Skip to main content

Külön idő

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Deim Pál gyűjteményes kiállítása az Ernst Múzeumban


Deim Pál nagy életműkiállítása mintha magát az időt s az időnek öneszközével rótt rajzolatait ragadta volna meg; olybá tűnik, Deim egyetlen, lassú, folyamatos mozdulattal fűzi egybe motívumait, hogy azok aztán rétegződhessenek, s egymásra rakódva építsék meg az idő szerkezetét.

A hetvenes évek elején, amikor Deim ismertté és sajátosan elismertté vált, amikor támadhatatlanul autonóm művészként, s bizonyos értelemben kívülállóként, „mozgalmilag” nehezen azonosíthatóként nem „került hírbe”, a csend festőjeként beszéltek róla, mintha az valami olyan metafizikai erény lett volna, mely mindenre magyarázatot ad. Pedig Deim képei – azt hiszem –egyáltalán nem voltak csendesek, még kevésbé némák, legfeljebb ritmusuk volt mindig is monoton és lassú; mondjuk: megfontolt, szeszély nélküli, komoly.

Egy 1961-es, még a főiskolán készült kis képe – mely nem szerepel a mostani nagy tárlaton – tanulmányjellege, ügyetlenségei ellenére is magában hordozza – ha az elemeket nem is, de – a szemlélet mozzanatait, melyekből a későbbi, a „fölismerhető” Deim-munkák szerveződnek. A cím nélküli festmény kvázi-absztrakt csendélet: hámozott citromnak látszó forma hever egy paravánszerű, sematikus építészeti tér, kulissza előtt, hidegen, szürkéskékkel, zölddel és feketével megfestve. A centrális kompozíció máig érvényes, az ábrázolás elhatárolatlansága s a forma billenékenysége, a reális és absztrakt egymásba úsztatása ugyancsak, s Deim azóta sem vált igazán színes festővé.

Csak a főiskola után, a hatvanas évek közepén, a Zuglói Kör közvetítette francia hatás színesítette föl időlegesen képeit, melyekre korábban nyilvánvalóan Barcsay és Vajda hathatott, ám ez a néhány év, bár jó képeket hozott, École de Paris-stól eltűnt, s Deim beleszökkent saját külön idejébe, melynek a csend, még ha maga a festő is képcímekkel jelezte fontosságát, csak negatív margóit írhatta körül.

A hatvanas évek végére előállt a „Deim-kép”, mely a ’61-es kis tanulmány „nyomait” tényekké emelte; kijelentéssé lettek a félmondatok, nyelvvé váltak a tagolatlan jelek. Deim kialakította sajátos absztrakt szimbolikáját, melynek lényege a plasztikus figura s az azt környező, jelekkel gazdag síkokból szerveződő tér drámán túli viszonya. Ez a reláció, a pozitív és negatív kapcsolatokból szerveződő rendszer ritkán érzéki, s nemcsak azért, mert Deim többnyire a monokronitáshoz közelíti munkáit, hanem mert a képek sugallta kérdések még akkor is, ha valami különös biologizmus téteti is fel azokat, mindig személytelenek, sterilen metafizikaiak, „tételesek”.

A centrális kompozíció, a jellegzetes, idiomatikussá lett geometriai elemek használata, a tér – mint fogalom – eszközként való alkalmazása tudatos és termékeny szintézis eredménye. Az ikonfestészet kánonjai, a klasszikus konstruktivizmus transzparens térszemlélete és a hatvanas évek emblematikus gondolkodásmódja adódik össze Deim képein, s teremt új konstrukciót, melyben mint valami furcsa kísérleti térben az organikus jel (a lény) kitettsége vizsgálódik, kitettsége az időnek s kitettsége a vizsgálatnak magának, hiszen a harmincéves pálya az első, szinte ideiglenesnek tetsző szakaszát leszámítva gyakorlatilag önmagába zárul, koncentrikusan működik. (A kiállítás rendezői nemegyszer utalnak is erre: húsz év különbséggel készült munkák kerülnek gyakran egymás mellé, illusztrálva Deim idejének sajátos ritmusát, kérdéseinek és válaszainak állandó jelenidejűségét.) Ebben a koncentrikus rendszerben Deim motívumait és jeleit – az esztergált bábura emlékeztető figurát, a plasztikussá téresített keresztet, a szinte kubista módon kiterített-szétlapozott hasábokat, a monotonon esőző, lekerekített geometrikus elemeket s az újabb munkák már-már harsány, szinte triviális, közösülő alakjait – mint egy mágikus ornamentika veszi körül a külső és a belső idő.

Az ornamentális személet amúgy is fontosnak látszik Deim művészetében. Nem a dekorativitás, az ismétlődés ritmusa „használódik” itt, sokkal inkább a séma és a ritmus elidegenedése, fogalmivá válása s az a jelentésteli, gyakran monoton rétegződés, rétegződöttség, melyre az ornamensek mindig is ráépülnek. A figurát vagy figurákat körülvevő, azt befogadó vagy éppen kilökni igyekvő tér, melyet a záporozó elemek tesznek élővé, így kapja meg állandóságát, s menekedhet meg az archaizmustól, a kubisztikus és konstruktivista emlékek avítt hangulatától.

Deim körkörösen épülő s mind hermetikusabbá váló életművében a nyolcvanas évek közepe bizonyos változásokat hozott. Akkor meglepőnek látszott, hogy históriailag szinte műtörténelemmé, klasszikussá emelkedett festészetébe beszüremkedtek bizonyos expresszív mozzanatok; tagadhatatlanul nyomot hagyott képein az új szubjektivitás, mégpedig egyfajta nyers, Deim pályáját tekintve feltétlenül durvának ható „biologista” és majdhogynem pánerotikus szemléletmód formájában. Képei színesebbek és „életesebbek” lettek, s „véleményük” lett a világról, mely a beszédesebb címekben is kifejezésre jutott. A változás az életmű(kiállítás) tükrében kevésbé feltűnő már, mint első megnyilatkozása idejében volt, a Deimre korábban mindig jellemző metafizikát azonban, de főleg a hűvös esztéticizmust valami „gyakorlatiasabban” működő metaforikus fogalmazásmód váltotta fel, melyben eddig nem látott elemek – a groteszk például – komoly szerepet kapnak. A pálya módosulása nem logikusnak, inkább organikusnak látszik: ahogy a szobrok is jelzik, ha Deim munkái logikáját konzekvensen követi, úgy a fehér térben didergő fehér figuráig, Malevics furcsa „figurális” interpretációjáig jutott volna el. Így, párzó párosaival, varangyaival és fáradt testnedvszíneivel szimbolikáját új árnyalatokkal gazdagítja, figuráit pedig a transzcendens tér helyett egyfajta konkrét, már-már – önmagához mérten – szociologikusan reálisabb környezetbe helyezheti. Ideje, az időhöz való viszonya is megváltozott e lépéssel, hiszen a valóságos, festői gesztusok felgyorsulásával sebessé lett az ábrázolt idő is. A megfestett helyzetek valóban helyzetek, nem pedig modellált metafizikai viszonyok; a groteszk nem folyamatot, hanem jellegzetes pillanatot ragad meg. E pillanatokban már nem lehet magasztosság, áhítat, mint a korábbi képek lassú idejű tereiben, megjelenik viszont az eddig ismeretlen indulat s a szenvedély. Túlzás persze realitásról beszélni, a fogalom csak a klasszikusa lett Deim-művek tükrében értelmes és értelmezhető, s a festőnek a világhoz való viszonyában végbement változást jelzi inkább, mint önmagát, mint a valóság átíratlan penetrációját.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon