Skip to main content

Le is út, fel is út

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A cseh–szlovák válás gazdasági következményei


Csehország politikai elitje ugyanis – némiképp leegyszerűsítve a helyzetet – töretlenül hitt a jelző nélküli piacgazdaságban, és a kommunistákon kívül senki sem kérdőjelezte meg a gazdasági reform irányát. Ezzel szemben Szlovákiában reformszocialista közgazdászok kerültek hatalomra, akik a szocializmus és a kapitalizmus közti harmadik út mellett kardoskodtak, s a „magántulajdon és az állami tulajdon közti átmeneti tulajdonformát” szerették volna megteremteni. A két elképzelést egy államon belül képtelenség volt egyeztetni: így bomlott Cseh–Szlovákia két független országra.

Szlovák szakadék…

Mostanra persze az is kiderült, hogy alapjaiban elhibázott az a szlovákiai elképzelés, hogy a reformfolyamat velejárójaként jelentkező nehézségeket a reform lassításával lehet csökkenteni. Szlovákia gazdasága a kettéválás, valamint a harmadikutas gazdaságpolitika következtében soha nem látott mélypont felé halad. A két országrész közti árucsere-forgalom a cseh külkereskedelem 15 százalékát tette ki, míg a szlovák gazdaságban ez az arány meghaladta a 30 százalékot. Mind a mai napig nincsenek pontos és megbízható adatok arról, miként alakult ez a tényező a kettéválás óta. Az első becslések a forgalom mintegy felére való csökkenésével és jelentős cseh többlettel számoltak.

Az első két hónap adatai valóban erről tanúskodnak, márciusban azonban a helyzet megváltozott. A clearing-elszámolású kereskedelmi mérleg egyre jelentősebb szlovák fizetési többletet mutatott, s ez az összeg április végére elérte az 1,5 milliárd koronát. A jelenséget szlovák közgazdászkörökben nagy eredménynek tartják, ám többek szerint korai még az öröm. Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról, hogy a szlovákiai gazdasági élet szereplői rendkívül bizalmatlanok a mai szlovák vezetéssel szemben, s mindenki a szlovák korona 20-30 százalékos devalvációjával, valamint a szlovák költségvetés nem is túl távoli összeomlásával számol. Ilyen körülmények közt nagyon sok vállalkozó megpróbálja kimenekíteni pénzét és áruját Szlovákiából, valamint a szolgáltatásaiért történő fizetséget nem szlovákiai, hanem csehországi számlákra utaltatja. Ez pedig nem sok örömre szolgáltathat okot.

Ugyancsak a pesszimista véleményeket támasztja alá a szlovák költségvetésben jelentkező szinte hihetetlen mértékű hiány. Az önállóság első két hónapjában ez a hiány alig haladta meg az 1,5 milliárd koronát, a két pénznem különválása után azonban ez az összeg egyetlen hónap alatt közel tízszeresére nőtt, és elérte a 14 milliárd koronát. A márciusra és áprilisra tervezett bevételnek csupán az egyharmada (!) valósult meg. Rendkívül ijesztő méreteket öltött a vállalatok és mezőgazdasági üzemek eladósodása és a másodlagos fizetésképtelenség.

Mindez, a nyomasztó tőkehiánnyal párosulva azt eredményezte, hogy a szlovákiai pénzpiac lényegében véve megbénult. Ilyen körülmények közt a szigorú kormányellenőrzés alatt álló Szlovák Nemzeti Bank úgy döntött, hogy a tervezett pénzkibocsátáson kívül körülbelül 10 milliárd korona fedezetlen pénzt is kibocsát, és adminisztratív eszközökkel biztosítja majd, hogy ez ne okozzon inflációt. Igaz, hogy ezt a pénzmennyiséget a privatizáció folytatására szánják, ám ismerve a szlovákiai gazdasági viszonyokat, biztosra vehető, hogy az ezzel kapcsolatos valamennyi szándék legjobb esetben is csupán a jámbor óhaj szintjén marad, tehát a 10 milliárdos összeg elsődlegesen az inflációt fogja majd gerjeszteni.

A kaotikus gazdasági elképzelések okozta bizonytalanságot tovább növeli a vezető politikusok egynémely kijelentése. Nemrég például Vladimír Meciar a kormánypárti Národná Obroda hasábjain kijelentette: „Szlovákiában olyan társadalmat építünk, mely a kapitalizmus és a szocializmus között lesz. Nyilvánvaló ugyanis, hogy csakúgy, mint a szocializmus, a kapitalizmus is szélsőséget jelent, és a történelmi fejlődés mindkettőt túlhaladta.” Vladimír Meciar tehát történelmi tettre készül, s valószínűleg erről beszélgetett nemrég. Moszkvában több mint kétórás négyszemközti tárgyaláson az orosz kormányfővel (orosz nyelven). Igyekezetét azonban egyre kisebb tömegtámogatás kíséri. A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok arról tanúskodnak, hogy a kormány radikális gyorsasággal veszít népszerűségéből, hogy a választópolgárok több mint fele elhamarkodottnak tartja Szlovákia önállósulását, és döntő többségük szerint a kettéválás gazdaságilag elhibázott lépés volt.

Cseh lavina

Teljesen más a helyzet Csehországban. Prága továbbra is a szövetségi államban kidolgozott reformforgatókönyv szerint halad, s ott a gazdaságot – Szlovákiával ellentétben – hozzáértő szakemberek vezetik. A szlovákiai piac beszűkülése és a kettészakadásból adódó problémák ellenére a cseh gazdaság stabil, a pénznem iránti bizalom egy pillanatra sem csappant meg, rendkívül alacsony a munkanélküliség (alig 2 százalékos), növekednek a devizatartalékok, a költségvetés stabil többletet mutat, alig érzékelhető az infláció, továbbra is áramlik az országba a külföldi tőke.

A Klaus-kormány jól ismeri Csehország helyzetét, lehetőségeit, és világos elképzelésekkel igazgatja az országot. Az előrejelzések szerint idén már nő a nemzeti összjövedelem, tovább csökken az állami szektor jelentősége, és nő a külföldi beruházások részaránya.

A cseh gazdaság szerkezetváltása persze távolról sem fejeződött be. A csődtörvény életbelépése után sokan lavinaszerű összeomlásokra számítanak, ami maga után vonná a munkanélküliség emelkedését, inflációgerjesztő hatása volna, és csökkentené a lakosság bizalmát a reformfolyamattal szemben. Václav Klaus nem tagadja a csődtörvény ilyen hatásának lehetőségét, ám szerinte sokkal jelentősebbek lesznek pozitív hatásai, s a már említett negatív jelenségekkel együtt sem lesz rosszabb a cseh gazdaság helyzete, mint ma. Optimizmusát egyelőre alátámasztja a valóság, s attól sem kell tartania, hogy politikai irányvonala ellenállásba ütközne. A közvélemény-kutatási adatok szerint a kormány népszerűsége nő, s ma több mint 60 százalékos.

A jelek szerint tehát Cseh–Szlovákia két utódállamának fejlődése egyre eltérőbb irányban halad, s a köztük lévő különbség egyre növekedni fog. Valószínűnek látszik az is, hogy a szakadás Szlovákiát sújtja jobban.

(Pozsony)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon