Skip to main content

Megszámított pátosz

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Gérard Garouste munkái az Ernst Múzeumban


Némiképp zavarba ejtő Gérard Garouste kiállítása, mely az itt kevéssé, ám Nyugat-Európában jól ismert mester új képeiből és szobraiból szerkesztődött. Zavarba ejtő, mert bár hozzájuthattunk már eddig Garouste-művekhez – az 1984-es VI. Kisplasztikái Biennálén egy szobrához, a Ludwig Múzeumban festményéhez –, a lényeget illetően meg kellett elégednünk hivatkozásokkal, melyek mindannyiszor túlmutattak azon a minőségen, ami e kevéske információ alapján feltételezhető volt; magyarul: a festő híre, idézettsége jóval parádésabbnak látszott,  mint Magyarországon megismert munkái. Szóval érződött valami ellentmondás a dologban, számomra annál is inkább, mert tavaly a lyoni biennálén, ahol a kortárs francia képzőművészet igen alaposan megmutatkozott, a jól  reprezentált Garouste inkább szobraival hatott,  mint  nagy  festményeivel, annak ellenére, hogy a kritikai aurája meglehetősen körbefonta azokat.

Az Ernst Múzeumban kiállított munkák a kritikusi lelkesültségnek most is csak szociológiai vetületeit magyarázzák, annak ellenére, hogy a képek száma nagyobb, mint Lyonban volt. A hír és a tény közé – zavarkeltő elemként – ráadásul  becsusszannak művészeten kívüli mozzanatok is: a tárlatot mint a kortárs francia képzőművészet   legjelentősebb teljesítményeinek egyikét utaztatják Európában állami segédlettel, és irigylésre méltó katalógussal kísérik (a túldimenzionált és ködös szöveget elfelejthetjük), s fölvillan a professzionális menedzselés jó néhány trükkje is.

A hír, a Garouste-ról szóló hír szerint a művész a franciaországi posztmodern művészet talán legjelesebbje, aki nagyjából tíz évvel pályakezdése után, a nyolcvanas évek elején saját történetének és e történet szereplőinek megteremtésével az olasz transzavantgárd autonómmá lett változatát alakította ki. Ebben a tekintetben autonómiája annál is erősebb, hiszen a francia képzőművészet a posztmodern és a transzavantgárd gesztusait meglehetősen értetlenül kezelte, s a new waves, ironikus-publicisztikus vaduláson kívül nemigen reagált az olasz–német–amerikai „kihívásra”. Garouste hatása és ereje tehát egyedüllétének is köszönhető, iskolatársai nemigen akadtak. Története így különössé válhatott; festészete pedig – éppen mert egyedül volt egy, az individualitásra mint kulcsfogalomra alapozó szemléletben – sajátossá és érdekessé lett.

Elegáns és látványos képei egy eklektikus magánmítosz illusztrációi. Az Indián(nő) és a hermetikus, klasszikus figura sejtelmes történetei agresszív-folklorisztikus és archaikus-irodalmi elemeket ötvöznek a durvaság és az átszellemültség végletei között, ám valami meglepő stiláris óvatossággal és kiszámítottsággal. Fontos és jól rendezett kompozíciók: valamifajta színházi tudatot sugallnak távolról figyelt, intelligens lények alkalmazkodnak irodalmi szövegekhez vagy legalábbis azok emlékéhez, s ahogy a nyolcvanas évek elején festett munkái az olasz és francia manierizmust aktualizálták, új művei az irodalomról és a pszichológiáról való gondolkodást jelenítik meg.

A közvetettség eredménye, hogy Gerouste nagyon is értelmes festményei a látszat ellenére is túlságosan egyszerűek, mondhatnánk, kiszámítottak, hatásuk pontosan megtervezettnek érződik. A képek az absztrakció és a figuralitás határán állnak, de még innen, a látványelvűség felől tekintenek oda, át, ahol feloldódna a narrativitás, melyre a festőnek mindenképpen szüksége van. Ennek köszönhető viszont, hogy a téri kapcsolatok bonyolultnak és szövevényesnek hatnak, a konkrét és kvázi síkok mintha egymásba csúsznának, bár nem történik más, mint hogy a felismerhető és a csak sejthető realitás a viszonylagossággal kokettál. Figurái vékony, szálkás alakok, olykor kutyaszerű, máskor  növényre  emlékeztető  formákkal, de mindig szigorúan antropomorfak, és sajátos, nyújtózkodó mozdulatokba merevülnek. Áhítatot, a szellemiek utáni törekvést,   emelkedettséget sugároznak, ám valódi sugallatuk nemigen van, inkább csak valami átintellektualizált vegetációt tárnak a néző elé. Erősíti ezt benyomást a színek használata is: a legegyszerűbb kontrasztok, a legkézenfekvőbb és épp ezért a legközvetlenebbül ható színegyüttesek működnek Garouste vásznain. A fekete (inkább mélyen sötétszürke) alapra konzekvensen rögzülnek a tört (velencei) vörösek, a lila mellé természetesen sárga kerül, épp úgy, ahogy az meg van írva. Ám tovább nincs; nem fordul túl nagy gond arra, hogy a festő a drámainak tartott kontrasztokat rétegezze, s a grafikus szemléletet valami gazdagabb festőiséggel váltsa föl.

Az eredmény persze – s a legkevésbé sem az iméntiek ellenére – látványos: Garouste festészete tagadhatatlanul működteti a nézőt még akkor is, ha józan és megtervezett mítoszba burkolt történetei s a történetek kulisszái nem is különösebben érzékenyek vagy szofisztikáltak, s inkább hatnak valamifajta intellektuális kiszámítottsággal, mint átéltséggel. Munkái a posztmodern gondolat értelmes, de nem zaklatóan izgalmas „fogyasztójaként”, egyúttal képviselőjeként mutatják be a festőt akkor, amikor már maga a gondolat sem tesz mást azon kívül, hogy önmagát képviselje.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon