Skip to main content

A pódiumszereplés kockázata

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Interjú a Magyar Nemzeti Bank elnökével


Miért tartotta szükségesnek, hogy egy pártrendezvényen magyarázza a jegybank monetáris politikáját?

– Kockázattal jár, ha az ember fórumrendezvényeken szerepel. A jegybank elnöke, aki politikán kívül – de nem felette – áll, nemigen jár pártrendezvényre. Két okból tartottam fontosnak a szereplést.

Először is a KDNP a napokban gazdasági programmal állt elő, amely az adósságkezelés, valamint az infláció kontra munkanélküliség kérdésében ütközik az érvényes monetáris programmal. Ők például nagyobb inflációt is elfogadnának, ha ez a reálgazdaság növekedését serkentené. De mint az előadásban kifejtettem, a jegybank elsődleges feladata a valuta értékállóságának megőrzése. Az ilyen kérdéseket meg kell vitatni a pártokkal. A KDNP programváltozata s az ott felvetett kérdések valós társadalmi állásfoglalást fejeznek ki, amire reagálni kell.

A másik ok, ami miatt vállaltam a részvételt: meg kell ismerni azt a társadalmi miliőt, amiben a bankrendszer működik. A napokban több rendezvényen is megfordultam, s szinte mindenütt ugyanazt hallottam vissza, hangerőtől és stílustól függő élességgel. Magasak a kamatok, kifogásolják a bankok terjeszkedését, szembeállítva azt a termelővállalatok helyzetével. A hitelnyújtás feltételeit gyakran a bankárok erkölcseivel kapcsolják össze. Azért nem kapok hitelt, mondják, mert nem ülök közel a tűzhöz.

Nem felesleges, ha az ember kiteszi magát ezeknek a véleményeknek. S az is kiderül, milyen hallatlan ismerethiány van a pénzügyi s általában a gazdasági kérdésekben. Ez néha meglepi az embert. A KDNP fórumán is fölmerült az ismeretterjesztés szükségessége.

A jövőben részt vesz pártfórumon?

– Ha van olyan pártprogramkezdemény, ami érinti a monetáris politikát, természetesen rendelkezésre állok. Például az SZDSZ vezetőinek is fölajánlottam már, s időpont nélkül már megállapodtunk egy eszmecsere megtartásában.

Úgy tűnik, hogy a részben ismerethiányon alapuló bankellenes előítéleteket nem enyhítenie, hanem erősítenie sikerült a KDNP fórumán. A bankárok között nagy a megütközés, ami azóta sem sokat enyhült.

– A fórumot megglosszázó Világgazdaság-cikk nem adta vissza az ott elhangzottakat. A protestantizmus szellemére való hivatkozás nem egy vallási dogmára utal, és semmiképpen nem más vallásokkal és népekkel szembeállítva említettem. Max Weber óta izgató kérdés, hogy a piacgazdaság és a kapitalizmus születését milyen értékrendszer segíti. Most dolgozom egy cikken, ami ezt a kérdést vizsgálja. Egy ideáltípusról van szó, ami a tudományos ismeretek átvételének módját, a racionalitás szellemét, a takarékoskodás fontosságát, a puritán értékek együttesét jelenti.

Ez a gondolatmenet azért izgalmas Magyarországon, mert ma az eredeti felhalmozáshoz közel álló folyamatok zajlanak le. El kell fogadtatni a társadalommal, milyen nagy a szerepe a megtakarításnak, a gazdagodásnak. El kell tudni viselni mások meggazdagodását, s megtanulni, mik azok az értékek, amiknek a mentén a piacgazdaság, a kapitalizmus létrejöhet.

Úgy érzem, él egy naiv antikapitalista vélekedés a társadalom egy részében. Ez zavaros és tisztázatlan értékrendszer, s ezért nem tartom meglepőnek, ha a pénzzel, kamattal, gazdagsággal kapcsolatos kettősség ilyen erős, különösen egy szociálisan érzékeny körben, mint a KDNP fóruma. Ahogy visszaemlékszem, a kérdések kilenctizede nem monetáris jellegű volt.

Sajnálom, hogy olyan szembeállításra és egy konkrét bankár helytelen megítélésére is alkalmassá válhatott a megjelent tudósítás, ami a szándékomtól távol állt.

A bankár: Fekete János, vele kapcsolatban merültek föl a fenti kérdések. A hallgatóság sem úgy értette a választ, ahogy most beszélt róla. S a legalábbis szerencsétlennek mondható tipologizálás valóban elhangzott. Ma a bankárok azt mondják, hogy Csurkától már lassan megszokták az uszító szövegeket, de azért az túlzás, hogy a jegybankelnök is ezt csinálja. S a mai érzékeny közegben, a nagy vihart kavart Surányi-ügy után nem véletlen, hogy megjegyzései ilyen érzelmeket váltottak ki.

– Én ott nem így érzékeltem. Érdekes szociál-lélektani jelenség, hogy milyen érzékenységet talál el egy utalás a protestáns etikára. Az a kérdésfölvetés, amelyre a válaszom elhangzott, egyszerre vonatkozott egy személyre – akivel korrekt munkakapcsolatban vagyok –, a gazdaságpolitikai felelősségre, a bankári etikára s a kamatlábra. Kérdéscsokor volt, amire nekem egyszerre kellett válaszolnom.

Egy kérdést vissza is lehet utasítani.

– Megpróbáltam a kérdések élét elvenni. A cikk megjelenése után bankárok részéről én is éreztem az újságcikk keltette zavarodottságot. Ebből sok tanulságot kell leszűrni. Reméljük, a gazdasági helyzet javulásával, a társadalmi érintkezések csiszolódásával az érzékenységek enyhülnek. S az is kétségtelen, hogy aki pódiumszereplést vállal, annak ezek szerint számolnia kell azzal, hogy egy megállapítás, ami valakinek információ, másnak trivialitás, a harmadiknak bántás forrása lehet. Sajnálom, ha egy félperces válasz három félmondata, illetve az arról szóló tudósítás megbánthatott embereket. Ez tanulság, de aligha lehet elkerülni a fórumokat, a vitákat csak azért, hogy az ember jegybanki magasságokban lebegjen.

A jegybankári szerepkör Ön szerint eltér a kereskedelmi bankárokétól. Miben?

– Egy igazi különbség van. A központi bank gazdaságpolitikát formáló intézmény. Az MNB is egyre inkább a kormány tanáncsadója és kritikusa, s a bankok bankjának, a bankok ellenőrének a szerepköre felé tolódik. A jegybanki nyereség például önmagában értelmezhetetlen makrogazdaságilag, mértékéről a gazdaságpolitika egészének fényében kell állást foglalni. Eközben egy kereskedelmi bank vezetőjétől semmiképpen nem lehet elvárni, hogy ne mikroökonómiai nyereségben gondolkodjon. Az a dolga, hogy a pénzt tovább áramoltassa, nyereség mellett, s ezért sem személyében, sem mint egy szakma képviselőjét nem lehet felelőssé tenni.

Fölmerült már a jegybank nyereségének kérdése. A tavalyi nyereség jóval kisebb volt, mint a tavalyelőtti. Az MNB mérlege a költségvetéssel zár, tehát bizonyos értelemben valóban mindegy, mekkora a nyeresége. De a tavalyi nyereségcsökkenés többek szerint a deviza–forint-cserének feltételeivel magyarázható, amin a kereskedelmi bankok sokat kerestek az MNB rovására. Tehát a bankokhoz került át jövedelem. Így történt-e?

– A nyereségcsökkenési tendencia önmagában nem rossz, hanem két jó folyamatnak a következménye. Egyik oka ugyanis az infláció csökkenése. Ahogy mérséklődik az infláció, úgy esik vissza a jegybankban ennek révén lecsapódó nyereség. Másrészt az adósságállomány csökkenése is csökkenti a nyereséget, pontosabban felszínre hoz bizonyos veszteségeket. A leértékelési veszteség mindaddig csak papíron marad, amíg az adósságállomány nem csökken. Ez két olyan hosszú távú – és kedvező – folyamat, ami alapvetően csökkenti a jegybank nyereségét.

A leértékelési veszteség nemcsak akkor jelentkezik, ha a bruttó adósság csökken? Márpedig erről nincs szó, ennek hatása még nem jelentkezett.

– Mindezt csak azért mondtam, hogy jelezzem, van két olyan trend, ami miatt a különböző évek nyereségét nem lehet egybevetni. A jegybanki refinanszírozásnak, a különböző konstrukcióknak, swapoknak van nyereség–veszteség-tartalmuk, ezek hatása benne van a mérlegben. A jegybanktörvény szerint a magyar állam belföldi adósságának finanszírozására előírt kamat a jegybanki alapkamat 40 százaléka, ami most 8,8 százalék. Ez azt is jelenti, hogy az MNB legfőbb ügyfelén, a költségvetésen nem kereshet. Ha nem akarjuk, hogy a jegybank formálisan veszteségessé váljon, ezen változtatni kell, vagy pedig, ami rosszabb, tudomásul kell venni, hogy veszteséges lesz, s év végén a költségvetéstől kell visszaigényelni nagyobb összeget. Prezentációs és banküzemi szempontból jobb az első változat.

Realizálódott-e a leértékelési veszteségek egy része a deviza–forint-cserekonstrukciókon keresztül?

– Kétségtelen, hogy a jegybank ezen az ágon transzfert (jövedelemkibocsátást – a szerk.) hajtott végre a kereskedelmi bankok javára. A nagyságát most nem tudnám pontosan megmondani.

Az elmúlt fél évben drasztikusan visszaesett a jegybank által deviza ellenében nyújtott forinthitelek állománya. Ennek mi a magyarázata?

– A kereskedelmi banki üzletpolitika változása áll emögött. A bankok nagyon nehezen tudják forrásaikat kihelyezni. Vagy nincs kinek, vagy a banküzemi előírások miatt nem lehet. Ezért nem kell nekik forint, nem váltják át a devizájukat, hanem itt tartják nálunk, s itt kamatoztatják. Mára a vállalatok is nettó megtakarítókká váltak. A bankrendszerben nagy likviditás (pénzmennyiség – a szerk.) halmozódott fel. S talán az általunk megszabott feltételek folyamatos és apró módosításai is csökkentették az érdekeltséget a hitelnyújtás fokozásában.

– A megtakarítások alakulása az egyik központi téma manapság. Miként értékeli ezeket? Hiszen a statisztikák igazából nem a lakossági és üzleti szektor megtakarításait különböztetik meg egymástól, hanem azt, hogy például egy értékpapírt készpénzzel vásároltak-e vagy sem. S az említett vállalati nettó megtakarítói pozíció negatív jelenség, a recesszió jele. S ha már a készpénzről beszélünk: az utóbbi időben több jel szerint megnőtt a készpénzmozgás, ami alapvetően korlátozza a monetáris szabályozás hatásfokát. Az MNB miként tud ezzel megküzdeni?

– Föl-fölmerül, hogy a megtakarítás nem is olyan jelentős, mert ha azok növekedését defláljuk, mondjuk a fogyasztói árnövekedéssel, akkor reálértékben még vissza is esett. Ez igaz, de egy olyan gazdaságban, ahol az elmúlt évben minden csökkent, a GDP tíz, az ipari tevékenység húsz százalékkal, ott az a tény, hogy a megtakarítás folyó áron nagyon nőtt, mégiscsak azt jelenti, hogy a makrogazdasági arányok a megtakarítások javára változtak.

Ma már inkább háztartási és nem lakossági megtakarításokról beszélünk, hiszen a kisvállalkozói körben keveredik a klasszikusan lakossági bevétel és kiadás a vállalkozói pénzfolyamatokkal. Például ha valamely vállalkozó vagy intézmény készpénzért állampapírt vásárol, akkor a lakossági rubrikába kerül. Érdekes elemzési probléma, példa arra, hogy a statisztikailag mért fogalom és a valóság között nem százszázalékos a korreláció.

Én azért azt feltételezem, hogy a nagy cégek aránya nem lehet jelentős a készpénzmozgásokban. Az újonnan induló vállalkozásoknál megfigyelhető bizonyos tartózkodás a nem készpénzes fizetéssel szemben. Részben pénzügyi kulturálatlanság miatt, részben tevékenységének nem adózott jellege miatt.

De ha a háztartási megtakarítások egy része valójában az üzleti szektoré, akkor az említett nettó válallati megtakarítói pozíció még erősebb.

– Kétségkívül, szokatlan ez a megtakarítói pozíció. De a magas kamatok mellett ez nem meglepő. A jegybank mostani kamatcsökkentései is arra ösztönöznek, hogy ez ne maradjon így sokáig.

Többek véleménye szerint a vállalkozói szektor pénzigénye jobban zsugorodik, mint amennyire az államé nő, a nagy költségvetési deficit ellenére. Ez akkor lesz igazán súlyos probléma, ha a gazdaság növekedni kezd, és a vállalkozók forrásigénye megnő.

– A mai monetáris politika arra figyel, hogy nincs a gazdaságban jelentős beruházási kereslet és hiteligény. Ezért fönntartja a relatív forrásbőséget, hogy megkönnyítse a kamatok csökkenését. Ez akkor szorul felülvizsgálatra, ha a gazdaságban nagyon erős beruházási, hitelkeresleti fordulat következik be. Akkor irányt kell váltani, mert nem lehet kétfelé elosztani a megtakarítást úgy, hogy abból mind az állami költségvetés, mind a vállalati szektor keresletét finanszírozni lehessen.

Milyen jelzések kellenek ehhez az irányváltáshoz?

– A bankok hitelkihelyezéséről s a megtakarításokról, a külső pozícióról, a készpénzforgalomról azonnali képünk van. Látjuk azonnal, mi történik a gazdaságban, de hogy miért történik, s az mennyire jelez tartós folyamatot, azt már mérlegelni kell. Például a beruházások múlt év végén jelzett növekedéséről még nem tudjuk, mennyire tartós. Ma nincs olyan „veszély”, hogy a gazdasági aktivitás, vállalati hitelezés olyan mértékben fölerősödne, s így változtatni kellene a monetáris szabályozásban.

A készpénzforgalom kapcsán már kérdeztem a monetáris irányítás korlátairól. Az MNB éves jelentése részletesen foglalkozik azzal, hogy a jegybank a kereskedelmi bankok számára előírt tartalékolási kötelezettségen keresztül szabályozza a pénzkínálatot. Ezt most a Fidesz népszerűsíti, az elmúlt hetekben közzétett gazdaságpolitikai elemzéseivel. A tartalékolási kötelezettségek növekedése a betéti és hitelkamatok közötti különbséget is megnöveli.

– Bizonyos eszközökben már mozgástere határán van a jegybank. A 16 százalékos tartalékolási előírás mindenképpen magas, de nem szokatlan olyan országokban, ahol hozzánk hasonló problémákkal küszködnek. A klasszikus megoldás az állampapírok kibocsátása, a készpénzállomány csökkentése lenne. Úgy gondolom, ez nálunk is meg fog valósulni.

A tartalékolási előírások s például az, hogy most csökkentettük a tartalékra általunk fizetett kamatokat, valóban megnöveli a különbséget a betéti és a hitelkamatok között, de ennek nincs igazából tudatában a gazdaság sok szereplője és a közvélemény. A lakosság számára a túl nagy kamatrés könnyen azt jelentheti, hogy a bankok „megfejik” a gazdaságot.

Éppen a többször emlegetett hitelkeresletet is visszafogja a nagy kamatrés. Miközben a jegybankban is megfogalmazódott, hogy valamilyen forrásból segítse a beruházásokat. Ezek egymással ütköző megoldások.

– Ütköznek, mint ahogy nagyon nehéz az infláció mérséklését és az erős depresszió feloldását egyszerre célul kitűzni. Itt finom mérlegelésre van szükség. A tartalékolás nemcsak a bankbiztonságot segíti elő, hanem jövedelemtranszfer is a bankoktól a jegybankhoz és a költségvetéshez. Időről időre fölmerül az a javaslat, hogy a forrásadó esetleges mérséklése jövedelemkiesés ugyan a költségvetés számára, de közelebb hozná a betéti kamatszintet a hitelek kamataihoz.


Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon