Skip to main content

Kárpótlási dagonyázás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Ha viszont leszavazzák az igazságügy és a földművelésügy szakértői által kidolgozott és Kónya Imre MDF-frakcióvezető súlyos nevével jegyzett alkotmányosítást – márpedig bölcs tippünkből ezt a lehetőséget sem zárhatjuk ki –, akkor bizony kormányválságnak nézhetünk elébe. Kárpótlás nélkül egyszerűen működésképtelenné válhat a koalíciós kormány, összeomlanak a nagy ívű tervek, mert nem lehet előrehaladni az önkormányzati és egyházi, szövetkezeti és földtulajdon-rendezés nyomvonalain, nem beszélve más sürgető ügyekről. Számított is a veszélyre a kormány és vezető ereje: hirtelen erre a hétre, a szombati kisgazda-nagyválasztmány előttre ütemezte be a szavazást. A hét végén tudniillik komoly eséllyel indul az a Torgyán József, akit a Tucsek-tanácsbeli jegyzősége rossz hírbe kevert ugyan, ám a kakukktojás-ügy valóságos hőssé emelt a csillogó kisgazdaszemekben. Ha megválasztják kisgazdaelnöknek, az egész párt arca a „radikális” reprivatizáció irányába fordulhat, mondván – amiként Torgyán állítja is –, hogy ez az egyetlen alkotmányos megoldás. Ellenben ha hét végére nyélbe ütik a Kónya-féle verziót, legföljebb tovább élesedik a harc a kisgazdák között – és aztán majdcsak lesz valahogy.

Sürgősen meg kell hágni tehát az alkotmányosság magaslatait. Evégből a frakcióvezetőket magában tömörítő Házbizottság rendkívüli tárgyalásmódot írt elő (hétfő: részletes vita, kedd: összevont alkotmány-, gazdasági és költségvetési bizottsági véleményezés, szerda: szavazás); abban is megállapodott a Házbizottság (a nem kevésbé tekintélyes alkotmánybizottsággal együtt), hogy a képviselők csak az alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatos passzusokhoz adhatnak be módosító indítványokat. E rendszabály nyilvánvalóan azt is szolgálta, hogy átmentsék a korábbi koalíciós megállapodásokból, amit csak lehet. Kizárták annak megvitatását, hogy vajon nem szervi okokból mond-e ellent egymásnak a két meghirdetett cél: a tulajdon- és az igazságrendezés, és nem csupán a felszín-e az, melyen a törvény diszkriminatív vonásai kiütköznek. Fel sem vetődhetett vitapontként Vörös Imre alkotmánybíró különvéleményileg hangoztatott javaslata: hogy az új szövetkezeti törvénnyel (az oszthatatlan téeszföld oszthatóvá tételével) is serkenteni lehetne a farmergazdaságok megszületését. Igaz, a hármas bizottságban a szabad demokraták több ponton a Vörös-féle különvéleményre támaszkodtak; vitatták például a kárpótlási jegy életjáradékra válthatóságát. Ám az MDF könnyedén megvédhette az egykoron anyagilag károsult öregek érdekeit az állami kegyben nem részesülő idősökkel szemben: azzal hozakodott elő, hogy nem különvéleményt, hanem alkotmánybírósági testületi állásfoglalást kell szem előtt tartani. A hármas bizottságban elnöklő Szabó Iván (MDF) még azt is szorgalmazta, hogy tekintsenek el a nem ideillőnek ítélt képviselői javaslatoktól, és ne szavazzanak róluk; kénytelen volt Szigethy István (SZDSZ) rámutatni, hogy ez az eljárás – bármiként döntött, is a Házbizottság – házszabályellenes. Ettől fogva a belsőleg legyengült, ám kifelé annál riadtabb egységet mutató koalíció beérte a leszavazás hagyományos eszközével.

A Kónya-féle javaslat kimondja, hogy nemcsak az 1949. június 8., hanem az azelőtt, de 1939. május 1-je után kárt szenvedetteket is kárpótlás illeti meg. Utóbbiakról november 30-ig külön törvényt hoznak, vagyis ősszel újabb kárpótlási dagonyázás vár a legfőbb népképviseletre, továbbra is hátrébb szorulnak a fontosnál fontosabb ügyek. A földreform tehát nem is tekinthető alkotmányosnak? – vetették föl egy kis szerény módosítvány formájában az MSZP-sek a kényes kérdést. Dehogynem! – hangzik az alkotmányos válasz –, itt csak a novatio (az újra elismert, ám átfogalmazott kártérítési igény) vitathatatlan alkotmányosságáról van szó. Ugye, kedves képviselőtársam – fordult Szabó Iván Vastagh Pálhoz –, megkéri a jelen nem lévő MSZP-s kezdeményezőket, vonják vissza a módosítványt? Kerülni kell ugyanis a politikai látszatot  magyarázta –, hogy a kormányerők nem ismerik el a földosztást.

Lakásügyben Kónya Imréék megfogadják az alkotmánybírák javaslatát: hogy csak az eztán önkormányzati tulajdonba kerülő lakásokat lehessen kárpótlási jegyen megvenni. Mellékesen azért is oly életbe vágó a gyorsított ügymenet, mert a tanácsi lakások elsöprő többsége a parlamenti elfogadásra váró tulajdonátadási törvény erejével válik papíron államiból önkormányzativá (különösen ha eleresztjük a fülünk mellett a per tangentem most is felhánytorgatott SZDSZ-es kifogást, miszerint a bérlakásokat már a tavalyi önkormányzati törvény átadta az önkormányzatoknak). A lakás és az életjáradék kisgazdanyomásra került be annak idején a kárpótlási kalapba. Nincs is különösebb baj ezekkel a tételekkel, csak az SZDSZ okvetetlenkedik, az önkormányzatok és a társadalombiztosítás mint leendő önkormányzat integritását és anyagi érdekeit féltve. Annál több a gond a földkérdésben, ebben ugyanis az értő FKgP is kompetens.

A föld terén tudvalevőleg kétszeresen is alkotmányellenesnek találtatott a törvény: az egykor elvett üzemekkel és házakkal ellentétben, amely esetekben csak részleges és „pénzbeni” (kárpótlási jegyben fizetett) kárpótlásra van kilátás, lehetőség nyílt volna a föld teljes és természetbeni visszajuttatására. Így hát a Kónya-féle javaslat egyrészt ugyanazzal a degresszióval juttatna kárpótlást az egykori föld-, mint a volt üzem- és háztulajdonosoknak (a földnél alkalmazott, egymillió forintnak megfelelő degressziómentes határt 200 ezer forintra szállítva le). Másrészt, lemondva arról, hogy a föld utáni kárpótlási jegyekért közvetlenül lehessen földet kapni, beiktatja a frakcióvezető az árverés intézményét. A termelőszövetkezetek kijelölik a törvényileg kárpótlásra szánt földalapot (a javaslat szerint a kárpótlásra nem jogosult tagok és alkalmazottak részére az adott gazdaság földterületének legfeljebb felét lehet fenntartani), majd pedig aranykoronánként 3000 forint kikiáltási árból kiindulva, legfeljebb 500 Ft/AK-ig engedve, licitre kell bocsátani a földet. Az adott téeszföld volt tulajdonosai is szerepelhetnek a licitálók között, de más károsultak is (feltéve, hogy az adott tsz tagjai vagy helyben laknak). A frakcióvezető kétségkívül igyekezett a kisgazdák kedvében járni, a javallat még mindig nagyvonalú a volt földtulajdonosokkal szemben. Az elvett üzemeket és házakat már a kármeghatározás fázisában 15-20-szorosan alulértékelik, így az egységesített degresszió csak formális értékazonosságot jelent a föld és a más javak utáni kárpótlás között. Igaz, a számítások alapjának tekintett 1000 forintnál jóval nagyobb kikiáltási ár drágíthatja a kárpótlási jegyekért való földhöz jutást, de ez csak az igen kedvező vidékeken (várhatóan a főváros vonzáskörzetében) következik be, a félreeső helyek termelőszövetkezetei kénytelenek lesznek beérni 500 forintnyi kárpótlási jegyekkel aranykoronánként. Ezért a Török–Gaál–Kis-féle, a hármas bizottságban leszavazott SZDSZ-es módosítvány (az Agrárszövetség képviselőnőjével, Vargáné Piros Ildikóval karöltve) támadja, hogy a kárpótlási érték feléért is ki kell adni a földet, és hogy ráadásul a kárpótlási földkínálatot a téesz-földek felének bekerítésével akarják garantálni. Bírálják azt is, hogy a társasággá átalakult téeszek kárpótlásra nem jogosult tagjai részére a másutt előírt kevéske föld sem lesz körülkerítve az MDF indítványa szerint.

A kisgazdák viszont e sokféle kedvezést sem méltányolják. Ellenzik az árverés intézményét, mivel – ahogy mondják – sehogy sem illik a licit a nép lelkületéhez, és egyébként se licitáljon senki arra, amit „elraboltak” tőle. A nép alkudozástól irtózó lelkét két ellenindítvánnyal (a Pásztor Gyula- és a „kompromisszumos”-nak számító, ám csupán egyénileg kezdeményezett Ómolnár Miklós-félével) igyekeznek megnyugtatni. Pásztor frakcióvezető az üzemek és házak degressziómentes kárpótlását emelné meg, nem pedig a földet csökkentené; egy másik pontban kilátásba helyezné a kárpótlási jegyek készpénzre váltását egy ötéves türelmi időszak letelte után.

Az optimista megfigyelők véleményez az, hogy a kisgazdák csupán a fényes nagyválasztmány kedvéért igyekeznek létüket és a nagy koalíciós partnertől való függetlenségüket bizonygatni: ellenkeznek, aztán a legtöbbjük csak „átszavaz” a Kónya-féle verzióra. Valószínűleg igazuk van az optimistáknak; ám lapzártakor még foglalkoztat bennünket egy esetleges téves kalkuláció, amely minden számítást keresztülhúzhat, a szakadék szélére sodorva a kormánykoalíciót. A kettős kisgazdajáték ugyanis oda vezethet, hogy amikor „a licit” kerül terítékre, az FKgP-frakció Kónya ellen szavazva domborít a nagyválasztmány felé, amikor pedig „a törvény egészéről” kell állást foglalni, akkor ébred fel a kisgazdaszívekben a lojalitás koalíció iránt. Sokuk bízik abban, hogy a szabad demokraták „licit”-ügyben megsegítik az MDF-et és ekképpen az ő kettős játékukat is. Az SZDSZ ugyanis elvileg egyetért az árverés intézményével, sőt – politizálnak a kisgazdák – a felmelegített MDF–SZDSZ-paktum munkál a háttérben. Ám látniuk kellene (persze talán látják is), hogy az SZDSZ részint elvileg, részint a leszavazottság miatt a koalíciós kárpótlás és a koalíciós „licit” ellen fog szavazni, és ha a kisgazdák semmit nem tesznek a Kónya-féle „licitért”, akkor összeomlik az egész alkotmányosítás.

Egyébként, ahogy megfigyeltük, mindenki, az ellenzék is hőn vágyik már a jó kis kárpótlási törvényre. Politikailag az ellenzéki pártok nem értenek egyet, kívánatos hát számukra, hogy a kormánypártok egyék meg a főztjüket. De akkor minek tetézi az ellenzék (és főleg az SZDSZ-frakció) szakszerű módosítványaival az alkotmányjogi aktatologatást? Nyilván egy kicsit azért segíteni akar. Csak hát a Kónya-frakció nem hagyja, hogy segítsenek neki.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon