Skip to main content

Mégis, kinek a törvénye?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
(Kárpótlási aggódások II.)


Néhány szót arról, hogy mi milyen irányú változtatásokra törekedtünk. (Hogy miért kényszerül egy ellenzéki párt arra, hogy eleve lemondjon saját koncepciója érvényesítéséről, s a „részt sem venni a vitában” Szküllája és a „kompromittálódni a kormány alapelveiben rossz törvényébe” Kharübdisze között hányódva csak korlátozott érvényű módosító javaslatokkal álljon elő, az megér egy külön misét.)

Javaslatainkkal igyekeztünk

– elérni a különböző módon károsultak egyidejű, és

– megszüntetni vagy legalább mérsékelni a kárpótlandók egyes csoportjai közötti diszkriminációt,

gazdasági téren pedig

– a tömeges csődök elkerülése érdekében mérsékelni a jelenlegi gazdálkodókra gyakorolt sokkhatást,

– s a kárpótlást a privatizáció gyorsítása és társadalmi bázisának kiszélesítése érdekében felhasználni.

Tompítani a hatást

Továbbra is szigorúan ragaszkodva ahhoz az önként vállalt korláthoz, hogy csak gazdasági kérdésekről beszélek, az utóbbi javaslatainkra térnék ki. Hogyan lehet a törvény jelenlegi gazdálkodókra gyakorolt hatását tompítani vagy akár csak időben széthúzni?

Ilyen vonatkozásban két helyen támadtuk a törvényjavaslat legutolsó, az alkotmánybírósági határozatot követően benyújtott változatát. Mint az előző részben írtam, a törvény egyik fő veszélye abban rejlik, hogy a mai földhasználó nagyüzemek lába alól egyik napról a másikra kiránthatja a talajt, s így a termelési alapjuktól megfosztott szövetkezetek menthetetlenül csődbe jutnak, magukkal rántva az iparvállalatok és a bankok egy részét. A tavaly decemberi változat, amelyben még semmilyen védelem nem volt, az időközbeni módosítások során annyit javult, hogy lehetővé teszi a szövetkezetek számára tagjaik és alkalmazottaik számához igazodóan egy olyan földalap létrehozását, amely védett a kárpótlási igényekkel szemben. Ez a föld továbbra is szolgálhatná a nagyüzemi művelés céljait annak érdekében, hogy vállalkozásra képtelen tagjainak és alkalmazottainak továbbra is munkát adhasson a szövetkezet, másfelől pedig eleget tudjon tenni korábban vállalt hiteltörlesztési és egyéb kötelezettségeinek.

Ha ezekhez a követelményekhez mérjük, akkor igencsak szűkmarkú a tagonként 30, alkalmazottanként 20 aranykoronányi földterület (azaz 1-2 hektár). De egyeseknek ez is veszélyesen soknak tűnt, s biztos, ami biztos, belevették a szövegbe, s makacsul ragaszkodtak is hozzá, hogy az így kialakított földalap nem haladhatja meg a nagyüzemi összes földterület aranykorona-értékének felét. Ez az esetek döntő többségében fölösleges biztosíték ugyan, mert nyilvánvalóan e mérték alatt marad a földalap, ahol viszont az előírt módon számítva túllépné az 50 százalékot, ott a túlfoglalkoztatottság miatt minden bizonnyal szükség is lenne rá.

Ennél is nagyobb baj azonban, hogy ez a földalap-számítási mód képtelen kezelni a szövetkezetek közötti különbséget a tekintetben, hogy mennyire kötődik tevékenységük – s így élet-, fizető- és eltartóképességük – a földhöz. A rossz földdel bajlódó, ipari és szolgáltató tevékenységeikből élő szövetkezetek készséggel szabadulnak akár az összes földjüktől is. (Persze ez másnak sem kell.) A kifejezetten mezőgazdasági tevékenységből élők számára azonban az így meghatározott földalap semmilyen túlélési esélyt nem nyújt.

Kikényszerített földeladás

A másik pont, ahol nagyobb védelmet kívántunk nyújtani a szövetkezeteknek, a licitálás. A törvény előírja, hogy az egy aranykoronának megfelelő föld kikiáltási ára 3000 forint, s ha ezen az áron nincs vételi ajánlat, akkor a kikiáltási ár folyamatosan, de legfeljebb 500 Ft/AK értékig csökkenthető. Ez az 500 forint veszélyesen kevés! Figyelembe kell ugyanis venni, hogy itt néni saját elhatározáson nyugvó piaci ügyletről van szó, s az üzlet nem szabadon felhasználható pénzben köttetik. (Kérem, kíméljenek meg a vitriolos megjegyzésektől, hogy hol használható fel a forint szabadon… Azért lassacskán csak lesz belőle valami.) Ha tehát állami diktátum kényszeríti az eladót a föld értékesítésére egyébként csak korlátozottan felhasználható állampapírért cserébe, ahol ráadásul a másik oldalon a vevők köre (s ezzel a licit és az elérhető ár is) mesterségesen korlátozott, akkor az eladót védő garanciális szabályokra is szükség van. Ebben szerintünk minimum az szükséges, hogy a szövetkezet ne legyen köteles eladni a földjét egy olyan ár alatt, amit maga a kárpótlásra jogosult kap egykori földjéért (1000 Ft/AK). Sőt, ennél magasabb védőárat is lehetségesnek tartottunk. Most ugyanis, miután nem fogadták el indítványunkat, az a groteszk helyzet is előállhat, hogy míg egykori földjének akár kétszeresét is, addig mondjuk, egy városi lakás esetében a jelenlegi értéknek csupán huszadrészét kaphatja meg kárpótlásként az igénylő.

Függésbe kerülnek saját gondosságukban


S mit lehetett volna tenni e törvény keretein belül a privatizáció érdekében? Ha el is tekintünk az állampolgári vagyonjegyre vonatkozó javaslatunktól, amely koncepcionálisan nem illeszkedik ehhez a törvényhez, még mindig maradt egy lehetőség az új tulajdonosi réteg szélesítésére s egyúttal a jelenlegi gazdálkodók biztonságának fokozására. Ez pedig az árverésen részt vevők körének a szélesítése. A törvény ugyanis most a kárpótlási jeggyel saját jogon rendelkezőkre szűkíti le a licitálásban részt vevők körét, így önkényesen korlátozva a keresletet s az elérhető árat, s ami ennél is fontosabb, teljesen megfeledkezve arról a kb. százezer, földbérleten gazdálkodó kistermelőről, akik jelentős részének egyáltalán nem vagy nem elég kárpótlási jegye lesz ahhoz, hogy jelenlegi bérletét megvehesse. Ők, a ma tényleges mezőgazdasági kisvállalkozói egy újabb s a korábbinál még kevésbé kiszámítható függésbe kerülnek saját gazdaságukban. Nyilván a földművelő parasztság érdekében…

S a többi?

Mindezzel csak néhány, a törvény szövegéből is pontosan látható veszedelmet említettem. Nem szóltam azokról a bizonytalan pontokról, ahol majd csak a végrehajtási rendelet vagy más kapcsolódó törvény, esetleg az utólagos jogértelmezés dönti el, hogy mekkora bajt okoz. Ilyen pl. a társadalombiztosítás keretében életjáradékra váltható kárpótlási jegy esete, ahol erősen félő, hogy vagy az önálló TB, vagy a költségvetés, vagy mindkettő megsínyli e törvényt. De említhetném a termelőszövetkezetek jogutód szervezeteit is, amelyekre a három illetékes parlamenti bizottság értelmezése szerint nem vonatkozik a földalapképzés lehetősége, míg kényszereladóként ők is címzettjei a törvénynek Ha ez tényleg így lesz, akkor ez nem más, mint a társasággá alakult téeszek elleni kicsinyes bosszú. Vagy itt van a szövetkezetek tulajdonába kerülő kárpótlási jegyek esete, amelyek be is válthatók földre, meg nem is. De függetlenül a földre válthatóságtól: a törvény a maga teremtette értékpapírban rendíti meg már születése pillanata előtt a hitet, amikor a privatizációs kínálat gyors bővítése helyett a kárpótlási jegy beválthatóságának rendszeres felfüggesztését ígéri.

Lavinaszerű csőd

Összefoglalva tehát mondandómat, a kárpótlási törvény végső változata – minden kedvező módosulása ellenére – nem tudja eloszlatni félelmeinket a lavinaszerű csődöket illetően, nem védi meg a mezőgazdaságot a távol élő tulajdonosok tőkekivonásától, s nem teremt biztonságot sem a mezőgazdasági nyugdíjas, sem a földbérleten gazdálkodó kisvállalkozó, sem a nagyüzemekben munkát vállaló társadalmi réteg számára. Mindezek ellensúlyozására valóban létrehoz egy nem túl széles paraszti réteget, amely saját gazdaságában dolgozhat, továbbá nagy hangon hirdethetjük külföldön, hogy megteremtettük a tulajdon biztonságát.

Azért itthon halkan hadd kérdezzem meg: nem lehetett volna-e olyan megoldást találni, amely kisebb társadalmi veszteséggel nagyobb eredményre vezet? Eddig csak a civódásokat láttuk. A böjt most következik.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon