Skip to main content

Negyven dühös szociális munkás negyedelt uborkával

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Mindenesetre a nyíltság, a szakmai szempontok hangsúlyozott kiemelése és a demokratizmus jegyében megtartott tájékoztatóból megtudhattuk, hogy

a Népjóléti Minisztérium emberfeletti munkát végzett, amikor a beérkezett temérdek pályázatot elolvasta – csak egy részét kellett rögtön irattárba küldeni;

– a pályázók az idén sokkal fegyelmezettebbek voltak, mint az előző években, de még mindig nem voltak eléggé fegyelmezettek;

– a gyermek- és ifjúságvédelem területéről homlokegyenest ellentmondó tendenciákat tükröző pályázatok érkeztek, nemcsak az ország egész területéről, de még egyes megyéken belülről is;

– a legnagyobb értékű ingatlanokat – szociális célra – a helyi önkormányzatok az öreggondozás terén hajlandók mozgósítani, amiből feltételezhető az a szándék, hogy ebből fizető szolgáltatást akarnak a későbbiekben kreálni;

– a szociális válság egyik kiemelt, fő problémájának tekintett hajléktalankérdés kezelésében új fejlemény, hogy a hajléktalanok termelésében élenjáró nevelőotthonok saját épületükön belül a hajléktalanná vált korábbi gondozottakat speciális ellátásban kívánják részesíteni (sajnos még nem jutottak el a „születéstől a halálig töltse életét egy intézetben” elv üdvözítő voltának felismeréséhez; bizonyos korosztályok például még rácsozatlan helyiségekben nyernének ugyanazon épületben elhelyezést, s a szociális reformelképzelésekkel összhangban még nincs teljesen kidolgozva ezen intézetek őrzésének megfelelő módja sem;

– voltak azonban olyan pályázók, akik nem vették komolyan, hogy a Népjóléti Minisztérium pályázati felhívása „innovatív kezdeményezések támogatására”, s nem pedig „válságtünetek által sújtott csoportok szociális problémáinak kezelésére alkalmas intézmények és szolgáltatások …támogatására” szolgál; egyesek például olyanokat írtak a pályázatba, hogy ők szívesen foglalkoznának felkészültségüknek és szakmai célkitűzésüknek megfelelően bajba jutott emberek megsegítésével, ha például helyiségeiket fűteni tudnák, netán ügyeik intézéséhez módjuk volna telefont használni, és a számlát is ki tudnák fizetni; ezek természetesen, mivel nem voltak eléggé innovatívok, szóba sem jöhettek az eséllyel rajtoló pályázók között; megtudhattuk, hogy a minisztérium nem vállalhatja fel azt a problémát, hogy a szociális intézmények alulfinanszírozottak; a helyi önkormányzatok nemhogy fejlesztéshez, de még szociális intézményeik működtetéséhez sem biztosítanak kellő anyagi fedezetet; innen a pályázat egyik nagy feszültségforrása, a pályázat 308 millió forintos keretével szemben több mint 3 milliárd forintos pályázati igény érkezett be;

– ennek ellenére szakmai, sőt többszintű szakmai zsűri bírálta el a pályázatokat – 21-en voltak, mint a mesében –, és anonimak mindannyian.

A pályázati eredményeket ismertető listából a tájékoztatóhoz képest további információk hámozhatók ki.

A Népjóléti Közlöny idei 5. számában tíz témakört jelöltek meg a pályázat kiírói. Egyben közölték az egyes témakörökre szánt keretösszeget, melyeknek együttes összege a közlöny tanúsága szerint 310 millió forint. A 310-ből végül is szétosztottak 308 és fél millió forintot. Az eredeti keretösszegek nagyjából stabilnak mutatkoztak – csak a családsegítő központok kaptak kb. 4 millióval, illetve a területi gyermekvédelem intézményei több mint 11 millióval kevesebbet a tervezetteknél.

A minisztériumnak a pályázatban érintett három főosztálya közül a Bene Béla vezette hosszú nevű s csaknem mindent (családot, gyermeket, ifjúságot) védő főosztály, csak a saját pénzét nem tudta megvédeni – csekély 15 milliót vesztett a pályázat kiírása előtt kialkudott keretösszegből. Ez a pénz szinte egy az egyben került át a felnőttvédelmi főosztályra, a Lakner-féle Válságkezelő Iroda csak csekély növekménnyel zárta (3,2 millió). Igaz, ők más, ügyesebb trükköt is alkalmaztak: saját profiljukba tartozó pályázatokat más témakörökben menedzseltek.

Jellemző adat: a Bene-féle főosztály és a Lakner-féle válságiroda nagyjából ugyanannyi elfogadott pályázatára a Lakner-iroda kb. 30 millió forinttal több támogatást tudott fizetni.

Pályázati témakörök és támogatási összegek


Azt kell mondanunk, hogy a pályázati pénzeket területarányosan osztották szét. A főváros és a 19 megye egyaránt részesült a 308 millióból, nagyjából olyan arányban, amilyen arányt az ország lakosságából a területén tudhat.

A lakosságaránynál valamivel több pénzt hat megye:


Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, Békés, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg kapott. A hat megyében az ország lakosságának egyharmada (33,1 százalék) lakik, viszont a pályázati pénzek 47 százalékát kapták.

Kétségtelen, hogy a nagyobb támogatást élvező hat megyében a legsúlyosabbak a szociális válságtünetek.

A belső arányokon lehet vitatkozni, de nem kifogásolhatjuk, ha a területi elvet a válságzónák javára időnként megsértik.

Más kérdés, hogy a válságkezelés a 300 milliós szociális fejlesztési csomaggal mennyire lehet hatékony.

Az elfogadott pályázatok településtípusonkénti vizsgálatából viszont egyértelmű a városok túlsúlya.


Budapestet nem számolva is az elfogadott pályázatok 60,5 százaléka városi (ennek csaknem fele megyeszékhelyről érkezett), s csupán 16,2 százaléka községi.

Átstrukturálódott az elosztás

Az ez évi támogatásokban kétségkívül új vonás, hogy az állami (önkormányzati) pályázók alig teszik ki az elfogadott pályázatok felét (52,4 százalék), s jelentősen megnövekedett az alapítványok, egyesületek, magánszemélyek („szociális vállalkozók”) részaránya. (Igaz, ehhez a csoporthoz tartozik a Vöröskereszt is, noha nem nevezhető igazán újszerű képződménynek, ám az erősen megcsappant állami szubvenciót pályázati úton próbálta visszaszerezni – nem eredménytelenül.)

Az igazán látványos előretörést azonban az egyházak karitatív szervezetei produkálták: az elfogadott pályázatok egyhatoda (17,1 százalék), tőlük érkezett, és nekik ítélték oda a teljes támogatás több mint egyötödét (21,5 százalék). Az egyházi pályázók egyenként átlagosan 300 ezer forinttal kaptak többet, mint a világi szervezetek és intézmények.

Bár a benyújtott pályázatokat nem ismerjük, feltételezhető, hogy a jelentős támogatás nem annyira az innovatív kezdeményezéseknek szól, mint inkább az egyházi égisznek. Már-már nem is ideológiai, hanem aktuálpolitikai fejleménynek kell tekintenünk, hogy az egyházi szociális szféra 66 milliót zsebelt be a 308 millióból.

Addig kell a vasat ütni, amíg kereszténydemokrata a miniszter. S amíg ezen tűnődünk, ki tudja miért, felmerül előttünk az egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló törvényjavaslat parlamenti vitája. Némely ott elhangzott jóslatok mintha máris megvalósulni látszanának.

Elfogadott pályázatok a pályázók intézménytípusa szerint

Budapest, Budapest, te


Budapestnek igazán nem lehet oka a panaszra. A pályázatok 19,4 százalékát a fővárosból fogadták el. (Ez megfelel az itt élők összlakosságon belüli arányának.) A támogatások 18,3 százalékát kapta a város, ami ugyan nem 25 százalék, ahogy az uborkás tájékoztatón hallottuk, de több mint a semmi, sőt még arányos is. Igaz, 7 kerület (az I., II., V., IX., XV., XIX., XXI.) nem kapott támogatást, de a többi igen.

Legtöbbre a III. vitte. Onnan 8 pályázatot is elfogadtak 8 millióval. Hírlik, van egy jó önkormányzati képviselőjük, biztos segített jó pályázatokat írni, szakember, Lakner Zoltánnak hívják. Egyúttal ő a minisztériumi válságiroda kormánybiztosa, és a három tagú csúcszsűri egyik tagja is.

Akadnak egyéb furcsaságok is. Ha egyszer kimaradt, mert tiltólistára került, akkor miért kap pénzt a Menhely Alapítvány és az Újcsakö, ha meg lekerült a listáról, miért nem kapja meg minden pénzét a Menhely Alapítvány? Miért szerepel a támogatottak listáján a Szeta, ha a bizottság nem javasolta, sőt írásba is adta.

Az uborkás tájékoztató nem tudta teljesen lecsillapítani a kedélyeket. Volt, aki lemondásokat javasolt, volt, aki azt kérte, hogy legalább a minisztérium portása utazhasson Kaposvárra, a Szociális Munkások Egyesületének elnöke pedig javasolta, hogy a minisztérium ne foglalkozzon tovább pályázatokkal, inkább decentralizáljon, esetleg adja bérletbe, vagy még öt jó javaslata lenne, de a minisztérium ne tegye azt, amit nem tud jól tenni.

Én a magam részéről nem értek egyet a világos beszédű elnök úrral. Legyen pályázat, csak a döntnök hölgyek és urak most már szépen lépjenek ki az anonimitásból, s álljanak elő a magyarázattal:

1. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg miért mostohagyerek a válságzónák sorában?

2. Miért az arányeltolódás községek és városok között a városok javára?

3. Valóban nem volt elég támogatható pályázat a területi gyermekvédelem tárgykörében, s ezért kellett máshová átcsoportosítani 11 millió forintot?

4. Valóban nem produkáltak elég támogatható pályázatot a családsegítő központok, s ezért kellett elvenni tőlük 4 millió forintot?

5. Miért kaptak az alapítványok, egyesületek alacsonyabb, az egyházak pedig magasabb támogatást, mint az állami intézmények?

6. Mivel magyarázhatók a Budapesten belüli aránytalanságok?

7. És nem ártanak tisztázni a tiltólisták történetét sem!
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon