolatoktól való függés bizonyos értelemben a múlt öröksége. (…) Ha funkcionális szemszögből tekintjük e kapcsolatokat, meglehetősen alantasaknak tűnhetnek, és rendszerint igyekszünk elleplezni őket. Esetleg eszköznek tekintjük őket, amelyekkel valaki énjét másvalakivel szemben valamiféle felsőbbrendűségként, valósítja meg. Ez a szakasz visszanyúlik arra a szituációra, amikor az ember fóliákkal ékesítette magát, ha konfliktusba keveredvén egy másikkal, győztesként került ki az összecsapásból…

A csoportok egymás közötti viszonyában mutatkozik meg, milyen lényeges ez a jelenség. A csoporttal azonosuló egyén úgy érzi, megnövekedett a személyisége. Így a kielégülést biztosító körülmények azok, amelyeket minden olyan szituáció alapjának tekinthetünk, melyekben a csoportok összefognak, és úgy érzik, fölényben vannak más csoportokkal szemben. Ezen az alapon viselnek hadat. (…) Érdekes megfigyelni, mennyire triviális lehet e felsőbbrendűség alapja: például a külföldre utazó amerikai gyakran mindössze azt a benyomást hozza haza, hogy otthon sokkal jobbak a szállodák.

Ez esetben azokban a személyes kapcsolatokban valósítjuk meg önmagunkat, amelyek másokkal szembeni fölényünkben gyökereznek. A (racionális alapokon épülő szervezési formában) viszont visszatérünk bizonyos társadalmi funkciók intelligens betöltéséhez. (…) E formában ahhoz, hogy véghezvigyük az énmegvalósítást, nincsen szükségünk valakire, aki alsóbbrendű nálunk. Azt kívánjuk, hogy mások is tegyenek eleget funkcióiknak. Meglehet, úgy érezzük, többet érünk szomszédunknál, aki nem tett eleget a vele szemben támasztott követelményeknek, de fájlaljuk, hogy nem végezte el munkáját. Nem abban érzékeljük énünket, hogy fölényben vagyunk valaki mással szemben, hanem abban a kölcsönös kapcsolatban, amely a többé-kevésbé közös feladat elvégzéséhez szükséges…

Minduntalan visszatérünk azonban az olyan személyes viszonyokhoz, ahol az énmegvalósítás ellenállás leküzdése révén megy végbe, s ahol a felsőbbrendűség viszonylata közvetlenül jelenik meg az érzelmi mezőben. Sokféleképpen függünk ettől a viszonylattól még az igen nagy mértékben racionális szervezetekben is, ahol a törekvő ember olyan szituációba kerül, hogy a többieket is arra készteti, hogy munkájukkal törődjenek. Mindenkor világosan láthatjuk azonban, hogy az én-érzet, amelyre a közösségen belüli funkció elvégzése révén teszünk szert, hatékonyabb, mint a közvetlen személyes kapcsolatoktól függő én-érzet, amelyben a felsőbbrendűség-alsóbbrendűség kapcsolat is érvényesül.”

???

Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon