Skip to main content

Gamszahurdia búcsúja / Algéria: Az utolsó esély / A kikezdhetetlen Balladur

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Gamszahurdia búcsúja


A szinte élete végéig súlyos szerepzavarral küzdő grúz exelnök – aki híveivel, sőt családtagjaival is Messiásnak hívatta magát, évekig harcolt Moszkva ellen, megteremtette a grúz szamizdatot, de lepaktált a KGB-vel, és keblére ölelte az 1991-és augusztusi puccs keményvonalasait képviselő szovjet tábornokot – egyszerre tragédiába és bohózatba illő halálával is hű maradt önmagához: lapzártánkig több mint féltucatnyi verzió terjedt el arról, mikor, hol és hogyan távozott az életből 54 évesen az 1992 áprilisában 97 százalékos szavazati aránnyal a független Grúzia első elnökének választott, majd nyolc hónappal később Tbiliszi rommá lőtt ősi belvárosából korábbi lelkes hívei által elűzött Zviad Gamszahurdia.

1. „Önkéntes lövés lett elkövetve a fej halántéki részén” – jelentette ki Dudajev elnök január 11-én Groznij csecsen fővárosban a Grúziából küldött vizsgálóbizottság elnöke, Georgadze belbiztonsági miniszter előtt. (Azért Groznijban, mert Dudajev, a Szovjet Hadsereg balti megszálló csapatainak egykori tábornoka 1993-ban menedéket biztosított, s kebelbarátja lett az antikommunista grúz nemzeti mozgalom hősének, aki valaha elsőként tért meg a grúz pravoszláv egyházba.)

2. Valerija Novodvorszkaja, az egykor Gorbacsov fényképének nyilvános összetépése miatt börtönbe került moszkvai demokrata, Gamszahurdia tanácsadója január 10-i tévényilatkozata szerint a volt grúz elnök él: napi kapcsolatban állnak vele. „Annak, aki valaha is ismerte Zviadot, a mélységesen hívő keresztény embert, aki átérezte a hazájáért viselt felelősséget, nevethetnékje támad az öngyilkosság verziójától.”

3. Manana Arsvadze, az özvegy állítása szerint Gamszahurdia nem Csecsenföldön, hanem a Nyugat-Grúziához tartozó Szvanetia Dzsehiskari nevű hegyi településén (mások szerint Zugdidiben) lett öngyilkos, miközben az őt 1992 decemberében Tbilisziből elkergető egykori bankrabló, a köztörvényes bűnökért 25 évet ült Dzsaha Joszeliani nemzeti gárdistái körülvették a házát. Az özvegy a világ közvéleményétől kér segítséget, hogy a család megkaphassa a holttestet.

4. Tbiliszi hírek szerint mégis Groznijban történt a különös eset: az exelnököt véletlenül lőtték meg a hívei között támadt nézeteltérés során.

5. Sevardnadze, szokásos hétfői rádióinterjújában, január 10-én: a megjelölt szvanétiai körzetben a kormány semmilyen harci tevékenységet nem folytat (úgy érti, hogy a tulajdon polgárai ellen). Ha megkerül a holttest, Tbiliszi kész nemzetközi vizsgálóbizottságot fogadni a halál okának megállapítására.

6. A grúz belügyminisztérium január 13-án három feltételezést tesz közzé: a) Gamszahurdia előrehaladott rákbetegségben szenvedett; b) egy évvel Tbilisziből történt elmenekülése után belátta, hogy nem térhet vissza oda elnökként; c) megjátszottak az öngyilkosságot, amelynek leple alatt Gamszahurdia hihetetlen mennyiségű drágakővel és pénzzel külföldre távozott.

Az elhunyt tbiliszi házánál rendszeresek a rokonszenvtüntetések. Miközben a grúz vezetők – élükön Sevardnadzével, aki immár a nyilvánosság előtt is rendszeresen hisztérikus rohamokat kap – egyre reménytelenebbül küzdenek a Grúziát öt részre szakító szeparatizmus ellen, az ország fővárosa pedig a szemben álló maffiák közötti háborítatlan leszámolás színhelye. Fűtés, meleg víz nincs, a városi közlekedés megbénult, a gyárak állnak. Sötétedés után az emberek nem merészkednek az utcára: a rendőrfőnök kérésére néhány hete orosz csapatok járőröznek a szuverén Grúz Köztársaság ősi fővárosában.

Gereben Ágnes

Algéria: Az utolsó esély

Van-e kiút a több mint egy éve tartó belpolitikai válságból? – erre a kérdésre kellene választ adnia a január 25–26-ra tervezett algériai Nemzeti Konferenciának, ám e sorok írásakor még az is kérdéses, hogy egyáltalán sikerül-e tárgyalóasztalhoz ültetni a legjelentősebb algériai politikai erők képviselőit.

A hadügyminiszter, Lamine Zeroual tábornok január 16-i televíziós beszéde – melyben a tárgyalásokon való részvételt „hazafias kötelességnek” aposztrofálta – az értékelések szerint a hadsereg vezetőinek fokozódó türelmetlenségéről árulkodik: Afrikában a hadsereg már eddig is többször vállalkozott a „nemzetmentő” rendteremtésre a civil politikusok „tehetetlenkedése” és a tábornokok politikai ambíciói következtében.

Úgy tűnik, hogy a hadügyminiszter burkolt fenyegetőzése elérte célját, és némiképpen megnövelte a szemben álló felek kompromisszumkészségét. Az első békéltető lépést a kormány tette meg azzal, hogy az algériai belügyminiszter – alig három nappal a tábornok beszéde után – bejelentette, hogy a letartóztatásban lévő iszlám gárdisták egy részét szabadon bocsátják, illetve megszüntetik számos eddig házi őrizetben tartott személy megfigyelését. Biztató fejlemény az is, hogy az egyik legnagyobb iszlamista szervezet, a mozgalom mérsékelt szárnyát képviselő Hamas vezetői megerősítették, hogy mindenképpen részt vesznek a konferencián. Az évtizedeken át kormányzó és hatalmi pozícióinak egy részét – informális kapcsolatai révén – ma is őrző Nemzeti Felszabadítási Front (FLN) pedig minden jel szerint széles körű „titkos” tárgyalásokba kezdett, s várhatóan ezek eredményétől teszi majd függővé a konferencián való részvételét.

A nemzeti kerekasztal létrejöttének kulcskérdése az, hogy vajon a hajdani Iszlám üdvösségfront maradványaiból szerveződött szélsőséges iszlamista szervezetek elküld(het)ik-e képviselőiket a megbeszélésekre. Az FLN és szövetségesei (a Hamas és az ugyancsak mérsékelt Ennahdha) késznek látszanak a velük folytatandó tárgyalásokra, míg a „köztársasági” mozgalom pártjai – ha nem is azonos hevességgel, de – tiltakoznak a szélsőséges iszlamisták részvétele ellen.

A Köztársasági Hazafiak Mozgalmának (MPR) egyik vezetője, Khalida Messaoudi kijelentette, hogy nem hajlandó szóba állni a terroristákkal, de azokkal sem, akik tárgyalóasztalhoz akarnák hívni őket. Az Egyesülés a Kultúráért és a Demokráciáért (RCD) nevű szervezet nevében viszont Said Sadi úgy nyilatkozott, hogy a nemzeti megbékélés alapfeltétele az iszlám vallás, pontosabban egy minden szélsőségtől mentes, „testvéri, összetartó” iszlám vallás „rehabilitálása”. Az RCD vezetői ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy a konferencián a berber (kabil) nyelv és kultúra kérdései sem sikkadhatnak el, mert beláthatatlan következményekkel járna, ha a vallásviszály által megosztott országban az etnikai konfliktusok is kiéleződnének. A kabilok ügyét felvállaló két szervezet, az RCD és a Hocine Ait Ahmed vezette Szocialista Front (FFS) aggodalmai nem alaptalanok, hiszen január 17-én több, berberek lakta településen is komoly megmozdulásokra került sor.

A jelenleg kormányzó Államtanács – máris egy hónappal meghosszabbított – mandátuma január végén jár le. A Nemzeti Konferencia legfőbb feladata az lenne, hogy még a határidő lejárta előtt létrehozza az új végrehajtó és törvényhozó testületeket, továbbá kidolgozza a három év múlva esedékes választásokig tartó „átmeneti időszak” programját.

A megalakítandó új hatalmi szervek legitimitása persze csak akkor lehet teljes, ha a konferencián valóban a legfontosabb algériai politikai csoportosulások képviselői vesznek részt. Nemzetközi politikai és gazdasági támogatásra is csak ez esetben számíthat az új kormány. Amennyiben azonban január végéig nem sikerül tető alá hozni a nemzeti megbékélés valamiféle kompromisszumát, a legitimációs válság könnyen polgárháborúhoz vezethet.

A kikezdhetetlen Balladur

Már a felsőoktatási költségvetés növelését követelő tavaly novemberi párizsi diáktüntetés (Beszélő, november 25.) is jelezte, hogy a Balladur-kormány oktatáspolitikai elképzelései nem feltétlenül esnek egybe az érintettek óhajaival. Akkor, a költségvetés ügyében végül kompromisszumos megoldás született, de a magániskolák állami támogatásának bővítése körüli mostani harc a kormány teljes vereségével zárult. Úgy tűnik azonban, hogy Balladur népszerűségét még kudarcai is csak tovább erősítik.

Franciaországban a diákoknak körülbelül 20%-a tanul magániskolákban, s ezen intézmények 95%-át a katolikus egyház tartja fenn. A másfél évszázados – többször módosított – Falloux-törvény egyik máig érvényes rendelkezése szerint a közoktatás támogatására szolgáló keret 90%-a az állami iskolákat illeti, s az önkormányzatok csak a fennmaradó (maximum 10%-nyi) összeget juttathatják az egyházi iskoláknak.

A Balladur-kormány által a közelmúltban előterjesztett törvénymódosító javaslat e 10%-os korlát eltörlésével kívánta „méltányosabbá tenni” az elosztási arányokat, ám a hagyományosan harcias kedvű francia pedagógus-szakszervezetek és a Szocialista Párt felhívása nyomán rögtön széles körű tiltakozó mozgalom bontakozott ki a javaslat ellen. Ennek csúcspontja a január 16-i tömegtüntetés volt, amikor is közel egy millió ember vonult az utcákra a közoktatás prioritásának fenntartását követelve.

A tiltakozó felvonulásnak meghirdetett demonstráció végül diadalmenetté vált, mert bár a francia alkotmánybíróság már néhány nappal korábban elutasította a törvényjavaslatot, az immár tét nélküli tüntetést mégis megtartották. A jó ideje válsággal küzdő Szocialista Párt nemigen találhatott volna jobb alkalmat arra, hogy – a szó szoros értelmében – tömegeket sorakoztasson fel maga mögé: a menet élén ugyanis a Szocialista Párt vezérkara – Rocard, Fabius, Mauroy – lépdelt.

A közvélemény-kutatások adatai szerint azonban Balladurnak nem kell attól tartania, hogy pozíciói e kudarc következtében meggyengülnének. A franciák továbbra is őt tartják a köztársasági elnöki poszt legfőbb várományosának (a felkérések szerint már az első fordulóban biztos befutó lehetne!), s a vasárnapi tüntetés résztvevői körében végzett kérdőíves vizsgálat azt is világossá tette, hogy az impozáns felvonulás nem a baloldal „feltámadásának” jele. A megkérdezettek 88%-a úgy nyilatkozott, hogy kifejezetten a közoktatás megvédelmezéséért – általánosabb politikai szándékok nélkül – csatlakozott a menethez, és bár a Liberation adatai szerint a tüntetők fele szocialistaszimpatizánsnak vallotta magát, a tanárok és a gyermekeik iskolai jövőjéért aggódó szülők mostani felvonulása mégsem annyira a szocialisták, hanem inkább a pedagógus-szakszervezetek erejét demonstrálta.

Takács M.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon