Skip to main content

Önirányított hadsereg

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Nagy érdeklődéssel olvastam a Beszélő július 20-i számában a parlament honvédelmi bizottsága prominens tagjával, Király Béla vezérezredessel készített interjút s a Pesti Hírlap hasábjain megjelent reflexiókat erre az interjúra. (Horváth Lajos: Macskaraj, július 26.)

Az említett interjú azért is felkeltette érdeklődésemet, mert mint egykori minisztériumi főosztályvezetőnek volt valamiféle – az indokoltnál sokkalta lazább – kapcsolatom a neves interjúalany által alaposan megkritizált (megönkritizált) parlamenti bizottsággal.

Király Bélára egyébként is érdemes odafigyelni, mert a honvédelmi bizottság azon tagjai közé tartozik, akiknek van katonai alapképzettsége, s a hadseregekkel való foglalkozást soha nem szüneteltette, s egy olyan nagy múltú demokráciából érkezett haza, ahol a hadsereg feletti kormányzati és társadalmi kontrollnak hosszú hagyományai és jól bejáratott módszerei vannak.

Magyarországra mind ez ideig nem ez volt a jellemző, és természetesen illúzió lett volna azt várni, hogy a hosszú ideje első szabad választásokat követően megválasztott parlament honvédelmi bizottsága első esztendejében gyökeresen változtatni tud volna a korábbi helyzeten.

Vagyis úgy vélem, okkal állítom, a hadsereg feletti kontroll hiánya – a pártállamban megszokottól ugyan eltérően, de sajnos tovább él.

Hogy világos legyen az álláspontom, megpróbálom röviden kifejteni, hogy milyen volt, s hogy milyen a helyzet ma.

Szövetségi távirányítás


Nem kétséges, hogy a Varsói Szerződés tagországaként Magyarország egy olyan „néphadsereget” tartott fenn – hatalmas anyagi ráfordítások révén –, amely alapvetően e nem igazán önkéntes katonai szövetség vezető hatalmának, a Szovjetuniónak az érdekeit szolgálta. (Zárójelben jegyzem meg, hogy ráadásul nem is a valódi, hanem a vélt érdekeit, amelyeket egy, a második világháborús tapasztalatokat egyfelől tévesen, másfelől pedig túlértékelő, katasztrofálisan elavult, konzervatív katonai gondolkodásmód, rossz ideológia alapján határoztak meg.)

Ezt a Magyar Néphadsereget alapvetően a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek (EFE) főparancsnoksága irányította (távirányította), megszabva, kijelölve – hamis – ellenségképként a NATO katonai szervezetét, s felkészítve az „imperialista agresszió” elhárítására, természetesen egy megelőző támadással, melynek lezárásaként – ugyancsak a második világháborús gondolkodásmód nyomán – az „agresszort a fészkében kell megsemmisíteni”.

Tetszik, nem tetszik, ez a távirányítás határozta meg a Magyar Néphadsereg szerkezetét, diszlokációját, fegyverzetét és persze képzési rendszerét (kiképzését, tisztképzését stb.).

(Nem akarok igazságtalan lenni, s ezért zárójelben megjegyzem, hogy az utolsó pártállami években voltak némi önállósodási törekvések. Így például jelentős anyagi ráfordítások révén – véleményen szerint azonban teljesen feleslegesen – a szárazföldi erőknél az ezred–hadosztály–hadsereg tagozódásról áttértek a dandár–hadtest–hadsereg tagozódásra. Azért tartom ezt az átszervezést feleslegesnek, mert egyfelől semmit sem javult tőle a katasztrofálisan aszimmetrikus diszlokáció, másfelől pedig nem csökkent a vezetési szintek száma).

Látszólag azonban a hadsereget a „párt” vezette (a KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztálya útján), és még inkább a látszat kedvéért a parlamentben is volt honvédelmi bizottság.

Az MSZMP KB KAO a néphadseregből a KB említett osztályára ideiglenesen vezényelt hivatásos tisztek útján „vezette”, illetve „ellenőrizte” a hadsereget. A parlament honvédelmi bizottságában pedig helyet foglaltak hivatásos katona képviselők, akik ilyenformán saját maguk felett gyakorolták a parlamenti kontrollt.

Egyszóval a pártállamban sem voltak, sem az MSZMP KB-ban, sem pedig a parlamentben civil katonai szakértők, minek is lettek volna, úgysem szólhattak volna bele a VSZ távirányította hadsereg ügyeibe.

Mint ahogy a kormányzat sem szólt bele. (Legfeljebb a közel negyedszázados honvédelmi miniszterségből miniszterelnök-helyettessé előlépett hadseregtábornok, megkeserítve s talán megrövidítve ezzel a valóban hozzáértő katona utódjának életét.) Hogyan lehetett volna kormányzati kontroll? Hiszen a miniszterelnök azt sem tudta – ellentétben a pártfőtitkárral és a honvédelmi miniszterrel –, hogy van-e szovjet atomtöltetraktár Magyarországon.

Mi változott?

Mi történt a rendszerváltás után? A VSZ távirányítása – mely a pártállam utolsó éveiben már meglehetősen rosszul funkcionált – a katonai szervezet (majd a VSZ teljes) felszámolásával megszűnt. Az MSZMP utódpártja már nem is akarta gyakorolni a látszatkontrollt, s az új pártoknak természetesen nincs az MSZMP KB KAO-hoz hasonló intézménye.

Igen nagy baj azonban, hogy a jelenlegi pártok szinte egyáltalában nem rendelkeznek jól felkészült katonai vagy biztonságpolitikai szakértőkkel – hangsúlyozom: még az MSZP sem.

Az új parlament létrehozta honvédelmi bizottságát, s áttekintve a bizottság névsorát, katonai múlttal, szakértelemmel rendelkezőket alig találhatunk a bizottsági tagok között.

Persze honnan is lennének a pártoknak civil katonai szakértői, hogyan is lehetett volna az új parlament képviselői között megalapozott katonai ismeretekkel rendelkező képviselőket találni? A pártállam idején a civil társadalom teljesen el volt zárva a hadseregtől. A paranoid titkolózás szinte lehetetlenné tette, hogy a civil életből valaki belelásson a távirányított néphadsereg ügyeibe.

Tanácsosabb volt a „megállni tilos” táblánál nem megállni!

Az igazi problémát azonban még nem is ez – a katonai szakértő képviselők hiánya – okozta, illetve okozza még most is. A valódi parlamenti kontroll hiányának okát a honvédelmi bizottság mindmáig változatlan munkamódszerében, stílusában látom.

A parlament honvédelmi bizottsága a honvédelemmel, a honvédséggel kapcsolatos kérdésekben behívja, meghallgatja a HM, a honvédségi parancsnokság, illetve a vezérkar felelős beosztású személyeit, szakértőit, illetve meglátogat katonai alakulatokat, szervezeteket.

Szükségszerűen elfogadják a feltett kérdésre adott válaszokat, a jelentéseket, a tájékoztatásokat, s a kellő hozzáértés, a valódi szakértelem hiányában legfeljebb kétségek ébrednek, de ezek sem jutnak kifejezésre, s a dolog vége, hogy „minden nagyon jó, minden nagyon szép, mindennel meg vannak elégedve”.

Miközben – nemcsak a Mécs Imrével készített, rendkívül tanulságos Népszabadság-interjúból (július 30.) tudom – az Egyesült Államok szenátusában ízekre szedik az amerikai katonai költségvetést, s tisztességesen meg is faragják számos tételét, komoly szakmai vitát folytatnak a B–2 lopakodó bombázó repülőgép beszerzéséről, gyártásáról, addig nálunk késve kapják meg a részletes költségvetést, amelyhez érdemben a honvédelmi bizottság tagjainak többsége egyébként sem tudna hozzászólni.

Az amerikai szenátus tagjainak – a hagyományok alapján – persze nagyobb a szakértelme. A szenátus tagjainak azonban nemcsak meg nem is elsősorban a nagyobb szakértelme a döntő, hanem az, hogy rendelkezésükre áll egy – a hadseregtől és a hadiipartól is – független katonai szakértői gárda: volt hivatásos tisztek és civil hozzáértők kitűnően felkészített csoportja, akik szakmai kételyeire, szakszerű értékeléseire a szenátusi védelmi bizottság megfelelően támaszkodhat.

Távirányítás helyett önirányítás

Nálunk azonban – a pártállam időszakához képest – a társadalmi, parlamenti kontroll tekintetében nincs lényegesebb változás. A hadsereg most ugyan nem vezényli néhány évre tagjait a parlamentbe, hanem elküldi meghallgatásra, illetve a honvédelmi bizottság tájékoztatására.

A honvédelmi bizottság pedig a tapasztalatok szerint – egyéb lehetőségek hiányában – kénytelen elfogadni a tájékoztatókat, a jelentéseket, a kérdésekre adott válaszokat, nem képes feladatokat szabni, azok végrehajtását ellenőrizni, a honvédség politikai irányítását felvállalni.

Köztudott, hogy a Honvédelmi Minisztérium az alkotmány és a módosított honvédelmi törvény „eredményeként” képtelen megfelelően gyakorolni a kormányzati kontrollt a honvédség felett.

Ilyenformán mivel sem a kormányzati, sem pedig a parlamenti kontroll nem kielégítő, a Magyar Honvédség önirányítottá vált, a rendszerváltás óta eltelt több mint egy esztendő alatt a hadsereg életében semmiféle lényegi változás nem történt.

Miért, miért, miért?

A honvédség felső vezetése alapvetően a régi, az elavult vezetési szervezet, a „vízfej” megőrzésében érdekelt. Okkal vetődik fel a kérdés: mi akadályozza a hadsereg belső életét, rendjét szabályozó utasítások megváltoztatását. Miért nincs új titokvédelmi, ügyviteli, belszolgálati, őrzésvédelmi, fegyelmi utasítás? Miért nincsenek hatékony intézkedések a sorkatonák sorozatos megalázásának megakadályozására, a tisztesek kiválasztásának gyökeres megváltoztatására?

Miért nincs érdemi változtatás az alegységek kiképzésében, miért nem számolják fel az új honvédelmi koncepcióba biztosan nem illeszkedő fegyverzetű, rendeltetésű katonai szervezeteket?

A felsorolt „miértek” körét szinte korlátlanul bővíteni lehet.

A válasz egyértelmű: a hatékony társadalmi kontroll hiánya miatt. Ez az oka, hogy hadseregünk önirányítottá vált.

Az önirányítás, a korszerű fegyverek – elsősorban rakéták, légibombák célravezetésének legalkalmasabb módszere. Önirányítottak a legkorszerűbb, úgynevezett „tüzelj és felejtsd el” (Fire and forget) fegyverek.

A honvédségről nem volna, nem lenne szabad a társadalomnak megfeledkezni!Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon