Skip to main content

Fortinbras tanulóévei

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
avagy hogyan tett az új dán uralkodó akaratlan szívességet a ravasz angol királynak?

Javaslat


Országgyűlés Külügyi Bizottsága

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének állásfoglalása
(javaslat)

A Magyar Köztársaság Országgyűlése mély aggodalommal kíséri figyelemmel a Litvánia körül kialakult súlyos helyzetet. Elfogadhatatlannak tartja kényszerítő eszközök alkalmazását és minden olyan lépést, amely akadályozza a litván nép önrendelkezési jogának érvényesítését.

Az Országgyűlés ezúton fejezi ki szolidaritását a litván néppel és önrendelkezési törekvéseivel.Indítvány


A FIDESZ parlamenti frakciója az alábbi állásfoglalás elfogadását javasolja a Magyar Köztársaság Országgyűlésének:

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének
állásfoglalása

Mi, mint annak a 43 év óta újra szabadon választott magyar parlamentnek a tagjai, mely első törvényében az 1956. évi magyar forradalom és szabadságharc emlékét örökítette meg, mélyen együttérzünk a függetlenségéért és szabadságáért küzdő litván néppel.


Kezdő ellenzéki koromban balsorsom a hivatali főnökömmel sodort össze aláírásgyűjtés közben. Már nem rejthettem véka alá a kezemben tartott ívet, különben is főnököm nemegyszer hangoztatta – szűkebb társaságban – ellenzéki nézeteit, és meggyőződéses pártonkívüli volt. Így hát kezébe adtam a szöveget, amely igen mértéktartó hangon arra szólította fel Kádár Jánost, járjon közbe csehszlovákiai elvbarátainál, hogy engedjék szabadon Václav Havelt, Jiri Dienstbiert, Petr Uhlt és a többieket, akiket akkoriban ítéltek súlyos börtönbüntetésre.

Főnököm villogó tekintettel adta vissza a papírt. – Nem írom alá, mondta.

Kérdőn néztem rá, mert látszott, hogy ki akarja fejteni a véleményét. – Ennél sokkal fontosabb dolgokat kellene követelnetek.

– Például mit? – kérdeztem.

– Hogy vonuljanak ki a szovjet csapatok Magyarországról.

Hőscincér Huba főosztályvezető ezzel megvetően visszaadta az ívet, amelyet már öt beosztottja aláírt, és kackiás léptekkel távozott. Az öt közül csak háromnak mondtak fel a következő hetekben.

Kettő plusz egy változat

Az Országgyűlés második ülésnapján jelképes értékű szavazásra került sor. Jelképes volt a tárgy is: nyilatkozat Litvánia ügyében. Jelképes a tény, hogy minden párt elfogadta: a szabadon választott Országgyűlés nem hallgathat a blokáddal, fegyveres beavatkozással fenyegetett Litvániáról. Azt, hogy ezt az alapvetően morális állásfoglalást senki nem próbálta „reálpolitikai” érvekkel megtorpedózni, önmagában is feljegyzésre méltó, fontos esemény a magyar parlamentarizmus történetében.

A kérdés napirendre tűzését az SZDSZ (személy szerint Demszky Gábor) javasolta. A nyilatkozattervezetet a külügyi bizottság – mint Horn Gyula, a bizottság elnöke elmondta – hosszú vita, szinte mondatonkénti szavazás után fogadta el. A szöveg így magán viselte a közös munka nyomait – hiányzott belőle a költői lendület. De a két legfontosabb kérdésben egyértelmű volt: állást foglalt a litván nép önrendelkezési joga mellett, és elítélte a vele szemben alkalmazott kényszerítő eszközöket. A bizottsági vita egyetlen, de igen fontos kérdést hagyott nyitva: sorolja-e a nyilatkozat a tárgyalásos rendezés kívánatos céljai közé a Szovjetunió politikai stabilitását. A szabad demokraták és a kisgazdák ellenezték ezt, a többiek mellette voltak. A plenáris ülésnek a fél mondat kihagyásáról, az alapszöveg félmondatnyi módosításáról kellett döntenie.

Miért lett olyan fontos ez a fél mondat? Azért, mert a kiállás egy kis nép önrendelkezési joga mellett – morális gesztus. Ha elszánta rá magát egy testület, nincs értelme, hogy áldozzon a politikai okosságnak is. Ha pedig a nagyhatalom meg akar sértődni, jóindulatú igyekezetünk úgysem fogja meghatni. Nem ízléses, hogy egyszerre aggódjunk egy kis nép esetleges eltiprása meg a potenciális eltipró jó közérzete miatt…

Igazi vagy-vagy szavazás készült tehát.

Ekkor szólt közbe a Fidesz. Új, a megvitatottól teljesen eltérő szöveget terjesztettek elő, amelyet a Ház megbízott elnöke a Ház egyetértésével és nagy jóindulattal módosító indítványként fogadott el, s így – a jelenlegi Házszabály értelmében – megszavazhatóvá tett.

A Fidesz szövege kétségkívül lendületes volt. Értéke, hogy visszautalt a litván helyzet előképére, a magyar ’56-ra. Ugyanakkor hiányzott belőle a bizottsági javaslat jogászi egyértelműsége, és főképp az önrendelkezés szó. A földkerekség legfiatalabb parlamenti frakciója elfelejtette, hogy már nem a rendszer, csupán a kormány ellenzéke. Mint a régi szép ellenzéki időkben, felszólította a kormányt (méghozzá az ügyvezető kormányt, amelynek jogosítványai néhány nap múlva érvényüket vesztik), hogy ezt meg azt tegye, elfeledkezve arról, hogy a népképviselet – ellentétben az állampolgárok egyéb csoportjaival – nem felszólítja a kormányt, hanem utasítja, és ha úgy tetszik, akár el is kergetheti.

Dinamikus törésvonalak


De nem erről volt szó, nem a szöveg stíljéről és egyéb finomságairól. Arról volt szó, hogy a magyar országgyűlés első külpolitikai határozatában, első nagypolitikai gesztusában a morális határozottság vagy az önmagát nyugtató körültekingetés lesz-e úrrá. Pontosan érezték ezt a képviselők. A kormánykoalíció és az ellenzék között húzódó, meg az egyes pártok között húzódó statikus törésvonalakat jelentősen módosította a „moralisták” és a „reálpolitikusok” közt húzódó dinamikus törésvonal.

Magát a módosító indítványt együtt terjesztette be az ellenzéki SZDSZ és a kormánypárti FKgP. A szavazás még inkább megosztotta a pártokat. Néhányan az SZDSZ-ből nem szavaztak az indítvány mellett, a kisgazdák közül pedig többen a pártindítvány ellen szavaztak. Még nagyobb volt azonban a megosztottság az MDF és a KDNP soraiban: mindkét pártból jelentős kisebbség szavazott az SZDSZ–kisgazda-variácó mellett. Sőt: volt igen szavazat az MSZP soraiból is.

Az első fordulót (163 igen 168 nem ellenében) a „kemény” álláspont simán megnyerte volna, ha a FIDESZ – a maga érdekeit is szem előtt tartva – csupán tartózkodik a szavazástól. A 21 egységesen szavazó fideszes nemje nélkül az arány 163:147 lett volna.

Ekkor néhányan jelentkeztek, hogy nem működik a szavazógépük. Nyilván így észlelték, a kinyomtatott listán nincs nyoma a működési zavarnak. Kicsiben megismétlődött az április 8-i pszichózis: az ingadozó honatyák látva, hogy milyen csekély a különbség a két eredmény között, a módosítás ellen foglaltak állást. Az első menetben egyáltalán nem szavazók közül 15-en fordultak szembe az SZDSZ–FKgP-javaslattal, és további 15-en változtatták meg két (kettő) perccel korábbi véleményüket: nyolcan közülük igenről váltottak nemre. A Fidesz azonban hajthatatlan maradt. 21-ük közül ketten ugyan nem szavaztak, de 19-en keményen kitartottak a nem mellett, így a puhább javaslat – amely bizonyára távolabb áll a Fidesz álláspontjától, mint a módosított változat – 190 szavazattal 158 ellenében elnyerte e szavazatok 52,5%-át. Ezután a Fidesz javaslatáról a Ház már nem is szavazott.

Ellenzéki utak

A Beszélőnek adott nyilatkozatában Orbán Viktor a szabad demokratákhoz intézve a szavait feltette a kérdést: „Mi a jó ellenzéki taktika? Működjenek együtt az ellenzéki pártok, tárgyaljanak együtt a kormányzó párttal, amennyire lehet, vagy ez a mostani a jobb megoldás, hogy az ellenzéki pártok külön-külön próbálnak tárgyalni a kormányzó párttal, és külön-külön megállapodásokat próbálnak kötni. Mind a két út járható…” (Beszélő, 1990. május 5.) Valóban mindkét út járható. Csak az a kérdés, lehetséges-e az ellenzéki együttműködés egy olyan párttal, amelynek mindennél fontosabb a saját különvalóságának a láttatása.

Az ellenzéki pártoknak valóban dönteniük kell. Azt tekintik-e a parlamenti ellenzék feladatának, hogy részt vegyenek a törvényalkotás folyamatában, és hadakozva-bírálva, de olykor kompromisszumok árán is közreműködjenek abban, hogy minél több olyan törvényjavaslat szülessen, amelyet a parlamenti többség elfogad, vagy pedig arra, hogy teljes tisztaságában mutassák fel a közvéleménynek a maguk nyilvánvalóan esélytelen álláspontját, bízva abban, hogy a következő választáson ők lesznek a győztesek. Ez az utóbbi taktika kétségkívül elfogadható nyugalmas időkben, s főképp egy fiatal párt számára, amelynek bőven van ideje, hogy ellenzékből kormánypárttá nőjön. Manapság azonban az új demokrácia alaptörvényeit kell megalkotni, ehhez pedig széles körű konszenzusra van szükség. Ebben a helyzetben a kormánykoalíció könnyen kihasználhatja, hogy az SZDSZ és a Fidesz egymás ellen szavaz, és némi taktikával keresztülvihet olyan kétharmados törvényeket is, amelyek aztán a Fidesznek se fognak tetszeni.

A messzi jövő pedig ugyancsak kétes. A magyar parlamentben volt már olyan párt – a Függetlenségi –, amely harminc éven át tekintette magát a megalkuvásmentes ellenzékiség egyetlen letéteményesének. Igaz, kiváló szónokokat és jelentős politikai gondolkodókat adott a magyar parlamentnek (ellenszenves demagógok mellett), de amikor harminc év után kormányra került, mit sem tudott kezdeni az elveivel. És eloszlott, mint a buborék…Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon