Skip to main content

Közgyűlések után – privatizáció előtt

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Kereskedelmi bankok


Biztató szavak hangzottak el a Budapest Bank (BB) és a Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) talán már idén elindítható privatizációjáról a két pénzintézet közgyűlésén. Az állami tulajdonost képviselő Állami Vagyonügynökség a BB-nél kijelentette, hogy a bank vezetése, személyi összetétele jó alapnak látszik ehhez, a bank mutatói kevésbé. Ezért úgy látta az ÁVÜ, hogy a bank vezetése által javasolt 8 százalékos osztaléknak csak a felét kívánatos kiosztani készpénzben, a többit inkább a bank tőkeerejének a növelésére kell fölhasználni.

Az MKB-nál egyenesen a privatizációra való teljes összpontosítást kívánták meg a bank korábbi elnök-vezérigazgatójától, Erdély Zsigmond Gábortól, s ezért javasolta az ÁVÜ, hogy tehermentesítsék őt a napi operatív munkától, s vegye át ezt tőle Bartha Árpád. Elhangzott az is, hogy a tárgyalások már megindultak egy kiszemelt külföldi szakmai befektetővel. Ennél a banknál a pénzügyi mutatókkal sincs baj, a Bankfelügyelet által előírt, 1994-re teljesítendő 8 százalékos tőkemegfelelési mutatót már most teljesíti a bank. (Ez a mostanában sokszor emlegetett mutató azt hivatott jelezni, hogy a bank tőkeellátottsága mennyire teszi stabillá a bankot a különböző kockázatokat hordozó kihelyezéseihez viszonyítva.)

A nagybankok tőkemegfelelési mutatója:


Bank<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Mutató

Budapest Bank (BB)

5,87

Országos Kereskedelmi és Hitelbank (OKHB)

4-5,00 közötti

Magyar Hitel Bank (MHB)

7,11

Magyar Kereskedelmi Bank (MKB)

8,37


A másik két nagybank, a Magyar Hitel Bank (MHB) és a Kereskedelmi Bank (OKHB) közgyűlésén már nem szerepelt akkora hangsúllyal a mielőbbi privatizáció, talán ebben a két bank helyzetének megítélése, további erősítésének vágya is szerepet játszott. A 100 százalékban állami tulajdonban levő Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank esetében pedig egyelőre a Gazdasági Kabinet nem sürgeti a mielőbbi államtalanítást.

A tulajdonos két énje

A bankok vagyonának növelését és biztonságos működését megcélzó tulajdonosi stratégia, amelyet az 1991-es közgyűlések óta szem előtt tartanak, szintén mutatja a privatizációra való elszántságot. Igaz, egy darabig – a banki céltartalék-képzés ellen indított áprilisi kincstári hadművelet idején – bizonytalan volt, hogy valóban hosszú távon gondolkodó banktulajdonossal állunk-e szemben, vagy talán ismét a fiskálisérdekek kerülnek előtérbe. Némely előzetes nyilatkozatok ellenére végül is jóváhagyta az Állami Vagyonügynökség a képzett céltartalékokat. Az események azonban újból igazolták, hogy szükség van szakmai befektetőkre, az állami tulajdonos ellensúlyozására.

Korábban az állam ölbe tett kezekkel nézte, miképpen képződnek a banki látszatnyereségek a továbbgörgetett kétes hitelek után elszámolt kamatbevételek következtében. Ugyanis a kimutatott nagy nyereség – ha leplezte is a nehezen vagy egyáltalán nem behajtható kihelyezéseket – jelentős adóbevételre adott módot. Hasonló okok miatt nem nehezményezte a magas osztalékokat sem, pedig emiatt gyengült a bankok tartalékhelyzete. A pénzintézetektől származó nyereségadó- és osztalékbevétel ’87 óta növekvő részt jelentett a költségvetés bevételei között (ha e növekedés nem is volt egyenletes), 1991-ben azonban megcsappant ez a bevételi forrás.

Állami nyereségadó- és osztalékbevétel*


Év

Előirányzat

Teljesítés (milliárd forintban)

1987

20,91

9,30 (az osztalék nincs benne)

1988

15,00

23,40

1989

21,50

21,30

1990

23,50

48,60

1991

53,00

44,50**

1992

63,00

 


* MNB a bankok és biztosítók együtt

** Nincs benne a visszaigényelt, 13 Mrd Ft-nyi nyereségadó

A pénzügyminiszter áprilisban felhördült a céltartalékok láttán, amelyek csökkentették a bankok adóztatható nyereségét. Ez persze érthető, ha a bevételeitől egyre jobban megfosztott költségvetésre gondolunk. Az is igaz, hogy a pénzintézeti törvény három évet ad az előírt céltartalékszint elérésére, nem kell az egészet mindjárt az 1991. évi nyereség (és természetesen nyereségadó) terhére megképezni. De figyelembe kell venni azt is, hogy a bankok idei nyereségessége vajmi kevés fedezetet ad majd a tartalékpozíciók erősítésére.

Amit ma megtehetsz…


Egy bankközgyűlésen elhangzott, hogy a bankok nagy része 0 eredménnyel, illetve veszteséggel zárta az 1992-es első negyedévet. Tehát az a bank volt megfontoltabb, amelyik akkora céltartalékot képzett 1991. évi adózatlan eredménye terhére, amekkorát csak tudott. A kétes kinnlevőségekre így sem tudott a négy közül egy sem teljes fedezettséget produkálni. Még azzal a céltartalék-állománnyal együtt sem, amely egy korábbi automatikus leírási rendszer megszűntetése révén – egy rendeletnek köszönhetően – most visszakerül a mérlegükbe.

Céltartalékképzés az 1991. évi nyereség terhére (milliárd Ft)


BB

7,8

OKHB

2,3

MHB

4,7

MKB

5,5


Az a céltartalék-állomány, amelyet az 1991. évi nyereség terhére képeztek, megnövelve a visszakerülő, illetve korábbról megmaradt kockázati tartalékokkal, a négy nagybank közül egynél sem nyújt teljes fedezettséget a bank minősített (azaz valamilyen oknál fogva kockázatosnak ítélt) kinnlevőségeire.

Fedezettségi arány


BB

81 százalék

OKHB

nincs pontos adat

MHB

46 százalék

MKB

74 százalék


A bankok természetesen céltartalék-képzésüknél figyelembe vették, hogy még 1991 nyarán állami garanciát kaptak öröklött kétes kinnlevőségeik felére, azaz 10,3 milliárd forintnyi hitelre. Ilyen garanciát három bank kapott a BB, az MKB és az MHB. Nem kizárt – s egyre gyakrabban hallani erre vonatkozó célzást az Állami Vagyonügynökség berkeiben is –, hogy a kétes örökségtől való teljes megtisztítás végett újabb állami garanciát kaphat még egyik-másik bank.

Privatizáció egykor és most

Némi aggodalomra adhat okot, hogy egyes hírek szerint csupán egy privatizációs tanácsadót alkalmazna a kormány az összes nagybank tulajdoni reformjának lebonyolítására, ami a nagybankok speciális és rendkívül összetett pénzügyi adottságait s nem utolsósorban versenyhelyzetüket tekintve nem látszik járható útnak.

Viszont immár kidolgozott privatizációs stratégia segíti a munkát, nem úgy, mint 1990 januárjában, amikor a nagybankokkal kapcsolatos első privatizációs kísérlet megtörtént. Akkor a Westdeutsche Landesbank, illetve a Dresdner Bank és a Banque National de Paris a Magyar Hitel Bank, illetve a Kereskedelmi Bank Rt. részvénytőkéjének 25-25 százalékát vette volna meg. Az eladási ár 180-200 százalékos volt a kiszivárgott hírek szerint, és írásban kikötötték, hogy a vevők pótlólagos hitelkeretet biztosítsanak a magyar gazdaságnak. Az akkori kormány jelentős részben Magyarország hitelpozícióit szerette volna erősíteni a bankprivatizációval. A bankeladások meghiúsultak az erős ellenállás miatt. Az ellentábor úgy érvelt, hogy a két nagybank súlya rendkívül nagy, ezért a külföldi pénzintézetek a magyar gazdaság jelentős része fölött ellenőrző szerephez jutnak; a bankok kiugróan nyereségesek, így az oda bevitt tőkét két-három év alatt vissza lehet nyerni, s utána már csak tőkeveszteség éri az országot.

Mai szemmel nézve az ár nem lett volna alacsony, hiszen a vevőknek további pénzeket kellett volna befektetniük a bankokat fenyegető tartalékhiány és a szükségessé váló fejlesztések miatt. Ráadásul mindkét esetben szakmai befektetők jöttek volna be, jelentősen csökkentve az állami tulajdonrészt.

A mostani privatizációs stratégia előre rögzíti, hogy a privatizációs döntéseket az állami tulajdonos hozza majd meg, de minden bankot egyedi esetként kezelnek, s a bankoknak ki kell dolgozniuk privatizációs elképzelésüket. A privatizáció első lépésben tőkeemelést jelent, és nem az állami tulajdonrész eladását. A tőkeemelés mértéke 30-40 százalék lenne. A kívánatos új tulajdonosi struktúrát egy szakmai partner, külső és hazai intézményi befektetők, továbbá hazai kisbefektetők alkotnák, részesedésük arányait a bankok egyedi adottságai szabnák meg. A privatizáció lebonyolítására új bankprivatizációs bizottság alakul a privatizációs ügyekért felelős tárca nélküli miniszter vezetésével. Nyár elejére össze kell állítaniuk a kereskedelmi bankoknak a privatizációra vonatkozó konkrét terveiket.

A részletesebb elképzelések szerint a privatizáció első lépéssorozatában bejövő külföldi szakmai befektetőnek nemcsak készpénzt kell behoznia, hanem biztosítania kell a fejlettebb technikát, a szélesebb kapcsolatrendszert, valamint a szakemberképzést is. Mindent el kell követni azért, hogy a bankok 1993–1994-ben kiléphessenek a tőzsdére, és itt megfelelő árfolyammal szerepeljenek.

Mindez persze nagyrészt azon múlik, hogy a külföldi pénzintézetek, befektetők számára vonzók-e a magyar pénzintézetek. Fontos tehát, hogy milyen benyomást keltenek a magyar bankok a nemzetközi pénzvilágban, mennyire vannak jelen és milyen eredménnyel a nemzetközi pénzpiacon, tőkepiacokon. Mivel nem egyformák a bankok devizajogosítványai, versenyegyenlőtlenség áll fenn a vegyes bankok (főként az MNB részvételével alapított vegyes bankok) és a hazai nagybankok között, nyilvánvaló, hogy így a nagy kereskedelmi bankoknak nehezebb a bizalmat kivívniuk külföldön. Az is csorbítja a devizaműveletekre vonatkozó jogosítványokat, hogy késik a bankközi devizapiac kialakítása.

S végül alapvető szempont, hogy félelmek ne mérsékeljék a külföldi „kérők” hajlandóságát. Igencsak rossz benyomást tenne, ha a magyar bankokban „rejtett hibák”-ra derülne fény, ha az új tulajdonos bukkanna rá némely fedezetlen kihelyezésekre vagy garanciavállalásokra. Fontos tehát, hogy a privatizáció előtt reális mérleget készíttessen az állami tulajdonos.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon