Skip to main content

Hamlet hamletsége

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Hogy „jó-e”, vagy „nem is annyira jó” – ez föl sem merült; sem a másfél órás előadás alatt, sem utána, még sokáig. Ki kellett kecmeregni a hatás alól, megérteni, mit akar mondani ez az ember.

Bob Wilson, a mai színházművészet egészségtelenül legendás alakja, színházi látványteremtője, nyelvfogalmazója, rendezője, de nem úgy, hanem másképpen… szóval Bob Wilson a berlini Hebbel Színház színpadán előadott egy Hamlet-monológot. Pontosabban: a Hamletet – monológban. Még pontosabban: a hamletséget „as such” – és ekkor már természetes, hogy egyedül.

Nem játszotta el magát a szerepet, hanem az interpretáción meditált. Szerepjátszás ez is, de nem a színészé, hanem a rendezőé. Milyen természetesnek látszik az egész: visszafogalmazni színházra mindazt, ami Shakespeare Hamlet című drámájának ősbemutatója óta filozófiai értekezések, teoretikus erkölcsi, lételméleti disputák centrumává vált. És amit aztán szépen lassan minden Hamlet-előadáson számon szoktak/szoktunk kérni: megfejti-e a Hamlet című dráma megannyi rejtélye mellett, mögött és fölött ezt a szuperrejtvényt, a „hamletséget” is? Hát Bob Wilson, a drámát odahagyva, éppen ennek veselkedett neki. Legsajátabb terepén, a színpadon.

Bob Wilson a végéről feszül neki; egyetlen kimerevített pillanatból, a halál előtti legutolsóból – azaz akkor, amikor Hamlet már közelebb van saját lényegéhez, mint figurájához – fogalmazza meg a történet mentén azt a dilemmát, amelyet hamletinek szoktunk nevezni. „Ha volna még időm”, ezek az első szavai; a darabban utolsó előtti-előtti megszólalásában a helyük, Horatiónak címezve. És elkezdi.

A színpad fekete és üres. Leszámítva azt a ferdén, szabálytalanul egymásra csúsztatott fényes fekete kőlapokból emelt rakást, melynek tetején Bob Wilson ebben a legelső jelenetben nekünk háttal, az oldalán fekszik, pontosabban egyensúlyoz; egyik karjára támaszkodik, a másikat kinyújtja, keze nyitva, ujjai szétfeszítve – ez a kézmozdulat később refrénnek bizonyul; a világítás persze gegen.

Szól a zene is; Hans Peter Kuhné. Néha van dallam, nehéz fúvósokkal, máskor zaj van, kifinomult, zenélő zaj, vagy éppen a nagy csend válik azzá.

Ja: Bob Wilson is fekete. Lenyalt, hátrafésült haj, fekete kosztüm – mely néha fény, néha kifordított kabát selyembélése révén válik színessé, ritkán egyébként. E pantomimes külsőhöz illő Wilson fizikai diszpozíciója, ruganyossága, kifinomult, a keleti színházat – színházakat – hangsúlyozottan idéző mozgáskultúrája.

És akkor, e halálpillanatból indítva jön még tizennégy jelenet (hosszú zárójelben muszáj felsorolnom, az Arany-fordítás segítségével: „Légy üdvezült lény”, „Rút, erőszakos halál”, „Azt mondom, őrült”, „Eredj kolostorba”, „Lenni vagy nem lenni”, „Mi néki Hecuba”, A némajáték, Az egérfogó, „Most megtehetném, top! imádkozik!”, „Anyám, anyám, anyám”, „Egy üres tojásért”, „Haj, szegény Yorick!”, „Oh, szörnyű gazság”, „A halál kemény poroszló”).

Mondtam: a szerepet nem játssza el. Legalábbis nem a hagyományos értelemben, és még csak úgy sem, hogy monodrámát szerkesztene belőle. Valóban: monológ. Elsősorban a Hamlet nevű figura szövegeiből, de másokéból is Ophéliáéból hosszú passzusok, a Színészkirályéból szintén, Claudius, Gertrud, de még Polonius főkamarás is szinte megjelenik. E dramaturgia logikája fokozatosan mutatkozik meg: ahogy a többi szereplő hozzáadja lényét vagy annak egy részét a hamletséghez. Ophélia a legteljesebben: Hamlet egyik tragikus vétségének áldozata, Hamlet eleven bűntudata, különösen így, a végéről, a végből visszanézve.

A látvány a textus szenvedélyessége ellen dolgozik. Minden elemében – a finoman cizellált világításban, a teret mértani alakzatban bejátszó és játszató mozgásban, az összhatásra koncentráló koreográfiában, a szolgálatkész zenében – az artisztikumot, a racionálisan végiggondolt hatásmechanizmust mutatja. Ez a rendező teljesítményének fele, mely teret ad a másik félnek, az eleven, töprengő, gyötrődő színésznek, aki – mesélik, írják – ha Jutta Lampe vagy Isabelle Huppert volt, a maga esendőségét, szenvedélyességét, érzelmi-ösztönös fogalmazásmódját adta hozzá.

De hát Wilson magának találta ki ezt az egészet. Egy olyan színész-rendezőnek, aki ötvenvalahány éves fejjel gondolta végig azt az eszmét, melyet hamletségnek hívunk, és rezignált bizonytalanságát, a cselekvésekbe és tévedésekbe fojtott mulasztások alternatívanélküliségét és – a halál közelségében – az ebbe való méltóságteljes belenyugvást fogalmazta bele. Szépen, gazdagon, okosan – és hűvösen.

Az anyával való párjelenet – a láthatatlan ellenféllel való vita – persze szenvedélyes. Wilson fel s alá rohangál a színpadon, hangja és gesztusai széles sávon mozognak. Indulatának racionális motivációja van: alulmarad a bűnös és esendő asszonnyal szemben. A Claudius-jelenet – „Most megtehetném, top! imádkozik!” – már higgadt, miközben a játék – színházi értelemben – itt a legszellemesebb: egy fekete függönyt húz el lassan, eléugrik, mögé búvik, be-bekukucskál, suttog; a függöny mögött a térdeplő Claudius. A nagymonológ hadarós, annyi emeltetik belőle a Wilson töprengésének középpontjában álló hamletségbe, amennyi a túlvilágban való hit elvetésével nem fordít a drámán, végig kell tehát járni e földi, valóságos Canossát.

A színházi betétek (a Színészkirály-jelenet, a némajáték és az egérfogó) mind terjedelmüket, mind megformálásukat tekintve kiemelkednek a monológból: szinte teljes egészében monodrámaként játssza el midet Wilson. Azon kapom magam, hogy izgulok – eddig egyszerűen nem volt miért, ezért eltöprengek az okán: Wilson itt felhagy a játék meditatív jellegével, színházat varázsol, stilizál, felidéz, illusztrál, a hatás célpontja fejünkről a gyomrunk tájára csúszik. De csak átmenetileg, mutatóba. A némajáték alatt – izzadt, fáradságos, vehemens színészi teljesítmény – magnóról halljuk a szöveget a rendező hangján. A fekete kőlapok – lentről elfogyatkozván – mint bábok lógnak fentről. (Ugyanezen technikával lesz az egyik lapból hajó – himbálódzik a trégeren.)

Próbálom felidézni: van-e kellék. Van, persze – de nem is tudom, voltaképpen mi célt szolgál a toll, a füzet, a könyv, a kard; beszivárgásuk egy tradicionális, bevett formanyelvből anakronisztikus hatást kelt, igaz, mérsékeltet, mert gyorsan törli őket az emlékezet, mint oda nem illőt, feleslegest.

Egyet kivéve – melynek hangsúlyát azért tompítja –; ez az egy viszont sok: egy egész ruhatár, pontosabban jelmeztár. Egy lehetséges, bár sohasem volt igazi Hamlet-előadás szereplőinek ruhái. A monológ – és a produkció – legvégén egy óriási ládából húzkodja-cibálja elő Hamlet a lakáj-uniformisokat (Rosencrantz és Guildenstern), a királyi, királynői öltözetet, Ophéliáét, másokét, majdnem mindenkiét. Szétdobálja, sarokba csapkodja valamennyit, rituális gyilkosság ez, leszámolás a többiekkel, és ekkor dereng újra fel a halál előtti pillanat, a halálosztás közepette, amikor is egy, egyetlenegy ruha azért megmenekül: Ophéliáé rendben lóg egy szegen a színpad oldalán, a rivalda vonalában. Jelezvén: legalább utólag, legalább az elme révén, ha igaziból, a darabban, a szenvedélyek által nem sikerült…

A hamletség univerzum. De Horatio nem fér bele. Horatiót törli Wilson Hamletje, Horatio nincs, nem látott, nem hallott semmit. Amikor elmondja előadása utolsó szavait – mi is lehetne más: „The rest is silence” –, már biztos vagyok benne, miért kell így történnie. Horatio az alternatíva.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon