Skip to main content

Rajtunk a sor?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Liberális világkonferencia


„It is our turn! „Rajtunk a sor!” – hirdette a fentiek jegyében a Liberális Internacionálé budapesti Világkonferenciájának jelmondata. Öntudatos liberális ezt persze nem is gondolhatja másképp, de a kérdőjel mégsem indokolatlan. 1989 Kelet-Európában a liberális eszmék nagy győzelme is volt. Ma viszont a liberalizmus visszaszorulóban van. A szabadság eszméivel ma nemigen lehet lázba hozni az embereket, akik oly sok csalódás és a reménytelenség évtizedei után szívesebben hallgatják a reményt adó ígéreteket és sértett nemzeti önérzetük ápolását.

Európa is főként önmagával van elfoglalva. A Szovjetunió bukása után újra kell definiálnia önmagát, mindehhez pedig párosul a gazdasági visszaesés, ami ott sem kedvez a nyitott és nagyvonalú politizálásnak. Az európaiak vonakodása és – valljuk be – önzése pedig a kelet-európai liberálisokat hozza leginkább kényes helyzetbe. Azokat, akik a legtöbbet hivatkoztak az európai értékekre, a szabadság, a tolerancia és a piacgazdaság ígéretes kilátásaira. Ezzel szemben az egyszerű kelet-európai polgár elzárkózást, protekcionista gazdaságpolitikát tapasztal Európa részéről. Ahogy a Fidesz elnöke megnyitó beszédében fogalmazott, mi megnyitottuk piacainkat, bennünket viszont szigorú kvótákkal kötnek gúzsba, a társulási szerződésben csak halvány utalás van a majdani teljes jogú tagságra, ráadásul a Nyugat államilag dotált exportpolitikával szorítja ki a kelet-európai országokat a hagyományos keleti piacokról.

A boszniai polgárháború kiábrándító hatását is nehéz felmérni. A konfliktus elhúzódása látványosan demonstrálja, hogy Európa vonakodik a gyakorlatban is következetesen érvényesíteni saját elveit, semmilyen kötelezettséget és kockázatot nem hajlandó vállalni a szegényebb rokonok érdekében. Az emberekben óhatatlanul felmerül: szép szavakon kívül vajon mi egyebet tettek eddig az európai politikusok a jólét és a biztonság kiterjesztése érdekében.

Még ha elméletileg igaz is, hogy súlyos gazdasági válság idején a liberális gazdaságpolitika kínálja a legjobb esélyt a kilábalásra, miután a konzervatív kormányzás kudarcot vallott, a szocialista-szociáldemokrata alternatíva pedig az „elosztás finomításában” szokott inkább jeleskedni, mintsem a gazdasági növekedés elindításában, az európai politikai fejlemények nem könnyítik meg a liberálisok dolgát, hogy erről a szavazópolgárokat is meggyőzzék.

Mint ahogy nem erősítik a liberálisok pozícióit a parlamenti demokrácia válságának Európából érkező hírei sem. Európa öndefiníciós válsága a politikai intézményekbe vetett bizalom általános megrendülésében is megmutatkozik, holott ezek az intézmények a klasszikus liberalizmus alapelveiben gyökereznek. Az emberek elégedetlenek a liberális demokrácia működésével, már nem a kommunista rendszerekhez viszonyítják a közállapotokat, hanem felteszik a kérdést: vajon az egyszerű polgárnak valóban van-e beleszólása az ügyek intézésébe, vagy az egész, csak porhintés. A kelet-európai polgár pedig nagyságrendekkel rövidebb idő alatt jut el a kiábrándulás eme fokára, mivel az elsődleges, „überhaupt” demokratikus élményben sem volt soha része.

A szélsőséges mozgalmak Nyugat-Európában (is) egyre nagyobb teret hódítanak. Folyik a küzdelem a politikai befolyás és a gazdasági javak eddigi elosztásának az újrarendezéséért. A tét pedig a liberálisok számára az, hogy sikerül-e olyan demokratikus politikai kereteket találni, amit az emberek valóban a sajátjuknak éreznek.

A liberális világkonferencia talán legérdekesebb szemináriuma éppen ezt a kérdést boncolgatta. A legtöbb résztvevő a helyi önkormányzatok, autonóm közösségek szerepének növelésében látta a kiutat. Egyedül Tamás Gáspár Miklós hívta fel a figyelmet arra, hogy ez a törekvés a liberalizmus alapelveinek újragondolását kívánja, mivel az éppen a személyes kapcsolatokon és összefonódásokon alapuló politikai rendszert igyekezett felváltani egy áttekinthető, világos törvényekhez és játékszabályokhoz igazodó döntéshozói rendszerrel. A helyi szint erősítése nem is mindig célravezető. Nem véletlen, hogy a liberalizmus teoretikusai legalább annyira féltették az egyéni szabadságot és autonómiát a helyi közösségek „terrorjától”, mint az állam túlzott hatalmától. Mi, kelet-európaiak pedig ugyancsak tudnánk mesélni a nemesi vármegye, az urambátyámvilág, a helyi klánok „kis köreiről”.

A neves filozófus még hozzátette: 1989-ben mindenki demokráciát akart, csak hát ez tág fogalom. A kommunizmus bukásával önmagában még nem dőlt el, vajon a kelet-európai társadalmak a liberális polgári demokrácia útját választják-e. Csak csendben kérdezzük: az aggasztó jelekből ítélve olyan biztos, hogy ez Nyugaton már lefutott játszma?

A Liberális Internacionálé idei seregszemléje kissé langyosra sikeredett. Nem hozott áttörést a kisebbségi jogokról szóló eszmecsere sem, noha a résztvevők egyetértettek abban, hogy az államszocializmus helyébe lépő államnacionalizmusok korában a kollektív jogok és az egyéni jogok összeegyeztetésének elméleti problémáit nyugodtan zárójelbe lehet tenni. A nacionalizmus ugyanis mindkettőre végzetes.

Arra sem született válasz, vajon a liberális politika milyen válaszokat tud adni a harmadik világ sajátos problémáira. (Erről lásd interjúnkat.) Nem voltak új kérdések, és nem születtek új válaszok. Viszont a korábbi eufórikus lelkesedés után talán egy kicsit többet lehet tudni arról, hogy mi van. És abban is bízhatunk, hogy az üdvözítő eszméknek, a demagógiának, az erőszakoskodásnak, legalábbis mifelénk, remélhetőleg még kisebb a hitele.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon