Skip to main content

Kilakoltatás Budapesten is van!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
(első rész)


A kilakoltatás dokumentumai és a kilakoltatásokról szerzett tapasztalataink a fővárosnak abból a kerületéből származnak, ahol 1987-ben tömegesen lakoltatták ki az önkényes lakásfoglalókat. Ebben a kerületben – amely Budapest egyik legrégibb munkáskerülete – igen sok a rossz állapotú, komfort nélküli szoba-konyhás lakás és szükséglakás. E lakásoknak a jelentős része hosszú évekig üresen áll, vagy mert senki nem fogadja el azokat, vagy mert az IKV a minimálisan szükséges felújítási munkákat sem képes elvégezni. Az önkényes lakásfoglalók ilyen lakásokat törnek fel és foglalnak el.

Önkényes lakásfoglalásnak nevezett lakásszerzés folyamatosan létezett 1956 előtt és után is, ebben a kerületben is és a főváros más kerületeiben is. Hosszú évekig (évtizedekig) az általánosan elterjedt gyakorlat az volt, hogy – a bejelentés után – a tanács nem folytatta le az eljárást, a lakásfoglalót a lakásban hagyta, vagy elrendelte a kilakoltatást, de – ha nem volt a fővárosban más állandó bejelentett lakása, ahova költöztetni lehetett – valamilyen szükséglakást kiutalt, ahova ki tudta lakoltatni a lakásfoglalókat. Ez volt a jellemző ebben a kerületben is.

A 80-as évek közepére az önkényes lakásfoglalókkal szemben is változott a hivatalos álláspont. A vizsgált kerületben 1987-ben volt az első olyan akció, amelynek célja az önkényes lakásfoglalások megakadályozása, az önkényes lakásfoglalók visszatartása a lakásfeltöréstől, jelezve számukra, hogy vége a toleráns, a „szemet hunyó” időszaknak.

J. G.-né kérvénye

„Kérelem!

Azzal a kéréssel fordulok a lakásügyi osztályhoz… Július 22-én beköltöztem önkéntesen a lakásba, azoknak a panaszomat elmondtam, hogy miért csináltam, de sajnos Önök be sem hívattak, ki sem jöttek, hogy meghallgatták volna, hogy nem jó módomban csináltam. Most már megindultak a gyerekek az iskolába, nagyon nehezen ezt is el tudtam intézni. Sajnos nem áll módomban négy kiskorú gyerekkel és a kicsi bútorommal kiköltözni az utcára. Kiköltözöm, ha lesz hová. Nagyon szépen kérem Önöket, gondoskodjanak rólam, hogy legyen egy másik fedél a fejem felett, mert úgy érzem, 10 évre talán megérdemlek ha csak egy szobát is, már annyi ideje, hogy Budapesten dolgozom egy vállalatnál. Küldöm a kétszáz forintos okmánybélyeget a megfellebbezésre. Számomra sem ingó sem ingatlan a nevemen nem szerepel.

Budapest, 19… szeptember 1.

Tisztelettel:

J… G…né
…u …sz.”

A Fővárosi Tanács lakásügyi főosztályának leirata a kerületi tanácshoz J. G.-né ügyében

„Budapest Főváros Tanácsa VB. Lakásügyi Főosztálya … Tanács VB. Lakásügyi Osztály részére

Azonos számú határozatunk kapcsán az alábbiakra hívom fel az Osztályvezető elvtársnő figyelmét.

Az önkényes beköltözések visszaszorítása fontos lakásügyi hatósági feladat, ezért a … Tanács VB. Lakásügyi Osztály … sz. törvényes határozatát helybenhagytuk.”

Az önkényes lakásfoglalókkal szembeni megváltozott magatartást kiváltó tényezők között nem elhanyagolható az sem, hogy új vezetők kerültek a Lakásosztály élére. Először „természetesen” visszamenőleg kellett összegyűjteni azok nevét és címét, akik önkényes lakásfoglalóként, rosszhiszemű jogcímnélküliként laktak lakásukban, s akiknél a beköltözés óta eltelt idő az elévülési időt még nem érte el. Így állt elő az a mintegy 110-120 címet tartalmazó lista az önkényes lakásfoglalókról, amely végül is a kilakoltatási akció alapját képezte. Az akciót 1987 júniusában kezdték. A listán a néhány hete vagy 1-2 hónapja beköltözők együtt szerepeltek a 3-4 éve bentlakó családokkal.

Kideríthetetlen, hogy honnan ered a „kilakoltatásnak” – mint az önkényes lakásfoglalások visszaszorításának az egyetlen lehetséges módszernek, eszköznek – a gondolata. Annyi azonban bizonyos, hogy valamilyen pressziót gyakorolt a felettes hatóság, a Fővárosi Tanács Lakásügyi Főosztálya. Fontos „irányelv” volt viszont – és nemcsak a Fővárosi Tanácstól –, hogy a kilakoltatási akciót botrány nélkül hajtsák végre. Hiszen – ahogy a kerületi tanács – a Fővárosi Tanács is tisztában volt azzal, hogy a kilakoltatás politikai kérdés is. Nem véletlenül kellett a kilakoltatási akció végrehajtásához a kerületi pártbizottságnak a jóváhagyása is. Ám egyértelműen kiderült, hogy a kilakoltatási akció gondolata, ill. annak az elfogadása a lakásosztály-vezető személyéhez kötődik. Először csupán arról volt szó, hogy az önkényes beköltözések további emelkedését valamilyen módon meg kell akadályozni, és ennek érdekében a folyamatos nyilvántartáson túl valamilyen hatékony lépésre is szükség lesz. Ezt a szándékot az a tény is kifejezte, hogy 1987 elején a kerületi Cigánykoordinációs Bizottság titkára megkapta az önkényes lakásfoglalók listáját azzal a feladattal, hogy látogassa végig a családokat, és tegyen javaslatot: kik érdemlik meg a méltányos elbírálást. A titkár ugyan végiglátogatta a több mint 100 családot, csakhogy közben a hivatalvezetés – anélkül, hogy őt értesítették volna – megtárgyalta az önkényes lakásfoglalások problémáját, és ugyanakkor döntött is: az önkényes lakásfoglalókat kilakoltatják, és velük szemben a méltányosság elvét és lehetőségét nem alkalmazzák.

A kilakoltatási akció elfogadtatásakor alapvetően a kilakoltatás tényéhez fűződő ideológiával kellett leszámolni: a hangoztatott szocialista ideológia és a kilakoltatás elfogadása közötti ellentmondást kellett megszüntetni. Ennek egyszerű módját választotta a hivatal. Ők nem kilakoltatnak, ez nem kilakoltatás, hanem karhatalmi kiköltöztetés. Ez egészen másként hangzik. A lakásosztály-vezető: „Ez nem kilakoltatás. Kilakoltatás csak a régi rendszerben volt, amikor a szerencsétlen munkásembert kilakoltatták a családjával, mert nem tudta fizetni a lakbért, vagy mert nem volt munkája. Ilyen a mi rendszerünkben nincs, nem is lehet.” „Azt nem lehet engedni, hogy valaki fogja magát, vidékről felköltözik, feltör egy ajtót és beköltözik oda. A törvényt mindenkinek be kell tartani. Előfordult, hogy tényleg dolgoznak, de a legtöbben sajnos nem. És hát majdnem mind cigány, de ha nem is cigány, akkor lumpenek. Ezeknek a 99%-a, amikor a lakásokat feltörik, tönkreteszik egy lakóközösség életét. Mi ilyen esetben méltányosságot nem gyakorolunk.” A kilakoltatottak többségét – mintegy 90%-át – kitevő cigány családok két csoportot alkotnak: a már hosszabb ideje, néhány éve itt élő, itt dolgozó családok és a rövidebb ideje, néhány hónapja-egy éve felköltözők.

A 70-es években kereslet volt az olcsó, szakképzetlen munkaerő iránt. Így került a nagyvárosokba, s jelentős mértékben a fővárosba egy olyan vendégmunkástömeg, amelynek – szinte nem is munkaerejére – csupán az olcsó bérére volt szüksége a városnak. Addig, amíg vendégmunkások voltak, s egy-egy városrész lakóinak is mint vendégmunkásokkal kellett velük együttélniük, az ottlétük – bármilyen hosszú ideig is tartott – átmenetinek tűnt, s hasznot hajtott a lakosságnak is (albérletek, ágybérletek, bögrecsárdák stb.). Természetesen az együttélésnek ekkor is megvoltak a maga konfliktusai, de a vendégmunkások léte nemcsak a lakosság számára tűnt átmenetinek, jogilag is alacsonyabb rendű állampolgárnak számítottak. Annak tekintette őket közvetlen környezetük és a hivatal, a jog is. Gyökeresen megváltozik a helyzet, ha a vendégmunkás nem akar vagy nem tud tovább vendégmunkás maradni, le akar telepedni a városban, s ugyanazokra a jogokra tart igényt, mint a többi városlakó.

A tanács kilakoltatási akciója, mint az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma „kezelésének” a módja is teljes kudarcot vallott. Ez nem is történhetett másképp, hiszen ez a módszer teljes mértékben figyelmen kívül hagyja egy társadalmi csoport léthelyzetét, és abból következő alapvető és minimális szükségletét. A lakásosztály vezetői „valódi, átfogó” megoldásként két utat tudnak elképzelni: az önkényes lakásfoglalókat tiltsák ki Budapestről, vagy a lakásfeltörést minősítsék bűncselekménynek. Mindkét lehetőség valójában csak fokozatosan különbözik a kilakoltatástól; a lényeg, hogy a probléma kerüljön minél távolabb az ő területüktől. Mivel a városba vándorlást kiváltó körülmények nem változtak, sőt az életfeltételek sokkal rosszabbak, a cigányok elleni nyílt fellépés is egyre gyakoribbá vált, az elvándorlás és a menekülés erősödik és nem gyengül. A városba, a fővárosba költöző családoknak pedig továbbra sincs hol lakniuk, egyetlen lehetőségük a lakásfoglalás. Ugyancsak növekszik azoknak a fővárosi családoknak a száma, akik potenciális lakásfoglalók. Az elosztható lakások száma egyre kevesebb, s a marginális helyzetben levők egyre kevésbé jutnak akár átmeneti, akár szükséglakáshoz is. Nem szűntek meg, hanem inkább erősödtek azok, akiknek nincs hol lakniuk, s nincs pénzük arra, hogy hosszú éveket tudjanak várni valahol.

Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon