Skip to main content

Méreg a levegőben! (I.)

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Rendszerező gondolatok a közlekedési légszennyezésről


Ezt a „leg”-et akkor is ki lehet jelenteni, ha a technikai fejlődés, iparosodás és a velük párhuzamosan fejlődő közlekedés világszerte és többé-kevésbé törvényszerűen jelentkező környezetkárosító hatásától eltekintünk, és csak azt vesszük figyelembe, ami nálunk a környezeti következményeket figyelmen kívül hagyó, különleges felmentéseket tartalmazó emissziós normákból, a korszerűtlen keleti autótípusok szinte kizárólagos importjából, hibás döntések sorozatából, továbbá hanyagságból, figyelmetlenségből, a követelmények laza ellenőrzéséből többletként adódott.

Mára a helyzet tarthatatlanná vált. A légszennyezés elsősorban a forgalmas csomópontoknál egészségkárosító mértékűre fokozódott, a gyermekeink vérében kimutatható ólom hátrányosan érinti szellemi fejlődésüket, a jellemzően néhány kocsitípus által kibocsátott szaganyagok elviselhetetlenné teszik az életünk minőségét.

A probléma kezelésekor a környezetvédő mozgalmak nem állnak hivatásuk magaslatán. Részben azért, mert Bős–Nagymaros után mintha kifulladt volna a lendület, a vízlépcső körüli huzavona eltereli a figyelmet egyéb fontos kérdésekről. Ezért a tömegnyomás kisebb, mint azt a helyzet megkövetelné. De részben azért is, mert a közlekedési légszennyezés tárgykörében igen sok a szakszerűtlen megközelítés; balgaságok és halva született ötletek felkarolása. Ezekkel együtt a megvalósítható felvetéseket is elvetik, azok is elsikkadnak.

Amikor Ráday Mihály a Parlamentben exponálta a problémát, egyvalamit kétségtelenül elért. A hivatalokban megpezsdült valami, levelek jöttek-mentek, nyilatkozatok születtek, talán a jövőben konkrét lépés is történik. Létrejött egy szakértői csoport különböző területeken dolgozó, különböző pártállású és független, de a környezetért aggódó szakértőkből, akik a legfontosabb szakmai kérdésekben egyetértésre jutottak. A Beszélőben ismertetésre kerülő anyag a szakértői bizottságok véleményén alapul. Közreadásával részben a különböző zöldmozgalmaknak kívánunk segíteni, de segíteni kívánjuk az új önkormányzatokat is, hiszen ezen összetett probléma egy-két részfeladatának megoldása az önkormányzatok dolga lesz.

Tények és realitások ólomügyben

A 70-es években az USA-ban felmérést végeztek. Intelligenciavizsgálatot végeztek több száz gyermeknél, amit később, 19 éves korukban megismételtek. Azok, akiknek vérében 30 mikrogrammnyi vagy több ólom volt, nehezebben sajátították el a tananyagot, szegényebb volt a szókincsük, lassúbb volt a reakcióidejük, szemük, kezük rosszabbul működött együtt. A kisgyermekkorban kimutatható károsodás következményei 19 éves korukban is kimutathatók voltak. Az USA-ban 1978 óta 90%-kal csökkent a kohók, a gyárak és gépkocsik ólomkibocsátása, és a benzinekben ma már nem használnak ólmot.

Tény, hogy nem az üzemanyag az egyetlen ólomforrás. Ólom kerülhet a szervezetünkbe a vízvezeték-hálózat csövein keresztül, egyes festékek közvetítésével és más módon is. Az a több száz tonna ólom azonban, amely hazánkban a benzinek ólomtartalma miatt jut a levegőbe, mindenképpen domináló hányada a szennyezésnek; csökkentése szükséges és lehetséges.

A hazai benzinszabvány 0,4 g/l ólomtartalmat engedélyez, a fejlett ipari országokban a maximum általában 0,15 g/l. Indokolható-e ez a különbség? Meddig indokolt fenntartani? Mit tegyünk addig?

A választ egy újabb kérdéssel célszerű kezdeni. Mit keres az ólom a benzinben? A kőolaj lepárlása során képződő benzinfrakció alkalmatlan üzemanyag céljára, mert rossz a kompresszió tűrőtulajdonsága, azaz alacsony az oktánszáma. Ilyen benzint használva a kocsi „kopogna”, idő előtt tönkremenne. Ezért úgy járnak el, hogy a benzinfrakció egy részét különböző kémiai folyamatok segítségével feljavítják, magasabb oktánszámú komponenseket nyernek, amit visszakevernek a benzinbe. Mindez azonban kevés. Az így nyert benzint tovább kell javítani, és e célt szolgálja az ólomadalék, pontosabban ólom-tetrametil és -etil, amelyeknek e tulajdonságát és mérgező voltát régóta ismerik, 50 év óta sem sikerült azonban mással helyettesíteni azokat. A különböző benzinek 86-os, 92-es és 98-as receptúrák szerint készülnek, a gyártott mennyiség és minőség a rendelkezésre álló komponensek arányának és mennyiségének függvénye. Az oktánszámmal arányosan nő a gyártási költség, amely ólommentes benzin esetén a legnagyobb. A magyar olajipar, ha megfeszülne sem tudna ma – benzinhiány előidézése nélkül – 150 ezer tonnánál több ólommentes benzint gyártani, vagyis olyan kompozíciót kikeverni, amely ólomadalék nélkül is biztosítja a minimum 95-ös oktánszámot. Ez a helyzet akkor fog megváltozni, ha befejeződik Százhalombattán az a már folyó beruházás, amelynek eredményeként több nagy oktánszámú komponens nyerhető, ezáltal csökkenteni lehet a benzinek ólomtartalmát az európai szintre (0,15 g/l), és sokszorosára (600 ezer tonna) lehet növelni az ólommentes benzin gyártását. Az üzem a tervek szerint 1992-re készül el. Addig irreális követelésösztönző árakkal, adókedvezménnyel növelni az ólommentes benzin forgalmát. A gazdaság mai állapotában nagy tételű benzin- vagy komponensimport aligha lehetséges. Elhamarkodott árintézkedés az ólommentes benzinnél hiányhelyzetet eredményezhetne, veszélyeztetné a csak ilyen benzinnel üzemeltethető katalizátoros kocsik ellátását, káros következménye lehetne az idegenforgalmi bevételekre is.

Megoszlanak a vélemények, érdemes-e addig tenni valamit, és mit? Szerintem nincs halogatásra szánható idő, azonnal cselekedni kell. Abból kell kiindulni, hogy a veszély nem egyforma a nagyvárosokban és vidéken, városi és országúti forgalomban. Országutak mentén jelentős az ólomszennyezés, de attól távolodva rohamosan csökken. Ha nincs közvetlenül az út mellett növénytermesztés, állatlegeltetés, az ólom nem jut be a táplálkozási láncba, az emberi szervezetbe. A nagyvárosokban ez nem így van. Az ólom akkumulálódik, közvetlenül vagy a szálló porral a szervezetbe jut. Mindenekelőtt tehát a nagyvárosokban kell az ólommennyiséget csökkenteni. Budapest például ellátható Csepelről, sőt közvetlenül Százhalombattáról is. Oda olyan recepturával gyártott üzemanyagot kell szállítani, amelyben az ólomtartalom kicsi, 0,15 g/l alatti. Ez csekély költséggel megvalósítható szervezési kérdés, ez az, amit ma is meg lehet tenni, és amit a zöldmozgalmaknak követelni érdemes, sőt szükséges.

Kétütemű gépkocsik ügye

Hírek érkeznek arról, hogy a kétütemű gépkocsik kétségkívül létező előnyeit egyes nagy autógyárak ismét kamatoztatni kívánják. A Toyota-modell e hírek szerint a legszigorúbb környezetvédelmi igényeket is kielégíti. A hazai gépjárműpark 30%-át kitevő kétütemű gépkocsik (Trabant, Wartburg, Barkas) azonban nem ilyenek. Az általuk okozott környezeti kár mértékén lehet vitatkozni, meditálni lehet a nagymértékű szénhidrogén (CH)-emisszió tényleges veszélyeiről, de tény, hogy hazánkban és az NDK-ban magas a rákos megbetegedések száma, amit sokan a kétüteműekkel magyaráznak. Tény az is, hogy egyéb szennyezők tekintetében (CO, NO) nem rosszabbak a négyüteműeknél, sőt. Vitathatatlan viszont, hogy büdösek, a szúrós szagú aldehidek kibocsátásáért elsősorban felelősek. A kocsik „behozatalát az tette lehetővé, hogy a típus felmentést kapott a CH-emissziókövetelmény alól, amely kormányzati döntést aligha lehet minősíteni, mint ahogyan azt som, hogy az NDK „utolsó csatlósaiként” a kocsikat még ez évben is importáltuk. Sajnos olcsó típusról, alacsony jövedelmű emberek autójáról van szó, ezért ügyükben körültekintő és méltányos döntés szükséges. Mit lehet tenni? A kérdésre megkísérelünk a jövő héten válaszolni.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon