Skip to main content

Mindenkinek!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A Szocialista Párt gazdaságpolitikai elképzelései


Az MSZP ugyan az egyik legfegyelmezettebb magyar politikai párt, de – akár a többi – folyamatosan sokféle, egymásnak gyakran ellentmondó jelet bocsát ki. Az elemző örök dilemmáját, hogy mi a mértékadó üzenet, és mi súlytalan, a politikai pártok esetében tovább bonyolítja, hogy a kibocsátott jelek egy része tervezetten torz. A pozíciónyerési céllal folytatott sokszereplős játékok már csak ilyenek. A továbbiakban – felhasználva a Szocialista Párt legutóbbi kongresszusán elhangzott elnöki beszámoló, más beszédek, az ott elfogadott politikai állásfoglalás, valamint a párt agytrösztje által kiadott Szociáldemokrata Műhely szövegeit – teszünk kísérletet néhány fontos gazdaságpolitikai üzenet kiválasztására és értelmezésére. Aligha kétséges, hogy más jelkombinációk és következtetések is lehetségesek.

Poraiból föltámadott

Sokunk várakozásával ellentétben a Szocialista Párt túlélte a korábbi rendszer bukását kísérő antikommunista tömeghangulatot, elkerülte a magyarországi szociáldemokrata pártok és csoportok szomorú, önemésztő küzdelmeit. De nem csupán átvészelte a számára nehéz időket, hanem 1992-ben már jelentős sikereket aratott: a parlamentben és számos önkormányzatban nőtt képviselőinek száma.

Tévesen ítéltük meg fő szövetségesének, az MSZOSZ-nek az esélyeit is. A magyar munkavállalóknak csak kisebbsége hozott létre új szakszervezeteket, és a vártnál kevesebben léptek ki a régi szakszervezetekből. A SZOT-tól átvett vagyon, apparátus és infrastruktúra birtokában, tekintélyes tagsággal, az MSZOSZ és tagszervezetei jó eséllyel indulnak a szakszervezeti választásokon.

A szocialisták változatlanul jelentős befolyással rendelkeznek a sajtóban, a rádióban és a televízióban. Képzett agitációs és propagandaszakemberek és nem elhanyagolható tőkeerő segítik politikai kampányaikat. Mindez jelzi: jó esélyük van arra, hogy előretörjenek a következő választásokon. Nem kizárt, hogy a többi, jelenleg ellenzéki vagy éppen kormánypárti politikai erőcsoportosulás csak velük lesz kormányképes 1994-ben.

Két évvel a választások és messze a kampány megkezdése előtt kár lenne bármiféle választási szövetséggel csökkenteni a liberális ellenzék mozgásterét. De akár támogatjuk, akár ellenezzük a szocialisták és a liberálisok majdani választási szövetségét, nem árt előbb alaposabban megvizsgálni: mit kínál ez a párt a magyar választópolgároknak és a többi politikai pártnak.

A Németh-kormány mítosza

Az Antall-kormány értékelésekor az MSZP vezető politikusai gyakran használják összehasonlítási alapul az 1988 őszén alakult Németh-kormány teljesítményeit. E kormány tagjairól és szakértőiről soha nem említik, hogy jelentős részük – köztük Németh Miklós – tagja volt, illetve dolgozott Grósz Károly politikai bizottságának, KB-titkárságának vagy kormányának is. Így zavartalanabbul rajzolják meg az átmenet (hol politikamentes szakértői, hol tudatosan rendszert váltó) kormányának képét. „A Németh-kormány kidolgozta azokat a törvénytervezeteket, amelyek a piacgazdaságra való áttérés jogi kereteit, feltételeit tartalmazták” – mondta Szekeres Imre 1992 áprilisában egy konferencián.[1] Ugyanez az értékelés Horn Gyula pártelnök kongresszusi beszédében – valamivel részletesebben: „Gazdaságunk beteg, s ez nem az elmúlt két év terméke, hanem az alapjaiban teljesítményellenes gazdasági rendszer csődje miatt van. Az igazsághoz tartozik, hogy a Németh-kormány a nyolcvanas évek végén megállította a beteg állapotának további romlását. Az általa 1989 decemberében kidolgozott s az akkori ellenzéki pártokkal, valamint a Nemzetközi Valutaalappal egyeztetett, három évre szóló stabilizációs program előirányozta a szerény gazdasági növekedést, a szerkezetváltást, az infláció megfékezését és a foglalkoztatottság kezelését. Az MDF-kormányzat 1990 májusában meghirdetett programja lényegében az elődje által kidolgozott elvekre és célokra épült. A készen kapott anyagot azonban kontár módon kezelte.”[2] A makacs kommunista tárgyalópartnerek, akik annyit akadékoskodtak az Ellenzéki Kerekasztalnál ülőkkel, eközben az átalakulás motorjává, mi több, hőseivé magasztosulnak: „A békés átmenet szempontjából alapvető jelentőségű volt, hogy a hatalmon lévő párton belül összességében a változásokat akaró, józan és mérsékelt politikai erők javára dőlt el a küzdelem – úgy is mondhatnánk: ezek a politikai erők tartották féken az esetleg megszerveződő szélsőbalt, nem pedig mások.”[3]

A Németh-kormány alig több mint egyéves tevékenységét ma még igencsak kockázatos elemezni. Mekkora volt a vélt és a tényleges mozgástere? Az a bizonyos hároméves stabilizációs program ugyan milyen külgazdasági helyzettel számolt? Gondolták-e például a Valutaalap kiváló szakértői, hogy szétesik a Szovjetunió? Aligha. Nem volt-e eleve irreális feltételezés, hogy egyszerre lesznek képesek kezelni az inflációt és a munkanélküliséget, és eközben fenntartják a gazdasági növekedést? Milyen hatással volt Németh Miklós kormányának tevékenységére a belpolitikai erőviszonyok alapvető átalakulása 1988 novembere és 1990 tavasza között? Miért maradtak eközben Németh Miklós és Grósz Károly ma is igen aktív szakértőinek fiókjaiban a később – az Antall-kormány idején elővett – privatizációs, stabilizációs, adózási és más tervezetek?

A kérdések és kétségek sora még jócskán bővíthető. Miért mégis a határozott és egyértelműen pozitív értékelés? A magyarázat szükséges, de korántsem elégséges eleme, hogy a Szocialista Párt kedvező képet akar kialakítani a hazai közvéleményben aktív vagy pillanatnyilag parkolópályára küldött frontembereiről.

A szép későkádári napok…

A Németh-kormány legendáját azért is érdemes ápolni, mert 1988–89-ben – amikor ők voltak hatalmon – a mostaninál jelentősen kisebb volt az infláció és a munkanélküliség. A gazdaság teljesítménye nem esett vissza drámaian. Az időnyerésre játszó utolsó kommunista kormány fokozatos és zökkenőmentes gazdasági átmenetet ígért – a restaurációtól (Gorbacsov bukásától) okkal tartó egyesült ellenzék viszont a radikális és erőltetett gazdasági és politikai átmenetet szorgalmazta.

A vártnál gyorsabb változás vesztesei, a versenyképtelen régiókban, ágazatokban, vállalatoknál dolgozó – vagy éppen elbocsátott – munkások, mérnökök nem kis része mind szebbnek látja a közelmúltat. Ezekre az érzésekre játszik a szocialisták vezetője is: „Az elmúlt rendszerben, annak összes hibái és – hozzáteszem – bűnei közepette is, az emberek milliói tisztességesen éltek, és urambocsá’ még boldogultak is ebben az országban.”[4]

A Kádár-korszak megszokott tempója vagy – ha már elkerülhetetlen – a fokozatos, lassú változás, a puha földet érés sokak számára vonzó perspektíva. Ezt ígérte az 1990-es választások nagy nyertese, az MDF, erre építette választási programját Szlovákiában Meciar, és ennek köszönhették a legutóbbi választásokon jó szereplésüket a lengyel reformkommunisták is. A hasonló sikerekre törő MSZP ezért jó érzékkel az átmenettel járó áldozatok csökkentőjeként igyekszik magát bemutatni: „A Szocialista Párt célja és alapelve: a modernizáció a lehető legkisebb terhet jelentse a társadalom számára.”[5] A kellemes átmenetben reménykedőknek azt ígérik, hogy számos fontos és hasznos, a gazdaság teljesítményét javító lépés tehető kellemetlen mellékhatások nélkül. Rendre úgy támogatnak egyes intézkedéseket, hogy közben a káros, kellemetlen mellékhatások megszüntetését is követelik. A fontolva változtató Szocialista Párt képe rajzolódik ki például a külföldi tőke szerepének sajátos megítélésében: „Azt is meg kell mondanunk, hogy egy sor iparágban a külföldi cégek nem a hazai termelés korszerűsítését, hanem teljes leállítását, s helyébe a saját árucikkeik versenymentes eladását célozzák meg. Miközben támogatjuk a külföldi tőke szabadságát, ennek erősítésével el kell utasítanunk a bazárjellegű, harácsoló – mondhatni, közép-ázsiai típusú (sic!) – piacgazdaságot.”[6] Hasonlóképp érvelnek a külgazdasági piacváltás kapcsán: „Az alapgondolat: nincs alternatívája az Európai Gazdasági Közösséghez csatlakozó integrációnak. Ugyanakkor azonban naivitás azt hinni, hogy az egyoldalú integráció képes kiváltani a teljes volt kelet-közép-európai kapcsolatokat. Éppen ezért a kettő harmóniájára van szükség. Praktikusan az átmenet során meg kell őrizni ezeket a pozíciókat, illetve amit lehet, vissza kell szerezni az elveszett piacokból.”[7]

Jön a Mikulás

Nem csupán az átmenet káros mellékhatásait akarja minimalizálni és bagatellizálni a Szocialista Párt, de majd minden társadalmi csoportnak, rétegnek, ágazatnak kézzelfogható előnyöket, érzékelhető javulást ígér.

A munkanélkülieknek munkahelyet: „A munkanélküliség cinikus tudomásulvétele helyett szervezett munkahelyteremtő politikára van szükség.”[8]

A munkavállalóknak tulajdont: „A jelképes tulajdon helyett tartós jövedelemmel járó, valóságos tulajdont kell juttatni a privatizálandó állami vagyonból a munkavállalóknak. A szocialisták kiállnak az állampolgári-dolgozói jogon történő vagyonhoz juttatás feltételeinek megteremtéséért.”[9]

A vállalkozóknak olcsó hiteleket: „Az ország biztonságos pénzügyi helyzetéhez szükséges két és félmilliárd dolláron felüli devizatartalékokat, a mintegy 200 milliárd forintnyi összeget az eredeti 7–8 százalékos kamattal új, munkahelyteremtő beruházásokra, vállalkozások támogatására kell fordítani.”[10]

A fiataloknak munkahelyet és olcsó lakáshiteleket: „A munkanélküli-segélyeket folyósító szociálpolitikai alapok növelése helyett normatív támogatással kell érdekeltté tenni a vállalkozásokat a fiatalok foglalkoztatásában.”[11] „Elviselhetővé kell tenni a lakáskölcsönök terheit. Ennek érdekében vissza kell állítani a hitelek háromszázalékos kamatát. A mindenkori fennmaradó tartozás évenként kövesse az inflációt – ahogyan ez a munkabérek esetében is nélkülözhetetlen. A privatizációs bevételekből évente 10 milliárd forintot szociális lakások építésére kell fordítani.”[12]

A nyugdíjasoknak életszínvonaluk szinten tartását: „Meg kell őrizni a nyugdíjak reálértékét, és el kell kezdeni az új, igazságosabb nyugdíjrendszer kidolgozását.”[13]

A pedagógusoknak béremelést: „A párt parlamenti csoportja fellép az oktatásban dolgozók jövedelemviszonyainak radikális javítása érdekében.”[14] A tudomány és a felsőoktatás is reménykedhet: „A szocialisták szükségesnek tartják… a felsőoktatás mennyiségi és minőségi fejlesztéséhez, a tudomány szerves fejlődéséhez nélkülözhetetlen anyagi terhek megteremtését.”[15]

Az agrárágazatnak – értsd a falusi népességnek – nem kevesebbet, mint az újrakezdés lehetőségét ígérik: „A szocialisták szerint az agrárválságból az ágazat terheinek enyhítésével, a versenyképes pályára való állást sokoldalúan elősegítő gazdaságpolitikával lehet kilábalni. Mivel a hitelállomány felhalmozódásának döntő oka a hibás gazdaságpolitika volt, túlnyomó részét le kell írni, s a többit elviselhető kamatozású, hosszú lejáratú hitellé kell átalakítani.”[16] Az állami vállalatok igazgatói is bizakodhatnak: van esély, hogy elkerüljék a privatizációt. A szocialisták ugyanis „egy törvényekkel meghatározott körben egyetértenek az állami tulajdon fennmaradásával”.[17]

A teljesítés esélyei

Egy gazdaságpolitikai program akkor meggyőző, ha a készítői bizonyítják, hogy céljaik egybefüggő rendszert alkotnak, nem zárják ki egymást. Az itt idézett szövegekből nem deríthető ki, hogy a Szocialista Párt stratégiai tervezői elvégezték-e ezt a munkát. Nem tudjuk, hogy milyen időtávban képzelik népszerű ígéreteik teljesülését, és azt sem, hogy ha a korlátosán rendelkezésre álló erőforrások csak terveik egy részének megvalósítására adnak módot, milyen fontossági sorrendet állítanak fel az így egymást gátló – nem kevés ráfordítást igénylő – célok között. Némi aggodalomra ad okot, hogy egyes célok között már a felsorolás és a javaslás szintjén is ellentmondás feszül. Láttuk például, hogy az állami vagyon egy részét nem kívánják privatizálni, egy másik részét ingyen osztanák szét a munkavállalók között, s az így csökkentett privatizációs bevételeket „olyan beruházások finanszírozására fordítanak vissza, amelyek növelik a nemzeti vagyont”.[18] De e forrásból fedeznék a szociális célú lakásépítést is.

Az sem igazán megnyugtató, hogy a vizsgált szövegekben nem sok szót vesztegetnek a kamatcsökkentések, hitelelengedések, béremelések, helyi válságkezelő, munkahelyteremtő programok és más befektetések forrásairól.

Netán élénkítés…

A kormányzat egyes berkeiben a gazdaság élénkítésétől várják a kiadások fedezésére fordítható többletbevételeket. A Szocialista Párt szakértői láthatóan nem döntöttek e kérdésben. Egyes megállapításaikban mintha Kádár Béla elképzeléseivel rokonszeveznének: „Ellene vagyunk a napokban szemfényvesztő jelszavakkal meghirdetett gazdaságélénkítésnek. Különösen olyan körülmények között, amikor még nincs iparfejlesztési-korszerűsítési elgondolás. Mi, szocialisták a szelektív élénkítést szorgalmazzuk, amely a fejlődőképes vállalatokat ösztönzi.”[19] Alig néhány nappal a pártkongresszus után Békesi László viszont már úgy vélekedett, hogy: „Élénkíteni egy gazdaságot nem lehet. A mesterséges élénkítés ugyanis a gazdaságban a politikai voluntarizmussal egyenlő.” Ugyanitt említette, hogy: „Ha tehát a kormány garantálni tudja a plusz piacot, javítani tudja pozíciónkat az EK-ban, netán visszaszerzi a volt keleti piacokat – akkor valóban a növekedésre kell voksolni, én is ezt mondom. Amíg azonban erre nincs garancia, addig nagyon veszélyes bármilyen élénkülésről, pláne élénkítésről beszélni.”[20]

Tanulságok

A szabad demokraták – ha jól emlékszünk – mindig is azt mondták, csak olyan programokkal és ígéretekkel lépnek a közönség elé, amit kormányra jutásuk esetén meg is tudnak valósítani. Populista programok és a későkádári korszak nosztalgiájának terhét aligha vállalhatjuk.


Jegyzetek

[1] Szociáldemokrácia a kelet-közép-európai gazdasági átmenetben. Nemzetközi tanácskozás Budapesten 1992. március 12–13-án. Szociáldemokrata Műhely. Az MSZP Országos Elnökségének kiadása, 1992, 17. oldal.

[2] Horn Gyula előadói beszéde: Éljen a kormány! A következő! Két Hét Politika, Kongresszusi Különszám, 1992. május, 3. oldal.

[3] Szociáldemokrácia a kelet-közép-európai gazdasági átmenetben. (i. m. 25. oldal.) Nagy Sándor hozzászólása.

[4] Horn Gyula előadói beszéde. (i. m. 2. oldal.)

[5] Van jobb út! A Magyar Szocialista Párt állásfoglalása a gazdasági és szociális válság kezelésének néhány kérdéséről. Szociáldemokrata Műhely, az MSZP Országos Elnöksége, 1992, 28. oldal.

[6] Horn Gyula előadói beszéde (i. m. 3. oldal.)

[7] Békesi László záróelőadása. Szociáldemokrácia a kelet-közép-európai gazdasági átmenetben. (i. m. 50. oldal.)

[8] A Magyar Szocialista Párt III. Kongresszusa. Politikai Nyilatkozat. Két Hét Politika, Kongresszusi Különszám, 1992. május, 10. oldal.

[9] Horn Gyula előadói beszéde. (i. m. 10. oldal.)

[10] Horn Gyula előadói beszéde. (i. m. 3. oldal.)

[11] A Magyar Szocialista Párt III. Kongresszusa. (i. m. 12. oldal.)

[12] Horn Gyula előadói beszéde. (i. m. 4. oldal.)

[13]  A Magyar Szocialista Párt III. Kongresszusa. (i. m. 12. oldal.)

[14] A Magyar Szocialista Párt III, Kongresszusa. (i. m. 12. oldal.)

[15] A Magyar Szocialista Párt III. Kongresszusa. (i. m. 12. oldal.)

[16] A Magyar Szocialista Párt III. Kongresszusa. (i. m. 10. oldal.)

[17] A Magyar Szocialista Párt III. Kongresszusa. (i. m. 10. oldal.)

[18] Horn Gyula előadói beszéde. (i. m. 3. oldal.)

[19] Horn Gyula előadói beszéde. (i. m. 3. oldal.)

[20] Békesi: az élénkítő gazdaságpolitikának hiányoznak az alapvető feltételei. Hajnal László riportja. Magyar Hírlap, 1992. június 10., 9. oldal.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon