Skip to main content

Frajmaurerek titkai

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Nemzeti szabadkőművesség

A kormánypártok vezetőit láthatóan szörnyű kétségek gyötrik. Nagytermészetű hangadóik lépten-nyomon úgy érzik, kudarcok érik őket hódítási törekvéseikben. Éji óráikban aztán hosszan tépelődnek: miért ilyen kicsi is az ő hatalmuk. A politikai potenciazavarok aztán szorongásos álmokhoz vezetnek, s a félelmek a tudattalan képeit furcsa szörnyek, démonok, Luciferek formájában jelenítik meg. S a rémségek a kollektív tudattalan ősi, archetipikus elemeit varázsolják újra élővé. Igaz, bennünket kicsit zavar, hogy ez a tudattalan kollektívum, közösség bizony híján van a nemzeti jegyeknek, sajátosságoknak. Csurka uramék fantáziálását minden további nélkül össze lehet keverni (kelet)német vagy orosz szélsőjobboldali eszmetársaikéval, hogy a történeti előzményekről már ne is beszéljünk.

Különös örömünkre szolgált, hogy a magyar nemzet elé vetített rémképek között újra megjelent a szabadkőművességé. Derekabb elmék ilyenkor figyelmeztetni szoktak, hogy Goethe, Mozart, no meg Kossuth is a szabadkőművesek közé tartoztak. Hiába: olvasói levelek tudatják majd, hogy az az Amadeus nyegle fideszes, Goethével kapcsolatban pedig elég csak megnézni, hogy mit írt a frankfurti gettóról. Kossuth? Ő meg ellopta a koronát!

Úgyhogy nincs szükség művelődéstörténeti vitákba bonyolódni. Érdemesebb felidéznünk a magyar szabadkőműves hagyomány egy fontos szövegét. Szerzője (1760–1820) a felvilágosodás magyar irodalmának jeles alakja. Apja evangélikus lelkész, ő maga is teológiát kezdeti Debrecenben, de átnyergelt a matematikára. Igaz, tanára az ördöggel való cimborálással is meggyanúsított Hatvani István volt. Mérnökként dolgozott, de megismerkedett Kazinczyval és Földivel, s életében a legfontosabb helyet az írás foglalta el. Különösen jelentős Csokonaival való barátsága: nevesebb pályatársának ő hívta fel a figyelmét a népköltészeti gyűjtésekre. Nevezetes első nyomtatott műve is: „Hunniás, vagy magyar Hunyadi, azaz ama híres magyar vezér Hunyadi János életének egy része, melyet a Vergilis Eneise formájába öntve, négy sorú magyar strófákkal leírt”. Szövegünk egy szabadkőműves, magyar-németül: frajmaurer regény részlete. 1820 januárjában meglepte a halál sejtelme. A reggeli kávé után megilletődve monda hű nejének: fiam bizon meghalok, nem állhatom ki ezt a világot.

Frajmaurerek titkai

„Hogy a frajmaurerek nem istentagadók, azt szinte úgy szabad neked kimondanom, mint azt, hogy nem tolvajok, paráznák, gyilkosok s más hasonlókat. Hanem csakugyan nem minden embernek tartoznám én felelni erre a kérdésre, mert egy az, hogy a mi életünk, magunk viselete, erkölcseink nyilván mutatják azt, hogy minekünk van vallásunk, mégpedig a világon legjobb vallásunk… A mi társaságunkban lehet mindenféle vallású ember, és a maga vallását tulajdon lelke javallása s meggyőződése szerént gyakorolhatja, valamint neki tetszik.

Akkor vesz elő egy könyvet, s megmutatja nekem a titulusát, melyből láthattam, hogy az a frajmaurerek imádságoskönyve, kikeres belőle egy imádságot, s kezembe adja, hogy olvassam. Én kezdem olvasni, s hát látom, hogy a B. Szűz Máriához intézett ájtatosság.

– Elég-e ez, barátom – úgymond –, látod, a mi társaságunknak legnagyobb ellenségei a papok, azok minket vallással nem gondolóknak, természeti okosság után egyedül hallgatóknak, sőt istentagadóknak tartanak, pedig íme, vagyon a Szűz Máriához intézett imádságunk is; ezt, aki akarja, elmondja, akinek pedig vallása nem engedi, elhagyhatja.

(…) Ami pedig illeti a nemes és nemtelen ember közt való különbségtételt… Tudom én, hogy a mi nemzetségünk bölcsőkori állapotjában meg kellett az úr és szolga között annak a nagy különbségnek lenni, …de akkor sem látom által természeti igazságát e nagy különbségnek, mert sem pénzen, sem akármi történeten életet venni nem lehet, mármost, pedig minekutána a társaságemberkort ért, rendbe szedetett, lehetetlen elhinnem, hogy emberi szívhez illendő légyen magát egy földesúrnak a jobbágy felett mintegy Istenné tenni. Ő szintúgy anyától, atyától ered, mint én, hasonló módja van származásának, mint az enyimnek… Hogy ő azzal a nemesemberrel, aki vagyonra nézve is szinte olyan, mint ő; állapotja, szolgálatja, elmebeli tehetségei hasonlók az övéhez, azzal, mondom, magát egy rangba ne teheti, mert amaz nemesembertől, ez pedig paraszttól származott, mit tehet ő arról. S az a kis papiros, kutyabőr s az azon függő királyi pecsét… olyan nagy dolog-e előtted, hogy ez veled egy rangban lévő állat, amaz pedig alávaló féreg, akit lábaddal tapodhatsz, nyomorgathatsz, üthetsz, verhetsz? (…)

Megszólalok tehát egyszer már én is. – Nem tagadom azt is, hogy az igaz nemesség a szívnek és vérnek nemességében s a virtusban áll, aminthogy igazság szerint ez volna a nemességet érdemlő ok is. De csakugyan azvalló vagyok, hogy midőn a mi társaságunk állatja [= állapota] a magyar nemesi sorsot annyira megkülönböztette, hogy hajdan a magyar nemesnek magának is szabad volt ellentállani még a királynak is a törvénytelen dolgokban, …csak mégis különböztetést érdemel a nemesember a nemtelen felett akármely tekintetben…

– Lám, előrebocsátottam én azt, hogy engemet a társaság törvénye kötelez, és fel is szabadít bizonyos cselekedetekre. De már akinek szabadsága vagyon a maga hatalmával élni vagy nem élni, vajon nem jól cselekszik-e, ha nem él az olyan hatalommal, amely magában természettel kegyetlenkedés, hanem csak a társaság tette büntetés nemévé. Én tehát egy társaságban levő embernek, egy magyar földesúrnak nem tilalmazhatom, hogy meg ne veresse jobbágyát, mert ő magát a társaság törvényével mindenkor kimentheti, s ellene elegendő erősségem; de egy szabadkőmívesnek javasolhatom ezt: jusson eszedbe, hogy te is ember vagy!

(…) Hogyha már, amint bizony elhiszem, ez a társaság olyan szent s olyan tiszteletes, ugyan miért tesznek benne olyan inas, mester és legény rangú osztályokat? Miért vették fel éppen a kőmíves vagy építő nevet? (…)

Erre elmosolyodik az én barátom, s azt mondja: – Ha a Krisztus ácsmester fia lenni nem szégyenlett, mi szégyen volna a legszentebb társaságnak a kőmíves nevezet? Az Isten is épített, mikor világot teremtett. Sőt fazekasmesterséget láttatott tettnek lenni, mikor Ádámot agyagból formálta.”

???
Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon