Skip to main content

Lehet-e jó regényt írni KGB-tisztekről?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


De kik is ők valójában? Szovjetek? Oroszok? Emigránsok? „Mindez viszonylagos és bizonytalan, drága Nyikanor Ivanovics” – mondaná közös „íróbálványuk” hőse. A kötetben szereplő műveiket a hetvenes évek közepén ugyan még mindannyian „odahaza” írták, csak épp az volt velük a legfőbb baj, hogy nagyon nem akartak szovjet írók lenni. Akszjonov a hetvenes évek közepétől már csak „tamizdat”-ban, „odaát”, azaz Nyugaton megjelenő kiadványokban publikál, Glagyilint a pangás éveinek szovjet kritikája „az élet megrágalmazásával” vádolja. Vojnovicsot épp ’74-ben zárják ki a Szovjet Írószövetségből, Dovlatov ugyanebben az évben Tallinnban bujkál a „káemká” vádja elől. És bár sem Jurjenyen, sem Galperin nem került politikai összeütközésbe a hatalommal, ők is mindent megtesznek, hogy ne lehessen szovjetnek „bedarálni” őket. Ugyanakkor ők ketten kifejezetten tiltakoznak a politikai emigránsság pátosza ellen – „egyszerűen” külföldi nőt vettek feleségül, mondják, s nem KGB-tisztek üldözték ki őket (más kérdés, hogy „távozásuk” után viszont otthon maradt családtagjaiknak, barátaiknak gyűlt meg a bajuk a KGB-tisztekkel).

És most? Akszjonov most érte meg a (volt) Szovjetunióban népszerűsége csúcsát, Vojnovics is kétlaki, Dovlatov 1990-ben elhunyt (nem a KGB tette el láb alól). A többiek számára azonban, úgy látszik, nem nagyon van visszaút: „Eddig kommunista műveket adtak ki, most antikommunista műveket. Tőlem ez is, az is egyformán idegen” – idézi az utószó Galperint, aki ma is Bernben muzeológus, Jurjenyen a Szabad Európa müncheni munkatársa. Glagyilin „alól” a nyugati orosz emigrációs fórumok jó részének megszűntével kikopott a „tisztes” polgári foglalkozás – ami akár jó is lehetne (ha lenne miből megélnie). Hisz ha se orosz, se emigráns, akkor már csak írónak kell lennie. És Glagyilin írónak remek: a Főpróba pénteken című sztáliniádaparódiája a kötet igazi, felfedezésszámba menő szenzációja lehet.

…És amikor a levitézlett KGB-főhadnagy, Vaszilij Ivanovics odáig jutott az álmodozásban, hogy az átkos rothadó kapitalizmusban pucér nők potyognak az égből, a bunker tapétaajtaján belépett Ő Maga, marsalli egyenruhájában: „Elkanászodtatok itt nélkülem!” – szólalt meg erős grúz akcentussal… Mindjárt a történet legeslegelején kiderül ugyanis, hogy Joszif Visszarionovicsot korántsem égették hamuvá s falazták be a Kremlbe, hanem egy jól temperált bunkerbe zárva hibernáltak, ahol is hű őrzője az Amerika Hangja hallgatása közben naponta kiporszívózza hulláját, és lepucolja kitüntetéseit. Így aztán a Bajuszos Gazdának mibe se kerül egy szép napon feltámadni, és halálra rémiszteni a megyeszékhely operettszínházába összesereglett apparátcsikokat, akik még KGB-ütegekért se szalajthatnak, mivel az összes „keretlegényt” kivezényelték – krumplit szedni…

Mondjuk tehát – a történet olvastán – azt, hogy KGB-tisztekről vagy komédiát, vagy semmit? Kényelmes megoldás lenne. A baj csak az, hogy e korszak szamizdatirodalmának nemcsak az a kérdése, sőt talán nem is az a fő kérdése, mit kezd egy KGB-tiszttel. Hanem az is: mit kezd az orosz irodalom hagyományaival? Könnyen lehet ugyanis, hogy legalább olyan nehéz feladat a kéznél lévő műfaji sablonokkal megküzdeni, mint a kihallgatótisztek ostoba kérdéseivel. Sőt. A tét még nagyobb.

De egyáltalán: miféle műfaji „minták” voltak kéznél? És lehet-e azt „készen kapott”-nak mondani, amit egy estére a legnagyobb titoktartás és konspiráció mellett ad kölcsön valaki, ócska fénymásolatban, kezdetlegesen lefotózva, hatodik indigón átgépelve. S kérdés, hogy a legfontosabb „minták” eljutottak-e hozzájuk. A húszas évek zseniális orosz abszurdja: az Oberiu-csoport? Na és a „kortárs világirodalom árama”? Nem megengedhetetlen és igazolhatatlan fanyalgás-e ilyen körülmények között egyáltalán másfél évtized távlatából, utólag kritikai megjegyzéseket tenni? Olyan körülmények közt, amikor Akszjonovék első irodalmi szamizdatantológiája, a Metropolisz mindössze nyolc példányban készült, a kávéházi bemutató előkészületeit pedig kíméletlenül szétszórta a rendőrség?

Nagyon halkan merem tehát csak mondani, mi a bajom ezen írások egy részével: inkább hadakoznak KGB-tisztekkel, mint a készen kapott irodalmi sablonokkal, melyek így vagy úgy, de nagyon is jelen vannak e művekben: lágerpróza (Dovlatovnál), Paszternak neoromantikus „kalandregénye” (Akszjonov írásában), magasan a hivatalos irodalompolikai követelmények felett lebegő századvégi „impresszionista” próza (Bunyin és társai Galperinnél), csak épp – minden kérdőjel nélkül. A maguk fölszentelt eredetiségében.

Rég volt az orosz irodalomban írónemzedék ilyen nehéz, többszörösen tragikus, kilátástalan helyzetben. Egyszerre kellett küszködniük a cenzúrával és az irodalmi formával. A KGB-tiszttel és Bulgakov hagyományával. Úgy, hogy közben a hagyomány hivatalosan nem kívánatos részétől is hermetikusan el voltak zárva. Kulcsregényt írni erről a helyzetről, az ellenállásról – többszörösen kockázatos vállalkozás. Publicisztikai szenzáció, nem irodalom – mondhatnánk megengedhetetlen nagyképűséggel és fanyalgással… Csakhogy a legjobbak közülük akkor is tudták, hogy az „igazi irodalom” kérdése ekkor, a hetvenes évek közepén a politikai ellenállás útvesztőin túl kezdődik, s így visszapillantva, némelyikük még inkább tisztában van vele, hogy ennek az irodalomnak az is a tragédiája, hogy kényszerűségből magára vállalta a röpirat és az aláírásgyűjtés funkcióját is. A legjobbak sejtették: amit meg kell írni, nem (vagy nem csak) a Ljubjankán történik. Az igazi megírandó történés az, hogy úgy tették lehetetlenné az életüket, hogy közben e lehetetlenné tett életbe zárták őket.

Ezt a helyzetet rögzíti mindenféle parabolikus, allegorikus, publicisztikus ballaszttól, kulcsregénygyanútól mentesen Szergej Jurjenyen Esztétikai őrjárat című kisregénye. Egyszerű dologra jön rá: a Brezsnyev-korszakban, a dühöngő pangás idején nem a puszta fizikai megsemmisítés a legfőbb cél, hanem kétségbe vonni, megvonni az ember jogát a – pollúcióra. Elvégre egy kamaszodó gyerek Artyekbe készüljön, ne spontán magömöljön! És amikor az anya (az eleve minden testiséget száműző) Ozsegov-szótárat az onánia szónál nyitva hagyva „közli” fiával, mi a véleménye a mocskos lepedőjéről, a gyerek nem sok mindent tehet. Vagy újra beáll az „esztétikai őrjárat”-ba (a szemetet összeszedni a városka főterén), vagy…

S a következő baj épp ennél a vagynál kezdődik: milyen „elv” gondolható ki e minden ízében szovjetizált társadalomban az élet megváltoztatásához. Az ugyanis teljesen világossá vált, hogy a puszta politikai és ideológiai szembenállás nem elegendő akkor, amikor már a pollúció betiltásának merő biológiai tapasztalatába ütközik valaki. Nagyon tanulságos ebből a szempontból az Akszjonov-kisregény kudarca, ahol a kátyúba jutott edző fejében így vetődik fel az alternatívák kérdése: összeegyeztethető-e Isten és a kosárlabda?…

Azért felhívnám az olvasó figyelmét: ne csukja be a könyvet a 422. lapnál akkor se, ha csalódott az Akszjonov-írásban. Mert itt kezdődik a „hetedik regény”, az utószó: Gereben Ágnes eredeti dokumentumokból, saját maga készítette interjúkból rekonstruálta szerzőinek életrajzát és a hetvenes évek közepének szovjet irodalmi életét. S ez a rendkívül informatív és élvezetes „kislexikon” (nemcsak magyarul) ritka forrás a szóban forgó nemzedékről, akik elhatározták: játsszunk regényírást! – akkor is, ha legfeljebb csak KGB-tisztek olvassák.

(Játsszunk bluest! – Orosz emigráns írók kisregényei, Európa, 1992. Válogatta és az utószót írta: Gereben Ágnes)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon