Skip to main content

Különvélemény

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
egy „hazahívás” kapcsán


Tamás Gáspár Miklós a hetvenes évek derekán hagyta el Romániát, nem jószántából, hanem a körülmények kényszerítő erejénél fogva. Gyomra már akkor sem vette be a diktatúrát, amikor mi még kis kompromisszumok árán, a naponkénti megalkuvásokkal együtt élve a becsületes modus vivendiben, saját tisztességünk megmaradásában hittünk. Tizenöt-tizenhat év távollét nagy idő, a politikában pedig komoly kiesést jelent. T.G.M. kapcsolatai a hazai, közelebbről az erdélyi szellemi életre korlátozódtak leginkább, hiszen itthon is ebben élt testestül-lelkestül, amiként Magyarországon is ez a közeg vette körül akkor is, mikor a Kádár-rendszer különböző rangú és rendű funkcionáriusai szélre akarták szorítani, s közlési tilalommal igyekeztek őt sújtani vagy eltávolítani Magyarországról tanulmányi út ürügyén.

Mint látva látjuk, hogy a hosszas száműzetés után hazatért román politikusoknak sem sikerült teret hódítaniuk a hazai közéletben, a gáncsoskodók, a szájjal Európát éltető, lélekben balkáni párthívek, az RKP örökösei mindent elkövettek (követnek), hogy az európai értékek autentikusabb hordozói ne lelhessenek idehaza tömegbázisra. Ugyanez a veszély fenyegetné ebben a parlamentben T.G.M.-et is. (Szőcs Géza és Borbély Ernő oly rövid időt töltött Abszurdisztán határain kívül, hogy bizton állíthatjuk, soha nem szakadtak el lélekben, szellemiségben és politikai problémaérzékenységben ettől a közösségtől, melyből vétettek.)

Gazsi – engedtessék meg nekem a régi barátság jussán e bizalmas megnevezés – egész emberi, gondolkodói, alkotói mivoltában szűknek érezte ezt a közeget, amelyben élt. Tágasabb, nagyobb, hatalmasabb halandó lélek, akiről félig tréfásan, félig komolyan jegyezték meg Karinthy után szabadon, hogy nem ő járt a Babes–Bolyai filozófia karának előadásaira, hanem az egész egyetem járt beléje. S az ilyen telitalálatos jellemzések sok igazságot rejtenek magukban. Mert szűk volt számára, tehetségéhez és vágyaihoz – és ma is szűk lenne, úgy gondoljuk – Kolozsvár vagy a főváros, egy szerkesztőség, egy hivatal. Sokkal nagyobb terekre vágyott. És ezt nem ítélhetjük el, ha elismerjük a szellem emberének alapvető jogát a szabadsághoz. Hamarjában Joyce-hoz hasonlítanám, aki Írország ködös, fojtogató légkörében nem tudott élni, s Párizst választotta élete színteréül. Ettől vagy éppen ezért maradt ír író, a leghíresebb, miként honfitársai büszkén – nem elítélően – vallják. Vagy miként Turgenyev Itáliában is hű maradt Oroszországhoz és Tamási Áron a „bűnös” Budapesten a székelységhez.

A hívólevél szerzői utaltak a magyar közélet egyik régi és olykor feléledő sérülékeny pontjára, a zsidókérdésre is. Ezzel szembeszegezték a hazai állapotokat. Valóban, a romániai politikai élet előnyére szolgál, hogy távolról sem merül föl olyan bántó élességgel itthon az antiszemitizmus kérdése, mint Magyarországon. De mindenki előtt világos, hogy milyen árat fizettünk ezért a viszonylagos „csöndért”… Ugyanakkor az ellenzék joggal érezheti, hogy folyton lesöprik a politikai porondról, még esélyt sem adnak neki jóformán, hogy konstruktív oppozícióvá légyen. Itt T.G.M. nem biztos, hogy annyi erkölcsi-politikai sikerrel vehetné föl a harcot a kormányzó ideológiával szemben, mint teszi azt Magyarországon, s egy gyakorló politikus életében ez cseppet sem elhanyagolható szempont.

T.G.M. kitűnő esszéíró, nyugtalan és nyugtalanító egyéniség. A valóság kritikai szemlélete viszont alkalmatlanná teszi őt, hogy valamely most alakult párt, a sajátos arcélet kereső politikai-társadalmi csoportosulás szigorú pártfegyelmét magára nézve kötelezőnek tekintse. (Anekdotaként mesélik róla, hogy második elemista korában a kolozsvári Rákóczi úton nagyítóval vizsgálta meg a fák törzsét, így akarta ellenőrizni a tanító néni azon felelőtlen állítását, miszerint a moha a fák északi oldalán nőne.)

Úgy véljük tehát, a kereszténydemokrácia értékeit ismerve, a hazai viszonyok áldatlanságát figyelembe véve, meddő próbálkozás Tamás Gáspárt hazahívni. Talán később…, ha a politikában, és a nemzetiségi kérdés megoldásában különösen, az idő nem lenne elsőrendő tényező.

Befejezésül azt kívánom, bárcsak ne lenne igazam, és T.G.M.-et illetően tévedtünk volna harmincesztendős ismeretségünk ellenére is.

Maradok kiváló tisztelettel az önök barátja.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon