Skip to main content

Mi ketyeg a könyveskonténerben?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A kezdet

A könyvárusítást az aluljárókban Moldován László emlékezete szerint a Katalizátor Iroda Kft. kezdte meg.

A Katalizátornak akkor már nagy múltja volt az illegális könyvforgalmazásban. Demszky Gábor és Nagy Jenő együttesen kezdett, majd kettévált AB Független Kiadója, Krassó György Magyar Októbere nyomába lépve a Katalizátort Gehér József, Kurdy Zoltán, Laczik Erika és Rózsa Gábor alapította, hozzájuk csatlakoztak Balassa János és a mostani vezetők, Modor Ádám és Moldován László.

A szamizdat-könyvkiadás mellett (nevezetesebb kiadványaik: Bulgakov: Kutyaszív, Kovács Imre: Magyarország megszállása, Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála) kezdettől fogva kiterjedt könyvkereskedelmi tevékenységet is folytattak. A régi Beszélőnek a ’80-as évek közepén ők voltak a legnagyobb terjesztői.

A kis társaság 1989 tavaszán kft.-vé alakult. Ez volt az a csodálatos időszak, amikor egyszerre mindent szabad volt, amit korábban éppen csak lehetett. Az emberek falták az addig hozzáférhetetlen könyveket a sztálini terrorról, katyini tömegsírról, az ’56-os forradalomról. A nagy boom közepette időnként a Katalizátor is kapott rövid lejáratú árusítási engedélyt, ezt aztán többnyire – számos tiltakozóakció ellenére – nem hosszabbították meg.

Nagy Imre és társai temetésére Halottaink címmel fényképes albumot adtak ki ’56 mártírjairól. A temetés után a társadalom politikai érdeklődése hirtelen megcsappant. Az állami könyvterjesztés még nem dolgozta fel a készülő rendszerváltás ideológiai sokkját, és nem tudta, mihez is kezdjen a formálisan továbbra is szamizdatnak számító kiadványokkal. Jól érzékelte a politikai könyvkiadás kezdődő apályát: egy darabot sem vett át a drága kiadványból. Kezdődött az ősz, a Katalizátor árusai dacosan behúzódtak az aluljárókba.

Haladók és sorban állók

A budapesti rendcsinálás új hullámát, mint köztudott, a főpolgármester kezdeményezte. November végén Demszky Gábor körlevéllel fordult a főváros kerületi polgármestereihez: „Felkérem Polgármester Urat, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok betartatásával vessenek véget a közterületeken történő engedély nélküli árusítási és egyéb tevékenységnek.” A körültekintéssel fogalmazott irat egyúttal javasolja, hogy a polgármesterek segítsenek megteremteni a szabályozott árusítás feltételeit, és a jelenleg érvényes rendeletek felülvizsgálatát ígéri. Egyúttal azonban a város a kerületekkel összehangolt akcióra is készült, amely január 28-án veszi majd kezdetét.

A kerületek nem mindenütt várták meg a főpolgármesteri sípszót. A X–XIV. kerület már decemberben megkezdte az Örs vezér téri aluljáró megtisztítását. A Ferencvárosban január 7-én indítottak akciót, hisz a IX. kerületben különösen sok az aluljáró, idetartozik a Kálvin tér, a Ferenc körút, a Nagyvárad tér, a Népliget, az Ecseri út és a Pöttyös utca. A 2/1984-es fővárosi tanácsi rendelet értelmében ugyanis az aluljárókba, akárcsak a hidakra, nem is adható pultos árusítási engedély.

Az egyes asztalokra naponta kirótt 300–500 Ft-os helyszíni bírságra az árusítók jó része már úgy tekintett, mint jogos adóra. Ehelyett most – szóbeli figyelmeztetés után – a makacskodó könyvesekre végrehajtási bírságot róttak ki, amely a 10000 Ft-ot is elérheti. A nem fizető szabálysértőnek a készletét is le lehet foglalni, mindaddig, amíg nem fizet.

„Az állampolgárok követelik a rendteremtést” – mondja a IX. kerületi polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezetője. „Az aluljárókban nem lehet rendesen közlekedni, ha baleset történik, lehetetlen a mentés. Nem is az árusok okozzák a dugót, hanem a vevők, akik a sorban állnak a könyvespult előtt.”

Egyesek haladnának, mások sorban állnak; a könyvárusítás az aluljárókban, akárcsak a kalotaszegi varrottasok árusítása a Váci utcában, a mutatványosok műsora a Vörösmarty téren, megosztja a közvéleményt. Sokkal inkább megosztja, mint a tilosban parkoló autók eltávolítása, amit majd mindenki helyeselt. A könyvárusítás szükségletet elégít ki – a könyvesboltok nem bírják felvenni a szaporodó könyvkiadók kínálatát.

Eredeti tőkefelhalmozás

T. másfél éve foglalkozik könyvterjesztéssel. Műszaki technikumot végzett, de csak rövid ideig dolgozott a szakmájában. Végigjárta a magyar gazdaság felszabadulásának összes állomását: vgmk, gmk, kisszövetkezet – most végre önálló. Élvezi a kereskedést, mondja, szereti a kockázatot. Két aluljáróban állnak asztalai, édesanyja, a menyasszonya, a menyasszonya barátnője árulja a könyveket, a beszerzéssel ő foglalkozik. Egy-egy asztal napi forgalma karácsony előtt – ez volt a csúcs – a 35 ezer forintot is elérte, mesekönyvek, lexikonok, természettudományos könyvek fogytak, pornót nem árul; a januári forgalom legfeljebb 10 ezer forint.

Szó sincs róla, hogy ne fizetne adót. A nagykereskedelmi cégektől számlával veszi át a könyvet, az APEH bármikor utánajárhat a jövedelmének. A 90-es évre asztalonként 30–40 ezer forint személyi jövedelemadót fog befizetni. Az engedéllyel rendelkező felszíni árusok helypénze – havi 200–500 forint – nevetséges összeg, T. ennél sokkal többet volna hajlandó fizetni, de csak az aluljáróért. A felszíni árusítás legfeljebb a Belvárosban üzlet. A Ferenc körúti aluljáró például tele van reklámkirakatokkal, némelyikben évszámra nem változik a dekoráció. Azokban be lehet rendezni egy-egy árusítópultot, nem zavarnák a forgalmat. El akarta mondani az ötletét a főpolgármesternek, de csak valamelyik titkáráig jutott, annak tetszett. Nem is hiszi, hogy tényleg behajtják a bírságokat. Amikor odajöttek a tanácsiak meg a közterület-felügyelők, az emberek pfujoztak, melléjük álltak.

Egy héttel később letörten mondja: a Blaháról a VIII. kerületiek teherautóval vitték el az árusítókonténereket, a könyvekkel együtt. Most két pályaudvaron próbál árusítási engedélyt szerezni, azt a MÁV adja, nem a kerületi önkormányzatok. Mintegy félmillió forintja fekszik könyvekben. Ha nem kapja meg az engedélyt, elúszott a pénz.

(Olyan ez az új magyar „eredeti tőkefelhalmozás”, mint a XVI. századi volt. Ha egy szabad város kicsit nekilendült, tollasodni kezdett, jött a török, jött a német, elvitte, lerontotta, amije csak volt a polgárnak…)

Formatervezett…

A IX. kerületben azt mondják, bárki kaphat felszíni engedélyt, ha olyan helyet jelöl meg, ahová adható engedély, és van vállalkozói igazolványa (ezt bárki kiválthatja, csak erkölcsi bizonyítvány kell hozzá). De a IX. kerületi helyekért szemmel láthatóan nem tolonganak az árusok.

A kapósabb helyeken az engedélyezés filozófiája az árusok számára mindig áttekinthetetlen volt. Megesett, hogy kiadtak egy engedélyt, majd a lejárta után „városképi okból” nem újították meg, később más kérelmező mégis kapott engedélyt ugyanarra a helyre. Nem csoda hát, hogy fantasztikus történetek keringtek 30–40 ezer forintos megvesztegetési összegekről. (Beszélgetéseim során egy könyvessel találkoztam, aki nem a konkurenséről, hanem önmagáról állította, hogy kétszer ötezer forintot fizetett egy tanácsi tisztviselőnek.) Az egyik belvárosi terjesztő cég hat árusítókocsit tartott fenn; a kocsikat a Fővárosi Tanács által alapított Magisztrál Kft. adta bérbe – forgalmi jutalék ellenében. A hat kocsi közül öthöz árusítási engedély is került. De persze az érvénye lejárt már, megújítására nincs esély, a belvárosi önkormányzat nem függ a fővárositól.

Jelenleg a legtöbb kerületben egyáltalán nem adnak ki árusítási engedélyeket. Majd ha elkészül az új jogszabály, mondták a VIII. kerületben a Blaháról kitiltott árusoknak. Pályázati rendszert dolgozunk ki, ígéri Laczkó Mihály V. kerületi alpolgármester. A kijelölt helyekre pavilonokat terveztetünk, esetleg kétfélét: az egyik a hagyományos, a másik a modernebb városképi környezethez fog illeszkedni. Esetleg a pályázati rendszer is kétszintű lesz: akik vállalják, hogy értékes irodalmat árulnak, kevesebbet fizetnek. Egyelőre, február 15-ig semmiféle új engedélyt nem ad ki a Belváros.

A bizonytalanság milliós veszteségeket okoz – mondja Kozák Gábor, az egyik nagy belvárosi könyvkereskedő cég, a Merhavia vezetője. A szót Leon Uris Exodusában találták. Azt jelenti: Isten tág mezeje. A könyvterjesztést 1989 márciusában kezdték egy, az ÁKV-tól bérelt pavilonnal és két asztallal. Ma 23 asztaluk van. Aluljárókban sosem árultak, de az engedélykérelmeiket sorra visszautasították. Forgalmuk tavaly 40 millió volt, a nyereségadójuk is milliós nagyságrendű. Csúszópénzt nem kért tőlük senki, de nem is adnának. Viszont körülbelül 800 ezer forint helyszíni bírságot fizettek az elmúlt évben. (A Fővárosi Közterület-felügyelőség vezetője szerint a közterület-felügyelők engedély nélküli árusításért összesen 18 millió forint bírságot róttak ki, a teljes bírságbevételük 32 millió volt, de a felügyelőség fenntartása 42 millióba kerül.) Az idegenforgalmi szezon kezdetére hat nyelven akarják kiadni Szelényi Károly fotóalbumát. 7,5 milliós befektetés – a fordítónak, nyomdásznak nem mondhatják, hogy várjon február 15-ig; a munka nem fog időre elkészülni. Nem merik feltölteni a készleteiket, mert nem tudják, mi lesz a könyvterjesztéssel egy hét, egy hónap múlva. A veszteség végighullámzik a nagykereskedelmi vállalatokon, a kiadókon. Ha leállnak, nemcsak a könyvszakma, nem csak az olvasók látják kárát, de azok a diákok, erdélyi menekültek is, akik a múlt évben tisztességesen kerestek náluk.

A magunk ügyében

Cseppnyi kiadónk, az AB-Beszélő jelentette meg a Szamizdat ’81–89 kötetet, Demszky Gábor válogatásában. Az Állami Könyvterjesztő Vállalat a maga száz boltjával 800 példányt vett át belőle, természetesen bizományba. Az ÁKV-tól pénzt látni nem könnyű feladat. Nekünk egyelőre nem sikerült, pedig amikor a főpolgármester dedikálta a könyvét, a szemünk láttára kelt el belőle vagy 50 példány.

A Katalizátor 300 példányt vett át a Szamizdatból. El tudják-e adni, nagy kérdés azután, hogy hét asztalukkal nem mernek többé kimenni az utcára, és a forgalmuk egyetlen parányi boltjukban bonyolódik a Mikszáth téren. A hívő keresztények által alapított Intercross, amely elvből elutasítja, hogy bármiféle erkölcsromboló irodalmat áruljon (akárcsak a Merhavia), 1000 darabot vett át a Szamizdatból. Most egyszerre ennek jövője is bizonytalanná vált.
A könyves körkép tanulsága semmiképpen sem az, hogy minden maradjon az aluljárókban úgy, ahogy a múlt évben volt. Csakhogy előbb valamilyen megoldással – különféle megoldásokkal – kellene kísérletezni, a megrendszabályozás talán várhat még egy percig. Előbb kellene például kitalálni a pályázati rendszert, előbb kellene megvitatni, kellenek-e formatervezett egyenpavilonok – elég lenne utána megszüntetni mindenfajta engedélyezést. Előbb a könyvesekkel kellene tárgyalni, csak utána a rendőrökkel.

A rendpártiság kifelé kapaszkodik a palackból. De jó lenne, ha továbbra is kísértetnek tekintenénk, és nem kezdenénk tisztelni benne a szellemet!Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon