Skip to main content

Fortinbras válasza fogadatlan mesterének

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Elgondolkodtató cikket írt Kőszeg Ferenc a Fidesz parlamenti frakciójának magatartásáról a Litvániával kapcsolatos országgyűlési állásfoglalás ügyében. (Beszélő, 1990. május 12.)

Hagyjuk most Hőscincér Huba kedves kis történetét, s azt, vajon komolyan gondolta-e a párhuzamot a szerző hőse és a Fidesz magatartása között, s ne tegyük fel azt a kézenfekvő kérdést sem, vajon Hőscincér Huba meggyőződéses pártonkívüliből melyik új párt tagja lett. (Valószínűleg – már csak vélhető életkora miatt is – nem a Fideszé.) Lássuk inkább a tényeket.

A Fidesz szinte véletlenül, a május 2-i ülésnapról távozóban kapta meg az SZDSZ Litvániáról szóló állásfoglalás-tervezetét, amely nem aratott osztatlan sikert. Ezért a külügyi bizottság másnapi ülésére saját szövegjavaslatot vitt a frakció képviselője. Látván azonban, hogy a vitában az önálló javaslat elfogadásának vajmi kevés az esélye, ezt nem terjesztette elő. A házbizottság ülésén azonban jeleztük, hogy indokolni óhajtjuk, miért elfogadhatatlan számunkra az a szöveg, amelyet a külügyi bizottság a plénum elé kívánt terjeszteni. Úgy tűnik, morális vagy egyéb megfontolásból ez a lehetőség kényelmetlenné vált az SZDSZ számára, ugyanis Tölgyessy Péter a vita kizárását javasolta Szabad György megbízott elnöknek. Ebben a helyzetben a Fidesznek nem maradt más választása, mint kb. fél óra alatt előállítani egy új szövegjavaslatot, amely elfogadásának ugyan csekély volt az induló esélye, viszont kompromisszum nélkül tartalmazta a Fidesz litván kérdésben elfoglalt álláspontját. Véleményünk nyilvános kifejezésének tehát – hála az SZDSZ frakcióvezetőjének – ez maradt az egyetlen lehetséges módozata. Érdemi egyetértés híján a vita lehetőségének kizárása egy ilyen súlyú kérdésben már csak azért is furcsállható, mert a T. Ház csekély egy órát volt képes a környezetvédelmi bizottság elnevezése ürügyén csépelni a szalmát – az SZDSZ aktív részvételével.

Úgy tűnik, Kőszeg Ferenc sajnálatos módon nem figyelt eléggé az ülésen. A házelnök ugyanis nem fogadhatta el – mégoly nagy jóindulata ellenére sem – módosító indítványként a Fidesz tervezetét, mivelhogy a Fidesz azt önálló indítványként terjesztette be. (L. Új Országgyűlési Tudósítások, I. évf. 2. sz. 36–37. o.) Kétségtelenül hibát követve el ezzel, mert így akkor e szöveg egyáltalán nem kerülhetett volna szavazásra. A végeredményt tekintve a Fidesz-javaslat mint alternatív önálló indítvány maradt tartalékban arra az esetre, ha mindkét szövegvariánst elutasítja a T. Ház. (Amire –mint kiderült – éppen a szoros szavazási eredményeket figyelembe véve, volt esély.) Ebben az esetben valószínűleg újra bizottság elé kellett volna vinni a szövegtervezetet.

Ami pedig a szavazást illeti, a parlament folyosóján a Fidesz frakciójának tagjai felajánlották, hogy kölcsönösen támogassuk egymás indítványát, melyre Tölgyessy Péter ellenajánlata az volt, hogy az SZDSZ-frakció hajlandó tartózkodni a Fidesz indítványáról folyó szavazáskor, amennyiben a Fidesz igennel szavaz az SZDSZ–FKgP-variáció mellett. Ha figyelembe vesszük, hogy az utóbbi szövegtervezet elfogadása esetén a Fidesz indítványa már szavazásra sem került volna, könnyen megítélhető, hogy melyik ajánlat volt a nagyvonalúbb.

Egyébiránt lehetetlen Kőszeg Ferenc szavaiból nem kiérezni valamiféle csalódottságot, keserű ízt. Találgatván ennek okát, szembeötlik egy mondata: „Csak az a kérdés, lehetséges-e az ellenzéki együttműködés egy olyan párttal, amelynek mindennél fontosabb a saját különvalóságának a láttatása.” (Kiemelés Kőszegtől.) Tán csak nem ez fáj, uraim? De legyen ennek vitatása már egy másik cikk tárgya.

Felteszi továbbá Kőszeg a következő kérdést is: „Az ellenzéki pártoknak valóban dönteniük kell. Azt tekintik-e a parlamenti ellenzék feladatának, hogy részt vegyenek a törvényalkotás folyamatában, és hadakozva-bírálva, de olykor kompromisszumok árán is közreműködjenek abban, hogy minél több törvényjavaslat szülessen, amelyet a parlamenti többség elfogad, vagy pedig arra, hogy teljes tisztaságában mutassák fel a közvéleménynek a maguk nyilvánvalóan esélytelen álláspontját, bízva abban, hogy a következő választásokon ők lesznek a győztesek.” (Kiemelés Kőszegtől.) A kérdés valóban jogos, de két megjegyzés azért ide kívánkozik. Egyfelől egy tiszta álláspont felmutatásának nem feltétlenül a következő választásokra való készülés az indítéka, esetleg csupán annyi: demonstrálni kifelé és befelé egyaránt, hogy van másik lehetőség is, amely választható.

Nehogy a tegnap még hajlíthatatlan, a morál talajáról tapodtat lehátrálni nem hajlandó ellenzékiek beleessenek a reformkommunisták végzetes hibájába, s azt higgyék: nélkülük és kompromisszumaik nélkül még a nap sem képes felkelni. Másfelől pedig némi csúsztatás a litván ügy kapcsán „törvényjavaslatokról” beszélni. Mi több: nem egyszerűen egy elfogadhatatlan szöveg és annak egy még elfogadható módosítása, egy „puhább” és egy „keményebb” szövegvariáció közötti döntésről volt szó (nem is csak arról – ami igaz –, hogy egyiket sem egy Weöres Sándor fogalmazta), hanem valóban arról, hogy „nem ízléses, hogy egyszerre aggódjunk egy kis nép esetleges eltiprása meg a potenciális eltipró jó közérzete miatt…” E nézőpontból számunkra a két szövegvariáns között lényegi eltérés nem mutatkozott. Miért nem? Erre hadd válaszoljon a külügyi bizottság elnöke, az atlanti héjából újra rút galambbá visszavedlett Horn úr: „a Szovjetunió politikai stabilitásának fennmaradása, megőrzése – véleményünk szerint – a nemzetközi biztonság lényeges, elválaszthatatlan része”. (Új Országgyűlési Tudósítások, I. évf. 2. sz. 35. o.)

Kőszeg Ferenc jelentős különbséget vél felfedezni a felszólítás és az utasítás szó tartalma között, kioktatván bennünket a népképviselet és az ő ügyvezető kormánya közötti viszony mibenlétéről. Figyelembe véve a hatalmi ágak megosztásának a parlamentáris demokráciákban szokásosan alkalmazott elvét, nem biztos, hogy igaza van. Ami biztos, hogy saját frakciójának nem tart e tárgyban hasonló kis szemináriumokat; csak így kerülhetett az SZDSZ-nek a Magyar Köztársaság és a Varsói Szerződés viszonyáról szóló határozattervezetébe a kormányra vonatkozóan az utasítás helyett a felkérés kifejezés.

Továbbá: a litvánok többször világosan kifejezésre juttatták, hogy nem deklarációkra van szükségük (azokkal ugyanis nem lehet áramot fejleszteni, betegeket ellátni), hanem kézzelfogható segítséget várnak. Ehhez képest érthetetlen, hogy Kőszeg úr csak a fenti lesajnáló megjegyzést tudta tenni a Fidesznek a kormányt konkrét segítségnyújtásra felszólító indítványáról. (Csak zárójelben jegyzem meg: éppen ma indult útnak néhány fideszes Litvánia felé egy teherautónyi rakománnyal, benne többek között inzulinnal, amit a „humánus” orosz vezetés az olaj mellett szintén megtagadott Litvániától. Köszönet mindenkinek, aki segített!) Nem egészen értem, hogy miért kellett a szabad demokratáknak egy előkészítetlen, még a potenciális szövetségesekkel sem egyeztetett indítvány sürgős tárgyalását kérni, ha arról, ami valóban sürgős lenne, csak ennyi véleményük van.

Nem értem egészen, de feltételezéseim vannak: ugyanazért, amiért hasonló javaslatokat kellett beterjeszteniük a Varsói Szerződés és a magyar nemzeti kisebbségek ügyében, amiért kísérletet tettek arra is, hogy az 1956-ról szóló hatpárti törvényjavaslat beterjesztésének jogát – igaz, az MDF-fel megosztva – kisajátítsák. Offenzívnek mutatkozni, láttatni a publikummal, hogy tulajdonképpen kinek is lenne igazán helye a kormányrúdnál. Hogy ez mennyire lesz sikeres stratégia, nem tudom, de tán tanácsos lenne elemezni az SZDSZ választási kudarcának (?) okait azon túl is, hogy ebben mennyi felelősség terheli a Fideszt.

Mindent egybevetve be kell látni: „a földkerekség legfiatalabb parlamenti frakciójának” kétségkívül sok dolgot kell még megtanulnia, amit az elmúlt rendszerben – úgy látszik, csak neki – nem volt módja. Még szerencse, hogy itt van a parlamenti harcok évtizedes tapasztalataival felvértezett, a Nemzet intellektuális és morális bajnokaként egyaránt kiváló Nagy Testvér, aki figyel és tanácsokat osztogat.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon