Skip to main content

Profik és amatőrök

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tb-önkormányzat

(-k) [Kozák László]: Botrány után


Beszélő: Az egyik újság fölvetette: miért a demokrata Forgács Pál mond le az önkormányzati tagságáról, miért nem azok mondanak le, akiket antidemokratikus működésen kaptak?

– Az újság kérdésében van némi logika. A fejlett demokráciákban nyilván lemondásra kényszerült volna az elnökség a sajtóban kipattant javadalmazási botrány után. Sajnos ez itt még mindig Kelet-Európa, itt a demokrácia egyesek szemében a többség diktatúráját jelenti, az „azt csináljuk, amit akarunk” elve nemcsak a kormányerőké.A bizalom érdekében

Kaptak-e egykor az OTI tisztségviselői javadalmazást? – érdeklődtünk Bod Pétertől, az OTI egykori matematikusától, aki az önkormányzat fölállításakor megszüntetett nyugdíj-felügyelőbizottság elnöke volt, most pedig – az ÉSZT küldötteként – a nyugdíj-önkormányzat elnökségének tagja. „Nem kaptak – felelt Bod Péter –, de más a szociológiai helyzet. Egy apparátust kell kimozdítanunk tehetetlen állapotából.”

Odabent, a szűk ülésteremben a nyugdíjaskamara küldöttei akként vélekedtek, hogy igen nehéz lesz helyreállítani a nyugdíjasok választott önkormányzatba helyezett bizalmát. A nyugdíjaskamara mindent megtesz a bizalom érdekében, csak azt kéri: ne a miniszteri fizetések arányában állapíttassék meg az inkriminált javadalmazás, mint ahogy azt az elnökség javasolja. Nyomban kiosztottak ekkor egy módosító javaslatot: eszerint az önkormányzat elnöke, alelnöke, valamint a (régivel nem azonos) felügyelőbizottság (fb) elnöke a 18 000 forint tisztségviselői „illetményalap” 6-szorosát, az elnökségi tagok 4,5-szeresét, az fb-tagok 3,5-szeresét kapják kézhez havonként. Eredményül épp azok az összegek jönnek ki, mint ami az eredeti javaslatnak felel meg. A részmunkaidőben ellátott tisztség esetén járó javadalmazásról – amiről a két önkormányzat elnöke nyilatkozott korábban, a tervezet kiszivárgása után – sem az eredeti, sem a módosított javaslatban nem olvasható útmutatás.

A buli kényszere

A nyugdíj-biztosítási önkormányzat végül is, hosszú vita után elsöprő többséggel a tisztségviselők profizmusa mellett foglalt állást. Ellene csak a két keresztényszociális (KESZOSZ-) küldött, az ÉSZT önkormányzati tisztséget nem viselő küldöttje és Ferge Zsuzsa Liga-küldött szavazott. Forgács Pál, aki a társadalmi szolidaritás következetes híveként kezdeményezte a vitát, ekkor már se pro, se kontra nem foglalt állást, demonstrálva, hogy immár nem tekinti magát az önkormányzat tagjának. Álláspontjához hadd fűzzünk két szerény megjegyzést.

Úgy láttuk, a pénteki ülésen mindvégig elnöklő Nagy Sándor korrektül vezette a vitát, igyekezett bekombinálni a maratoni alapszabályvitába Forgács Pál írásban benyújtott javaslatait, és teret engedett a javadalmazási vitának, amely ekképp nem elhanyagolható csoportterápikus szerepet töltött be. Igaz, a stílus, ahogy a textiles MSZOSZ-küldött fröcsögött Forgács ellen, csakugyan rendreutasítást érdemelt volna. Az  MSZOSZ- és egyben önkormányzati elnök csakugyan a vita végén húzta elő a maga aduját, a tb-testületek tekintélyének csorbításával vádolva Forgács Pált, amiért a sajtóban támadta az elnökséget a tervbe vett javadalmazás miatt. Általában is úgy tetszik, a testület gondosan ügyel a tekintélyére, és igen ideges a sajtó miatt; holott a választott személyiségek profizmusának kérdése például bizonyára érdekli a nyilvánosságot.

A megválasztottak profizmusa mellett – és ez a másik megjegyzésünk – csakugyan szól egy súlyos érv. A keresetet a piac határozza meg, szokták mondani mintegy védekezőleg azok, akik jól keresnek. Ez közhelyes állítás, mert ha megpiszkáljuk a dolgot, láthatjuk: nincs piac, hanem erősebb és gyengébb érdekcsoportok vannak, és az erősebbekben fokozottan munkál a szolidaritás a saját érdekcsoportjuk iránt. A javadalmazás mértéke, amely ebben a csoportos egymáshoz igazodási játékban megállapíttatik, föltétlenül magában rejt önkényes (nem piaci) elemeket. Viszont aki javadalmaztatik, az egyúttal emancipálódik is az adott érdekcsoporthoz. „Profi képviselőket a parlamentbe!” – követelték a szabad demokraták ’89-ben. S hogy ez megvalósult, az nemcsak azért vívmány, mert ekképp van idejük a képviselőknek tisztük ellátására, hanem azért is, mert egyenrangúvá váltak azokkal a szakmai körökkel, amelyekkel tárgyalniuk, alkudozniuk kell. A profi apparátcsik nem mondhatja a profi képviselőnek, mint mondhatná az amatőrnek: én vagyok az autentikusabb, nálam nagyobb a tét, mert engem fizetnek. A kölcsönös szolidaritás, amely az erős érdekcsoport tagjait egymáshoz fűzi, korrumpálhat is, de emancipál is, s erre a választott képviselőknek szükségük van ahhoz, hogy képviselni tudják a laikus választókat a profi irányítással szemben.

Ha így van, akkor viszont – bármily furcsán hangzik is – fölvethető: miért csak az elnökség és az fb vezetői és tagjai kapnak javadalmazást? Igaz, a most érvényben lévő tb-igazgatási törvény tiltja, hogy a mezei önkormányzati képviselőknek tiszteletdíjat fizessenek; de ha egyszer oly ellenállhatatlan kényszerek munkálnak az amatőrizmus ellen, akkor kezdeményeznie kellene az önkormányzatnak a törvénymódosítást. Most a kártyát úgy osztották ki, hogy csak a vezetők kerültek a megfizetettek körén belülre, a kívül maradottak esetében pedig, mivel nem kapnak javadalmazást, relatíve csökkken a tét és a számonkérhetőség a társadalombiztosítás ügyeiben. Ennek eredménye pedig egy tekintélyelvű tb-irányítás lehet, amelyben az önkormányzati vezetők az apparátushoz húznak, az önkormányzat tagjai pedig bólintásra használják a fejüket.

Nyugdíj, fricska nélkül

Igaz, a tekintélyre az új vezetők máris rászolgáltak a kormánnyal folytatott eredményes tárgyalásaikkal. Minden valószínűsége megvan annak, hogy a nyugdíjak idei emelésén esett csorbát kiköszörülik. Amint ismert, februárban a parlament úgy határozott, hogy a 18 százalék nettó átlagkereset-emelkedésnél kisebb mértékben, 14 százalékkal emeli a nyugdíjakat, meghazudtolva ezzel egy régebbi országgyűlési határozatot, amely szerint a kettőnek egymással összhangban kell nőnie. A nyugdíj-önkormányzat most javasolja a 4 százalék „kiegészítő” nyugdíjemelést, s minden esély megvan arra, hogy ősszel a parlamenti többség is (és nemcsak a kisebbség) hozzájárul ehhez. A pénteki ülésen némely MSZOSZ-os, ÉSZT-beli és SZEF-es, azaz a hagyományos szakszervezeti küldöttek a „kiigazító nyugdíjemelés” meghatározást javasolták, mert ez a jelző jó fricska lenne a parlament orrára. A munkáltatók és Nagy Sándor elnök viszont a diplomatikusabb „kiegészítő” jelző mellett tett hitet. A kormány és a tb között körvonalazódó kompromisszum szerint nem egész évre, hanem csak 9 hónapra vonatkozna az átlagosan havi 350-360 Ft-os összeget jelentő nyugdíjemelés, s ez a novemberi egyösszegű, visszamenőleges kifizetés során átlag 3100-3200 Ft-ot jelentene.

A másik terület, ahol máris eredményeket értek el a sikeres tb-választások nyomán megalakult önkormányzatok: előrehaladt a költségvetéssel fennálló kapcsolatok rendezése. A kormány – hogy, hogy nem – máris hozott egy 3000-es határozatot arról, hogy abból a 300 milliárdos vagyonból, amelyet eddig a törvény a tb-alapoknak ígért, 100 milliárdot valóban meg is kap az idén a társadalombiztosítás, ígéretet vasalt be a két elnökség arra is, hogy a tb-alapok 1992-es hiányát nem a társadalombiztosítás, hanem a központi költségvetés terhére rendezik.

Állítólag a központi költségvetés fokozatosan átveszi majd a tb. által „átmenetileg” finanszírozott szolgáltatásokat (gyes, megváltozott munkaképességű dolgozók járadékai, gyed stb.), illetve, ami ezek közül egyelőre a tb-nél marad, annak finanszírozásáról sem a tb-nek kell gondoskodnia. Mindez – ha megvalósul – komoly lépés afelé, hogy a tb-alapok a maguk lábára álljanak, ne a társadalombiztosítás számlájára írják a költségvetés deficitjét. Maliciózus megfogalmazásban: a tb sikere nagymértekben függ attól, milyen ütemben specializálódik a biztosítottak ellátására, és milyen gyorsan sikerül a magyar állam, a mindenkori kormány nyakába varrni az összes szociális koloncot.

Egyelőre nemcsak a központi költségvetési, hanem a társadalombiztosítási deficit is gyarapszik. Idén 51,7 milliárdos tb-hiány várható, szemben a 40 milliárdos költségvetési előirányzattal. Az IMF – hallhattuk a nyugdíjönkormányzat pénteki ülésén – belement abba, hogy ’94-ben 10 milliárddal nagyobb legyen az összevont tb-deficit, mint amiről korábban volt szó. Így (likviditási tartalékkal együtt) 41,2 milliárdos tb-hiányt tervezhetnek a jövő évre.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon