Skip to main content

Kedves barátaim,

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A szamizdat-Beszélő titka(i)


tegnap este, amikor hazatértem, várt rám a Beszélő-összkiadás három kötete. Egy évtized ellenzéki magatartásának, gondolatainak, akcióinak corpusa ez – megindultan vettem kézbe. A megindultság persze nem politikai, hanem egzisztenciális természetű dolog. Hiába tudnám összekaparni ládákból és polcokról a régi, elmaszatolódott, összerongyolódott példányokat, úgy éreztem, jelképesen ezekkel a kötetekkel objektiválódott sokakkal együtt az én életemnek is egy jelentős része. De maga a vállalkozás, több mint másfél száz szerző, valamint a segítők és az olvasók közös vállalkozása, a második nyilvánosság küzdelme önmaga megszüntetéséért, azért, hogy ne legyen második nyilvánosság, csak nyilvánosság legyen – nos, ez is ezzel a „legális” kiadással ért céljához.

Felütöttem az első kötetet, s véletlenül – valóban véletlenül – saját írásomra akadtam, s benne egy Petri-idézetre: „Miért gondoljuk, hogy ilyen ocsmány / korszak nem volt még? Miért ne lett volna? / Feleljünk magunkért.” Régen jóslatot vagy szentenciát igyekeztek kibetűzni az ilyen talált sorokból, s ezúttal én is – noha botfülű vagyok minden misztériumra – hajlok arra, hogy a Beszélő titkát fejtik meg e Petri-sorok.

Ha három dátumot és helyet kimondok – Budapest, 1956; Prága, 1968; Varsó, 1981 –, akkor mindenki tudja, hogy Európa legújabb kori történetének legnagyobb megbukott szabadságmozgalmait említem. Az első nálunk és velünk történt, a forradalom leverését követő terror több mint egy évtizedre elcsendesítette a szabadgondolkodást. A második a szomszédban történt, s hatása nálunk nem volt brutális. És mégis – most már a Beszélőt írók, kitalálók nemzedékéről beszélhetek – olyan bénító reménytelenség fogott el azon az augusztusvégen, amely hosszú évekre meghatározott bennünket, s amelyet nemcsak emlékezetünk őriz, hanem jelentős művek is: Nádas Péter prózája, Petri György költészete. Unalom keveredett e reménytelenséggel, hiszen nem változott semmi. A reménytelenség parazitái voltunk, hiszen egy másutt vívott harcba helyeztük ki reményünket, s annak bukása után vontuk le a rezignált történet-bölcseleti következtetést. Úgy éreztük, nekünk adatott meglátni a végső konzekvenciát, hogy sem a forradalom, sem a reform nem szabadíthat föl bennünket, S hiába állt előttünk ’56-ot felnőttfejjel átélő bátyáink nehezebb sorsának példája, valamifajta negatív kitüntetettség volt ebben az érzésben. Nem a szenvedés kitüntetettsége, hiszen jól tudtuk, hogy abból az előttünk menetelő három generációnak összehasonlíthatatlanul több jutott, hanem a belátásé. S ebben az értelemben valóban azt gondoltuk, hogy ilyen ocsmány korszak nem volt még. Gyilkosabb, gonoszabb bizonyára, de ilyen ocsmány soha.

Hogy e borús kontemplációval szemben politikai aktivitásunk első jelentős gesztusa cseh-szlovák polgárjogi harcosok melletti kiállás volt, paradox módon éppenséggel a kihelyezett remény/reménytelenség felmondása volt. Azonosulás helyett megkülönböztettük magunkat, s ez lehetett szolidaritásunk alapja. De a magyar ellenzéki mozgalom sorsa akkor dőlt el, amikor bátor férfiak – akiket bízvást dicsérhetek, mert nem tartoztam közéjük – úgy döntöttek, hogy a lengyel összeomlás ellenére sem függesztik fel az épp csak imént elkezdett Beszélő működését. Holott e harmadik történelmi kísérlet bukása minden józan szemlélő számára korszakos telet ígért. A Beszélő reménybeli közönsége megfogyatkozott. A történelmi remény és politikai kalkuláció helyét egyetlen szerény erkölcsi követelés töltötte ki: Feleljünk magunkért!

Vagyis: ne legyünk szerencsétlenek. Ne bénítsuk és vigasztaljuk magunkat korunk ocsmányságával. Ne legyünk frusztráltak. Ha politikai eszméink vannak, ne bonyolódjunk bele a kimondhatóság latolgatásának, a közönségnek már érthető, de a mindenkori cenzor előtt még védhető célzások mérlegelésének végtelen unalmú szövevényébe. A Beszélő, amely központjává vált a mintegy fél évtizede működő szamizdatmozgalomnak, nem egyszerűen szócsöve, orgánuma volt az ellenzéknek, hanem maga volt az. Hiszen a demokratikus ellenzéknek – politikai értelemben a rendszer egyedüli ellenzékének – követelése egyetlen szóban összefoglalható volt: szólásszabadságot. Ez az ellenzék nem volt más, mint a szólásszabadság, a megtestesítője a Beszélő volt.

Bizonyára azért, mert nincs politikai fantáziám, majdnem mindvégig a 80-as években a szamizdat és az ellenzék erkölcsi jelentőségét hangsúlyoztam politikai jelentőségével szemben. Azzal biztattam magam, hogy ez nem puszta moralizálás, mert a morális gesztus hathat a kultúrára, mint ahogy – persze – egy erkölcsére kényes politikára is. S e kulturális hatás nem föltétlenül csak abban mutatkozott, ami olvasható volt a Beszélő lapjain. Noha Kis János és Tamás Gáspár Miklós bölcseletileg orientált politikai publicisztikája a magyar kultúra maradandó értéke, s olyan írók olvashatók a folyóiratban, mint Eörsi István, Lányi András, Konrád György és Petri György. A szamizdat s benne mindenekelőtt a Beszélő a magyar kultúra minden aktora számára jelentett valamit. Lehetőséget, mértéket, pressziót. Ha a 80-as évek kulturális közélete egészségesebb volt, mint a megelőző, s félek, az utána következő évtizedé, ha a 80-as évek magyar kultúremberei szavatartóbbak, következetesebbek, bátrabbak lettek, ha a folyóiratok megélénkültek és fölbátorodtak, s ha a korszak kulturális szégyenére, a Mozgó Világ- és Tiszatáj-ügyre a magukra adó írók bojkottal válaszoltak, mindebben a Beszélő jelenlétének sarkalatos szerepe volt.

Kedves barátaim, a Beszélő-összkiadás a legjobb időben jelent meg. A rendszerváltás után érezhető volt a félelem, noha alapja nem volt, hogy a szamizdat urai és munkatársai most majd számlákat kívánnak benyújtani, előjogokat kívánnak élvezni. E félelem lassan rágalomba váltott, melynek enyhébbje a magyar sorskérdések iránti érzéketlenség, és alantasabbja a hatalommal való összejátszás, netán ágensi státus. A „szamizdatozó” a kormánypártok orgánumaiban evidens szitokszóvá vált. A szamizdat-mozgalom résztvevői számára most, hogy nem jutalom, csak szidalom várható érte, eljött az idő, hogy nyilvánosan kijelenthessék: büszkék arra, amit tettek. Az elfogulatlan olvasó pedig megismerkedhet az igazsággal.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon