Skip to main content

Ki fütyül, kire?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Noha a cikk hangvétele és a tények kezelése ezt a szándékot sem zárja ki – éppen szakszerűtlen állításai és következtetései, átlátszó csúsztatásai miatt –, aligha alkalmas az önkormányzati munka megzavarására. A 3093 létrejött önkormányzat közül ugyanis ma nincs egyetlen önkormányzat sem, amelyik csak ennyit ismerne a törvényalkotásból, az önkormányzatok feladat- és hatásköreiből.

Rosszul emlékszik a cikkíró, amikor feleleveníti a köztársasági megbízotti intézmény létrehívásakor deklarált parlamenti szándékot. Egyáltalán: ha az újságíró széles olvasóközönséget kíván tájékoztatni, ne pusztán az emlékezetére hagyatkozzon. Vegye a fáradságot, lapozza fel a törvényt, s ha kell, az előterjesztésekhez is hozzáférhet. A szerző mindezt nem tette meg, ez az oka annak, hogy írása szakmailag félrevezeti az olvasót. Így például a másodfokú államigazgatási-hatósági jogorvoslati hatáskör ellátását az Országgyűlés már az önkormányzati törvényben meghatározta, de ezt a köztársasági megbízotti intézményt érintő parlamenti pártfrakciók megegyezése sem vonta kétségbe.

A cikkíró tévedéseit sorra venni rövid válaszban aligha lehet, erre külön tanulmánnyi terjedelem volna szükséges. A cikkíró annak az 1990. augusztus 3-án 98 százalékos képviselői többséggel (218 igen, 3 nem és 1 tartózkodás melletti szavazat) elfogadott törvénynek a rendelkezéseit veszi kritika alá, amely a hatálybalépése óta eltelt 5 hónapban megteremtette az önkormányzatok megalakulásának és kibontakozásának alapjait.

Az önkormányzati törvény valóban kerettörvény. Soha senki nem állította az ellenkezőjét. Sőt, Európában sehol nem szabályozzák bővebben az önkormányzati alapjogokat, a képviselő-testületi autonómia garanciáit, a bírói jogvédelem tartalmát. A részletes szabályokat mindenütt további törvények bontják ki, s nálunk is csak az Országgyűlés bővítheti vagy korlátozhatja az önkormányzatok mozgásterét.

Az a törvényjavaslat, amelyet – már negyedik hónapja, 1990. december 3-án – a kormány az Országgyűléshez benyújtott, s amelyből egy-egy össze nem kapcsolható momentumot ötletszerűen szembeállítva a cikkíró „kimazsoláz”, az önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreit kívánja megállapítani.

Azt, hogy a javaslathoz módosító indítványok érkeztek (nem 100, hanem csaknem 370), a törvényalkotási folyamat természetes részeként fogjuk fel. Nem feltétlenül a kormánnyal vagy a törvényjavaslatot kimunkáló minisztériumokkal szembeni kritikaként, hanem – meggyőződésünk szerint – a képviselők felelősségérzetét tükröző, jobbító szándékú megnyilvánulásaként értelmezzük. Az országgyűlési képviselőknek az a dolguk, hogy részt vegyenek a törvényhozásban.

A megszűnt tanácsokat felváltó, a más politikai és alkotmányos elveken nyugvó önkormányzatokat érintő, több mint kétezer, tekintélyes részben elavult jogszabály átalakítása nem történt, nem is történhetett meg egy csapásra, de még néhány hónap alatt sem. A hatásköröket telepítő törvényjavaslat csak a legszükségesebb mértékben végezheti el a változtatásokat. A magyar jogrendszer, ezen belül az önkormányzati feladat- és hatáskörök átírása kezdődött meg ezzel, s egy hoszabb folyamat eredménye lesz a különböző ágazati jogszabályok felülvizsgálata, tartalmi megújítása.

A kritika alá vett javaslat nemhogy nem forgatja ki tartalmából az önkormányzatok feladat- és hatásköreit, hanem éppen azok gyakorlását segíti elő. Az ország háromezer polgármesterének önkormányzati képzése során szerzett tapasztalatok azt jelezték, hogy a javaslat kezelhető. Igaz, ők jobbára már ismerik az önkormányzatiság lényegét és a hatáskör-telepítő törvény jelentőségét. Sürgető igényük éppen az, hogy végre kézbe vehessék az elfogadott és kihirdett törvényszöveget.

A szerző következetes abban, hogy összekeveri az önkormányzati és az államigazgatási ügyek tartalmát és körét. Példáival élve: igenis, a közvilágítás biztosítása, a települési köztisztaság fenntartása, a temetők rendben tartása – a nevelési és oktatási intézmények vezetőinek kinevezése az önkormányzat, vagyis a választópolgárok közössége és a nevében eljáró képviselő-testület feladata. Az államigazgatási ügyeket, főleg ha azok a helyi közérzetet is alakítják, intézze a polgármester, ha pedig kifejezetten igazgatási szakismeretet igényelnek, akkor a jogász vagy igazgatásszervező képesítésű jegyző.

A közigazgatási szakemberek sok évtizedes tapasztalata, hogy az egyedi tartalmú hatósági döntéseket az állampolgárok 95–98 százalékban elfogadják, a határozatok meggyőző ereje folytán. A kis hányadot kitevő fellebbezéseket jelenlegi rendszerünkben a köztársasági megbízott bírálja el. Ezek az ügyek azonban államigazgatási-hatósági tartalmú egyedi ügyek. Nem teheti meg a köztársasági megbízott az önkormányzatok rendeleteinek, határozatainak a megsemmisítését vagy megváltoztatását, mert erre csak a bíróságok jogosultak. Áprilistól az államigazgatási ügyekben is csaknem általánossá válik a bírósági felülvizsgálat igénybevételének lehetősége.

Le kell szögezni: a kormány a centrális alárendeltségű szervek létrehozását általában nem támogatja. Csak kivételesen – többnyire szakfelügyeleti jelleggel, egy-egy településen belül nem kezelhető ügykörökben – lát lehetőséget minisztériumi területi szervezet kiépítésére. A cikkíró pontatlanságát helyesbítem: a földművelésügyi hivatalt és a munkaügyi központot nem a kormány fogja létrehozni, hanem mindkettő felállításáról törvényben már döntött a parlament. Éppen a kormány javaslatából hiányoznak azok a centrális alárendeltségű szervek (építészeti hivatal, árvaszék, sportigazgatóság), amelyeket az országgyűlési képviselők a saját indítványaikban megfogalmaztak.

A törvényjavaslat a közművelődés kibontakoztatása területén is segíteni szeretné az önkormányzatokat. Anyagi helyzetük figyelembevételével azonban nem kívánja teljesíthetetlen feladat elé állítani őket. Ezért hangsúlyozza a teherbíró képesség fontosságát, a fakultatíve vállalható feladatokat a közművelődési intézmények feltételeinek javításában. Azért „ad tippeket”, mert meg kívánja őrizni a kulturális értékeket, és ösztönzést szeretne nyújtani a közművelődési igények kielégítéséhez.

A cikkből végül is egy dolog nem derül ki. Egyáltalán mivel ért egyet a szerző, szerinte hogyan kellene az önkormányzatok működőképességét javítani?

Magunk azt valljuk, hogy minden olyan lépés, amely az önkormányzatok feladat- és hatáskör-telepítését késlelteti, megnehezíti az önkormányzatok valóban nem könnyű helyzetét. Mi azt szeretnénk elősegíteni, hogy minél használhatóbb törvények készüljenek, és a törvényhozás azokat gyorsan adja az önkormányzatok kezébe.

Dr. Szabó Lajos
a BM Önkormányzati Főosztály vezetőjeBlogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon